Belatacept, Belataceptum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o belatacepcie

Rok wprowadzenia na rynek
2011
Substancje aktywne
belatacept
Działanie belataceptu
immunosupresyjne (zmniejsza odporność)
Postacie belataceptu
proszek do sporządzania roztworu do infuzji
Układy narządowe
układ immunologiczny (odpornościowy)
Specjalności medyczne
Transplantologia kliniczna
Rys historyczny belataceptu

Belatacept został opracowany przez firmę farmaceutyczną Bristol-Myers Squibb.

Wzór sumaryczny belataceptu

C3508H5440N922O1096S32

Spis treści

Wskazania do stosowania belataceptu

Belatacept jest stosowany w profilaktyce odrzucenia przeszczepionej nerki w połączeniu z kortykosteroidami i kwasem mykofenolowym.

Dawkowanie belataceptu

Dawka stosowana w leczeniu zależna jest od masy ciała, chorób towarzyszących (zaburzona praca nerek), ilości przeciwciał przeciwnarządowych itp.
Belatacept podaje się dożylnie w infuzji trwającej 30 minut.
Dawkowanie ustala się na podstawie masy ciała. Zmiana masy ciała poniżej 10% nie wymaga konieczności modyfikacji dotychczasowego dawkowania.
Lek przyjmuje się zgodnie ze schematem leczenia immunosupresyjnego w początkowej dawce dobowej u osób dorosłych 10 mg/kg masy ciała, a następnie w dawce podtrzymującej 5 mg/kg masy ciała.
Brak danych na temat bezpieczeństwa i skuteczności stosowania belataceptu u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia.

Przeciwskazania do stosowania belataceptu

Przeciwwskazaniem są nadwrażliwość na belatacept, osoby z ujemnym wynikiem badania serologicznego identyfikującego zakażenie wirusem Epstein-Barr lub brak znajomości statusu serologicznego.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania belataceptu

Ryzyko wystąpienia choroby limfoproliferacyjnej jest zwiększone u osób z seronegatywnym wynikiem badania w kierunku zakażenia EBV, u pacjentów zakażonych wirusem cytomegalii i stosujących terapię niszczącą limfocyty T. U pacjentów leczonych belataceptem przeważają objawy neurologiczne, poznawcze lub behawioralne.
Na skutek stosowania immunosupresji dochodzi do zwiększenia ryzyka zakażeń, w tym zakażeń oportunistycznych, zakażenia wirusem opryszczki i cytomegalii (CMV) oraz gruźlicy. Zaleca się stosowanie profilaktyki CMV i zapalenia płuc po przeszczepieniu nerki. Przed rozpoczęciem leczenia belataceptem należy przeprowadzić badania w celu wykluczenia gruźlicy, a w razie potwierdzenia gruźlicy wdrożyć odpowiednie leczenie.
Odnotowano przypadki rozpoznania postępującej wieloogniskowej leukoencefalopatii wywołanej przez wirus Johna Cunninghama (JC) na skutek przyjmowania belataceptu. Potwierdzenie choroby wymaga zmniejszenia dawkowania lub odstawienia leczenia immunosupresyjnego ze względu na szybkie postępowanie choroby i ryzyko zgonu.
Pacjenci narażeni są na rozwój nowotworów, w tym raka skóry. Należy poinformować pacjenta, aby unikał ekspozycji na
światło słoneczne i ultrafioletowe (UV).
Należy zachować ostrożność w przypadku predyspozycji do zakrzepicy. Belatacept może wywołać zakrzepicę naczyń w przeszczepionej nerce.
Lek może wywołać reakcje alergiczną lub anafilaktyczną. W takiej sytuacji należy natychmiast zaprzestać podawania belataceptu.
Stosowanie szczepionek z żywymi drobnoustrojami nie jest zalecane podczas terapii belataceptem, ponieważ lek może zmieniać odpowiedź organizmu na szczepienie.
Stosowanie belataceptu może prowadzić do
rozwoju procesów autoimmunologicznych, a także do rozwoju przeciwciał przeciwko belataceptowi (immunogenność). Ryzyko immunogenności należy uwzględnić po dłuższej przerwie od stosowania leku, zwłaszcza jeśli pacjent nie był poddany stałemu leczeniu immunosupresyjnemu.

Wpływ belataceptu na prowadzenie pojazdów

Belatacept może w nieznacznym stopniu wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów. Należy zachować ostrożność, jeżeli wystąpią objawy takie jak złe samopoczucie, zmęczenie i nudności.

Wpływ belataceptu na ciążę

Brak danych na temat wpływu belataceptu na ciążę u kobiet. Stosowanie u zwierząt dawek znacznie przekraczających dawki stosowane u ludzi spowodowało zmiany w funkcji układu odpornościowego. Nie można wykluczyć szkodliwego wpływu leku na rozwój zarodka/płodu, dlatego stosowanie leku w ciąży nie jest zalecane. Kobiety w wieku rozrodczym muszą stosować skuteczną metodę antykoncepcji w trakcie terapii i do 8 tygodni od zaprzestania przyjmowania belataceptu.

Wpływ belataceptu na laktację

U szczurów potwierdzono przenikanie belataceptu do mleka. Nie wiadomo, czy badania te można odnieść do ludzi. Należy unikać stosowania belataceptu w okresie laktacji.

Inne możliwe skutki uboczne

Podanie dożylne: zapalenie płuc, zakażenie wirusem cytomegalii, zakażenia dróg oddechowych i moczowych, niedokrwistość, leukopenia, hipofosfatemia, hipokaliemia, hipokalcemia, hiperkaliemia, hiperglikemia, dyslipidemia, lęk, bezsenność, nadciśnienie, niedociśnienie, ból brzucha, biegunka, zaparcia, nudności, wymioty, duszność, kaszel, ból stawów, ból kończyn, ból pleców, białkomocz, wzrost stężenia kreatyniny we krwi, hematuria, dyzuria, obrzęk obwodowy, gorączka, zaburzenia funkcji przeszczepu, posocznica, grypa, półpasiec, nieżyt żołądka i jelit, odmiedniczkowe zapalenie nerek, zapalenie zatok, zakażenie drożdżakowe jamy ustnej, zakażenie dróg oddechowych, katar, opryszczka zwykła, zakażenie poliomawirusem BK, grzybica paznokci, zakażenie drożdżakowe, zakażenia grzybicze skóry, zapalenie tkanki łącznej, zakażenie rany, zakażenie miejscowe, zakażenie wirusem opryszczki, zakażenie grzybicze, brodawczak skóry, płaskokomórkowy rak skóry, rak podstawnokomórkowy, neutropenia, leukocytoza, trombocytopenia, limfopenia, policytemia, spadek stężenia immunoglobuliny G i M we krwi, objawy zespołu Cushinga, wzrost masy ciała, zmniejszenie masy ciała, cukrzyca, odwodnienie, zatrzymanie płynów w organizmie, hipoproteinemia, kwasica, depresja, parestezje, drżenia, zawroty głowy, omdlenia, letarg, udar naczyniowy mózgu, neuropatia obwodowa, nieostre widzenie, przekrwienie oczu, zaćma, ból ucha, szumy uszne, zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, bradykardia, tachykardia, niewydolność serca, migotanie przedsionków, dusznica bolesna, przerost lewej komory serca, krwiak, wstrząs, zawał, angiopatia, zwłóknienie tętnic, limfocele, świszczący oddech, obrzęk płuc, krwawienia z nosa, hipokapnia, prawidłowe oddychanie tylko w pozycji stojącej, ból gardła i jamy ustnej, niestrawność, przepuklina brzuszna, aftowe zapalenie jamy ustnej, zaburzenia wyników testów czynnościowych wątroby, cytolityczne zapalenie wątroby, świąd, łysienie, trądzik, wysypka, wzmożona potliwość, nocne poty, ból i osłabienie mięśni, obrzęk stawów, ból kości, blokada stawu, kurcze mięśni, choroba krążka międzykręgowego, choroba zwyrodnieniowa stawów, zatrzymanie moczu, moczenie nocne, nietrzymanie moczu, refluks pęcherzowo-moczowodowy, cukromocz, zwężenie tętnicy nerkowej, martwica kanalików nerkowych, zakrzepica żyły nerkowej, wodniak, zmęczenie, złe samopoczucie, ból w klatce piersiowej, osłabione gojenie się, wzrost poziomu białka C-reaktywnego, wzrost stężenia parathormonu we krwi, przepuklina pooperacyjna, przewlekła nefropatia alloprzeszczepu, powikłania związane z transfuzją, odrzucenie przeszczepu, rozejście się rany, złamania, zerwanie ścięgna, nadciśnienie tętnicze lub spadek ciśnienia tętniczego po zabiegu, siniaki, ból po zabiegu, ból głowy po zabiegu, wzrost aktywności enzymów trzustkowych, zwiększenie stężenia specyficznego antygenu gruczołu krokowego, zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi, zwiększenie stężenia troponiny, zaburzenia elektrolitów, zmniejszenie wydalania moczu, zmniejszenie stężenia glukozy we krwi, zmniejszenie liczby limfocytów CD4, , pobudliwość, zwłóknienie, zapalenie, nawrót choroby, uczucie gorąca, wrzód, reakcje związane z podaniem infuzji, hipofosfatazja, zakrzepica tętnicy nerkowej, zapalenie nerek, krwotoczne zapalenie pęcherza, zwłóknienie nerek, marskość nerki, zanik kanalików nerkowych, zapalenie najądrza, priapizm, guz piersi, dysplazja szyjki macicy, ból jądra, obrzęk moszny, owrzodzenie sromu, zanikowe zapalenie sromu i pochwy, bezpłodność, zapalenie kości, zapalenie maziówki, zaburzenia metabolizmu kości, zanikanie rozpływne kości, łamliwość paznokci, nadmierne owłosienie w nietypowych miejscach, łuszczyca, owrzodzenie prącia, łamliwość włosów, obrzęk twarzy, torbiel wątroby, stłuszczenie wątroby, kamica żółciowa, zapalenie trzustki, owrzodzenia jelita grubego, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, smołowate stolce, wrzód żołądka i dwunastnicy, krwotoki z odbytnic, przebarwione stolce, zapalenie warg, rozrost dziąseł, obstrukcja jelita cienkiego, ból gruczołów ślinowych, , bolesne oddychanie, wysięk opłucnowy, zespół bezdechu śródsennego, owrzodzenie jamy ustnej i gardła, zespół ostrej niewydolności oddechowej, nadciśnienie płucne, zapalenie płuc, krwioplucie, dysfonia, odoskrzelowe zapalenie płuc, chromanie przestankowe, uderzenia krwi do głowy, zakrzepica żylna, zakrzepica tętnicza, zwężenie tętnic, zakrzepowe zapalenie żył, blok przedsionkowo-komorowy II stopnia, choroby zastawki aorty, ostry zespół wieńcowy, arytmia nadkomorowa, niedosłuch, zapalenie siatkówki, zapalenie oka, zapalenie rogówki, zapalenie spojówek, obrzęk powiek, światłowstręt, nietypowe sny, zespół niedoboru uwagi z hiperaktywnością, zwiększone libido, wahania nastroju, obrzęk mózgu, wzrost ciśnienia wewnątrzczaszkowego, zapalenie mózgu, zespół Guillain-Barre, encefalopatia, drgawki, niedowład połowiczy, migrena, uczucie parzenia, neuropatia cukrzycowa, demielinizacja, porażenie nerwu twarzowego, zaburzenia smaku, zespół niespokojnych nóg, zaburzenia poznawcze, niedobór witaminy D, zasadowica, spadek apetytu, cukrzycowa kwasica ketonowa, stopa cukrzycowa, niedoczynność nadnerczy, alergia sezonowa, hipogammaglobulinemia, monocytopenia, aplazja czysto czerwonokrwinkowa, agranulocytoza, hemoliza, hiperkoagulacja, rak piersi, mięsak, mięsak Kaposiego, rak gruczołu krokowego, rak szyjki macicy, rak płuc, choroba limfoproliferacyjna związana z zakażeniem EBV, rak krtani, chłoniak, szpiczak mnogi, rak przejściowokomórkowy, rak odbytnicy, , grzybicze zakażenie mózgu, zapalenie jelit wywołane przez CMV, nefropatia związana z poliomawirusami, zapalenie szpiku, węgorczyca, zakażenie Blastocystis, lamblioza, zapalenie naczyń chłonnych, zakażenie narządów płciowych wirusem opryszczki, zakażenia gronkowcowe, zapalenie wsierdzia, gruźlica, rozstrzenie oskrzeli.

Mechanizm działania belataceptu

Belatacept to białko fuzyjne, które jest połączeniem domeny zewnątrzkomórkowej antygenu związanego z cytotoksycznymi limfocytami T4 ze stałym regionem ludzkiego przeciwciała immunoglobuliny G. Łączy się on z receptorami CD80 i CD86 obecnymi na komórkach prezentujących antygen. Lek wykazuje w stosunku do receptorów wyższe powinowactwo niż CD80 i CD86. W efekcie dochodzi do zahamowania aktywacji limfocytów T, które przekazują sygnał i wyzwalają odpowiedź immunologiczną w przeszczepionej nerce. Belatacept zapobiega odrzucaniu przeszczepów. 

Dystrybucja belataceptu

Minimalne stężenie belataceptu utrzymuje się do 5 lat po przeszczepieniu nerki.

Metabolizm belataceptu

Belatacept jest rozkładany przy udziale enzymów proteolitycznych do mniejszych peptydów i aminokwasów.

Wydalanie belataceptu

Wraz ze wzrostem masy ciała wzrasta klirens belataceptu (objętość osocza oczyszczonego całkowicie z leku w jednostce czasu).

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij