Trametynib, Trametinibum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o trametynibie

Rok wprowadzenia na rynek
2013
Substancje aktywne
trametynib
Działanie trametynibu
przeciwnowotworowe (cytostatyczne, cytotoksyczne)
Postacie trametynibu
tabletki powlekane
Układy narządowe
powłoka wspólna (skóra i błony śluzowe), układ oddechowy
Specjalności medyczne
Dermatologia i wenerologia, Onkologia kliniczna
Rys historyczny trametynibu

Amerykańska instytucja US FDA (Food and Drug Administration, Agencja Żywności i Leków) zatwierdziła w 2013 roku wprowadzenie trametynibu na rynek USA przez podmiot odpowiedzialny GlaxoSmithKline LLC.

Wzór sumaryczny trametynibu

C26H23FIN5O4

Spis treści

Wskazania do stosowania trametynibu

Trametynib jest wskazany do leczenia u osób dorosłych z nieoperacyjnym czerniakiem lub czerniaka z przerzutami z mutacją genu BRAF V600, w monoterapii lub w skojarzeniu z dabrafenibem.

Stosuje się go również w terapii skojarzonej z dabrafenibem niedrobnokomórkowego raka płuca dorosłych pacjentów  wykazującego mutacje genu BRAF V600.

Dawkowanie trametynibu

Dawkowanie uzależnione jest od jednostki chorobowej, stanu pacjenta, masy ciała, odpowiedzi na leczenie i jest ustalane indywidualnie przez doświadczonych lekarzy w stosowaniu leków przeciwnowotworowych.

Dawka zwykle stosowana w monoterapii lub w skojarzeniu z dabrafenibem wynosi 2 mg na dobę.

Lek należy podawać między posiłkami (co najmniej 1 godzinę przed lub 2 godziny po) popijając szklanką wody.

Przeciwskazania do stosowania trametynibu

Przeciwwskazaniem do stosowania trametynibu jest uczulenie na ten lek oraz niedrożność naczyń żylnych siatkówki (RVO).  Stosowanie trametynibu nie jest zalecane  u pacjentów z RVO w wywiadzie. 

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania trametynibu

Podczas leczenia skojarzonego trametynibu z dabrafenibem zgłaszano występowanie nowych nowotworów złośliwych skórnych lub w innej lokalizacji.

Nie badano bezpieczeństwa stosowania trametynibu w leczeniu czerniaka z mutacją genu BRAF V600 z przerzutami do mózgu.

Podczas leczenia mogą wystąpić krwotoki. Zwykle mają przebieg łagodny, obserwowano jednak przypadki śmiertelne. 

Należy zachować ostrożność u osób z zaburzeniami lewej komory serca, gdyż w trakcie leczenia zgłaszano zmniejszenie frakcji wyrzutowej lewej komory serca (LVEF).

Również należy być ostrożnym i nie jest zalecane stosowanie leku u pacjentów z niedrożnością naczyń żylnych siatkówki (RVO), niewyrównaną jaskrą, niewyrownanym nadciśnieniem tętniczym i niewyrównaną cukrzycą lub przebytym zespołem nadlepkości lub nadkrzepliwości. Trametynib może powodować zaburzenia widzenia takie jak odwarstwienie nabłonka barwnikowego siatkówki i niedrożność naczyń żylnych siatkówki.

Osoby z umiarkowaną lub silną niewydolnością wątroby powinni zachować szczególną ostrożność podczas stosowania leku, ponieważ jego główną drogą eliminacji są drogi żółciowe.

Należy kontrolować ciśnienie tętnicze przez rozpoczęciem i w trakcie leczenia. Monoterapia i leczenie skojarzone z dabrafenibem może powodować wzrost ciśnienia.

Trametynib może powodować zatorowość płucną lub zapalenie żył głębokich. W takich przypadkach należy zaprzestać leczenia.

U pacjentów z czynnikami ryzyka perforacji przewodu pokarmowego należy zachować szczególną ostrożność. Notowano przypadki zapalenia okrężnicy i perforacji przewodu pokarmowego (w tym przypadki śmiertelne) w trakcie leczenia trametynibem w monoterapii lub w skojarzeniu z dabrafenibem.

Interakcje trametynibu z innymi substancjami czynnymi

Trametynib jest in vitro substratem nośnika błonowego P-gp. Ponieważ nie można wykluczyć, że silne zahamowanie aktywności wątrobowej P-gp spowoduje zwiększenie stężenia trametynibu, zaleca się ostrożność podając trametynib jednocześnie z produktami leczniczymi będącymi silnymi inhibitorami P-gp.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Cyklosporyna (Cyclosporine) inhibitory kalcyneuryny
Itrakonazol (Itraconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Rytonawir (Ritonavir) inhibitory proteazy HIV
Werapamil (Verapamil) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy

Interakcje trametynibu z pożywieniem

Trametynib należy podawać na czczo (co najmniej 1 godzinę przed jedzeniem lub 2 godziny po).

Pokarm zmniejsza wchłanianie leku z przewodu pokarmowego.

Wpływ trametynibu na prowadzenie pojazdów

Należy ocenić zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługi urządzeń mechanicznych, gdyż trametynib może powodować zawroty głowy oraz senność, zaburzenia widzenia.

Wpływ trametynibu na ciążę

Nie należy stosować trametynibu w czasie ciąży. Nie ma wystarczających badań określających bezpieczeństwo stosowania  w czasie ciąży. W badaniach ma szczurach obserwowano zmniejszenie masy ciała płodów oraz zwiększoną liczbę poronień.

Wpływ trametynibu na laktację

Nie ma badań, które informowałyby o tym czy trametynib przenika do mleka matki. Nie zaleca się karmienia piersią w trakcie leczenia.

Wpływ trametynibu na płodność

Trametynib może obniżać płodność u kobiet. Badania na zwierzętach wykazały zaburzenia w rozwoju jajników, ciałka żółtego i śluzówki macicy. 

W badaniach toksyczności prowadzonych na zwierzętach nie stwierdzono jednak wpływu leczenia na tkanki rozrodcze samców.

Skutki uboczne

wysypka
biegunka
bóle mięśniowe
kaszel
łysienie
nadciśnienie tętnicze
zmęczenie
nudności
Krwotok
zaparcia
suchość błony śluzowej jamy ustnej
suchość skóry
świąd
wymioty
ból brzucha
ból stawów
gorączka
wzrost stężenia aminotransferazy alaninowej
obrzęk obwodowy
zapalenie jamy ustnej
bradykardia
astenia
niewyraźne widzenie
odwodnienie
obrzęk twarzy
zapalenie płuc
rumień
niedokrwistość
wysypka krostkowa
zaburzenia widzenia
zapalenie tkanki łącznej
zapalenie mieszków włosowych
zanokcica
obrzęk limfatyczny
Zmniejszenie frakcji wyrzutowej lewej komory.
zapalenie okrężnicy
krwawienie do siatkówki
perforacja przewodu pokarmowego
niewydolność serca
śródmiąższowe zapalenie płuc
rabdomioliza

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Objawy przedawkowania trametynibu

W badaniach klinicznych zgłoszono tylko jeden przypadek przypadkowego przedawkowania. Pacjent nie zgłaszał zdarzeń niepożądanych na skutek tego przedawkowania.

Mechanizm działania trametynibu

Trametynib jest inhibitorem aktywacji i aktywności kinaz białkowych aktywowanych mitogenami (MEK1 i MEK2) regulowanych sygnałami zewnątrzkomórkowymi (ERK). Jest selektywnym, allosterycznym oraz odwracalnym inhibitorem.

Kinazy białkowe MEK w czerniaku złośliwym są aktywowane często przez białka powstałe w wyniku mutacji genu BRAF. 

Trametynib hamuje wzrost linii komórkowej czerniaka z mutacją genów BRAF V600.

Wchłanianie trametynibu

Trametynib wchłania się z przewodu pokarmowego i po 1,5 godzinie osiąga maksymalne stężenie we krwi. Podanie leku z tłustym pokarmem zmniejsza jego stężenie maksymalne w osoczu o 70% w porównaniu z podaniem na czczo.

Lek podany doustnie osiąga stężenie maksymalne o 72% mniejsze w porównaniu do podania dożylnego.

Dystrybucja trametynibu

Trametynib wiąże się w 97,4% z białkami osocza.

Metabolizm trametynibu

Trametynib metabolizowany jest w wątrobie za pośrednictwem karboksyloesterazy 1b/c oraz karboksyloesterazy c na drodze deacetylacji,  deacetylacji z monooksygenacją lub w połączeniu z glukuronidacją. 

Wydalanie trametynibu

80% podanej dawki wydalanie jest z kałem, mniej niż 20% z moczem i mniej niż 0,1% z moczem w formie niezmienionej.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij