Urapidyl, Urapidilum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o urapidylu

Rok wprowadzenia na rynek
1983
Substancje aktywne
urapidyl
Działanie urapidylu
przeciwnadciśnieniowe (hipotensyjne), obniża ciśnienie tętnicze krwi
Postacie urapidylu
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, roztwór do wstrzykiwań
Układy narządowe
układ krwionośny (sercowo-naczyniowy)
Specjalności medyczne
Kardiologia
Rys historyczny urapidylu

Urapidyl został wprowadzony 21 lipca 1983 roku  przez podmiot odpowiedzialny TAKEDA PHARMA AG, a zatwierdzony przez Swissmedic (Szwajcaria). Obecnie substancja nie została wprowadzona do lecznictwa przez FDA w Stanach Zjednoczonych, jednakże jest dostępna w Europie.

Wzór sumaryczny urapidylu

C20H29N5O3

Spis treści

Wskazania do stosowania urapidylu

Urapidyl to lek obniżający ciśnienie krwi (zarówno skurczowe jak i rozkurczowe), zazwyczaj nie wpływający na tętno. 

Urapidyl stosuje się w stanach nagłych w przebiegu nadciśnienia tętniczego takich jak: nadciśnienie oporne na leczenie farmakologiczne, przełom nadciśnieniowy, ciężkie i bardzo ciężkie postacie nadciśnienia tętniczego. Wskazaniem do stosowania jest również kontrolowane obniżenie ciśnienia tętniczego w przypadku zwiększenia ciśnienia w trakcie lub po zabiegu operacyjnym. 

Dawkowanie urapidylu

Urapidyl stosuje się w formie wstrzyknięć dożylnych, wlewów kroplowych dożylnych lub wlewów ciągłych z użyciem pompy infuzyjnej.

Dawka stosowana w leczeniu zależna jest od rodzaju stanu nagłego w przebiegu nadciśnienia tętniczego, wyboru formy podania substancji pacjentowi, wieku oraz chorób towarzyszących (zaburzenia czynności wątroby i nerek).

Dawki zwykle stosowane (dobowe) u osób dorosłych: 10 mg – 50 mg (wstrzyknięcie dożylne).

Przeciwskazania do stosowania urapidylu

Przeciwwskazaniem są nadwrażliwość na urapidyl. Substancja jest również przeciwwskazana u pacjentów ze zwężeniem cieśni aorty lub przetoką tętniczo–żylną (z wyjątkiem nieczynnej hemodynamicznie przetoki do dializy). 

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania urapidylu

Urapidyl należy stosować ostrożnie u pacjentów z niewydolnością serca, której przyczyną jest: zatorowość tętnicy płucnej, zaburzona czynność serca z przyczyn okołosercowych lub uszkodzenie mechaniczne.

Substancja nie powinna być stosowana u dzieci, ponieważ nie ma wystarczających badań w tej grupie wiekowej.

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności nerek, konieczne może być zmniejszenie dawki urapidylu.

Dawka urapidylu może być zależna od wieku pacjenta. U osób w podeszłym wieku, ze  względu na zmienioną wrażliwość, substancja powinna być podawana początkowo w mniejszych dawkach.

Należy pamiętać, że nadmiernie szybki spadek ciśnienia krwi może prowadzić do bradykardii lub zatrzymania akcji serca.

Działanie hipotensyjne substancji może być nasilone przez odwodnienie organizmu, spowodowane na przykład biegunkami lub wymiotami. 

Interakcje urapidylu z innymi substancjami czynnymi

Substancje te obniżają ciśnienie krwi, a więc zażyte jednocześnie sprawią, że działanie to będzie silniejsze.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Acebutolol (Acebutolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Substancje te obniżają ciśnienie krwi, a więc zażyte jednocześnie sprawią, że działanie to będzie silniejsze.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Atenolol (Atenolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Substancje te obniżają ciśnienie krwi, a więc zażyte jednocześnie sprawią, że działanie to będzie silniejsze.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Bisoprolol (Bisoprolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Substancje te obniżają ciśnienie krwi, a więc zażyte jednocześnie sprawią, że działanie to będzie silniejsze.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Diltiazem (Diltiazem) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
Substancje te obniżają ciśnienie krwi, a więc zażyte jednocześnie sprawią, że działanie to będzie silniejsze.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Imidapryl (Imidapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Substancje te obniżają ciśnienie krwi, a więc zażyte jednocześnie sprawią, że działanie to będzie silniejsze.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Lacydypina (Lacidipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Substancje te obniżają ciśnienie krwi, a więc zażyte jednocześnie sprawią, że działanie to będzie silniejsze.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Metoprolol (Metoprolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Substancje te obniżają ciśnienie krwi, a więc zażyte jednocześnie sprawią, że działanie to będzie silniejsze.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Propranolol (Propranolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Substancje te obniżają ciśnienie krwi, a więc zażyte jednocześnie sprawią, że działanie to będzie silniejsze.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Werapamil (Verapamil) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
Substancje te obniżają ciśnienie krwi, a więc zażyte jednocześnie sprawią, że działanie to będzie silniejsze.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Ramipryl (Ramipril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Substancje te obniżają ciśnienie krwi, a więc zażyte jednocześnie sprawią, że działanie to będzie silniejsze.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Zofenopryl (Zofenopril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI

Interakcje urapidylu z alkoholem

Nie należy łączyć urapidylu z alkoholem, ponieważ działanie hipotensyjne substancji może być nasilone.

Wpływ urapidylu na prowadzenie pojazdów

Urapidyl może powodować objawy wpływające na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Zaleca się zachowanie ostrożności zwłaszcza na początku terapii urapidylem, a także gdy dojdzie do modyfikacji dawki, zmiany substancji na inną oraz w przypadku spożywania alkoholu w trakcie stosowania urapidylu.

Wpływ urapidylu na ciążę

Stosowanie urapidylu w ciąży jest przeciwwskazane. Brak wystarczających danych, które pozwoliłyby ocenić bezpieczeństwo stosowania substancji w tym okresie. Do tej pory w badaniach na zwierzętach nie wykazano szkodliwego wpływu substancji na płód. Substancja może zostać zastosowana tylko we wskazaniach nagłych, po konsultacji z lekarzem.

Wpływ urapidylu na laktację

Karmienie piersią, w czasie stosowanie urapidylu, jest przeciwwskazane. Brak danych dotyczących przenikania substancji do mleka kobiecego.

Wpływ urapidylu na płodność

Brak danych klinicznych dotyczących płodności podczas stosowania urapidylu. Dane związane z badaniami na zwierzętach wykazały, że płodność samic szczurów nie była upośledzona. Obserwowano jedynie przedłużenie cyklu rujowego oraz zmniejszenie masy macicy zależne od zwiększenia stężenia prolaktyny. Ze względu na różnice międzygatunkowe nie ma dowodów na to, że wyniki badań mają odniesienie do ludzi.

Inne możliwe skutki uboczne

Podanie dożylne, w postaci wlewów kroplowych dożylnych lub wlewów ciągłych z użyciem pompy infuzyjnej: kołatanie serca, tachykardia, bradykardia, uczucie ucisku za mostkiem, duszność, objawy przypominające dusznicę bolesną, nudności, wymioty, zmęczenie, niemiarowa akacja serca, bóle głowy, zawroty głowy, niepokój, priapizm, przekrwienie błony śluzowej nosa, nagłe pocenie się, reakcje alergiczne (świąd, zaczerwienie skóry, wysypka).

Objawy przedawkowania urapidylu

W zależności od przyjętej dawki urapidylu mogą wystąpić objawy ze strony układu krążenia takie jak: omdlenia, ortostatyczne spadki ciśnienia krwi i zawroty głowy. Wśród objawów przedawkowania substancji można wyróżnić również objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego takie jak: zmniejszona szybkość reakcji i zmęczenie.

Mechanizm działania urapidylu

Urapidyl wykazuje działanie ośrodkowe i obwodowe. Ośrodkowo substancja moduluje aktywność ośrodków regulacji krążenia. W związku z tym zapobiega odruchowemu pobudzeniu lub hamowaniu układu współczulnego. Substancja blokuje receptory adrenergiczne alfa–1 i pobudza receptory serotoninowe 5–HT1A. Z kolei mechanizm działania obwodowego związany jest z blokowaniem głównie postsynaptycznych receptorów alfa–1. W ten sposób substancja hamuje zwężające naczynia działanie katecholamin. Urapidyl równocześnie obniża skurczowe i rozkurczowe ciśnienie tętnicze. Tętno zazwyczaj pozostaje niezmienne.

Wchłanianie urapidylu

Urapidyl podany p.o. wchłania się w około 92%. Maksymalne stężenie w surowicy substancja osiąga po 4–5 godzinach. Po podaniu i.v. działanie hipotensyjne rozpoczyna się po 1–5 minutach i utrzymuje się około 1–2 godziny.

Dystrybucja urapidylu

Urapidyl wiąże się w około 80%–94% z białkami osocza. Okres półtrwana w okresie dystrybucji wynosi około 35 minut. Objętość dystrybucji wynosi 0,8 l/kg.

Metabolizm urapidylu

Urapidyl jest metabolizowany w wątrobie. Głównym metabolitem jest hydroksylowa pochodna urapidylu, która nie wykazuje działania obniżającego ciśnienie krwi. Z kolei w wyniku O–demetylacji urapidylu powstaje w małych ilościach metabolit, który ma taką samą aktywność jak substancja wyjściowa.

Wydalanie urapidylu

Urapidyl oraz jego metabolity wydalane są głównie z moczem (50%–70%), z czego 15% podanej dawki w postaci aktywnego urapidylu. W drugiej kolejności substancja wydalana jest z kałem, głównie w postaci p–hydroksy–urapidylu.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij