Bewacyzumab, Bevacizumabum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o bewacyzumabie

Rok wprowadzenia na rynek
2004
Substancje aktywne
bewacyzumab
Działanie bewacyzumabu
przeciwnowotworowe (cytostatyczne, cytotoksyczne)
Postacie bewacyzumabu
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Układy narządowe
układ moczowy, układ oddechowy, układ płciowy żeński, układ pokarmowy (trawienny)
Specjalności medyczne
Onkologia kliniczna
Rys historyczny bewacyzumabu

Bewacyzumab jest rekombinowanym przeciwciałem monoklonalnym. Produkowany jest przy pomocy technologii DNA w komórkach jajnika Cricetulus griseus - chomika chińskiego.

Bewacyzumab jest pierwszym wprowadzonym na rynek środkiem antyangiogennym, czyli środkiem, który hamuje unaczynianie guza.

Po raz pierwszy został wprowadzony na rynek w 2004 roku decyzją US FDA przez firmę GENETECH INC.

Wzór sumaryczny bewacyzumabu

C6538H10034N1716O2033S44

Spis treści

Wskazania do stosowania bewacyzumabu

Bewacyzumab jest stosowany w leczeniu skojarzonym z szeregiem innych środków przeciwnowotworowych, w  przypadkach raka okrężnicy i odbytnicy z przerzutami, piersi, jajnika i jajowodu oraz nawrotowego lub przerzutowego nowotworu szyjki macicy.

Wykorzystuje się go również w terapii niedrobnokomórkowego raka płuca, raka otrzewnej i nerki oraz leczeniu glejaka wielopostaciowego.

Dawkowanie bewacyzumabu

Bewacyzumab jest podawany w postaci infuzji dożylnej.

Zwykle stosowana dawka bewacyzumabu mieści się w granicach od 5mg/kg masy ciała do 15mg/kg masy ciała. Dawka jest uzależniona od jednostki chorobowej, częstotliwości podania, wieku, masy ciała oraz chorób towarzyszących.

Przeciwskazania do stosowania bewacyzumabu

Bewacyzumabu nie należy stosować u pacjentek w ciąży.

Przeciwwskazaniem do stosowania jest także nadwrażliwość na substancję czynną, inne humanizowane przeciwciała monoklonalne lub inne substancje, które otrzymywane są w komórkach jajnika Cricetulus griseus.

Należy zaprzestać stosowania bewacyzumabu w przypadku powstania wewnętrznej przetoki, która umiejscowiona jest poza przewodem pokarmowym, u pacjentów, u których wystąpiły zagrażające życiu zaburzenia zakrzepowo - zatorowe, silne krwawienia lub krwotok płucny

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania bewacyzumabu

Ze względu na ryzyko perforacji żołądkowo - jelitowych, należy zachować ostrożność w trakcie stosowania bewacyzumabu u pacjentów z rozsianym rakiem okrężnicy lub rakiem odbytnicy oraz u pacjentek z rakiem szyjki macicy, u których wcześniej zastosowana była radioterapia. Pacjentki te narażone są także na powstanie przetoki pomiędzy pochwą a przewodem pokarmowym.

W związku z negatywnym wpływem bewacyzumabu na proces gojenia się ran należy zaprzestać jego stosowanie przed planowanymi zabiegami, a po zabiegu odczekać do całkowitego zagojenia się ran. Nie należy rozpoczynać terapii bewacyzumabem wcześniej niż 28 dni po wykonanym zabiegu.

Należy zachować ostrożność podczas stosowania bewacyzumabu u pacjentów z zaburzeniami układu sercowo-naczyniowego (nadciśnienie, zaburzenia zakrzepowo - zatorowe, wrodzona skaza krwotoczna, choroba wieńcowa,  zastoinowa niewydolność serca, nabyta koagulopatia).

Szczególnego monitorowania wymagają również pacjenci z:

  • zespołem tylnej odwracalnej encefalopatii;
  • cukrzycą;
  • leczeni dożylnymi bisfosfonianami.

Przeciwwskazania bewacyzumabu do łączenia z innymi substancjami czynnymi

W przypadku leczenia raka okrężnicy lub raka odbytnicy z przerzutami nie należy łączyć bewacyzumabu z przeciwciałami monoklonalnymi blokującymi receptor naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR), do których zaliczamy panitumumab, matuzumab oraz cetuksymab.

Interakcje bewacyzumabu z innymi substancjami czynnymi

Możliwość wystąpienia mikroangiopatycznej niedokrwistości hemolitycznej.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Sunitynib (Sunitinib) inne leki przeciwnowotworowe
Zwiększone ryzyko wystąpienia infekcji, ciężkiej neutropenii oraz gorączki neutropenicznej.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Cisplatyna (Cisplatin) inne leki przeciwnowotworowe
Docetaksel (Docetaxel) inne cytostatyki pochodzenia naturalnego
Kabazytaksel (Cabazitaxel) taksoidy
Karboplatyna (Carboplatin) inne leki przeciwnowotworowe
Oksaliplatyna (Oxaliplatin) cytostatyki alkilujące
Paklitaksel (Paclitaxel) taksoidy
Wzrost toksyczności leczenia.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Cetuksymab (Cetuximab) przeciwciała monoklonalne - immunoglobuliny
Panitumumab (Panitumumab) przeciwciała monoklonalne - przeciwnowotworowe i immunosupresyjne
Znaczny spadek ilości białych krwinek.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Deferypron (Deferiprone) antidota - odtrutki i środki chelatujące
Topotekan (Topotecan) inne leki przeciwnowotworowe
Zwiększone ryzyko tworzenia zakrzepów i zatorów w naczyniach krwionośnych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Talidomid (Thalidomide) inne leki immunosupresyjne
Ryzyko wystąpienia zmian w kościach szczęki i żuchwy.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Klodronian (Clodronate) bisfosfoniany
Kwas ibandronowy (Ibandronic acid) bisfosfoniany
Kwas pamidronowy (Pamidronic acid) bisfosfoniany
Kwas zoledronowy (Zoledronic acid) bisfosfoniany

Wpływ bewacyzumabu na prowadzenie pojazdów

Pacjenci leczeni bewacyzumabem muszą zachować szczególną ostrożność podczas prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi maszyn, ponieważ stosowanie bewacyzumabu może powodować omdlenia i senność. Dodatkowo u niektórych pacjentów może dojść do upośledzenia koncentracji i wydłużenia czasu reakcji - w tej sytuacji należy powstrzymać się od prowadzenia pojazdów, do czasu ustąpienia objawów.

Wpływ bewacyzumabu na ciążę

Nie należy stosować bewacyzumabu w czasie ciąży.

Badania przeprowadzone na zwierzętach wykazały toksyczny wpływ leku na płód.

Wpływ bewacyzumabu na laktację

Mimo iż nie wiadomo czy bewacyzumab przenika do mleka matki nie zaleca się karmienia piersią w trakcie leczenia oraz do  sześciu miesięcy po jego zakończeniu, ze względu na możliwy niekorzystny wpływ na rozwój dziecka.

Wpływ bewacyzumabu na płodność

W trakcie leczenia oraz do sześciu miesięcy po jego zakończeniu należy stosować skuteczną antykoncepcję.

W badaniach przeprowadzonych na zwierzętach wykazano, że bewacyzumab może mieć niekorzystny wpływ na płodność kobiet.

W trakcie III fazy badań klinicznych stwierdzono, że leczenie bewacyzumabem może powodować odwracalną niewydolność jajników, która mijała po zakończeniu leczenia u większości pacjentek. Na ten moment nie jest znany długofalowy wpływ bewacyzumabu na płodność.

Inne możliwe skutki uboczne

Dożylne podanie bewacyzumabu może powodować szereg działań niepożądanych. Do najpoważniejszych należy zaliczyć:

  • perforacje w układzie pokarmowym;
  • krwotoki;
  • tętnicza choroba zakrzepowo - zatorowa.

Ponadto podczas stosowania leku może dość do zakażenia dróg moczowych, zapalenia tkanki łącznej, leukopenii, neutropenii, nadciśnienia, zaburzeń smaku, małopłytkowości oraz niewydolności jajników. Często występuje biegunka, ból brzucha, osłabienie, zmęczenie. W wyniku stosowania leków może rozwinąć się obwodowa neuropatia czuciowa. Podczas stosowania bewacyzumabu może dojść także do nadmiernego łzawienia, duszności, kaszlu, nieżytu nosa, nudności i wymiotów, białkomoczu, bólu stawów i mięśni oraz utrudnionego gojenia się ran.

Objawy przedawkowania bewacyzumabu

W przypadku podania wysokich dawek u części pacjentów zaobserwowano ciężką migrenę.

Mechanizm działania bewacyzumabu

Bewacyzumab jest środkiem przeciwnowotworowym wpływającym na proces angiogenezy, czyli proces unaczyniania guza.

Angiogeneza jest niezbędna do wzrostu guza oraz do tworzenia przerzutów. Szybko dzielące się komórki nowotworowe wymagają dużego zaopatrzenia w krew, dochodzi więc do przemian sprzyjających angiogenezie. Jedną z substancji biorących udział w angiogenezie jest czynnik wzrostu  śródbłonka naczyń (VEGF). 

Bewacyzumab wiąże się z czynnikiem wzrostu śródbłonka naczyń i inaktywuje go, uniemożliwiając jego wiązanie z receptorami Flt-1 i KDR znajdującymi się na powierzchni komórek śródbłonka. W ten sposób sygnalizacja proangiogenna jest hamowana, co zapobiega tworzeniu się nowych naczyń krwionośnych i zmniejsza dopływ krwi do guza, co hamuje jego wzrost.

Wchłanianie bewacyzumabu

Ze względu na dużą wielkość cząsteczek bewacyzumab charakteryzuje się słabym przenikaniem przez błony komórkowe. Jest również wrażliwy na działanie enzymów proteolitycznych. Z tych względów dostępność bewacyzumabu po podaniu doustnym jest niewielka.

Bewacyzumab jest podawany bezpośrednio do krążenia ogólnego w postaci wlewu dożylnego.

Dystrybucja bewacyzumabu

Objętość dystrybucji bewacyzumabu wynosi ok. 3,29L u mężczyzn oraz ok. 2,39L dla kobiet. Stopień wiążania w surowicy VEGF z bewacyzumabem przekracza 97%.

Metabolizm bewacyzumabu

Metabolizm bewacyzumabu polega głownie na rozkładzie proteolitycznym przez organizm, m.in. przez komórki śródbłonka.

Wydalanie bewacyzumabu

Okres półtrwania bewacyzumabu wynosi ok 18 dni u kobiety oraz 20 dni u mężczyzny. 

Na klirens bewacyzumabu mają wpływ stężenie albumin w osoczu oraz masa guza, które są wskaźnikami ciężkości choroby. Małe stężenie albumin przyspieszyło klirens bewacyzumabu o ok. 30%, natomiast duża masa guza o ok. 7% w stosunku do typowych wartości tych parametrów. Przeciętne wartości klirensu bewacyzumabu wynoszą  0,188L/dobę u kobiet oraz 0,220L/dobę u mężczyzn.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij