Streptodornaza+Streptokinaza, Streptodornasum + streptokinasum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o streptodornazie+streptokinazie

Rok wprowadzenia na rynek
lata 50 XX w.
Substancje aktywne
streptodornaza, streptokinaza
Działanie streptodornazy+streptokinazy
przeciwzakrzepowe (antykoagulacyjne), przeciwzapalne
Postacie streptodornazy+streptokinazy
czopki, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej (ODT)
Układy narządowe
powłoka wspólna (skóra i błony śluzowe), układ płciowy żeński, układ pokarmowy (trawienny)
Specjalności medyczne
Chirurgia ogólna, Gastroenterologia, Geriatria, Ginekologia i położnictwo, Proktologia
Wzór sumaryczny streptodornazy+streptokinazy

C2100H3278N566O669S4

Spis treści

Wskazania do stosowania streptodornazy+streptokinazy

Streptodornaza z streptokinazą są stosowane miejscowo w ostrych i  przewlekłych stanach chorobowych  odbytu i narządów miednicy mniejszej oraz jamy ustnej i gardła, przebiegających ze stanem zapalnym, owrzodzeniami i ropniami i zakrzepami.  Substancje znalazły również zastosowanie w zmianach pooperacyjnych wymienionych układów. 

Wskazaniem jest również leczenie przewlekłego bólu w obrębie miednicy mniejszej (chronic pelvic pain syndrome – CPP).

Dawkowanie streptodornazy+streptokinazy

Dawkowanie u dorosłych i dzieci jest zależne od rodzaju i stopnia nasilenia choroby, lokalizacji zmian, odpowiedzi na leczenie. Decyduje o nim lekarz prowadzący. Terapia trwa przeciętnie od 2 do 10 dni. Ilość leku jest dobierana indywidualnie.

 

Przeciwskazania do stosowania streptodornazy+streptokinazy

Nie wskazane jest stosowanie streptodornazy i streptokinazy przy nadwrażliwości na substancje czynne.

Jeśli u pacjenta wystąpił incydent krwotoczny, ma świeże rany lub założone szwy chirurgiczne nie należy wdrażać leczenia w ciągu 10 dni.

Pacjenci z obniżoną krzepliwości krwi nie powinni być leczeni streptokinazą i streptodornazą ze względu na ryzyko krwawień.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania streptodornazy+streptokinazy

Substancje mogą powodować podrażnienia w miejscu podania.

Preparaty należy stosować wyłącznie miejscowo.

Przeciwwskazania streptodornazy+streptokinazy do łączenia z innymi substancjami czynnymi

Nie zależy łączyć preparatów złożonych streptodornazy i streptokinazy z lekami przeciwzakrzepowymi oraz preparatami zawierającymi sole wapnia.

Interakcje streptodornazy+streptokinazy z innymi substancjami czynnymi

Łączne stosowanie preparatu ze streptokinazą może powodować nadmierne krwawienia z drobnych ran lub odbytu, powstawanie siniaków, obecność krwi w moczu, kale czy plwocinie oraz czarne stolce. Przy wystąpieniu jakichkolwiek niepokojących symptomów należy skonsultować się z lekarzem
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Abcyksymab (Abciximab) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Aceklofenak (Aceclofenac) NLPZ hamujące silniej COX-2 niż COX-1
Apiksaban (Apixaban) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory czynnika Xa
Bemiparyna (Bemiparin) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Celekoksyb (Celecoxibum) NLPZ hamujące wybiórczo COX-2 - koksyby
Cilostazol (Cilostazol) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Citalopram (Citalopram) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Dabigatran (Dabigatran) leki przeciwzakrzepowe-inhibitory trombiny
Dalteparyna (Dalteparin) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Deksibuprofen (Dexibuprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Deksketoprofen (Dexketoprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Duloksetyna (Duloxetine) SNRI - inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny, bez działania na receptory
Edoksaban (Edoxaban) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory czynnika Xa
Escitalopram (Escitalopram) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Etorykoksyb (Etoricoxib) NLPZ hamujące wybiórczo COX-2 - koksyby
Fluoksetyna (Fluoxetine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Fluwoksamina (Fluvoxamine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Fondaparynuks (Fondaparinux) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory czynnika Xa
Ibrutynib (Ibrutinib) inhibitory kinazy białkowej
Ibuprofen (Ibuprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Indometacyna (Indomethacin) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Kabozantynib (Cabozantinib) inhibitory kinazy białkowej
Kangrelor (Cangrelor) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Ketoprofen (Ketoprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Klomipramina (Clomipramine) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Kwas mefenamowy (Mefenamic acid) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Lornoksykam (Lornoxicam) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Milnacypran (Milnacipran) SNRI - inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny, bez działania na receptory
Nabumeton (Nabumetone) NLPZ hamujące silniej COX-2 niż COX-1
Nadroparyna (Nadroparin calcium) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Naproksen (Naproxen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Nimesulid (Nimesulide) NLPZ hamujące silniej COX-2 niż COX-1
Panobinostat (Panobinostat) inne leki przeciwnowotworowe
Paroksetyna (Paroxetine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Pentoksyfilina (Pentoxifylline) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Piroksykam (Piroxicam) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Ponatynib (Ponatinib) inhibitory kinazy białkowej
Prasugrel (Prasugrel) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Ramucyrumab (Ramucirumab) przeciwciała monoklonalne - przeciwnowotworowe i immunosupresyjne
Regorafenib (Regorafenib) inhibitory kinazy białkowej
Rywaroksaban (Rivaroxaban) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory czynnika Xa
Sertralina (Sertraline) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Sulodeksyd (Sulodexide) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Tikagrelor (Ticagrelor) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Typranawir (Tipranavir) inhibitory proteazy HIV
Warfaryna (Warfarin) leki przeciwzakrzepowe - antagoniści witaminy K
Wenlafaksyna (Venlafaxine) SNRI - inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny, bez działania na receptory
Worapaksar (Vorapaksar) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Wortioksetyna (Vortioxetine) substancje przeciwdepresyjne o innym mechanizmie działania
Kaplacyzumab (Caplacizumab) leki przeciwzakrzepowe - INNE
Diklofenak (Diclofenac) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Enoksaparyna (Enoxaparin) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Jednoczesne stosowanie substancji z streptokinazą może powodować bardzo groźne owrzodzenia i krwawienia z błon śluzowych przewodu pokarmowego. Innymi objawami interakcji lekowej są krwawienia z drobnych ran lub odbytu, powstawanie siniaków, obecność krwi w moczu, kale czy plwocinie oraz czarne stolce. Przy wystąpieniu jakichkolwiek niepokojących symptomów należy skonsultować się z lekarzem
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Deferazyroks (Deferasirox) antidota - odtrutki i środki chelatujące

Wpływ streptodornazy+streptokinazy na prowadzenie pojazdów

Stosowanie połączenia streptodornazy ze streptokinazą nie ma  wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn w ruchu.

Wpływ streptodornazy+streptokinazy na ciążę

Preparaty łączone streptodornazy ze streptokinazą nie mogą być stosowane w ciąży, ze względu na niewystarczające dane o zagrożeniach dla płodu.

Wpływ streptodornazy+streptokinazy na laktację

Nieznany jest stopień przenikania streptodornazy i strepptokinazy po podaniu miejscowym do mleka kobiecego. Ze względu na działanie trombolityczne mogą potencjalnie zagrażać dziecku. Dlatego nie należy ich stosować w okresie karmienia piersią.

Wpływ streptodornazy+streptokinazy na płodność

Nie jest znany wpływ streptodornazy ze streptokinazą na płodność.

Inne możliwe skutki uboczne

Działania niepożądane takie jak bolesność i obrzęki występują rzadko, tylko w miejscu podania. Ogólnoustrojowo mogą wystąpić symptomy alergiczne, podwyższona temperatura ciała i wzmożone ryzyko krwawień.

Objawy przedawkowania streptodornazy+streptokinazy

Brak dostępnych danych dotyczących przedawkowania.

Mechanizm działania streptodornazy+streptokinazy

Streptokinaza poprzez aktywację plazminogenu do plazminy, niszczy połączenia między zagregowanymi płytkami krwi, upłynnia zakrzepy. Działanie streptodornazy polega na promowaniu rozpadu polimerów kwasów deoksyrybonukeinowych. Efektem tego jest rozpuszczanie nukleoprotein, ropy czy martwych komórek.

Substancje działają w miejscu podania na skrzepy, ropne i martwe tkanki i komórki.

Wchłanianie streptodornazy+streptokinazy

Streptodornaza i streptokinaza jest podawana miejscowo, wchłaniane są przez błony śluzowe do przylegających tkanek, nie przechodząc do krwi. 

Dystrybucja streptodornazy+streptokinazy

Substancje działają tylko w miejscu podania.

Metabolizm streptodornazy+streptokinazy

Kompleks streptokinazy z plazminogenem rozpada się do polipeptydów, a te wraz z innymi fragmentami substratów są eliminowane mechanicznie. Streptodornaza rozpada się do mieszaniny nukleotydów,a następnie zostaje usunięta wraz z płynnymi fragmentami martwych komórek.

Wydalanie streptodornazy+streptokinazy

Produkty przemian degradacyjnych streptodornazy i streptokinazy są wydalane z tkanką martwiczą, wydzieliną ropną i skrzeplinami.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij