Syltuksymab, Siltuximabum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o syltuksymabie

Rok wprowadzenia na rynek
2014
Substancje aktywne
syltuksymab
Działanie syltuksymabu
immunosupresyjne (zmniejsza odporność), przeciwnowotworowe (cytostatyczne, cytotoksyczne)
Postacie syltuksymabu
proszek do sporządzenia koncentratu roztworu do infuzji
Układy narządowe
układ immunologiczny (odpornościowy), układ krwiotwórczy i krew, układ limfatyczny (chłonny)
Specjalności medyczne
Immunologia kliniczna, Onkologia kliniczna
Rys historyczny syltuksymabu

W kwietniu 2014 roku syltuksymab został zaaprobowany przez Agencję Żywności i Leków US FDA (United States Food and Drug Administration) i wprowadzony na rynek amerykański przez JANSSEN BIOTECH. W maju tego samego roku lek zatwierdziła Europejska Agencja Leków (EMA, European Medicines Agency). Podmiotem odpowiedzialnym została firma farmaceutyczna JANSSEN-CILAG INTERNATIONAL N.V. W grudniu 2014 roku pozytywną opinię na temat syltuksymabu wydała Szwajcarska Agencja Produktów Leczniczych Swissmedic (The Swiss Agency for Therapeutic Products).

Wzór sumaryczny syltuksymabu

C6450H9932N1688O2016S50

Spis treści

Wskazania do stosowania syltuksymabu

Syltuksymab to przeciwciało monoklonalne wytwarzane technikami rekombinacji genetycznych z wykorzystaniem linii komórkowych jajnika chomika chińskiego. Wskazaniem dla syltuksymabu jest wieloośrodkowa choroba Castlemana u osób dorosłych niezakażonych wirusem HIV (ludzki wirus upośledzenia odporności) oraz herpeswirusem-8 (HHV-8). Choroba Castlemana (Castleman’s disease, skrót CD) polega na nadmiernej proliferacji limfocytów (łagodny rozrost nowotworowy), co skutkuje powiększeniem węzłów chłonnych. Typ wieloogniskowy choroby Castlemana (MCD, multicentric CD) charakteryzuje się powiększeniem uogólnionym węzłów chłonnych organizmu. Pojawiają się objawy ogólne i istnieje ryzyko przejścia w postać złośliwą nowotworu.

Dawkowanie syltuksymabu

Syltuksymab podaje się w postaci infuzji dożylnej. Schemat dawkowania leku to 1 wlew syltuksymabu wykonywany co 21 dni. Zwykle stosowana dawka to 11mg syltuksymabu na kilogram masy ciała.

Nie ma konieczności modyfikowania dawkowania dla osób w podeszłym wieku. Profil bezpieczeństwa syltuksymabu dla dzieci i młodzieży do 17 roku życia nie został ustalony, podobnie jak bezpieczeństwo terapii lekiem u pacjentów z zaburzeniami czynnościowymi wątroby i nerek.

W ciągu pierwszego roku leczenia przed infuzją syltuksymabu wymagana jest kontrola parametrów hematologicznych. W przypadku nieprawidłowości nie zmniejsza się dawki leku, a jedynie opóźnia czas jej podania.

Infuzja syltuksymabu powinna być powolna (czas trwania około 60 minut).

Przeciwskazania do stosowania syltuksymabu

Przeciwwskazaniem do stosowania syltuksymabu jest ciężka nadwrażliwość na tę substancje leczniczą. Należy zaprzestać podawania leku w w przypadku wystąpienia zakażenia o ciężkim przebiegu oraz toksycznego działania syltuksymabu na organizm (hematologiczne bądź niehematologiczne).

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania syltuksymabu

Podczas terapii syltuksymabem może dojść do rozwinięcia zakażeń, które bywają ciężkie do rozpoznania ze względu na maskowanie objawów przez syltuksymab. Wskazana jest obserwacja pacjentów pod tym kątem. Opisywano przypadki reaktywacji  wirusa zapalenia wątroby typu B podczas leczenia syltuksymabem. 

Syltuksymab może podnosić poziom trójglicerydów oraz cholesterolu. Z tego względu zaleca się zmianę stylu życia na zdrowszy i prowadzenie odpowiedniej diety.

Syltuksymab może powodować perforację przewodu pokarmowego, z tego względu należy zachować ostrożność wśród osób z entów z ryzykiem perforacji przewodu pokarmowego. Pojawienie się silnego bólu brzucha, krwawej biegunki i nudności powinno być zgłaszane lekarzowi prowadzącemu.

Należy zachować ostrożność podczas stosowania syltuksymabu wśród pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. Lek powoduje zwiększenie stężenia parametrów wątrobowych we krwi.

Ze względu na możliwość wystąpienia ciężkich reakcji alergicznych podczas infuzji leku, w tym wstrząsu anafilaktycznego, zaleca się powolny wlew syltuksymabu.

Niemowlęta matek które w okresie ciąży stosowały syltuksymab są bardziej narażone na rozwój zakażeń. Z tego względu należy u tych niemowląt zachować ostrożność przy podawaniu żywych szczepionek.

Przeciwwskazania syltuksymabu do łączenia z innymi substancjami czynnymi

Przeciwwskazane jest podawanie żywych, atentuowanych szczepionek w trakcie terapii syltuksymabem oraz miesiąc przed planowanym rozpoczęciem przyjmowania leku. Nie ustalono bezpieczeństwa takich połączeń.

Interakcje syltuksymabu z innymi substancjami czynnymi

nasilenie działań niepożądanych
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Abatacept (Abatacept) przeciwciała monoklonalne - immunosupresyjne
Abcyksymab (Abciximab) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Adalimumab (Adalimumab) przeciwciała monoklonalne - immunosupresyjne
Alemtuzumab (Alemtuzumab) przeciwciała monoklonalne - immunosupresyjne
Anakinra (Anakinra) inhibitory interleukiny
Beklometazon (Beclomethasone) glikokortykosteroidy
Bleomycyna (Bleomycin) antybiotyki cytostatyczne
Budezonid (Budesonide) glikokortykosteroidy
Detreomycyna (Chloramfenikol) (Chloramphenicol) antybiotyki - INNE
Cisplatyna (Cisplatin) inne leki przeciwnowotworowe
Fludrokortyzon (Fludrocortisone) mineralokortykosteroidy
Golimumab (Golimumab) przeciwciała monoklonalne - przeciwreumatyczne
Infliksymab (Infliximab) inhibitory czynnika martwicy nowotworów alfa - TNF-alfa
Klobetazol (Clobetasol) glikokortykosteroidy
Mometazon (Mometasone) glikokortykosteroidy
Prednizolon (Prednisolone) glikokortykosteroidy
Prednizon (Prednisone) glikokortykosteroidy
Sulfasalazyna (Sulfasalazine) pochodne kwasu aminosalicylowego
nasilenie metabolizmu leków podczas terapii łączonej z syltuksymabem
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Acebutolol (Acebutolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Acenokumarol (Acenocoumarol) leki przeciwzakrzepowe - antagoniści witaminy K
Almotryptan (Almotriptan) tryptany - selektywni agoniści receptora serotoninowego 5-HT1
Alogliptyna (Alogliptin) doustne leki przeciwcukrzycowe - INNE
Amiodaron (Amiodarone) leki przeciwarytmiczne - klasa III
Anastrozol (Anastrozole) inne leki przeciwnowotworowe
Atazanawir (Atazanavir) inne substancje przeciwwirusowe działające bezpośrednio na wirusy
Atenolol (Atenolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Azatiopryna (Azathioprine) inne leki immunosupresyjne
Azelastyna (Azelastine) antagoniści receptorów histaminowych H1 bez działania ośrodkowego
Betaksolol (Betaxolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Bosentan (Bosentan) antagoniści receptora endoteliny ETA
Bromazepam (Bromazepam) BZD - benzodiazepiny
Bupiwakaina (Bupivacaine) substancje znieczulające miejscowo - amidy
Buspiron (Buspirone) leki przeciwlękowe wpływające na przekaźnictwo serotoninergiczne
Celekoksyb (Celecoxibum) NLPZ hamujące wybiórczo COX-2 - koksyby
Chlorpromazyna (Chlorpromazine) neuroleptyki klasyczne - pochodne fenotiazyny
Citalopram (Citalopram) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Deksibuprofen (Dexibuprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Dekstrometorfan (Dextromethorphan) substancje przeciwkaszlowe działające ośrodkowo
Dezogestrel (Desogestrel) progestageny
Diazepam (Diazepam) BZD - benzodiazepiny
Dihydroergokrystyna (Dihydroergocristine) alkaloidy sporyszu
Dihydroergotamina (Dihydroergotamine) inne substancje przeciwmigrenowe
Diltiazem (Diltiazem) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
Doksazosyna (Doxazosin) antagoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Drospirenon (Drospirenone) progestageny
Duloksetyna (Duloxetine) SNRI - inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny, bez działania na receptory
Erytromycyna (Erythromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Esmolol (Esmolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Esomeprazol (Esomeprazole) IPP - inhibitory pompy protonowej
Etopozyd (Etoposide) inne cytostatyki pochodzenia naturalnego
Etynyloestradiol (Ethinylestradiol) estrogeny naturalne i syntetyczne
Ewerolimus (Everolimus) inhibitory kinazy białkowej
Flunaryzyna (Flunarizine) inne substancje działające na układ nerwowy
Fluoksetyna (Fluoxetine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Flutikazon (Fluticasone) glikokortykosteroidy
Formoterol (Formoterol) agoniści receptorów beta-2 adrenergicznych
Gliklazyd (Gliclazide) doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika
Glimepiryd (Glimepiride) doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika
Glipizyd (Glipizide) doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika
Hydrokortyzon (Hydrocortisone) glikokortykosteroidy
Indometacyna (Indomethacin) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Kabergolina (Cabergoline) agoniści receptorów dopaminowych
Kandesartan (Candesartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Karwedilol (Carvedilol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Klarytromycyna (Clarithromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Klindamycyna (Clindamycin) antybiotyki linkozamidowe - linkozamidy
Klonazepam (Clonazepam) leki przeciwpadaczkowe - analogi GABA
Klozapina (Clozapine) neuroleptyki atypowe
Kwas acetylosalicylowy (Acetylsalicylic acid) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Kwas walproinowy (Valproic acid) inne leki przeciwpadaczkowe
Metoklopramid (Metoclopramide) prokinetyki o zróżnicowanym mechanizmie działania
Naproksen (Naproxen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Nitrendypina (Nitrendipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Omeprazol (Omeprazole) IPP - inhibitory pompy protonowej
Ondansetron (Ondansetron) setrony - antagoniści receptora serotoninowego 5-HT3
Norgestimat (Norgestimate) progesteron i gestageny
Palonosetron (Palonosetron) setrony - antagoniści receptora serotoninowego 5-HT3
Pantoprazol (Pantoprazole) IPP - inhibitory pompy protonowej
Paroksetyna (Paroxetine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Propranolol (Propranolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Rosuwastatyna (Rosuvastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Rupatadyna (Rupatadine) antagoniści receptorów histaminowych H1 bez działania ośrodkowego
Simwastatyna (Simvastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Syrolimus (Sirolimus) selektywne leki immunosupresyjne
Tadalafil (Tadalafil) inhibitory fosfodieasterazy V - PDE5
Teofilina (Theophylline) metyloksantyny - blokery adenozyny i fosfodiesterazy
Torasemid (Torasemide) leki moczopędne, diuretyk - pętlowe
Warfaryna (Warfarin) leki przeciwzakrzepowe - antagoniści witaminy K
Zaleplon (Zaleplon) niebenzodiazepinowe leki nasenne
Zolpidem (Zolpidem) niebenzodiazepinowe leki nasenne
Zopiklon (Zopiclone) niebenzodiazepinowe leki nasenne
Testosteron (Testosterone) testosteron i pochodne
Albendazol (Albendazole) substancje przeciwpasożytnicze do użytku ogólnego
Diklofenak (Diclofenac) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Acyklowir (Acyclovir) przeciwwirusowe nukleozydy i nukleotydy
spowolnienie metabolizmu leków podczas terapii wspólnej z syltuksymabem
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Alfuzosyna (Alfuzosin) antagoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Alprazolam (Alprazolam) BZD - benzodiazepiny
Fentanyl (Fentanyl) agoniści receptora opioidowego
Kolchicyna (Colchicine) substancje niewpływające na metabolizm kwasu moczowego (przeciw dnie moczanowej)
Lewonorgestrel (Levonorgestrel) progestageny
Lowastatyna (Lovastatin (monacolin k, mevinolin)) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Tramadol agoniści receptora opioidowego
Wardenafil (Vardenafil) inhibitory fosfodieasterazy V - PDE5
nasilenie przemian metabolicznych syltuksymabu
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Deksametazon (Dexamethasone) glikokortykosteroidy
Karbamazepina (Carbamazepine) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe
nasilenie efektu immunosupresyjnego leków
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Cyklosporyna (Cyclosporine) inhibitory kalcyneuryny
nasilenie trombogennego działania syltuksymabu
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Estriol (Estriol) estrogeny naturalne i syntetyczne
wzrost stężenia leku we krwi podczas terapii łączonej z syltuksymabu
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Midazolam (Midazolam) BZD - benzodiazepiny
Takrolimus (Tacrolimus) inhibitory kalcyneuryny
Haloperidol (Haloperidol) neuroleptyki klasyczne - pochodne butyrofenonu

Interakcje syltuksymabu z pożywieniem

Syltuksymab wpływa na profil lipidowy pacjentów powodując wzrost stężenia trojglicerydów i cholesterolu we krwi. Osoby przyjmujące lek powinny zwrócić uwagę na dietę i stosować posiłki zalecane przy podwyższonym stężeniu cholesterolu we krwi.

Interakcje syltuksymabu z alkoholem

Syltuksymab przyspiesza metabolizm etanolu.

Wpływ syltuksymabu na prowadzenie pojazdów

Syltuksymab nie wywiera istotnego wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych, w tym samochodów.

Inne rodzaje interakcji

Terapia syltuksymabem powoduje wzrost stężenia aminotransferazy alaninowej i asparaginianowej, a także bilirubiny we krwi.

Syltuksymab nasila przemiany metaboliczne dziurawca zwyczajnego Hypericum perforatum i marihuany medycznej.

Wpływ syltuksymabu na ciążę

Brak jest badań opisujących wpływ syltuksymabu na rozwijający się płód. Badania z wykorzystaniem zwierząt laboratoryjnych nie wykazały toksycznego działania leku na zarodki zwierzęce oraz płód, jednak ze względu bezpieczeństwa stosowanie luku powinno być zawsze przedmiotem rozważań czy korzyści dla matki przewyższają ryzyko dla dziecka.

Podczas terapii syltuksymabem oraz 3 miesiące po przyjęciu ostatniej dawki leku obowiązkowe jest stosowanie antykoncepcji przez osoby aktywnych seksualnie.

Wpływ syltuksymabu na laktację

Brak jest badań opisujących stopień przenikania syltuksymabu do mleka kobiet karmiących. Ze względów bezpieczeństwa nie zaleca się stosowania leku, chyba że korzyści dla matki przewyższają ryzyko dla dziecka.

Wpływ syltuksymabu na płodność

Brak jest badań opisujących wpływ syltuksymabu na płodność u ludzi. Badania z wykorzystaniem zwierząt laboratoryjnych nie wykazały oddziaływania leku na rozród i płodność.

Inne możliwe skutki uboczne

Do bardzo częstych działań niepożądanych syltuksymabu należą infekcje górnych i dolnych dróg oddechowych oraz dróg moczowych. Terapia lekiem skutkuje zaburzeniami hematologicznymi takimi jak neutropenia i małopłytkowość, wzrasta poziom kwasu moczowego i trójglicerydów we krwi. Pacjenci leczeni syltuksymabem bardzo często uskarżają się na bóle i zawroty głowy,  ból jamy ustnej i gardła, owrzodzenia jamy ustnej oraz zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego (bóle brzucha, wymioty, zaparcia, biegunka, refluks żołądkowo-przełykowy). Podczas terapii lekiem na skórze może pojawić się wysypka i pokrzywka, czemu towarzyszy uczucie świądu. Ponad to syltuksymab może powodować:

  • bóle stawowe;
  • wzrost ciśnienia tętniczego krwi;
  • hipercholesterolemię;
  • zaburzenia czynności nerek;
  • zwiększenie masy ciała.

Terapia syltuksymabem może skutkować pojawieniem się przeciwciał przeciwko tej substancji leczniczej. Immunogenność leku wynika z białkowej budowy leku. Najcięższym działaniem niepożądanym przeciwciała monoklonalnego jest wywoływanie reakcji anafilaktycznej.

Objawy przedawkowania syltuksymabu

Dotychczas nie opisano objawów przedawkowania syltuksymabu.

Mechanizm działania syltuksymabu

Syltuksymab to przeciwciało monoklonalne chimeryczne (ludzko-mysie) otrzymywane technikami rekombinacji genetycznej. Mechanizm działania syltuksymabu polega na tworzeniu połączeń kompleksowych z interleukiną 6. IL-6 to cytokina biorąca udział w różnicowaniu leukocytów B i pobudzaniu limfocytów T. Kompleks syltuksymabu z interleukiną 6 uniemożliwia pobudzenie receptorów IL-6 znajdujących się na powierzchni błon komórkowych i rozpuszczonych w plaźmie komórek, co skutkuje zahamowaniem powstawania kompleksu sygnałowego gp130. Nowotworowy rozrost limfocytów jest blokowany. 

Wchłanianie syltuksymabu

Maksymalne stężenie leku we krwi (Cmax) jest wprost proporcjonalne do podawanej dawki syltuksymabu.

Dystrybucja syltuksymabu

Objętość dystrybucji syltuksymabu dla pacjenta płci męskiej o masie ciała 70 kg oszacowano na 4,5 l. Stopień wiązania z białkami osocza nie został ustalony. Nie wiadomo czy lek przenika przez barierę łożyskową oraz do mleka matek przyjmujących syltuksymab.

Metabolizm syltuksymabu

Najprawdopodobniej przemiany metaboliczne syltuksymabu polegają na hydrolizie przez enzymy proteolityczne do peptydów i pojedynczych aminokwasów.

Wydalanie syltuksymabu

Okres półtrwania syltuksymabu podanego po raz pierwszy w infuzji dożylnej (11 mg na kilogram masy ciała pacjenta) wyniósł 20,6 dnia. Wskaźnik kumulacji leku wynosi 1,7 po wielokrotnym podaniu z częstotliwością co 3 tygodnie. Klirens sytuksymabu oszacowano na 0,23 l / dobę.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij