Tedizolid, Tedizolidum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o tedizolidzie

Rok wprowadzenia na rynek
2014
Substancje aktywne
fosforan tedizolidu, tedizolid
Działanie tedizolidu
przeciwbakteryjne
Postacie tedizolidu
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, tabletki powlekane
Układy narządowe
powłoka wspólna (skóra i błony śluzowe)
Specjalności medyczne
Choroby zakaźne i pasożytnicze, Dermatologia i wenerologia
Rys historyczny tedizolidu

Tedizolid został zsyntezowany przez firmę Cubist Pharmaceuticals i został dopuszczony do obrotu w 2014r. w USA, a w 2015r. w Europie. 

Wzór sumaryczny tedizolidu

C17H15FN6O3

Spis treści

Wskazania do stosowania tedizolidu

Tedizolid znajduje zastosowanie w leczeniu zaawansowanych bakteryjnych zakażeń skóry i tkanek miękkich u osób dorosłych. 

Dawkowanie tedizolidu

Dawka dobowa tedizolidu wynosi 200mg na dobę. 

Przeciwskazania do stosowania tedizolidu

Przeciwwskazaniem do stosowania tedizolidu jest nadwrażliwość na substancję czynną. 

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania tedizolidu

Tedizolid jest przeznaczony do krótkotrwałego, maksymalnie 6-dnowego leczenia. W przypadku wydłużenia czasu leczenia, zaobserwowano szereg działań niepożądanych, takich jak: kwasica mleczanowa, niedokrwistość, neuropatia nerwu wzrokowego i obwodowa; zahamowanie czynności szpiku kostnego tj. zmniejszenie liczby płytek krwi, zmniejszenie stężenia hemoglobiny i zmniejszenie ilości granulocytów obojętnochłonnych. Przy zalecanej długości terapii te działania niepożądane nie występują. Tedizolid jest antybiotykiem, jego stosowanie wiąże się z zaburzeniem flory bakteryjnej organizmu i może prowadzić do ciężkiej biegunki wywołanej bakterią Clostridium difficile. W takim przypadku należy przerwać leczenie tedizolidem i wdrożyć odpowiednie działania terapeutyczne. Należy zachować ostrożność podając tedizolid wraz z lekami serotoninergicznymi, ze względu na możliwość wystąpienia zespołu serotoninowego. W przypadku niepotwierdzonego zakażenia, stosowanie tedizolidu grozi rozwojem lekooporności bakterii. 

Interakcje tedizolidu z innymi substancjami czynnymi

Zwiększenie stężenia afatynibu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Afatynib (Afatinib) inhibitory kinazy białkowej
Zwiększenie stężenia kladrybiny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Kladrybina (Cladribine) antymetabolity, analogi puryn
Zwiększenie stężenia eltrombopagu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Eltrombopag (Eltrombopag) leki zwiększające krzepliwość krwi - INNE
Zwiększenie stężenia empagliflozyny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Empagliflozyna (Empagliflozin) doustne leki przeciwcukrzycowe - inhibitory transportera sodowo-glukozowego2 - SGLT2
Zmniejszenie stężenia hormonów i osłabienie ich skuteczności.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Etynyloestradiol (Ethinylestradiol) estrogeny naturalne i syntetyczne
Zwiększenie stężenia imatynibu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Imatynib (Imatinib) inhibitory kinazy białkowej
Zwiększenie stężenia lapatynibu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Lapatynib (Lapatinib) inne leki przeciwnowotworowe
Zwiększenie stężenia lurazydonu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Lurazydon (Lurasidone) neuroleptyki atypowe
Zwiększenie stężenia metotreksatu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Metotreksat (Methotrexate) antymetaboilty kwasu foliowego (inhibitory reduktazy kwasu dihydrofoliowego)
Zmniejszenie stężenia kwasu mykofenolowego i osłabienie jego skuteczności.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Kwas mykofenolowy (Mycophenolic acid) inne leki immunosupresyjne
Zwiększenie stężenia ozymertynibu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Ozymertynib (Osimertinib) inne leki przeciwnowotworowe
Zwiększenie stężenia pazopanibu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Pazopanib (Pazopanib) inhibitory kinazy białkowej
Zwiększenie stężenia riociguatu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Riociguat (Riociguat) inne leki przeciwnadciśnieniowe
Zwiększenie stężenia rywaroksabanu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Rywaroksaban (Rivaroxaban) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory czynnika Xa
Zwiększenie stężenia rosuwastatyny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Rosuwastatyna (Rosuvastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Zwiększenie stężenia seleksypagu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Seleksypag (Selexipag) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Zwiększenie stężenia sulfasalazyny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Sulfasalazyna (Sulfasalazine) pochodne kwasu aminosalicylowego
Zwiększenie stężenia topotekanu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Topotekan (Topotecan) inne leki przeciwnowotworowe
Zwiększenie stężenia wemurafenibu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Wemurafenib (Vemurafenib) inhibitory kinazy białkowej
Zwiększenie stężenia wenetoklaksu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Wenetoklaks (Venetoclax) inne leki przeciwnowotworowe

Wpływ tedizolidu na prowadzenie pojazdów

Tedyzolid może powodować zawroty głowy i senność, dlatego nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn w ruchu, aż do ustąpienia objawów niepożądanych. 

Inne rodzaje interakcji

Tedyzolid może zmniejszać skuteczność żywych szczepionek, dlatego należy zachować odstęp 3 dni pomiędzy szczepieniem przeciwko durowi brzusznemu oraz 14 dni w przypadku szczepienia przeciwko cholerze, a stosowaniem tedyzolidu. 

Wpływ tedizolidu na ciążę

Tedizolidu nie należy stosować w czasie ciąży, ze względu na brak badań na tej grupie osób. W badaniach na szczurach odnotowano wpływ tedizolidu na rozwój.

Wpływ tedizolidu na laktację

Tedizolidu nie należy stosować w okresie karmienia piersią, ponieważ nie wiadomo, czy lek przenika do mleka matki i przez to nie można wykluczyć ryzyka dla dziecka.

Wpływ tedizolidu na płodność

Badania na zwierzętach nie wykazały żadnego wpływu na płodność, u ludzi nie wykonano takich badań. 

Skutki uboczne

wymioty
biegunka
nudności
zmęczenie
bóle głowy
zawroty głowy
świąd uogólniony
choroba refluksowa przełyku
drażliwość
drżenie
hiperkaliemia
kaszel
koszmary senne
lęk
łysienie
niestrawność
niewyraźne widzenie
odwodnienie
ogólna wysypka
parestezje
pokrzywka
senność
skurcze mięśni
świąd
wysypka
wysypka ze świądem
zaburzenia smaku
zaburzenia snu
zaparcia
bradykardia
nadmierne pocenie się
ból brzucha
zakażenia grzybicze
ból stawów
uderzenia gorąca
gorączka
zmniejszenie liczby białych krwinek
dreszcze
dyskomfort w jamie brzusznej
odruchy wymiotne
trądzik
zwiększenie aktywności aminotransferaz
nadwrażliwość na lek
wysypka rumieniowa
Niedoczulica
Ból pleców
ból szyi
obrzęk obwodowy
Nieprawidłowy zapach moczu
uczucie dyskomfortu w kończynach
nagłe zaczerwienienie twarzy
ból w nadbrzuszu
limfadenopatia
suchość w jamie ustnej
bezsenność
zastój w krążeniu płucnym
wysypka grudkowa
zakażenia układu oddechowego
Zakażenia grzybicze sromu i pochwy
Zakażenie drożdżakowe sromu i pochwy
ropień
Zapalenie okrężnicy wywołane zakażeniem Clostridium difficile
Dermatofitoza
suchość błony śluzowej nosa
Niedostateczna kontrola glikemii
strąty ciała szklistego
wzdęcie z oddawaniem gazów
Obecność świeżej krwi w kale
świąd na tle uczuleniowym
wysypka grudkowo-plamkowa
świąd sromu i pochwy
Zmniejszenie siły chwytania
Zakażenie drożdżakowe jamy ustnej

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Inne możliwe skutki uboczne

Działania niepożądane po podaniu parenteralnym tedizolidu są takie same jak po podaniu doustnym oraz niezbyt często obserwowano: ból w miejscu podania leku, zapalenie żyły w miejscu dawkowania oraz reakcje związane z infuzją. 

Objawy przedawkowania tedizolidu

Przedawkowanie tedizolidu daje łagodne lub umiarkowane objawy niepożądane. 

Mechanizm działania tedizolidu

Tedizolid hamuje syntezę białka poprzez wiązanie się z nim na podjednostce 50S rybosomu bakterii. Jest to działanie bakteriostatyczne na bakterie Gram-ujemne, takie jak enterokoki, gronkowce oraz paciorkowce. 

Wchłanianie tedizolidu

Tedizolid jest prolekiem, który ulega przekształceniu przez fosfatazy do substancji czynnej. Po podaniu doustnym oraz parenteralnym wchłania się dobrze, jego biodostępność osiąga wartości ponad 90%. Maksymalne stężenie osiągane jest po trzech godzinach od podania leku na czczo. 

Dystrybucja tedizolidu

Tedizolid wiąże się z białkami osocza w 70-90%. Objętość dystrybucji tedizolidu wynosi 67l-80l.

Metabolizm tedizolidu

Tedizolid przekształcany jest w wątrobie przez enzymy sulfotransferazy, co tworzy nieaktywny i niekrążący koniugat siarczanowy. 

Wydalanie tedizolidu

Tedizolid jest wydalany w 81,5% z kałem, a w 18% z moczem. Około 3% dawki jest wydalane w postaci niezmienionej. 

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij