Zuklopentyksol, Zuclopenthixolum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o zuklopentyksolu

Rok wprowadzenia na rynek
1977
Substancje aktywne
dekanian zuklopentyksolu, octan zuklopentyksolu, zuklopentyksol
Działanie zuklopentyksolu
przeciwpsychotyczne (neuroleptyczne) (leczenie schozofrenii i psychoz)
Postacie zuklopentyksolu
roztwór do wstrzykiwań, tabletki powlekane
Układy narządowe
układ nerwowy i narządy zmysłów
Specjalności medyczne
Psychiatria
Rys historyczny zuklopentyksolu

W 1977 roku zuklopentyksol został zaaprobowany przez Szwajcarską Agencję Produktów Leczniczych (Swissmedic, The Swiss Agency for Therapeutic Products). Podmiotem odpowiedzialnym została firma farmaceutyczna Lunbeck Schweiz. W 2011 roku lek został wprowadzony do obrotu na terenie Kanady, natomiast nie jest dozwolony do użytku na terenie USA.

Wzór sumaryczny zuklopentyksolu

C22H25ClN2OS

Spis treści

Wybrane produkty lecznicze dopuszczone do obrotu w RP zawierające zuklopentyksol

Wskazania do stosowania zuklopentyksolu

Zuklopentyksol jest lekiem przeciwpsychotycznym, należącym do grupy neuroleptyków- pochodnych tioksantenu. Octan zuklopentyksolu w postaci wstrzyknięć domięśniowych stosowany jest do leczenia stanów psychotycznych o charakterze ostrym, które towarzyszą schizofrenii bądź manii. Do wskazań dla substancji leczniczej należą pobudzenie ruchowe, agresywność, uczucie niepokoju, omamy i urojenia. W przypadku choroby afektywnej dwubiegunowej octan zuklopentyksolu podaje się w fazie maniakalnej. Dekanonian zuklopentyksolu w postaci wstrzyknięć oraz doustna forma leku (dichlorowodorek zuklopentyksolu) jest stosowany w leczeniu podtrzymującym schizofrenii oraz innych psychoz.

Dawkowanie zuklopentyksolu

Dawka doustna zuklopentyksolu stosowana w leczeniu zależna jest od stanu pacjenta i jednostki chorobowej, wieku oraz  chorób towarzyszących (zaburzenia czynności wątroby). Leczenie rozpoczyna się od mniejszych dawek, które można zwiększać stopniowo co 2-3 dni. Zwykle stosowana maksymalna dawka dobowa w przypadku schizofrenii i manii wynosi 150 mg dichlorowodorku zuklopentyksolu. W leczeniu podtrzymującym zwykle stosowane doustne dawki zuklopentyksolu wynoszą  20-40 mg na dobę. Nie ustalono profilu bezpieczeństwa dla dzieci, dlatego nie wskazana jest terapia lekiem w tej grupie wiekowej. Osoby w podeszłym wieku powinny otrzymywać najmniejszą skuteczną dawkę leku.

W przypadku podawania zuklopentyksolu w postaci dekanonianu zuklopentyksolu dawki oraz odstępy czasowe między kolejnymi wstrzyknięciami domięśniowymi są ustalane indywidualnie dla każdego pacjenta. Zwykle stosowana dawka dla pacjentów dorosłych w leczeniu podtrzymującym wynosi 200-400 mg podawanych w odstępie 14- 28 dni. Lek wstrzykuje się w górny zewnętrzny kwadrat pośladka.

Octan zuklopentyksolu podaje się domięśniowo z częstotliwością ustalaną na podstawie stanu zdrowia pacjenta.  Lek wstrzykuje się co 24-35 godzin w dawkach zwykle stosowanych wynoszących 50-150 mg. Octan zuklopentyksolu jest przeznaczony do leczenia doraźnego (do 14 dni), nie stosuje się go długotrwale. Maksymalna dawka jednorazowa dla osób w podeszłym wieku wynosi 100 mg.

Przeciwskazania do stosowania zuklopentyksolu

Zuklopentyksolu nie można stosować u osób nadwrażliwych na lek. Przeciwwskazaniami do stosowania leku są śpiączka, zaburzenia świadomości i zapaść krążeniowa.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania zuklopentyksolu

Zuklopentyksol należy stosować z ostrożnością u diabetyków. Lek wpływa na stężenie glukozy oraz insuliny we krwi.

Należy zachować ostrożność podczas terapii lekiem u osób z chorobami serca oraz zaburzeniami elektrolitowymi (niedobór potasu, magnezu). Zuklopentyksol wydłuża odstęp QT i może prowadzić do wystąpienia złośliwych zaburzeń rytmu serca.

Zuklopentyksol podobnie jak inne leki neuroleptyczne może powodować wystąpienie złośliwego zespołu neuroleptycznego. Do objawów NMS (neuroleptic malignant syndrome) należy zwiększenie temperatury ciała (hipertermia), sztywność mięśniowa i zaburzenia świadomości. W przypadku wystąpienia NMS odstawia się neuroleptyk i stosuje leczenie objawowe. Szczególnie niebezpieczne jest łączenie zuklopentyksolu z lekami opioidowymi i alkoholem.

Zuklopentyksol z ostrożnością stosuje się u pacjentów z zaburzeniami pracy wątroby, drgawkami oraz organicznym zespołem mózgowym.

Istnieje zwiększone ryzyko rozwoju żylnej choroby zatorowo- zakrzepowej u osób przyjmujących zuklopentyksol oraz inne leki przeciwpsychotyczne. Zwiększone ryzyko zdarzeń mózgowo- naczyniowych wykazano dla osób starszych z demencją.

Zuklopentyksol może wpływać na zmiany ciśnienia tętniczego krwi. Lek zmienia (zwiększa lub zmniejsza) efekt hipotensyjny niektórych leków przeciwnadciśnieniowych. Należy zachować ostrożność i monitorować ciśnienie krwi.

Interakcje zuklopentyksolu z innymi substancjami czynnymi

nasilony metabolizm zuklopentyksolu
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Abatacept (Abatacept) przeciwciała monoklonalne - immunosupresyjne
Adalimumab (Adalimumab) przeciwciała monoklonalne - immunosupresyjne
Anakinra (Anakinra) inhibitory interleukiny
Betametazon (Betamethasone) glikokortykosteroidy
Deksametazon (Dexamethasone) glikokortykosteroidy
Fenobarbital (Luminal) (Phenobarbital) inne leki przeciwpadaczkowe
Hydrokortyzon (Hydrocortisone) glikokortykosteroidy
Karbamazepina (Carbamazepine) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe
Klobetazol (Clobetasol) glikokortykosteroidy
Omeprazol (Omeprazole) IPP - inhibitory pompy protonowej
Orlistat (Orlistat) inhibitory lipazy
Prednizolon (Prednisolone) glikokortykosteroidy
Prednizon (Prednisone) glikokortykosteroidy
Progesteron (Progesterone) progesteron i gestageny
zwiększone ryzyko zaburzeń rytmu serca
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Acebutolol (Acebutolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Amiodaron (Amiodarone) leki przeciwarytmiczne - klasa III
Atropina (Atropine) antagoniści receptora muskarynowego
Azytromycyna (Azithromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Betaksolol (Betaxolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Bilastyna (Bilastine) antagoniści receptorów histaminowych H1 bez działania ośrodkowego
Digoksyna (Digoxin) glikozydy nasercowe
Erytromycyna (Erythromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Esmolol (Esmolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Flukonazol (Fluconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Formoterol (Formoterol) agoniści receptorów beta-2 adrenergicznych
Hydrochlorotiazyd (Hydrochlorothiazide) leki moczopędne, diuretyk - tiazydy i tiazydopodobne
Klarytromycyna (Clarithromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Loperamid (Loperamide) leki przeciwbiegunkowe
Norfloksacyna (Norfloxacin) fluorochinolony
Ofloksacyna (Ofloxacin) fluorochinolony
Propranolol (Propranolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Salbutamol (Salbutamol) agoniści receptorów beta-2 adrenergicznych
Haloperidol (Haloperidol) neuroleptyki klasyczne - pochodne butyrofenonu
zwiększone ryzyko nadciśnienia tętniczego
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Aceklofenak (Aceclofenac) NLPZ hamujące silniej COX-2 niż COX-1
Deksibuprofen (Dexibuprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Deksketoprofen (Dexketoprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Desmopresyna (Desmopressin) wazopresyna i analogi
spowolniony metabolizm zuklopentyksolu
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Detreomycyna (Chloramfenikol) (Chloramphenicol) antybiotyki - INNE
Drospirenon (Drospirenone) progestageny
Fluwastatyna (Fluvastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Irbesartan (Irbesartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Ketokonazol (Ketoconazole) przeciwgrzybicze pochodne imidazolu
Klobazam (Clobazam) BZD - benzodiazepiny
Lowastatyna (Lovastatin (monacolin k, mevinolin)) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Oksybutynina (Oxybutynin) leki stosowane w częstomoczu i w nietrzymaniu moczu
Paroksetyna (Paroxetine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Rosuwastatyna (Rosuvastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Terbinafina (Terbinafine) inne substancje przeciwgrzybicze
Winblastyna (Vinblastine) alkaloidy barwinka (Vinca) i analogi
Albendazol (Albendazole) substancje przeciwpasożytnicze do użytku ogólnego
ryzyko niedociśnienia ortostatycznego podczas terapii łączonej z zuklopentyksolem
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Alfuzosyna (Alfuzosin) antagoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Amitryptylina (Amitriptyline) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Atenolol (Atenolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Chlorpromazyna (Chlorpromazine) neuroleptyki klasyczne - pochodne fenotiazyny
Dihydroergotamina (Dihydroergotamine) inne substancje przeciwmigrenowe
Doksepina (Doxepin) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Karwedilol (Carvedilol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Olanzapina (Olanzapine) neuroleptyki atypowe
Promazyna (Promazine) neuroleptyki klasyczne - pochodne fenotiazyny
Werapamil (Verapamil) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
zmniejszenie efektu terapeutycznego leków podczas terapii łączonej z zuklopentyksolem
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Aliskiren (Aliskiren) inne leki nasercowe
Cilazapryl (Cilazapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
zwiększone ryzyko działań niepożądanych
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Almotryptan (Almotriptan) tryptany - selektywni agoniści receptora serotoninowego 5-HT1
Alprazolam (Alprazolam) BZD - benzodiazepiny
Baklofen (Baclofen) leki zwiotczające mięśnie o działaniu ośrodkowym o zróżnicowanym mechanizmie działania
Estazolam (Estazolam) BZD - benzodiazepiny
Flutikazon (Fluticasone) glikokortykosteroidy
Skopolamina (Hioscyna) (Scopolamine) spazmolityki o różnym mechanizmie działania (muskulotropowe, przeciwskurczowe) - gastroenterologia
Ketamina (Ketamine) substancje do znieczulenia ogólnego, anestetyki - INNE
Kodeina (Codeine) agoniści receptora opioidowego
Lewetiracetam (Lewetyracetam) (Levetiracetame) leki przeciwpadaczkowe - blokery kanałów wapniowych
Oksazepam (Oxazepam) BZD - benzodiazepiny
Sertralina (Sertraline) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Winpocetyna (Vinpocetine) substancje psychostymulujące i nootropowe
Zaleplon (Zaleplon) niebenzodiazepinowe leki nasenne
Zopiklon (Zopiclone) niebenzodiazepinowe leki nasenne
Benzokaina (Anestezyna) (Benzocaine) substancje znieczulające miejscowo - INNE
zmniejszona skuteczność zuklopentyksolu
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Amantadyna (Amantadine) antagoniści receptora NMDA
wzrost ryzyka niedociśnienia, niestrawności i bólu głowy przy terapii łączonej z zuklopentyksolem
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Awanafil (Avanafil) inhibitory fosfodieasterazy V - PDE5
Tadalafil (Tadalafil) inhibitory fosfodieasterazy V - PDE5
nasilenie depresyjnego wpływu na ośrodkowy układ nerwowy
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Azelastyna (Azelastine) antagoniści receptorów histaminowych H1 bez działania ośrodkowego
Dimetynden (Dimetindene) antagoniści receptorów histaminowych H1 z działaniem ośrodkowym
nasilone działanie obniżające ciśnienie krwi przy terapii łączonej zuklopentyksolem
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Benazepryl (Benazepril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Chinapryl (Quinapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Felodypina (Felodipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Fozynopryl (Fosinopril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Imidapryl (Imidapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Peryndopryl (Perindopril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Prilokaina (Prylokaina) (Prilocaine) substancje znieczulające miejscowo - amidy
Ramipryl (Ramipril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Trandolapryl (Trandolapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Zofenopryl (Zofenopril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
nasilenie neurotoksyczności
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Zasadowy galusan bizmutawy (Dermatol) (Bismuth subgallate) substancje czynne stosowane w dermatologii
Klindamycyna (Clindamycin) antybiotyki linkozamidowe - linkozamidy
Tlenek bizmutu (Bismuth oxide) VARIA / INNE
spowolniony metabolizm leków przy terapii łączonej z zuklopentyksolem
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Dihydroergokrystyna (Dihydroergocristine) alkaloidy sporyszu
wzrost ryzyka zespołu serotoninowego podczas terapii łączonej z zuklopentyksolem
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Escitalopram (Escitalopram) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
zwiększone stężenie zuklopentyksolu w surowicy krwi
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Fluoksetyna (Fluoxetine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
zwiększony efekt terapeutyczny zuklopentyksolu
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Pregabalina (Pregabalin) leki przeciwpadaczkowe - analogi GABA

Interakcje zuklopentyksolu z pożywieniem

Pokarm nie wpływa na dostępność zuklopentyksolu, nawet gdy lek podawany jest w formie doustnej. Lek można przyjmować niezależnie od posiłków. 

Interakcje zuklopentyksolu z alkoholem

Podczas terapii zuklopentyksolem należy unikać spożywania alkoholu. Lek nie może być podany w przypadku ostrego zatrucia alkoholowego. Alkohol nasila depresyjny wpływ zuklopentyksolu na ośrodkowy układ nerwowy.

Wpływ zuklopentyksolu na prowadzenie pojazdów

Lek może wpływać negatywnie na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych, w tym samochodów. Zuklopentyksol obniża zdolność koncentracji, może powodować zawroty głowy oraz pogarszać jakość widzenia. Należy zachować ostrożność. 

Inne rodzaje interakcji

Zuklopentyksol może powodować nadwrażliwość na promieniowanie słoneczne. 

Jeżówka purpurowa Echinacea purpurea przyspiesza przemiany metaboliczne zuklopentyksolu.

Dziurawiec zwyczajny Hypericum perforatum nasila metabolizm zuklopentyksolu.

Wpływ zuklopentyksolu na ciążę

Badania na zwierzętach laboratoryjnych nie wykazały działania toksycznego zuklopentyksolu na płód, jednak przyjmowanie leku w ostatnim trymestrze ciąży wiąże się z ryzykiem wystąpienia zespołu odstawiennego u noworodków. Opisywano wystąpienie ospałości lub pobudzenia, zaburzeń oddychania, drżeń mięśniowych oraz hipertonii u noworodków.

Wpływ zuklopentyksolu na laktację

Zuklopentyksol przenika do mleka matki karmiącej, jednak są to ilości niewielkie, rzędu 1% dawki przyjmowanej przez kobietę. Ryzyko wystąpienia działań niepożądanych u dziecka jest niskie, jednak lek powinien być stosowany przez kobiety karmiące jedynie w razie konieczności. Konieczna jest obserwacja dziecka, zwłaszcza w czasie pierwszych 4 tygodni po porodzie. 

Wpływ zuklopentyksolu na płodność

Badania wpływu zuklopentyksolu na płodność z wykorzystaniem zwierząt laboratoryjnych wykazały, że lek zwiększa ilość urodzeń martwych płodów.

Skutki uboczne

akatyzja
senność
suchość błony śluzowej jamy ustnej
bezsenność
biegunka
ból głowy
bóle mięśniowe
depresja
zwiększenie łaknienia
drżenie
duszność
wielomocz
złe samopoczucie
osłabione widzenie
Zaburzenia uwagi
zaburzenia oddawania moczu
kołatanie serca
zmęczenie
przekrwienie błony śluzowej nosa
lęk
wymioty
zaburzenia chodu
nerwowość
niestrawność
amnezja
zatrzymanie moczu
parestezje
zawroty głowy
pobudzenie
zaburzenia akomodacji
nadmierne pocenie się
hipertonia
zwiększenie masy ciała
dystonia
astenia
zaparcia
świąd
tachykardia
ślinotok
zmniejszony popęd płciowy
nieprawidłowe marzenia senne
migrena
omdlenia
parkinsonizm
pragnienie
szum w uszach
wysypka
wzdęcia brzucha
gazy
zmniejszenie łaknienia
nadwrażliwość na światło
zmniejszenie masy ciała
ból brzucha
zaburzenia wytrysku
uderzenia gorąca
zaburzenia wzwodu
podwyższone stężenie bilirubiny i enzymów wątrobowych
suchość pochwy
szczękościsk
plamica
ataksja
apatia
zmiany pigmentacyjne na skórze
stan splątania
dyskinezy późne
kręcz szyi
Sztywność mięśni
drgawki
zaburzenia orgazmu
zwiększony popęd płciowy
dyskineza
nieznaczne rozszerzenie źrenic
koszmary senne
łojotok
niedociśnienie
hipotonia
napady przymusowego patrzenia z rotacją gałek ocznych
hiperprolaktynemia
Hiperlipidemia
hiperglikemia
priapizm
ginekomastia
trombocytopenia
agranulocytoza
reakcje nadwrażliwości
obniżenie tolerancji glukozy
mlekotok
leukopenia
neutropenia
wydłużenie odstępu QT
reakcje anafilaktyczne
brak miesiączki
złośliwy zespół neuroleptyczny
polekowe zapalenie wątroby
żółtaczka
zaburzenia zatorowo-zakrzepowe
zespół odstawienia leku u noworodka

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Inne możliwe skutki uboczne

Działania niepożądane zuklopentyksolu w postaci roztworu o wstrzykiwań są analogiczne do skutków ubocznych leku po podaniu doustnym. Dodatkowo mogą pojawić się reakcje w miejscu podania (ból, obrzęk, zaczerwienienie) gorączka bądź hipotermia (spadek temperatury ciała poniżej 35 stopni Celsjusza).

Objawy przedawkowania zuklopentyksolu

Przedawkowanie zuklopentyksolu prowadzi do zaburzeń rytmu serca. Odnotowywano przypadki wydłużenia odstępu QT, torsade de pointes (specyficzny rodzaj tachykardii komorowej), a nawet zatrzymanie czynności serca. Ponad to, przyjęcie zbyt dużej dawki zuklopentyksolu skutkuje depresyjnym wpływem na ośrodkowy układ nerwowy. Pojawia się senność, zaburzenia świadomości, zaburzenia ruchowe i śpiączka. Organizm może zareagować pojawieniem się hipotermii (obniżeniem temperatury ciała), bądź wręcz odwrotnie- gorączką.

Mechanizm działania zuklopentyksolu

Zuklopentyksol blokuje receptory dopaminergiczne D1 oraz D2. Lek jest również antagonistą receptorów alfa1- adrenergicznych i serotoninowych  5-H2. W niewielkim stopniu zuklopentyksol blokuje receptory histaminowe H1.

Wchłanianie zuklopentyksolu

Po podaniu doustnym zuklopentyksolu jego dostępność biologiczna wynosi około 44%. Lek jest wchłaniany do krwioobiegu i osiąga maksymalne stężenie w surowicy krwi po 4 godzinach od zażycia. Pokarm nie wpływa na wchłanialność leku. 

Zuklopentyksol w postaci estru, octanu zuklopentyksolu jest podawany domięśniowo, skąd uwalnia się powoli do krwi. Czas potrzebny na osiągnięcie stężenia maksymalnego we krwi po wstrzyknięciu domięśniowym octanu zuklopentyksolu wynosi średnio 36 godzin. Wynika to z lipofilnego charakteru octanu zuklopentyksolu i powolnego przechodzenia między fazami olej-woda.

Zuklopentyksol jako ester- dekanonian zuklopentyksolu jest wstrzykiwany domięśniowo i uwalniany najdłużej w porównaniu z pozostałymi postaciami leku. Stężenie maksymalne w surowicy krwi jest osiągane po upływie 3-7 dni. 

Dystrybucja zuklopentyksolu

Stopień wiązania zuklopentyksolu z białkami osocza wynosi 98-99%. Objętość dystrybucji leku to 20 l/kg masy ciała. Zuklopentyksol przenika do mleka matek karmiących.

Metabolizm zuklopentyksolu

W wyniku przemian metabolicznych zuklopentyksolu powstają związki nieaktywne farmakologicznie. Reakcje metaboliczne obejmują procesy sulfoksydacji oraz N-dealkilacji zuklopentyksolu. Następnie wytworzone związki łączą się z kwasem glukuronowym. 

Wydalanie zuklopentyksolu

Średni okres półtrwania zuklopentyksolu w postaci dekanonianu wynosi 21 dni. Dla postaci octanu zuklopentyksolu czas półtrwania szacuje się na 32 godziny, natomiast zuklopentyksol podany doustnie w postaci dichlorowodorku charakteryzuje się T1/2 na poziomie 20 godzin.

Lek jest eliminowany głównie z kałem, natomiast średnio 10% zuklopentyksolu usuwane jest z organizmu przez nerki z moczem. 

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij