Wismodegib, Vismodegibum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o wismodegibie

Rok wprowadzenia na rynek
2012
Substancje aktywne
wismodegib
Działanie wismodegibu
przeciwnowotworowe (cytostatyczne, cytotoksyczne)
Postacie wismodegibu
kapsułki
Układy narządowe
powłoka wspólna (skóra i błony śluzowe)
Specjalności medyczne
Onkologia kliniczna
Rys historyczny wismodegibu

Wismodegib był pierwszą, zarejestrowaną w 2012 roku, doustną substancją przeciwnowotworową dla dorosłych chorych na raka podstawnokomórkowego. Został odkryty przez Genentech, zarejestrowany przez Roche dzięki badaniom klinicznym prowadzonym przez Genentech, Curis oraz Chugai Pharmaceuticals.

Wzór sumaryczny wismodegibu

C19H14Cl2N2O3S

Spis treści

Wskazania do stosowania wismodegibu

Wismodegib to inhibitor szlaku sygnałowego sonic Hedgehog zarejestrowany do leczenia pacjentów, u których stwierdzono raka podstawnokomórkowego z przerzutami lub miejscowo zaawansowanego raka podstawnokomórkowego, którego nie można zoperować lub poddać radioterapii.

Dawkowanie wismodegibu

Stosowany jest pod kontrolą i z przepisu lekarza onkologa. Przyjmuje się doustnie 150mg raz na dobę.

Przeciwskazania do stosowania wismodegibu

Przeciwwskazaniem do stosowania wismodegibu jest nadwrażliwość na niego, ciąża, karmienie piersią. Nie wdraża się terapii wismodegibem u kobiet w wieku rozrodczym nie stosujących  skutecznej antykoncepcji dwutorowej (hormonalnej i barierowej) lub pacjentów przyjmujących przetwory z dziurawca (Hypericum perforatum).

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania wismodegibu

Ze względu na działanie embriotoksyczne i teratogenne pacjentki w wieku rozrodczym leczone wismodegibem muszą bezwzględnie stosować dwie metody antykoncepcyjne w czasie terapii i przez 24 miesiące po jej zakończeniu. Barierowe metody antykoncepcji muszą też stosować pacjenci płci męskiej w trakcie leczenia oraz przez 2 miesiące po jego zakończeniu. Mężczyźni nie mogą również być dawcami nasienia w tym okresie. Pacjentki powinny być poddawane regularnym testom ciążowym a o zaniku menstruacji powinny poinformować lekarza. Przez dwa lata po zakończeniu leczenia nie wolno decydować się na bycie dawcą krwi. U pacjentów z zaawansowanym rakiem podstawnokomórkowym występuje większe ryzyko wystąpienia raka kolczystokomórkowego - pacjenci powinni być monitorowani pod kątem jego objawów.  

Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania doustnych leków antykoncepcyjnych z wismodegibem, gdyż jest on induktorem enzymów metabolizujących je, a to może prowadzić do zmniejszenia skutecznego stężenia antykoncepcyjnego w organizmie. Jest on inhibitorem białek transportujących jak BCRP (nie można wykluczyć zwiększenia stężenia na przykład rozuwastatyny czy sulfasalazyny), OATP1B1 (możliwy wzrost stężenia statyn, glibenklamidu, walsartanu czy ezetymibu).

Przeciwwskazania wismodegibu do łączenia z innymi substancjami czynnymi

Badania na ochotnikach nie wykazały istotnych klinicznie interakcji z inhibitorami CYP450, inhibitorami P-gp (nawet silnym jak itrakonazol). Wismodegib nie powinien być stosowany z induktorami CYP (karbamazepina, fenytoina, przetwory dziurawca czy ryfampicyna), gdyż nie da się wykluczyć spadku jego stężenia w osoczu krwi, a to może przełożyć się na jego siłę działania.

Interakcje wismodegibu z innymi substancjami czynnymi

Możliwy spadek stężenia wismodegibu w osoczu. Nie należy łączyć tych substancji.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Fenytoina (Phenytoin) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe i stabilizujące błony neuronów
Karbamazepina (Carbamazepine) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe
Okskarbazepina (Oxcarbazepine) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe i stabilizujące błony neuronów
Ryfampicyna (Rifampicin (rifampin)) antybiotyki - INNE
Możliwy spadek poziomu estrogenów we krwi, gdyż długofalowo wismodegib jest induktorem enzymów metabolizujących je.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Dezogestrel (Desogestrel) progestageny
Estriol (Estriol) estrogeny naturalne i syntetyczne
Etonogestrel (Etonogestrel) progestageny
Etynyloestradiol (Ethinylestradiol) estrogeny naturalne i syntetyczne
Lewonorgestrel (Levonorgestrel) progestageny
Wismodegib jest inhibitorem białka transportującego OATP1B1, możliwe jest zwiększenie się stężenia innych substancji i ich toksycznego działania.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Atorwastatyna (Atorvastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Ezetimib (Ezetimibe) inne substancje zmniejszające stężenie cholesterolu i trójglicerydów we krwi o zróżnicowanym mechanizmie działania
Fluwastatyna (Fluvastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Lowastatyna (Lovastatin (monacolin k, mevinolin)) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Prawastatyna (Pravastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Repaglinid (Repaglinide) doustne leki przeciwcukrzycowe - glinidy
Rosuwastatyna (Rosuvastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Simwastatyna (Simvastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Walsartan (Valsartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Glibenklamid (Glibenclamide) doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika
Możliwe zwiększenie stężenia substancji we krwi gdyż wismodegib jest inhibitorem białka BCRP.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Rosuwastatyna (Rosuvastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Sulfasalazyna (Sulfasalazine) pochodne kwasu aminosalicylowego
Topotekan (Topotecan) inne leki przeciwnowotworowe

Interakcje wismodegibu z pożywieniem

Wismodegib można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od niego.

Wpływ wismodegibu na prowadzenie pojazdów

Wismodegib nie ma wpływu na prowadzenie pojazdów i obsługę urządzeń mechanicznych.

Inne rodzaje interakcji

Podczas terapii wismodegibem nie należy stosować preparatów dziurawca, ze względu na ryzyko osłabienia skuteczności prowadzonego leczenia.

Wpływ wismodegibu na ciążę

Wismodegib może spowodować obumarcie zarodka lub płodu lub poważne wady rozwojowe. Kobiety go przyjmujące muszą bezwzględnie stosować 2 metody antykoncepcji (metoda wysoce skuteczna oraz metoda barierowa) w czasie trwania terapii i przez 2 lata po jej zakończeniu lub powstrzymać się od współżycia. Ze względu na przenikanie wismodegibu do nasienia leczeni mężczyźni muszą stosować prezerwatywę w trakcie terapii i przez 2 miesiące po jej zakończeniu. 

Wpływ wismodegibu na laktację

Stopień przenikania wismodegibu do mleka kobiecego nie jest dokładnie określony. Ze względu na ryzyko spowodowania poważnych wad rozwojowych, kobiety przyjmujące produkt nie mogą karmić piersią w czasie trwania terapii i przez dwa lata po jej zakończeniu. 

Wpływ wismodegibu na płodność

Wismodegib może negatywnie oddziaływać na płodność kobiet w nieokreślonym zakresie czasu. Możliwy jest zanik miesiączki. Wpływ na płodność u mężczyzn jest mało prawdopodobny.

Skutki uboczne

biegunka
bóle kończyn
zmniejszenie apetytu
łysienie
niestrawność
nudności
ból
skurcze mięśni
świąd
wymioty
wysypka
zaburzenia smaku
zaparcia
brak miesiączki
brak smaku
bóle stawów
zmniejszenie masy ciała
uczucie zmęczenia
bóle mięśniowe
odwodnienie
ból brzucha
zwiększona aktywność enzymów wątrobowych
zwiększenie aktywności fosfokinazy kreatynowej
ból w nadbrzuszu
bóle mięśniowo-szkieletowe
osłabienie
nieprawidłowy wzrost włosów
bóle pleców
zmniejszone odczuwanie smaku
utrata rzęs
utrata brwi
bóle w klatce piersiowej pochodzenia mięśniowo-szkieletowego
bóle bocznej części tyułowia
reakcja polekowa z eozynofilią i objawami uogólnionymi (DRESS)
przedwczesne dojrzewanie płciowe
toksyczne martwicze oddzielanie naskórka
zespół Stevensa-Johnsona
uszkodzenie wątroby indukowane lekiem
ostra uogólniona osutka krostkowa (AGEP)

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Objawy przedawkowania wismodegibu

Badania pokazały, iż zastosowanie dawki aż 540mg nie wywołało działań toksycznych.

Mechanizm działania wismodegibu

Wismodegib jest drobnocząsteczkowym inhibitorem szlaku sygnałowego Hedgehog, istotnego dla prawidłowej proliferacji, przeżywania oraz różnicowania się komórek. Wiąże się z białkiem SMO, co zapobiega przemieszczaniu się czynników transkrypcyjnych GLI do jądra komórkowego i indukcji docelowych genów szlaku Hedgehog.

Wchłanianie wismodegibu

Wismodegib jest słabo rozpuszczalny w wodzie, ale łatwo przenika przez błony. Wchłanianie z przewodu pokarmowego podlega wysyceniu (brak liniowej zależności między dawką a osiąganych stężeniem. Biodostępność wynosi około 31%.

Dystrybucja wismodegibu

Wismodegib łatwo przenika poza naczynia i penetruje tkanki (objętość dystrybucji 16,4-26,6 l). W dużym stopniu (ponad 90%) wiąże się z białkami osocza.

Metabolizm wismodegibu

Wismodegib jest częściowo i powoli metabolizowany (utlenienie, glukuronidacja, w mniejszym stopniu rozszczepienie pierścienia pirydynowego).

Wydalanie wismodegibu

Wismodegib  w postaci niezmienione oraz jego metabolity są eliminowane głownie w kałem (ponad 80%) i moczem (około 4%). Okres półtrwania pojedynczej dawki wyniki około 12 dni.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij