Tolwaptan, Tolvaptanum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o tolwaptanie

Rok wprowadzenia na rynek
2009
Substancje aktywne
tolwaptan
Działanie tolwaptanu
moczopędne (diuretyczne) (zwiększa objętość wydalanego moczu), obniża ciśnienie tętnicze krwi
Postacie tolwaptanu
tabletki
Układy narządowe
układ moczowy, układ krwionośny (sercowo-naczyniowy)
Specjalności medyczne
Choroby wewnętrzne, Kardiologia, Nefrologia, Urologia
Rys historyczny tolwaptanu

Tolwaptan został wprowadzony do lecznictwa europejskiego przez firmę  Otsuka Novel Products GMBH w 2009 roku, po decyzji zatwierdzającej Europejskiej Agencji Leków (European Medicines Agency, EMA). W tym samym roku lek został dopuszczony do obrotu w USA decyzją United States FDA (Food and Drug Administration, Agencja Żywności i Leków). Podmiotem odpowiedzialnym była firma Otsuka America Pharmaceutical. W 2010 roku tolwaptan został zatwierdzony przez PMDA Japan (Pharmaceuticals and Medical Devices Agency) i wprowadzony na rynek przez Otsuka Pharmaceutical CO. W 2016 roku lek został zaaprobowany przez szwajcarską agencję Swissmedic (Swiss Agency for Therapeutic Products). Podmiotem odpowiedzialnym była firma Otsuka Pharmaceutical Switzerland.

Wzór sumaryczny tolwaptanu

C26H25ClN2O3

Spis treści

Wskazania do stosowania tolwaptanu

Tolwaptan stosuje się w terapii hiponatremii euwolemicznej lub hiperwolemicznej. Hiponatremia to zaburzenie elektrolitowe polegające na zmniejszeniu stężenia sodu poniżej przyjętej normy (135–145 mmol/l).  Jej objawami są bóle głowy, uczucie splątania, drgawki. Może dojść do śpiączki i zgonu pacjenta. Hiponatremia euwolemiczna jest spowodowana niedoczynnością tarczycy, zespołem nieadekwatnego wydzielania wazopresyny SIADH lub przyjmowanymi lekami. Hiponatremia hiperwolemiczna wynika z zaburzenia pracy nerek bądź jest wynikiem  zespołu nerczycowego, marskości wątroby lub zastoinowej niewydolności serca. Tolwaptan stosuje się również w terapii  zwyrodnienia wielotorbielowatego nerek (ADPKD) u osób dorosłych.

Dawkowanie tolwaptanu

Tolwaptan stosuje się doustnie w postaci tabletek. Dawka stosowana w leczeniu zależna jest od jednostki chorobowej, wieku, masy ciała oraz chorób towarzyszących. Dawka zwykle stosowana dobowa tolwaptanu wynosi od 15 mg do 120 mg leku na dobę, w zależności od wskazań. W trakcie kuracji konieczna jest kontrola stężenia sodu we krwi i objętości płynów w łożysku wewnątrznaczyniowym. W zależności od tych parametrów dawki tolwaptanu są dostosowywane do stanu pacjenta. Lek można przyjmować niezależnie od posiłków, najlepiej w godzinach porannych. Zalecane jest popicie leku szklanką wody. Dawkowanie u osób w podeszłym wieku jest analogiczne do dawkowania u pozostałych dorosłych. Nie ustalono profilu bezpieczeństwa tolwaptanu u dzieci i młodzieży.

Przeciwskazania do stosowania tolwaptanu

Tolwaptanu nie mogą stosować pacjenci wykazujący nadwrażliwość na tę substancję leczniczą lub pochodne benzoazepiny. Lek jest przeciwwskazany dla pacjentów z bezmoczem (anurią), zwiększonym stężeniem sodu we krwi (hipernatremią), podczas zmniejszonej objętości płynu w łożysku naczyniowym oraz w przypadku hiponatremii hipowolemicznej. Tolwaptanu nie mogą stosować kobiety ciężarne i karmiące piersią oraz pacjenci nie odczuwający pragnienia/ nie mogący zareagować na pragnienie. Nie należy rozpoczynać leczenia tolwaptanem u osób ze zwiększonym stężeniem enzymów wątrobowych wskazujących na uszkodzenie wątroby bądź zaburzenia jej pracy. 

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania tolwaptanu

Należy regularnie badać aktywność enzymów wątrobowych zarówno przed rozpoczęciem terapii tolwaptanem, jak i w trakcie leczenia. Znane są przypadki uszkodzenia polekowego wątroby, a nawet pojawiła się konieczność przeszczepu organu na skutek terapii lekiem.

Podczas leczenia tolwaptanem pacjenci muszę wypijać odpowiednią ilość wody. Najlepiej nawadniać organizm już przy pierwszych objawach pragnienia. W celu wykrycia odwodnienia na wczesnym etapie, zaleca się kontrolę masy ciała pacjentów leczonych tolwaptanem. Szczególną ostrożność należy zachować u pacjentów z biegunką bądź wymiotami. Do niepokojących objawów mogących świadczyć o odwodnieniu organizmu należą zawroty głowy, uczucie osłabienia, kołatanie serca, stan splątania.

Osoby cierpiące na przerost gruczołu krokowego i z zaburzeniami mikcji są bardziej narażone na zaburzenia w związku ze zwiększonym odpływem moczu podczas terapii tolwaptanem. Należy u tych pacjentów zachować szczególną ostrożność, aby nie dopuścić do ostrego zatrzymania moczu.

Pacjenci cierpiący na cukrzycę są narażeni na wystąpienie dużych wahań poziomu cukru we krwi. Dodatkowo można u nich rozpoznać hiponatremię rzekomą. 

Podczas leczenia tolwaptanem wskazana jest kontrola stężenia kwasu moczowego we krwi. Lek może powodować zmniejszoną eliminację kwasu moczowego i zwiększać stężenie w surowicy krwi.

Należy zachować ostrożność podczas terapii łączonej tolwaptanem i lekami będącymi induktorami CYP3A4 np.  rifampicyną, barbituranami (leki pobudzające układ izoenzymu CYP3A4). Może to doprowadzić do zmniejszenia skuteczności terapii tolwaptanem.

Przeciwwskazania tolwaptanu do łączenia z innymi substancjami czynnymi

Niewskazane jest połączenie tolwaptanu z hipertonicznym roztworem soli fizjologicznej.

Interakcje tolwaptanu z innymi substancjami czynnymi

zwiększone tempo eliminacji leków przy terapii łączonej
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Abakawir (Abacavir) nukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
Aceklofenak (Aceclofenac) NLPZ hamujące silniej COX-2 niż COX-1
Akarboza (Acarbose) doustne leki przeciwcukrzycowe - inhibitory alfa-glukozydazy
Alprazolam (Alprazolam) BZD - benzodiazepiny
Amoksycylina (Amoxicillin) penicyliny wrażliwe na beta-laktamazę
Azatiopryna (Azathioprine) inne leki immunosupresyjne
Baklofen (Baclofen) leki zwiotczające mięśnie o działaniu ośrodkowym o zróżnicowanym mechanizmie działania
Bleomycyna (Bleomycin) antybiotyki cytostatyczne
Bromazepam (Bromazepam) BZD - benzodiazepiny
Buspiron (Buspirone) leki przeciwlękowe wpływające na przekaźnictwo serotoninergiczne
Cefaklor (Cefaclor) cefalosporyny II generacji
Witamina B12 (Cyjanokobalamina) (Cyanocobalamin) witaminy z grupy B
Deksketoprofen (Dexketoprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Dekstran (Dextran) substytuty osocza
Doksepina (Doxepin) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Estazolam (Estazolam) BZD - benzodiazepiny
Fosfomycyna (Fosfomycin) antybiotyki - INNE
Glipizyd (Glipizide) doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika
Ibuprofen (Ibuprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Klonazepam (Clonazepam) leki przeciwpadaczkowe - analogi GABA
Kwas foliowy (Witamina B9) (Folic acid) witaminy z grupy B
Lewofloksacyna (Levofloxacin) fluorochinolony
Metyldopa (Methyldopa) agoniści receptorów alfa-2 adrenergicznych
Oksazepam (Oxazepam) BZD - benzodiazepiny
Pantoprazol (Pantoprazole) IPP - inhibitory pompy protonowej
Pentoksyfilina (Pentoxifylline) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Inozyny pranobeks (Inosine pranobex) inne substancje przeciwwirusowe działające bezpośrednio na wirusy
Propranolol (Propranolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Pyrantel (Pyrantel) substancje przeciwpasożytnicze do użytku ogólnego
Salbutamol (Salbutamol) agoniści receptorów beta-2 adrenergicznych
Salicylan choliny (Choline salicylate) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Sumatryptan (Sumatriptan) tryptany - selektywni agoniści receptora serotoninowego 5-HT1
Tramadol agoniści receptora opioidowego
Węglan litu (Lithium carbonate) neuroleptyki atypowe
Acyklowir (Acyclovir) przeciwwirusowe nukleozydy i nukleotydy
zwiększenie tempa metabolizmu tolwaptanu
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Abatacept (Abatacept) przeciwciała monoklonalne - immunosupresyjne
Adalimumab (Adalimumab) przeciwciała monoklonalne - immunosupresyjne
Beklometazon (Beclomethasone) glikokortykosteroidy
Bosentan (Bosentan) antagoniści receptora endoteliny ETA
Deksametazon (Dexamethasone) glikokortykosteroidy
Dekslanzoprazol (Dexlansoprazole) IPP - inhibitory pompy protonowej
Flutikazon (Fluticasone) glikokortykosteroidy
Hydrokortyzon (Hydrocortisone) glikokortykosteroidy
Klobazam (Clobazam) BZD - benzodiazepiny
Klobetazol (Clobetasol) glikokortykosteroidy
Kolchicyna (Colchicine) substancje niewpływające na metabolizm kwasu moczowego (przeciw dnie moczanowej)
Metamizol (Metamizole) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Mometazon (Mometasone) glikokortykosteroidy
Omeprazol (Omeprazole) IPP - inhibitory pompy protonowej
Prednizolon (Prednisolone) glikokortykosteroidy
Terbinafina (Terbinafine) inne substancje przeciwgrzybicze
Witamina E (Tokoferol, tokoferyl) (Tocopherol) witamina E i jej pochodne
zwiększone ryzyko hiperkaliemii
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Acebutolol (Acebutolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Aliskiren (Aliskiren) inne leki nasercowe
Amlodypina (Amlodipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Atenolol (Atenolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Benazepryl (Benazepril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Betaksolol (Betaxolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Celekoksyb (Celecoxibum) NLPZ hamujące wybiórczo COX-2 - koksyby
Cilazapryl (Cilazapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Dalteparyna (Dalteparin) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Deksibuprofen (Dexibuprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Enalapril (Enalapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Eplerenon (Eplerenone) leki moczopędne, diuretyki - oszczędzające potas - antagoniści aldosteronu
Esmolol (Esmolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Flunaryzyna (Flunarizine) inne substancje działające na układ nerwowy
Heparyna (Heparin) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Indometacyna (Indomethacin) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Kandesartan (Candesartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Kanrenoinian potasu (Potassium canrenoate) leki moczopędne, diuretyki - oszczędzające potas - antagoniści aldosteronu
Kaptopril (Captopril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Ketorolak (Ketorolac) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Lizynopryl (Lisinopril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Lornoksykam (Lornoxicam) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Losartan (Losartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Mesalazyna (Mesalazine) pochodne kwasu aminosalicylowego
Naproksen (Naproxen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Nimesulid (Nimesulide) NLPZ hamujące silniej COX-2 niż COX-1
Peryndopryl (Perindopril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Ramipryl (Ramipril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Salbutamol (Salbutamol) agoniści receptorów beta-2 adrenergicznych
Trandolapryl (Trandolapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Walsartan (Valsartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Chlorek potasu (Potassium chloride) związki potasu
Cytrynian potasu (Potassium citrate) związki potasu
Siarczan potasu (Potassium sulfate) substancje przeczyszczające o działaniu osmotycznym
Wodoroasparaginian potasu (Potassium hydrogen aspartate) związki potasu
Wodorowęglan potasu (Potassium bicarbonate) związki potasu
Diklofenak (Diclofenac) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Enoksaparyna (Enoxaparin) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
zmniejszenie efektu terapeutycznego tolwaptanu
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Acemetacyna (Acemetacin) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
zmniejszenie tempa metabolizmu tolwaptanu
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Acetazolamid (Acetazolamide) inhibitory anhydrazy węglanowej
Amfoterycyna B (Amphotericin b) antybiotyki przeciwgrzybicze
Amiodaron (Amiodarone) leki przeciwarytmiczne - klasa III
Witamina D (Cholekalcyferol) (Cholecalciferol) witamina D i jej pochodne
Ciprofloksacyna (Ciprofloxacin) fluorochinolony
Citalopram (Citalopram) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Dihydroergokrystyna (Dihydroergocristine) alkaloidy sporyszu
Dihydroergotamina (Dihydroergotamine) inne substancje przeciwmigrenowe
Diltiazem (Diltiazem) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
Drospirenon (Drospirenone) progestageny
Ergotamina (Ergotamine) alkaloidy sporyszu
Ketokonazol (Ketoconazole) przeciwgrzybicze pochodne imidazolu
Loperamid (Loperamide) leki przeciwbiegunkowe
Metoprolol (Metoprolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Metyloprednizolon (Methylprednisolone) glikokortykosteroidy
Mikonazol (Miconazole) przeciwgrzybicze pochodne imidazolu
Paroksetyna (Paroxetine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Rosuwastatyna (Rosuvastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
zmniejszenie tempa eliminacji tolwaptanu
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Kwas acetylosalicylowy (Acetylsalicylic acid) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Albendazol (Albendazole) substancje przeciwpasożytnicze do użytku ogólnego
zwiększenie tempa eliminacji tolwaptanu
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Allopurynol (Allopurinol) substancje hamujące syntezę kwasu moczowego - inhibitory oksydazy ksantynowej
Flurbiprofen (Flurbiprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Ketoprofen (Ketoprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Lamotrygina (Lamotrigine) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe i stabilizujące błony neuronów
Piroksykam (Piroxicam) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
nasilenie działań niepożądanych
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Bisakodyl (Bisacodyl) substancje przeczyszczające o działaniu kontaktowym
Chlorek sodu (Sodium chloride) dodatki do płynów infuzyjnych
Fluorek sodu (Sodium fluoride) substancje czynne stosowane w stomatologii
Fluorek sodu (18F) (Sodium fluoride (18f)) radiofarmaceutyki
Glukonian cynku (Zinc gluconate) związki cynku
Wodoroasparaginian cynku (Zinc hydro aspartate) związki cynku
Octan cynku (Zinc acetate) substancje stosowane w rzadkich chorobach metabolicznych
Siarczan cynku (Zinc sulfate) związki cynku
Siarczan magnezu (Sól gorzka) (Magnesium sulphate) związki magnezu
Tlenek cynku (Zinc oxide) związki cynku
Wodorowęglan sodu (Sodium bicarbonate) VARIA / INNE
Chlorek magnezu (Magnesium chloride) związki magnezu
Cytrynian magnezu (Magnesium citrate) związki magnezu
Mleczan magnezu (Magnesium lactate) związki magnezu
Orotonian cynku (Zinc orotate) związki cynku
Tlenek magnezu (Magnesium oxide) związki magnezu
Węglan magnezu (Magnesium carbonate) związki magnezu
Wodoroasparaginian magnezu (Magnesium aspartate) związki magnezu
Wodorotlenek magnezu (Magnesium hydroxide) substancje zobojętniające
Laktuloza (Lactulose) substancje przeczyszczające o działaniu osmotycznym
zwiększone stężenie tolwaptanu w surowicy krwi
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Bisoprolol (Bisoprolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Erytromycyna (Erythromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Flukonazol (Fluconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Karwedilol (Carvedilol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Klarytromycyna (Clarithromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Simwastatyna (Simvastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Tamoksyfen (Tamoxifen) SERM - selektywne modulatory receptora estrogenowego
Werapamil (Verapamil) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
Haloperidol (Haloperidol) neuroleptyki klasyczne - pochodne butyrofenonu
nasilenie metabolizmu leków przy terapii łączonej z tolwaptanem
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Budezonid (Budesonide) glikokortykosteroidy
Desmopresyna (Desmopressin) wazopresyna i analogi
Etynyloestradiol (Ethinylestradiol) estrogeny naturalne i syntetyczne
Karbamazepina (Carbamazepine) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe
Ketamina (Ketamine) substancje do znieczulenia ogólnego, anestetyki - INNE
Klozapina (Clozapine) neuroleptyki atypowe
Testosteron (Testosterone) testosteron i pochodne
zwiększone stężenie leku we krwi podczas terapii łączonej z tolwaptanem
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Cyklosporyna (Cyclosporine) inhibitory kalcyneuryny
Digoksyna (Digoxin) glikozydy nasercowe

Interakcje tolwaptanu z pożywieniem

Podczas kuracji tolwaptanem nie należy spożywać soku grejpfrutowego. Grejpfrut i sok grejprutowy może hamować przemiany metaboliczne leku prowadząc do wzrostu stężenia tolwaptanu we krwi. Ekspozycja na lek wzrasta niemal dwukrotnie.

Posiłki bogate w tłuszcz powodują dwukrotny wzrost stężenia maksymalnego Cmax  tolwaptanu we krwi po podaniu doustnym.

Podczas kuracji tolwaptanem konieczne jest wypijanie dużej ilości wody. Ważne jest uzupełnianie płynów już przy pierwszych oznakach pragnienia.

Interakcje tolwaptanu z alkoholem

Spożywanie alkoholu podczas kuracji tolwaptanem może spowodować wystąpienie zespołu osmotycznej demielinizacji (uszkodzenie osłonek mielinowych w obrębie ośrodkowego układu nerwowego). Nie zaleca się picia alkoholu w trakcie leczenia tolwaptanem.

Wpływ tolwaptanu na prowadzenie pojazdów

Tolwaptan zasadniczo nie wywiera wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych. Mogą jednak pojawić się działania niepożądane utrudniające jazdę samochodem: zawroty głowy, astenia (przewlekłe zmęczenie), omdlenia. 

Inne rodzaje interakcji

Dziurawiec zwyczajny Hypericum perforatum pobudza układ cytochromu CYP3A co może prowadzić do zmniejszenia skuteczności terapii tolwaptanem. Należy unikać jednoczesnego podawania leku i naparów/tabletek z dziurawcem.

Tolwaptan może podnosić stężenie enzymów wątrobowych: aminotransferazy alaninowej oraz aminotransferazy asparaginianowej w surowicy krwi. Rzadziej zwiększa stężenie bilirubiny i kreatyniny we krwi.

Tolwaptan wpływa na poziom glukozy we krwi, czego wynikiem może być hipoglikemia lub hiperglikemia.

Terapia tolwaptanem jest przyczyną zwiększonego stężenia jonów potasu i sodu we krwi (hipernatrepia, hiperkaliemia).

Pluskwica groniasta Cimicifuga racemosa zmniejsza tempo metabolizmu tolwaptanu.

Połączenie oleju rycynowego i tolwaptanu zwiększa ryzyko działań niepożądanych, podobnie jak połączenie leku z nasionami babki jajowatej.

Jeżówka purpurowa Echinacea purpurea zwiększa tempo metabolizmu tolwaptanu.

Wpływ tolwaptanu na ciążę

Tolwaptan jest przeciwwskazany dla kobiet w ciąży. Podczas terapii lekiem konieczne jest stosowanie skutecznych metod antykoncepcyjnych. Badania z wykorzystaniem zwierząt laboratoryjnych wykazały teratogenny wpływ tolwaptanu na płód. Lek powodował zmniejszenie masy okołourodzeniowej i zaburzenia procesu kostnienia w życiu płodowym.

Wpływ tolwaptanu na laktację

Kobiety karmiące piersią nie mogą stosować tolwaptanu. Badania z wykorzystaniem zwierząt laboratoryjnych wykazały przenikanie tolwaptanu do mleka samic. Brak jest analogicznych badań u ludzi, jednak ze względu na ryzyko wystąpienia działań niepożądanych u dziecka lek jest przeciwwskazany w trakcie karmienia piersią.

Wpływ tolwaptanu na płodność

Brak jest badań opisujących wpływ tolwaptanu na płodność u ludzi. Badania z wykorzystaniem zwierząt laboratoryjnych wykazały zaburzenia cykli rujowych samic. Tolwaptan nie wpływał na zdolność reprodukcyjną samców.

Skutki uboczne

zawroty głowy
pragnienie
nudności
biegunka
choroba refluksowa przełyku
duszność
hiperglikemia
hiperkaliemia
hipotonia (niedociśnienie) ortostatyczna
kołatanie serca
Hiperurykemia
omdlenia
suchość błony śluzowej jamy ustnej
nykturia
wielomocz
wybroczyny
wzdęcie brzucha
obecność krwi w moczu
zaparcia
astenia
złe samopoczucie
zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi
hipoglikemia
zmniejszenie masy ciała
gorączka
bolesne skurcze mięśni
częstomocz
wzrost stężenia aminotransferazy asparaginowej
wzrost stężenia aminotransferazy alaninowej
świąd
wysypka
zaburzenia smaku
Wzrost stężenia bilirubiny we krwi
ciężkie zaburzenia czynności nerek
ogólna wysypka
wstrząs anafilaktyczny
niewydolność wątroby
choroby wątroby i dróg żółciowych

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Objawy przedawkowania tolwaptanu

Objawami przedawkowania tolwaptanu u myszy którym podano śmiertelną dawkę leku (2000 mg/kg masy ciała) była hipotermia, drżenia mięśniowe i zmniejszona aktywność lokomotoryczna poprzedzająca zgon zwierząt. U ludzi podanie dawek kilkukrotnie przekraczających maksymalną dawkę dobową nie wiązały się z toksycznymi objawami ze strony organizmu. Najprawdopodobniej przedawkowanie tolwaptanu będzie wiązać się z wielomoczem, hipernatremią i odwodnieniem organizmu.

Mechanizm działania tolwaptanu

Tolwaptan należy do grupy antagonistów dla receptora V2 wazopresyny argininowej (AVP). Blokuje on receptory obecne w ścianach naczyń krwionośnych oraz nerkach (błony prześwitowe przewodów zbiorczych nefronów) w sposób selektywny (niemal 30 krotnie większe powinowactwo do receptorów V2 w porównaniu z receptorami V1a dla wazopresyny). Takie działanie leku prowadzi do zahamowania zwrotnego wchłaniania wody z nerek. Zwiększa się objętość wytwarzanego moczu i spada jego osmolalność. W efekcie spada objętość płynu w łożysku wewnątrznaczyniowym i zwiększa się stężenie jonów sodu we krwi.

Wchłanianie tolwaptanu

Biodostępność tolwaptanu po podaniu per os (doustnym) wynosi około 56%. Lek wchłania się szybko z przewodu pokarmowego, osiągając stężenie maksymalne w surowicy krwi po około 120 min od podania. Cmax po podaniu dawki 30 mg tolwaptanu osobie dorosłej wynosi średnio 374 ng/ml.

Dystrybucja tolwaptanu

Tolwaptan wiąże się z  białkami osocza w niemal stu procentach (98%). Jest to połączenie o charakterze odwracalnym. Objętość dystrybucji leku u osób zdrowych wynosi 3 l/kg.

Metabolizm tolwaptanu

Przemiany metaboliczne tolwaptanu zachodzą w hepatocytach przy udziale izoenzymów CYP3A. Powstałe metabolity są nieaktywne lub wykazują słabe działanie hamujące na receptory V2.

Wydalanie tolwaptanu

Okres półtrwania w fazie eliminacji dla tolwaptanu wynosi 8 godzin. Lek jest eliminowany z kałem (60% dawki) i moczem (40% dawki). Mniej niż 1 % tolwaptanu wydalane jest w postaci niezmienionej przez nerki.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij