Benazepryl, Benazeprilum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o benazepryl

Rok wprowadzenia na rynek
1991
Substancje aktywne
chlorowodorek benazeprilu
Działanie benazeprylu
wspomaga leczenie niewydolności serca, przeciwnadciśnieniowe (hipotensyjne)
Postacie benazeprylu
tabletki powlekane
Układy narządowe
układ krwionośny (sercowo-naczyniowy)
Specjalności medyczne
Angiologia, Choroby wewnętrzne, Hematologia, Kardiologia, Medycyna rodzinna
Rys historyczny benazeprylu

Benazepryl został wprowadzony w 1991 roku przez US PHARMS GOLDINGS (USA) jako lek wskazany w leczeniu nadciśnienia tętniczego. 

Wzór sumaryczny benazeprylu

C24H28N2O5

Spis treści

Wybrane produkty lecznicze dopuszczone do obrotu w RP zawierające benazepryl

Wskazania do stosowania benazeprylu

Benazepryl jest wskazany w leczeniu nadciśnienia tętniczego,  wspomagająco w terapii zastoinowej niewydolności serca oraz postępującej, przewlekłej niewydolności nerek.

Dawkowanie benazeprylu

Benazepryl jest stosowany w formie stałej, doustnej i jego dawkowanie uzależnione jest od wieku, jednostki chorobowej i indywidualnej wrażliwości pacjenta na lek . Dawki zwykle stosowane dobowe mieszczą się w przedziale 5 - 20 mg. podawane jedno- lub dwukrotnie w ciągu doby.

Przeciwskazania do stosowania benazeprylu

Przeciwwskazaniem do stosowania benazeprylu jest nadwrażliwość na substancję czynną, obrzęk naczynioruchowy w wywiadzie, reakcje nadwrażliwości na inne inhibitory angiotensyny. Nie należy stosować benazeprylu u kobiet w II i III trymestrze ciąży.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania benazeprylu

U pacjentów leczonych benazeprylem należy zachować szczególną ostrożność ze względu na ilość możliwych działań niepożądanych. Obserwowano przypadki występowania obrzęku naczynioruchowego twarzy, języka i krtani zarówno w monoterapIi, jak również w połączeniu z racekadotrylem, sakubitrylem i walsartanem.

Przy długotrwałym stosowaniu leków moczopędnych przed podaniem benazeprylu należy wyrównać poziom sodu, w celu uniknięcia objawów niedociśnienia. Należy również zachować ostrożność u osób z ciężką zastoinową niewydolnością serca, gdyż podanie benazeprylu może spowodować nagły spadek ciśnienia ze skąpomoczem i niewydolnością nerek.

U pacjentów, u których wystąpi żółtaczka należy skontrolować poziom enzymów wątrobowych i przerwać stosowanie leku w porozumieniu z lekarzem.

Należy monitorować pacjentów, u których w trakcie terapii pojawił się suchy kaszel.

Przeciwwskazania benazeprylu do łączenia z innymi substancjami czynnymi

Benazepryl nie jest wskazany w jednoczesnym stosowaniu z sukabitrylem w połączeniu z  walsartanem oraz aliskirenem u cukrzyków i osób z niewydolnością nerek.

Ze względu na ryzyko zagrażających życiu reakcji rzekomoanafilaktycznych nie należy stosować benazeprylu w trakcie odczulania jadem owadów błonkoskrzydłych.

Interakcje benazeprylu z innymi substancjami czynnymi

wzrost ryzyka wystąpienia obrzęku naczynioruchowego np. obrzęku dróg oddechowych i języka.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Kaptopril (Captopril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Racekadotryl (Racecadotril) leki przeciwbiegunkowe
Sakubitryl (Sacubitril) inhibitory neprylizyny
Walsartan (Valsartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Wildagliptyna (Vildagliptin) doustne leki przeciwcukrzycowe - gliptyny - inhibitor peptydazy dipeptydylowej IV (DPP-4)
nadmierne obniżenie ciśnienia
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Amitryptylina (Amitriptyline) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Doksepina (Doxepin) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Nitrogliceryna (Nitroglycerin) nitraty
ryzyko wystąpienia hiperkaliemii
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Eplerenon (Eplerenone) leki moczopędne, diuretyki - oszczędzające potas - antagoniści aldosteronu
Spironolakton (Spironolactone) leki moczopędne, diuretyki - oszczędzające potas - antagoniści aldosteronu
Chlorek potasu (Potassium chloride) związki potasu
zwiększenie ryzyka zatrucia litem
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Węglan litu (Lithium carbonate) neuroleptyki atypowe
obniżenie skuteczności benazeprylu
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Klonidyna (Clonidine) agoniści receptora imidazolowego
Tyzanidyna (Tizanidine) agoniści receptorów alfa-2 adrenergicznych
ryzyko wystąpienia zaburzeń hematologicznych
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Allopurynol (Allopurinol) substancje hamujące syntezę kwasu moczowego - inhibitory oksydazy ksantynowej
ryzyko hipoglikemii
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Glimepiryd (Glimepiride) doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika
Insulina Aspart (Insulin aspart) insuliny
Insulina Degludec (Insulin degludec) insuliny
Insulina Detemir (Insulin detemir) insuliny
Insulina Glargine (Insulin glargine) insuliny
Insulina Glulizynowa (Insulin glulisine) insuliny
Insulina Izofanowa (Insulin isophane) insuliny
Insulina Lispro (Insulin lispro) insuliny
Insulina Neutralna (Insulin human) insuliny

Interakcje benazeprylu z pożywieniem

Ze względu na ryzyko wystąpienia hiperkaliemii należy unikać nadmiernego spożywania  produktów zawierających potas np. migdały, szpinak, daktyle, pomidory, ziemniaki i awokado. Pożywienie nieznacznie spowalnia wchłanianie benazeprylu.

Interakcje benazeprylu z alkoholem

Benazeprylu nie należy łączyć z alkoholem ze względu na wzrost działania hipotensyjnego substancji czynnej i działań niepożądanych alkoholu.

Wpływ benazeprylu na prowadzenie pojazdów

Zaleca się zachowanie ostrożności w prowadzeniu pojazdów, gdyż benazepryl może, podobnie jak inne leki hipotensyjne, obniżyć znacząco ciśnienie krwi. 

Wpływ benazeprylu na ciążę

Stosowanie benazeprylu w I trymestrze ciąży nie jest zalecane. Ekspozycja na benazepryl w drugim i trzecim trymestrze ciąży może powodować fetotoksyczność (pogorszenie czynności nerek, opóźnienie kostnienia czaszki) u noworodka oraz powodować u niego niewydolność nerek, niedociśnienie czy hiperkaliemię. Obserwowano również przypadki obumarcia płodu i zgon noworodka.

Wpływ benazeprylu na laktację

Ze względu na wpływ na układ sercowo-naczyniowy i nerki, jak również ze względu na brak wystarczających danych klinicznych, nie zaleca się stosowania benazeprylu u kobiet karmiących noworodki urodzone przed terminem i w pierwszych tygodniach życia.

Wpływ benazeprylu na płodność

Kobiety w wieku rozrodczym należy uświadomić o potencjalnym ryzyku ( wady wrodzone, małowodzie, deformacja szkieletu, śmierć płodu), a leczenie benazeprylem  rozpocząć  w przypadku rozważenia indywidualnych zagrożeń i korzyści.

Skutki uboczne

leukocytopenia
ból głowy
nadwrażliwość na światło
kaszel
kołatanie serca
zawroty głowy
wysypka
świąd
uderzenia gorąca
częstomocz
granulocytopenia
uczucie zmęczenia
nagłe zaczerwienienie skóry twarzy
arytmia
bezsenność
hipotonia (niedociśnienie) ortostatyczna
zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi
małopłytkowość
obrzęk jamy ustnej
pokrzywka
senność
obrzęk twarzy
żółtaczka cholestatyczna
bóle stawów
zawał serca
szum w uszach
zapalenie trzustki
niedokrwistość hemolityczna
niedrożność jelit
neutropenia
hiperkaliemia
leukopenia
reakcje nadwrażliwości (reakcje anafilaktyczne i rzekomoanafilaktyczne)
agranulocytoza

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Objawy przedawkowania benazeprylu

Najczęściej spotykanym objawem przedawkowana jest nasilone niedociśnienie tętnicze, któremu mogą towarzyszyć zaburzenia elektrolitowe czy niewydolność nerek. Rzadziej spotyka się bradykardię (zaburzenie rytmu serca), wstrząs lub otępienie. W przypadku przedawkowania należy wywołać wymioty, podać węgiel aktywowany i skonsultować się z lekarzem. 

Mechanizm działania benazeprylu

Benazepril jako prolek jest metabolizowany do aktywnego metabolitu o nazwie benazeprylat. Jako inhibitor enzymu konwertazy angiotensyny (ACE) blokuje przekształcenie angiotensyny I w angiotensynę II. Angiotensyna II powodując skurcz naczyń krwionośnych powoduje wzrost ciśnienia, dlatego jej hamowanie stanowi istotny czynnik o działaniu hipotensyjnym.

Wchłanianie benazeprylu

Benazeprylat po podaniu doustnym jest wchłaniany w 37%. Stężenie maksymalne w osoczu jest osiągane w zakresie 0,5 do 1,5 godziny od chwili podania.

Dystrybucja benzaeprylu

Około 95% benazeprylu i jego metabolitu wiąże się z albuminami osocza bez względu na wiek pacjenta.

Metabolizm benazeprylu

Benazepryl jest metabolizowany w procesie enzymatycznej hydrolizy ( rozszczepienia grupy estrowej) do benazeprylatu. Proces ten zachodzi w wątrobie. Dwa pozostałe metabolity stanowią sprzężone postaci benazeprylu i benazeprylatu acyloglukuronianu.

Wydalanie benazeprylu

Benazepryl jest wydalany w postaci metabolitu przez nerki oraz z żółcią. W moczu stanowi mniej niż 1%, natomiast jego metabolit około 20% doustnej dawki.  osocza krwi jest całkowicie usuwany po 4 godzinach od podania. Ostateczny etap eliminacji trwa około 22 godziny co świadczy o wysokim stopniu wiązania benazeprylu z ACE.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij