Treprostinil, Treprostinilum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o treprostinilu

Rok wprowadzenia na rynek
2002
Substancje aktywne
treprostinil
Działanie treprostinilu
przeciwnadciśnieniowe (hipotensyjne)
Postacie treprostinilu
roztwór do infuzji, tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Układy narządowe
układ krwiotwórczy i krew, układ krwionośny (sercowo-naczyniowy)
Specjalności medyczne
Kardiologia
Rys historyczny treprostinilu

Treprostinil został po raz pierwszy wprowadzony w 2002 roku w Stanach Zjednoczonych. Początki badań nad treprostinilem sięgają lat 60-tych, kiedy nad prostacyklinami zaczął pracować brytyjski zespół badaczy.

Wzór sumaryczny treprostinilu

C23H34O5

Spis treści

Wskazania do stosowania treprostinilu

Treprostinil stosowany jest w leczeniu tętniczego nadciśnienia płucnego o charakterze dziedzicznym lub samoistnym. Nadciśnienie płucne pojawia się, kiedy ciśnienie krwi między sercem a płucami jest nadmiernie wysokie. Choroba objawia się dusznościami zwłaszcza przy wysiłku fizycznym i może prowadzić do niewydolności serca. Treprostinil ma na celu poprawę tolerancji wysiłkowej oraz złagodzenie objawów choroby u pacjentów, którzy są zakwalifikowani do III czynnościowej klasy wg NYHA (tak jest w Polsce, w innych krajach dotyczy również klasy II i IV). Klasy NYHA oznaczają klasyfikację ciężkości objawów niewydolności serca zaproponowaną przez Nowojorskie Towarzystwo Kardiologiczne. 

Dawkowanie treprostinilu

Dawka treprostinilu zależna jest od wieku, masy ciała oraz chorób współistniejących, w szczególności takich jak zaburzenia pracy nerek lub niewydolność wątroby.

Treprostinil stosuje się w ciągłej infuzji podskórnej lub dożylnej. Długotrwałej infuzji dożylnej mogą towarzyszyć ciężkie zakażenia krwi z uwagi na podłączenie centralnych cewników żylnych, dlatego częściej stosowana jest droga infuzji podskórnej.

Dawki zwykle stosowane mieszczą się w zakresie od 0,625 ng/kg mc./min do 1,25 ng/kg mc./min. Dawki modyfikowane są w trakcie leczenia i w zależności od uzyskanych wyników terapeutycznych. Pacjent cały czas pozostaje pod ścisłą kontrolą lekarską. 

Przeciwskazania do stosowania treprostinilu

Przeciwwskazaniem do stosowania treprostinilu są: nadwrażliwość na substancję czynną, nadciśnienie płucne, które wiąże się z chorobą zarostową żył, wrodzone lub nabyte wady zastawek serca z towarzyszącymi zaburzeniami serca niezwiązanymi z nadciśnieniem płucnym, zastoinowa niewydolność serca.

Wśród przeciwskazań należy wymienić też ciężką niewydolność wątroby, czynną chorobę wrzodową w obrębie przewodu pokarmowego, krwawienia śródczaszkowe, zranienia lub inne krwawienia.

Nie należy stosować treprostinilu w ciężkiej chorobie niedokrwiennej serca i niestabilnej dławicy piersiowej, po przebytym zawale mięśnia sercowego prze okres sześciu miesięcy, w ciężkiej niewydolności serca lub arytmii.

Leczenie treprostiniliem wyklucza się również u pacjentów, u których w ciągu ostatnich trzech miesięcy wystąpił udar lub niedokrwienie mózgu. 

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania treprostinilu

Przy stosowaniu treprostinilu pacjent powinien pozostawać pod ścisłym nadzorem lekarza.

Przy rozpoczęciu leczenia należy uwzględnić możliwości pacjenta do założenia na stałe cewnika żylnego  i urządzenia infuzyjnego.

Ważnym czynnikiem do włączenia leczenia treprostinilem jest ustalenie czy pacjent ma prawidłowe ciśnienie krwi, ponieważ pacjenci z niskim ciśnieniem mogą zostać narażeni na wystąpienie groźnego niedociśnienia. Zaleca się wówczas stałą kontrolę ciśnienia podczas leczenia.

Modyfikacje dawek treprostinilu należy prowadzić bardzo ostrożnie i należy pamiętać, aby nie doprowadzić do nagłego odstawienia leku. Przerwanie leczenia może nastąpić tylko wtedy, gdy pojawi się obrzęk płuc u pacjenta.

Lekarz prowadzący powinien przeszkolić i odpowiednio przygotować pacjenta do korzystania z zestawu do ciągłej infuzji podskórnej lub dożylnej. Pacjent powinien być poinformowany o tym, jak dbać o taki zestaw, jak go zaprogramować i w jaki sposób  z niego korzystać.  Pacjent powinien mieć zapewniony dostęp do rezerwowych zestawów i pomp infuzyjnych. 

Interakcje treprostinilu z innymi substancjami czynnymi

Jednoczesne stosowanie obu leków powoduje nasilenie działania przeciwzakrzepowego, a w konsekwencji zwiększa ryzyko krwawień i krwotoków.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Acenokumarol (Acenocoumarol) leki przeciwzakrzepowe - antagoniści witaminy K
Apiksaban (Apixaban) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory czynnika Xa
Bemiparyna (Bemiparin) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Dabigatran (Dabigatran) leki przeciwzakrzepowe-inhibitory trombiny
Dalteparyna (Dalteparin) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Edoksaban (Edoxaban) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory czynnika Xa
Fondaparynuks (Fondaparinux) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory czynnika Xa
Kangrelor (Cangrelor) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Klopidogrel (Clopidogrel) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Prasugrel (Prasugrel) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Rywaroksaban (Rivaroxaban) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory czynnika Xa
Sulodeksyd (Sulodexide) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Tikagrelor (Ticagrelor) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Tiklopidyna (Ticlopidine) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Warfaryna (Warfarin) leki przeciwzakrzepowe - antagoniści witaminy K
Worapaksar (Vorapaksar) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Enoksaparyna (Enoxaparin) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Jednoczesne stosowanie obu leków zwiększa ryzyko wystąpienia owrzodzeń i krwawień z przewodu pokarmowego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Deferazyroks (Deferasirox) antidota - odtrutki i środki chelatujące
Może pojawić się ryzyko wystąpienia krwawień lub krwotoków.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Cilostazol (Cilostazol) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Citalopram (Citalopram) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Escitalopram (Escitalopram) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Ibrutynib (Ibrutinib) inhibitory kinazy białkowej
Kabozantynib (Cabozantinib) inhibitory kinazy białkowej
Nicergolina (Nicergoline) antagoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Panobinostat (Panobinostat) inne leki przeciwnowotworowe
Paroksetyna (Paroxetine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Pentoksyfilina (Pentoxifylline) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Ponatynib (Ponatinib) inhibitory kinazy białkowej
Ramucyrumab (Ramucirumab) przeciwciała monoklonalne - przeciwnowotworowe i immunosupresyjne
Regorafenib (Regorafenib) inhibitory kinazy białkowej
Typranawir (Tipranavir) inhibitory proteazy HIV
Wenlafaksyna (Venlafaxine) SNRI - inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny, bez działania na receptory
Wortioksetyna (Vortioxetine) substancje przeciwdepresyjne o innym mechanizmie działania
jednoczesne stosowanie obu leków może nadmiernie obniżyć ciśnienie tętnicze krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Acebutolol (Acebutolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Alfuzosyna (Alfuzosin) antagoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Aliskiren (Aliskiren) inne leki nasercowe
Amlodypina (Amlodipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Atenolol (Atenolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Awanafil (Avanafil) inhibitory fosfodieasterazy V - PDE5
Azylsartan (Azilsartan medoxomil) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Benazepryl (Benazepril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Betaksolol (Betaxolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Bisoprolol (Bisoprolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Celiprolol (Celiprolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Chinapryl (Quinapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Cilazapryl (Cilazapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Dapagliflozyna (Dapagliflozin) doustne leki przeciwcukrzycowe - inhibitory transportera sodowo-glukozowego2 - SGLT2
Diltiazem (Diltiazem) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
Doksazosyna (Doxazosin) antagoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Empagliflozyna (Empagliflozin) doustne leki przeciwcukrzycowe - inhibitory transportera sodowo-glukozowego2 - SGLT2
Enalapril (Enalapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Eplerenon (Eplerenone) leki moczopędne, diuretyki - oszczędzające potas - antagoniści aldosteronu
Eprosartan (Eprosartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Felodypina (Felodipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Furosemid (Furosemide) leki moczopędne, diuretyk - pętlowe
Guanfacyna (Guanfacine) agoniści receptorów alfa-2 adrenergicznych
Hydrochlorotiazyd (Hydrochlorothiazide) leki moczopędne, diuretyk - tiazydy i tiazydopodobne
Imidapryl (Imidapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Indapamid (Indapamide) sulfonamidy
Irbesartan (Irbesartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Isradypina (Isradypine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Kanagliflozyna (Canagliflozin) doustne leki przeciwcukrzycowe - inhibitory transportera sodowo-glukozowego2 - SGLT2
Kandesartan (Candesartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Kaptopril (Captopril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Karwedilol (Carvedilol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Klonidyna (Clonidine) agoniści receptora imidazolowego
Klopamid (Clopamide) leki moczopędne, diuretyk - tiazydy i tiazydopodobne
Lerkanidypina (Lercanidipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Linezolid (Linezolid) inne leki przeciwbakteryjne
Lizynopryl (Lisinopril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Losartan (Losartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Marawirok (Maraviroc) inne substancje przeciwwirusowe działające bezpośrednio na wirusy
Metoprolol (Metoprolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Metyldopa (Methyldopa) agoniści receptorów alfa-2 adrenergicznych
Moksonidyna (Moxonidine) agoniści receptora imidazolowego
Nebiwolol (Nebivolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Nimodypina (Nimodipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Nitrendypina (Nitrendipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Olmesartan (Olmesartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Papaweryna (Papaverine) spazmolityki o różnym mechanizmie działania (muskulotropowe, przeciwskurczowe) - gastroenterologia
Peryndopryl (Perindopril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Pindolol (Pindolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Propranolol (Propranolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Ramipryl (Ramipril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Rasagilina (Rasagiline) IMAO - inhibitory monoaminooksydazy
Rylmenidyna (Rilmenidine) agoniści receptora imidazolowego
Safinamid (Safinamide) IMAO - inhibitory monoaminooksydazy
Selegilina (Selegiline) IMAO - inhibitory monoaminooksydazy
Sildenafil (Sildenafil) inhibitory fosfodieasterazy V - PDE5
Sotalol (Sotalol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Tamsulozyna (Tamsulosin) antagoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Telmisartan (Telmisartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Terazosyna (Terazosin) antagoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Torasemid (Torasemide) leki moczopędne, diuretyk - pętlowe
Trandolapryl (Trandolapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Tyzanidyna (Tizanidine) agoniści receptorów alfa-2 adrenergicznych
Walsartan (Valsartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Wardenafil (Vardenafil) inhibitory fosfodieasterazy V - PDE5
Werapamil (Verapamil) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
Zofenopryl (Zofenopril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Zwiększone ryzyko wystąpienia krwawień, szczególnie z przewodu pokarmowego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Aceklofenak (Aceclofenac) NLPZ hamujące silniej COX-2 niż COX-1
Celekoksyb (Celecoxibum) NLPZ hamujące wybiórczo COX-2 - koksyby
Deksibuprofen (Dexibuprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Deksketoprofen (Dexketoprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Duloksetyna (Duloxetine) SNRI - inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny, bez działania na receptory
Etorykoksyb (Etoricoxib) NLPZ hamujące wybiórczo COX-2 - koksyby
Fluoksetyna (Fluoxetine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Fluwoksamina (Fluvoxamine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Indometacyna (Indomethacin) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Ketoprofen (Ketoprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Klomipramina (Clomipramine) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Kwas acetylosalicylowy (Acetylsalicylic acid) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Kwas mefenamowy (Mefenamic acid) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Lornoksykam (Lornoxicam) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Nabumeton (Nabumetone) NLPZ hamujące silniej COX-2 niż COX-1
Nimesulid (Nimesulide) NLPZ hamujące silniej COX-2 niż COX-1
Piroksykam (Piroxicam) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Diklofenak (Diclofenac) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Mogą powodować osłabienie działania treprostinilu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Fenylefryna (Phenylephrine) agoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Pseudoefedryna (Pseudoephedrine) agoniści receptorów alfa- i beta-adrenergicznych
Efedryna (Ephedrine) agoniści receptorów alfa- i beta-adrenergicznych
Jednoczesne zastosowanie obu leków może powodowa nasilone działanie treprostinilu i jego działań niepożądanych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Lapatynib (Lapatinib) inne leki przeciwnowotworowe
Sorafenib (Sorafenib) inhibitory kinazy białkowej
Teryflunomid (Teriflunomide) selektywne leki immunosupresyjne
Trimetoprim (Trimethoprim) sulfonamidy i trimetoprim
Wemurafenib (Vemurafenib) inhibitory kinazy białkowej

Wpływ treprostinilu na prowadzenie pojazdów

Treprostinil może powodować objawy wpływające na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, takie jak: niedociśnienie tętnicze krwi i zawroty głowy. 

Inne rodzaje interakcji

Przy stosowaniu treprostinilu nie można zażywać produktów na bazie wyciągu z miłorzębu, gdyż może to nasilić ryzyko krwawień. 

Wpływ treprostinilu na ciążę

Brak wystarczających badań odnośnie wpływu treprostinilu na płód w czasie ciąży. Lek należy zastosować jedynie w przypadku, jeśli korzyści dla matki płynące ze stosowania leku przewyższają nad potencjalnym zagrożeniem dla nienarodzonego dziecka.

Wpływ treprostinilu na laktację

Zaleca się przerwanie karmienia piersią u kobiet stosujących treprostinil, ponieważ brak wystarczających danych czy przenika on do mleka matki. 

Wpływ treprostinilu na płodność

Brak danych dotyczących wpływu treprostinilu na płodność u kobiet. Zaleca się stosowanie środków antykoncepcyjnych w czasie leczenia produktami z treprostinilem. 

Inne możliwe skutki uboczne

Podanie podskórne lub dożylne: bóle głowy, zawroty głowy, rozszerzenie naczyń, niedociśnienie tętnicze, biegunka, nudności, wysypka , również o charakterze plam lub grudek, świąd, ból żuchwy, ból w miejscu podawania infuzji, krwawienie, krwiak, reakcje odczynowe w miejscu podawania infuzji, obrzęk, krwawienia z nosa, krwawienia z przewodu pokarmowego, krwawienia z dziąseł, z odbytu, krwiomocz, krwioplucie, zakrzepowe zapalenie żył, bóle kostne, zakażenie krwi po centralnym wkłuciu, bakteriemia, posocznica, ropnie lub infekcje w miejscu podania, małopłytkowość.

Objawy przedawkowania treprostinilu

Wśród objawów przedawkowania treprostinilu należy wymienić: ból głowy, niedociśnienie tętnicze, zaczerwienienie, dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego, takie jak: biegunka, mdłości, wymioty. 

Mechanizm działania treprostinilu

Treprostinil należy do grupy analogów prostacykliny, co oznacza, że wiąże się z receptorem prostacykliny wywierając działanie na naczynia krwionośne. Mechanizm działania polega na bezpośrednim rozszerzeniu naczyń krwionośnych płuc i naczyń tętniczych w krążeniu ogólnym. Skutkiem tego jest zwiększenie pojemności wyrzutowej serca oraz uregulowanie częstości rytmu serca. Trepsrostinil hamuje również agregację płytek krwi, co zapobiega ich zlepianiu się w naczyniach krwionośnych. 

Wchłanianie treprostinilu

Po podaniu podskórnym lub dożylnym treprostinil wchłania się szybko i całkowicie, jego biodostępność wynosi 100%. U przypadku pacjentów z niewydolnością wątroby i nadciśnieniem płucnym dostępność biologiczna może wzrastać 3- krotnie lub 5-krotnie.

Dystrybucja treprostinilu

Treprostinil wiąże się z białkami osocza w 91%. Wielkość dystrybucji wynosi 14 l/70 kg. 

Metabolizm treprostinilu

Metabolizm treprostinilu ma miejsce w wątrobie. Treprostinil w formie niezmienionej w moczu występuje w niewielkiej ilości (3,7% dawki). Metabolitami treprostinilu są następujące produkty: trzy metabolity będące efektem reakcji utleniania, czwarty jest pochodną wiązania treprostinilu z kwasem glukuronowym, a piąty nie został jeszcze poznany. Łącznie matabolity treprostinilu stanowią 64,4%. 

Wydalanie treprostinilu

Średni okres półtrwania wynosi od 2 do 4 godzin. Okres półtrwania w osoczu krwi po podaniu dożylnym wynosi 34 minuty, a po podaniu podskórnym odpowiednio 85 minut. Metabolity treprostinilu wydalane są głównie z moczem i kałem. 

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij