Chlorek magnezu, Magnesii chloridum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o chlorku magnezu

Rok wprowadzenia na rynek
1975
Substancje aktywne
chlorek magnezu, chlorek magnezu sześciowodny
Działanie chlorku magnezu
uzupełnia niedobór magnezu
Postacie chlorku magnezu
roztwór do dializy otrzewnowej, roztwór do hemodializy, roztwór do hemofiltracji, roztwór do infuzji, tabletki dojelitowe
Układy narządowe
układ endokrynny (dokrewny), układ kostny, układ krwionośny (sercowo-naczyniowy), układ mięśniowy, układ nerwowy i narządy zmysłów, układ płciowy męski, układ płciowy żeński, układ pokarmowy (trawienny), układ połączeń kości (stawy i jego elementy)
Specjalności medyczne
Endokrynologia, Geriatria, Hematologia, Kardiologia, Neurologia, Neurologia dziecięca, Onkologia kliniczna, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Psychiatria, Psychiatria dzieci i młodzieży, Transfuzjologia kliniczna
Rys historyczny chlorku magnezu

Amerykańska instytucja US FDA (Food and Drug Administration, Agencja Żywności i Leków) zatwierdziła w 1975 roku wprowadzenie chlorku magnezu na rynek USA przez podmiot odpowiedzialny Hospira INC.

Wzór sumaryczny chlorku magnezu

MgCl2

Spis treści

Wybrane produkty lecznicze dopuszczone do obrotu w RP zawierające chlorek magnezu

Wskazania do stosowania chlorku magnezu

Na świecie chlorek magnezu wykorzystywany jest w różnych formach jak tabletki, płyny doustne, roztwory do wstrzykiwań, proszki do sporządzania roztworów do hemodializy oraz składnik preparatów złożonych doustnych i parenteralnych. W Polsce jest składnikiem tabletek doustnych oraz jako jeden ze składników w roztworach do infuzji, roztworach do hemodializy i hemofiltracji.

Wskazaniem do stosowania są niedobory magnezu lub utrata magnezu gdy stosowane są leki moczopędne.

Dawkowanie chlorku magnezu

Preparaty zawierające chlorek magnezu w formie doustnej dostępne są bez recepty. Zapobieganie niedoborom magnezu to przyjmowanie doustnie około 1000 mg (chlorek magnezu sześciowodny). Leczenie niedoborów objawiające się na przykład bólami i drżeniami mięśni, zmęczeniem, obniżoną odpornością na stres, tikami, bólami głowy, zaburzeniami snu, zaburzeniami pracy serca, osteoporozą wymagają większych dawek - około 3000 mg (chlorek magnezu sześciowodny) w dawkach podzielonych przez pierwsze tygodnie, następnie połowę tej dawki. Leczenie wysokimi dawkami magnezu powinno odbywać się pod kontrolą lekarza. Preparaty do stosowania parenteralnego stosowane są w ośrodkach leczniczych tylko na zlecenie lekarza. 1000 mg chlorku magnezu sześciowodnego zawiera 120 mg jonów magnezu Mg2+.

Przeciwskazania do stosowania chlorku magnezu

Przeciwwskazaniem do stosowania jest nadwrażliwość na chlorek magnezu, hipermagnezemia, niewydolność nerek, znaczne niedociśnienie tętnicze, zaburzenia przewodnictwa mięśnia sercowego oraz autoimmunologiczna choroba miastenia gravis.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania chlorku magnezu

Stosowanie chlorku magnezu u osób z niewydolnością nerek a także z innymi związkami magnezu może doprowadzić do wystąpienia hipermagnezemii. Wysokie dawki magnezu mogą działać przeczyszczająco, długotrwałe biegunki mogą przyczynić się do kolejnych zaburzeń wodno-elektrolitowych.

Jony magnezu zmniejszają wchłanianie z przewodu pokarmowego niektórych antybiotyków jak tetracykliny oraz chemioterapeutyków jak fluorochinolony czy przeciwzakrzepowej warfaryny. Należy zachować odpowiedni odstęp czasu jeżeli używane są jednocześnie. Utrudniają wchłanianie preparatów fluoru oraz żelaza. Wchłanianie magnezu mogą utrudnić niektóre preparaty przeciwbiegunkowe zawierające taniny. Zwiększone wydalanie magnezu można zaobserwować u osób przyjmujących leki moczopędne, mineralokortykosteroidy, cisplatynę, niektóre antybiotyki aminoglikozydowe, amfoterycynę B, cykloseryna oraz mitramycyna. Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania chlorku magnezu i amiodaronu gdyż może to doprowadzić do zaburzeń przewodnictwa nerwowego w mięśniu sercowym, z dihydralazyną - niedociśnienie. Złe wchłanianie magnezu może być spowodowane przyjmowaniem dużych ilości wapnia lub fosforanów. Podawany pozajelitowo magnez może nasilać działanie leków blokujących płytkę nerwowo-mięśniową oraz działających depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy.

Interakcje chlorku magnezu z innymi substancjami czynnymi

Jednoczesne stosowanie zmniejsza wchłanianie żelaza z układu pokarmowego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Glukonian żelaza (Ferrous gluconate) związki żelaza
Siarczan żelaza (Ferrous sulfate) środki stosowane w niedokrwistościach
Związki magnezu mogą znacznie utrudnić wchłanianie fluorochinolonów, dlatego należy zachować odpowiedni odstęp czasowy pomiędzy ich stosowaniem.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Ciprofloksacyna (Ciprofloxacin) fluorochinolony
Lewofloksacyna (Levofloxacin) fluorochinolony
Moksyfloksacyna (Moxifloxacin) fluorochinolony
Norfloksacyna (Norfloxacin) fluorochinolony
Ofloksacyna (Ofloxacin) fluorochinolony
Pefloksacyna (Pefloxacin) fluorochinolony
Tanina zmniejsza wchłanianie magnezu z układu pokarmowego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Tanina (Tannin proteinate) leki przeciwbiegunkowe
Magnez znacznie upośledza wchłanianie fluorków oraz warfaryny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Fluorek sodu (Sodium fluoride) substancje czynne stosowane w stomatologii
Warfaryna (Warfarin) leki przeciwzakrzepowe - antagoniści witaminy K
Sole wapnia utrudniają wchłanianie jonów magnezu z przewodu pokarmowego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Glukonian wapnia (Calcium gluconate) związki wapnia
Glukonolaktobionian wapnia (Calcium glubionate) związki wapnia
Laktobionian wapnia (Calcium lactobionate) związki wapnia
Laktoglukonian wapnia (Calcium lactate gluconate) związki wapnia
Mleczan wapnia (Calcium lactate) związki wapnia
Węglan wapnia (Calcium carbonate) związki wapnia
Antybiotyki z grupy tetracyklin źle wchłaniają się z przewodu pokarmowego w obecności jonów magnezu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Doksycyklina (Doxycycline) antybiotyki tetracyklinowe - tetracykliny
Tetracyklina (Tetracyline) antybiotyki tetracyklinowe - tetracykliny
Nasilają wydalanie magnezu z moczem.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Amfoterycyna B (Amphotericin b) antybiotyki przeciwgrzybicze
Chlorotalidon (Chlorthalidone) leki moczopędne, diuretyk - tiazydy i tiazydopodobne
Cisplatyna (Cisplatin) inne leki przeciwnowotworowe
Furosemid (Furosemide) leki moczopędne, diuretyk - pętlowe
Hydrochlorotiazyd (Hydrochlorothiazide) leki moczopędne, diuretyk - tiazydy i tiazydopodobne
Możliwe wystąpienie zaburzeń przewodnictwa mięśnia sercowego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Amiodaron (Amiodarone) leki przeciwarytmiczne - klasa III

Interakcje chlorku magnezu z pożywieniem

Pokarmy bogate w kwasy organiczne, jak kwas szczawiony, galusowy, fitynę, fosforany, wapń i tłuszcze zmniejszają wchłanianie magnezu.

Interakcje chlorku magnezu z alkoholem

Nadmierne picie alkoholu sprzyja niedoborom magnezu.

Wpływ chlorku magnezu na prowadzenie pojazdów

Chlorek magnezu nie wpływa na prowadzenie pojazdów oraz obsługę urządzeń mechanicznych.

Wpływ chlorku magnezu na ciążę

Chlorek magnezu w okresie ciąży może być stosowany za zgodą lekarza jedynie w zalecanych dawkach. Hipermagnezemia u ciężarnych może wywołać zaburzenia stężenia wapnia u płodu i noworodka.

Wpływ chlorku magnezu na laktację

W zalecanych dawkach chlorek magnezu może być stosowany przez kobiety karmiące piersią za zgodą lekarza.

Wpływ chlorku magnezu na płodność

Nie wpływa na płodność człowieka.

Skutki uboczne

biegunka
zaburzenia żołądkowo-jelitowe
bradykardia
hipotonia

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Inne możliwe skutki uboczne

Inne możliwe skutki uboczne są związane z miejscem wkłucia gdy podajemy chlorek magnezu dożylnie, mogą obejmować miejscowy ból, podrażnienie żyły, zapalenie żył rozszerzające się od miejsca wkłucia, zakrzepicę żył, gorączkę lub zakażenie w miejscu wkłucia.

Objawy przedawkowania chlorku magnezu

Hipermagnezemia objawia się na przykład biegunką, nudnościami, zaczerwienieniem skóry, niedociśnieniem i bradykardią, osłabieniem mięśniowym, blokadą nerwowo-mięśniową i zaburzeniami przewodzenia.

Mechanizm działania chlorku magnezu

Magnez jest jednym z kluczowych makroelementów dla organizmu. Aktywuje liczne układy enzymatyczne i jest niezbędny dla kilkuset podstawowych reakcji metabolicznych. Uczestniczy w aktywacji enzymów proteolitycznych i glikolitycznych, syntezie kwasów nukleinowych, magazynowaniu związków wysokoenergetycznych i metabolizmie lipidów. Stabilizuje błony komórkowe i jest konieczny dla pracy mięśni. Stanowi ważne ogniwo gospodarki jonowej i uczestniczy w procesach obronnych organizmu.

Wchłanianie chlorku magnezu

Przyjęty doustnie magnez wchłania się bardzo powoli (30-50%) w jelicie cienkim. Zaczyna być wykrywany we krwi po ok. 1,5 godzinie, maksymalne stężenie występuje po 4 godzinach i trwa do 6 godzin. Znaczna rozpuszczalność chlorku magnezu sprawia, że wchłanianie jest bardziej efektywne a osiągane stężenia są wyższe niż w przypadki innych związków tego pierwiastka.

Dystrybucja chlorku magnezu

Ogólna ilość magnezu w organizmie człowieka wynosi około 25 g, z czego ponad 50% wchodzi w skład tkanki kostnej, 25% znajduje się w mięśniach a reszta jest rozmieszczona w całym organizmie. Stężenie magnezu w komórce jest około 10-krotnie wyższe niż w płynie pozakomórkowym. Stężenie w osoczu waha się miedzy 0,65 a 1,25 mmol/l. 55% magnezu we krwi ma postać zjonizowaną, 30% jest związane z białkami a 15% tworzy kompleksy.

Metabolizm chlorku magnezu

Magnez jest szeroko rozpowszechniony w tkankach organizmu ludzkiego, gdzie bierze udział w podstawowych reakcjach wewnątrzkomórkowych oraz warunkuje prawidłowe funkcjonowanie układów. Aktywizuje ponad 300 enzymów. Zapotrzebowanie na magnez u dorosłych wynosi około 5 mg/kg m.c. U dzieci, starszych i kobiet ciężarnych lub karmiących jest wyższe.

Wydalanie chlorku magnezu

Magnez wydalany jest głównie przez nerki, jednak w 90-99% ulega wchłanianiu zwrotnemu, przez co rzadko występuje istotny jego niedobór.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij