Erenumab, Erenumabum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o erenumabie

Rok wprowadzenia na rynek
2018
Substancje aktywne
erenumab
Działanie erenumabu
przeciwmigrenowe
Postacie erenumabu
roztwór do wstrzykiwań
Układy narządowe
układ nerwowy i narządy zmysłów, układ krwionośny (sercowo-naczyniowy)
Specjalności medyczne
Neurologia
Rys historyczny erenumabu

Erenumab uzyskał dopuszczenie do obrotu na terenie Unii Europejskiej w lipcu 2018 roku decyzją Europejskiej Agencji Leków (EMA, European Medicines Agency). W Polsce lek jest dostępny od listopada 2018 roku. Podmiotem odpowiedzialnym jest Novartis Europharm Limited. W grudniu 2018 roku rozpoczęto badania na grupie polskich pacjentek cierpiących na migrenę o charakterze przewlekłym bądź epizodycznym. Celem badania była ocena skuteczności erenumabu w prewencyjnym leczeniu polskich pacjentek. Badania trwały do kwietnia 2019 roku i potwierdziły zasadność terapii erenumabem. 

Wzór sumaryczny erenumabu

C6472H9964N1728O2018S50

Spis treści

Wskazania do stosowania erenumabu

Erenumab to ludzkie przeciwciało monoklonalne immunoglobuliny G2, podawane we wstrzyknięciach w celu zapobiegania napadom migreny u osób cierpiących na tę dolegliwość (co najmniej 4 dni z atakami migreny w ciągu miesiąca). Erenumab wytwarzany jest technikami rekombinacji genetycznych z wykorzystaniem komórek jajowych chomika chińskiego.

Dawkowanie erenumabu

Erenumab podawany jest we wstrzyknięciach podskórnych w okolice brzucha, uda bądź zewnętrzną część ramienia. Wstrzyknięć może dokonywać sam pacjent po zapoznaniu się ze szczegółową instrukcją zawartą w ulotce leku. Zwykle stosowana dawka zależna jest od reakcji organizmu na lek oraz chorób towarzyszących. Erenumab podaje się z częstotliwością co 4 tygodnie. Maksymalna dawka jednorazowa leku to 140 mg. Dawkowanie u osób w podeszłym wieku nie różni się od dawek zwykle stosowanych przez osoby dorosłe. Dotychczas nie ustalono dawkowania dla dzieci i młodzieży. Widoczne efekty leczenia pojawiają się najpóźniej po 3 miesiącach stosowania erenumabu. 

Przeciwskazania do stosowania erenumabu

Erenumabu nie można stosować u pacjentów wykazujących reakcje nadwrażliwości na ten lek (między innymi zmiany skórne, reakcje anafilaktyczne i obrzęk naczynioruchowy).

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania erenumabu

Należy zachować szczególną ostrożność podczas prowadzenia terapii erenumabem u osób przyjmujących leki wywołujące zaparcia lub u osób z predyspozycjami do zaparć. Podczas badań klinicznych leku, zdarzały się przypadki ciężkich zaparć wymagających leczenia operacyjnego. 

Do tej pory nie przeprowadzono badań dotyczących stosowania erenumabu  u osób z chorobami układu sercowo-naczyniowego. W tej grupie pacjentów należy zachować szczególną ostrożność.

Interakcje erenumabu z innymi substancjami czynnymi

nasilenie działań niepożądanych
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Abcyksymab (Abciximab) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Adalimumab (Adalimumab) przeciwciała monoklonalne - immunosupresyjne
Alemtuzumab (Alemtuzumab) przeciwciała monoklonalne - immunosupresyjne
Alirokumab (Alirocumab) przeciwciała monoklonalne - zmniejszające poziom lipidów we krwi
Bazyliksymab (Basiliximab) inhibitory interleukiny
Belimumab (Belimumab) selektywne leki immunosupresyjne
Bewacyzumab (Bevacizumab) przeciwciała monoklonalne - przeciwnowotworowe i immunosupresyjne
Bezylezomab (Besilesomab) radiofarmaceutyki
Blinatumomab (Blinatumomab) przeciwciała monoklonalne - przeciwnowotworowe i immunosupresyjne
Certolizumab pegol (Certolizumab pegol) inhibitory czynnika martwicy nowotworów alfa - TNF-alfa
Cetuksymab (Cetuximab) przeciwciała monoklonalne - immunoglobuliny
Daklizumab (Daclizumab) inhibitory interleukiny
Daratumumab (Daratumumab) przeciwciała monoklonalne - przeciwnowotworowe i immunosupresyjne
Denozumab (Denosumab) przeciwciała monoklonalne - przeciwosteoporotyczne
Dinutuksymab beta (Dinutuximab beta) przeciwciała monoklonalne - przeciwnowotworowe i immunosupresyjne
Ekulizumab (Eculizumab) selektywne leki immunosupresyjne
Elotuzumab (Elotuzumab) przeciwciała monoklonalne - przeciwnowotworowe i immunosupresyjne
Ewolokumab (Evolocumab) przeciwciała monoklonalne - zmniejszające poziom lipidów we krwi
Golimumab (Golimumab) przeciwciała monoklonalne - przeciwreumatyczne
Ibrytumomab (Ibritumomab) radiofarmaceutyki
Idarucyzumab (Idarucizumab) antidota - odtrutki i środki chelatujące
Iksekizumab (Ixekizumab) przeciwciała monoklonalne - immunosupresyjne
Infliksymab (Infliximab) inhibitory czynnika martwicy nowotworów alfa - TNF-alfa
Ipilimumab (Ipilimumab) przeciwciała monoklonalne - przeciwnowotworowe i immunosupresyjne
Kanakinumab (Canakinumab) inhibitory interleukiny
Katumaksomab (Catumaxomab) przeciwciała monoklonalne - przeciwnowotworowe i immunosupresyjne
Mepolizumab (Mepolizumab) przeciwciała monoklonalne - przeciwastmatyczne
Natalizumab (Natalizumab) przeciwciała monoklonalne - immunosupresyjne
Necytumumab (Necitumumab) przeciwciała monoklonalne - przeciwnowotworowe i immunosupresyjne
Obinutuzumab (Obinutuzumab) przeciwciała monoklonalne - przeciwnowotworowe i immunosupresyjne
Ofatumumab (Ofatumumab) przeciwciała monoklonalne - przeciwnowotworowe i immunosupresyjne
Olaratumab (Olaratumab) przeciwciała monoklonalne - przeciwnowotworowe i immunosupresyjne
Omalizumab (Omalizumab) przeciwciała monoklonalne - przeciwastmatyczne
Paliwizumab (Palivizumab) przeciwciała monoklonalne - immunoglobuliny
Panitumumab (Panitumumab) przeciwciała monoklonalne - przeciwnowotworowe i immunosupresyjne
Petruzumab (Pertuzumab) przeciwciała monoklonalne - przeciwnowotworowe i immunosupresyjne
Ramucyrumab (Ramucirumab) przeciwciała monoklonalne - przeciwnowotworowe i immunosupresyjne
Ranibizumab (Ranibizumab) przeciwciała monoklonalne - przeciw neowaskularyzacji
Reslizumab (Reslizumab) przeciwciała monoklonalne - inhibitory interleukiny
Rytuksymab (Rituximab) przeciwciała monoklonalne - przeciwnowotworowe i immunosupresyjne
Sulesomab (Sulesomab) radiofarmaceutyki
Syltuksymab (Siltuximab) przeciwciała monoklonalne - inhibitory interleukiny
Toclizumab (Tocilizumab) inhibitory interleukiny
Trastuzumab (Trastuzumab) przeciwciała monoklonalne - przeciwnowotworowe i immunosupresyjne
Ustekinumab (Ustekinumab) inhibitory interleukiny
Wedolizumab (Vedolizumab) przeciwciała monoklonalne - immunosupresyjne
Benralizumab (Benralizumab) przeciwciała monoklonalne - przeciwastmatyczne
Burosumab (Burosumab) przeciwciała monoklonalne - przeciwosteoporotyczne
Dupilumab (Dupilumab) przeciwciała monoklonalne - immunoglobuliny
Galkanezumab (Galcanezumab) przeciwciała monoklonalne - przeciwmigrenowe
Inotuzumab ozogamycyny (Inotuzumab ozogamicin) przeciwciała monoklonalne - przeciwnowotworowe i immunosupresyjne
Kaplacyzumab (Caplacizumab) leki przeciwzakrzepowe - INNE
Sekukinumab (Secukinumab) inhibitory interleukiny
Awelumab (Avelumab) przeciwciała monoklonalne - przeciwnowotworowe i immunosupresyjne
nasilenie właściwości trombogennych erenumabu
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Estriol (Estriol) estrogeny naturalne i syntetyczne
Etynyloestradiol (Ethinylestradiol) estrogeny naturalne i syntetyczne

Wpływ erenumabu na prowadzenie pojazdów

Erenumab nie wywiera wpływu na zdolność do prowadzenia samochodu bądź innych pojazdów mechanicznych. 

Inne rodzaje interakcji

Biochanina A zawarta między innymi w koniczynie łąkowej może nasilać działanie trombogenne (sprzyjające tworzeniu się skrzepów) erenumabu.

Wpływ erenumabu na ciążę

Badania z wykorzystaniem zwierząt laboratoryjnych nie wykazały szkodliwego wpływu erenumabu na rozwój ciąży. Ze względu na ograniczone dane dotyczące wpływu leku na płody ludzkie nie zaleca się stosowania erenumabu przez kobiety w ciąży. Wiadomo że lek przenika przez łożysko. 

Wpływ erenumabu na laktację

Brak jest badań dotyczących stężenia erenumabu w mleku kobiet karmiących piersią. Wiadomo natomiast że mleko kobiece zawiera największe stężenie immunoglobulin w kilku dobach po porodzie. Ze względu na to że erenumab jest przeciwciałem monoklonalnym immunoglobuliny IgG przypuszcza się że największe stężenia w mleku kobiecym osiąga właśnie w tym czasie. 

Wpływ erenumabu na płodność

Brak jest badań określających wpływ erenumabu na płodność u ludzi. Badania z wykorzystaniem zwierząt laboratoryjnych nie wykazały toksycznego wpływu na narządy rozrodcze mimo podawania dawek przekraczających ponad 200 razy ekspozycję na lek w terapii migreny u człowieka. 

Inne możliwe skutki uboczne

Po wstrzyknięciu podskórnym leku mogą pojawić się reakcje w miejscu podania (ból, świąd, zaczerwienienie). Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi leku były zaparcia (stopień łagodny do umiarkowanego), skurcze mięśniowe oraz świąd skóry. Ponad to mogą pojawić się reakcje alergiczne takie jak wysypki skórne, pokrzywka, obrzęki. Najcięższym odnotowanym działaniem niepożądanym po podaniu erenumabu był wstrząs anafilaktyczny oraz ciężkie zaparcie wymagające interwencji chirurgicznej.

Objawy przedawkowania erenumabu

Mimo podawania erenumabu w dawce dwukrotnie przekraczającej maksymalną stosowaną dawkę u osób dorosłych nie odnotowano objawów toksycznych przedawkowania leku. 

Mechanizm działania erenumabu

Erenumab to ludzkie przeciwciało monoklonalne wytwarzane z wykorzystaniem komórek jajowych chomika chińskiego. Lek został zaprojektowany i wytworzony technikami rekombinacji genetycznej tak, aby wiązał się z receptorem peptydu określanego skrótem CGRP (Calcitonin gene-related peptide, peptyd związany z genem kalcytoniny) i hamował jego działanie. Wiadomo że peptyd CGRP ma zdolności rozszerzające na tętnicze naczynia krwionośne (w tym naczynia krwionośne mózgowe). Badania wykazały zwiększone stężenie peptydu CGRP u osób cierpiących na ataki migrenowe. Zbadano, że infuzja dożylna CGRP powoduje atak migreny u osób predysponowanych. Erenumab nie działa w sposób znaczący na inne receptory z grupy receptorów kalcytoniny. 

Wchłanianie erenumabu

Biodostępność erenumabu po wstrzyknięciu podskórnym wynosi około 82%. Lek osiąga swoje stężenie maksymalne w surowice krwi średnio po upływie 6 dni.

Dystrybucja erenumabu

Średnia objętość dystrybucji dla erenumabu w fazie końcowej wynosi około 3,86 l.

Metabolizm erenumabu

Metabolizm erenumabu polega na rozkładzie leku do cząsteczek peptydowych oraz pojedynczych aminokwasów. Z tego względu erenumab charakteryzuje się niskim potencjałem tworzenia interakcji lekowych z innymi farmaceutykami.

Wydalanie erenumabu

Proces eliminacji erenumabu jest dwufazowy. Małe stężenia leku są eliminowane poprzez wiązanie się z receptorem CGRP (Calcitonin gene-related peptide). Większe dawki erenumabu są eliminowane na drodze  hydrolizy wiązań peptydowych cząsteczki leku. Badania farmakokinetyki erenumabu dowodzą, że w eliminacji leku bierze udział układ siateczkowo-śródbłonkowy wątroby (eliminacja powolna o charakterze niespecyficznym) oraz szybka eliminacja przez degradację kompleksowych połączeń erenumab- receptor CGRP. Okres półtrwania leku w organizmie to średnio 28 dni. 

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij