Spiramycyna, Spiramycinum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o spiramycynie

Rok wprowadzenia na rynek
1955
Substancje aktywne
spiramycyna
Działanie spiramycyny
bakteriostatyczne, przeciwbakteryjne
Postacie spiramycyny
tabletki powlekane
Układy narządowe
powłoka wspólna (skóra i błony śluzowe), układ moczowy, układ oddechowy, układ płciowy żeński
Specjalności medyczne
Choroby płuc, Choroby zakaźne i pasożytnicze, Dermatologia i wenerologia, Medycyna rodzinna, Otolaryngologia, Pediatria, Pulmonologia, Stomatologia ogólna, Urologia
Rys historyczny spiramycyny

Cząsteczkę spiromycyny odkryto w 1954 roku jako produkt metabolizmu bakterii Streptomyces ambofaciens

Wzór sumaryczny spiramycyny

C43H74N2O14

Spis treści

Wybrane produkty lecznicze dopuszczone do obrotu w RP zawierające spiramycynę

Wskazania do stosowania spiramycyny

Spiramycyna wskazana jest do leczenia zakażeń, takich jak: zapalenie gardła i migdałków wywoływane przez paciorkowce Streptococcus pyogenes (tzw. paciorkowce z grupy A); zapalenie zatok przynosowych wywoływane przez bakterie: Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzaeMoraxella catarrhalis oraz Staphylococcus aureus (gronkowiec złocisty); zapalenie ucha środkowego spowodowane przez: Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia trachomatis; ostre zapalenia płuc i oskrzeli spowodowane przez: Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, a także atypowe zapalenia płuc spowodowane przez bakterie: Legionella pneumophila, Mycoplasma pneumoniae oraz Chlamydia psittaci; w ostrych stanach w stomatologii: w ropniach, zapaleniu jamy ustnej z jej przekrwieniem, w ostrym zapaleniu dziąseł, a także wrzodziejącym, martwiczym zapaleniu dziąseł; - w urologii w zapaleniu cewki moczowej spowodowanym przez Chlamydia trachomatis różnych serotypów; w dermatologii w zakażeniach związanych z gronkowcem złocistym (Staphylococcus aureus) i Streptococcus pyogenes; w zakażeniach wywołanych przez Cryptosporidium muris; w toksoplazmozie ciężarnych.

Ponadto, spiramycynę stosuje się w profilaktyce nawrotów gorączki reumatycznej (u pacjentów uczulonych na penicylinę) oraz w zapobieganiu toksplazmozie wrodzonej i zapobieganiu meningokokowemu zapaleniu opon mózgowych (gdy pacjent jest nosicielem Neisseria meningitidis w nosogardzieli).

Dawkowanie spiramycyny

Spiramycynę dawkuje sie według wieku: u dorosłych dawka terapeutyczna wynosi 6.000.000–9.000.000 j.m./dobę), u dzieci dawka terapeutyczna wynosi 150.000–300.000 j.m./kg masy ciała/dobę). 

W zapobieganiu meningokowemu zapaleniu opon mózgowych podaje się wyżej wymienione dawki podstawowe dla dorosłych oraz dzieci przez okres 5 dni. Leczenie zakażeń paciorkowcami z grupy A w obrębie gardła i migdałków powinno trwać 10 dni.

 

Przeciwskazania do stosowania spiramycyny

Przeciwwskazaniem do stosowania spiramycyny jest nadwrażliwość na nią.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania spiramycyny

Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z nadwrażliwością na inne antybiotyki makrolidowe, z niewydolnością wątroby (częściej występują działania niepożądane) oraz u pacjentów, u których wystąpiła biegunka podczas leczenia innymi antybiotykami (istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia rzekomobłoniastgego zapalenia jelit). Spiramycyny nie zaleca sie u pacjentów z niedoborem aktywności G6PD (dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej), ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia ostrej hemolizy.

Odnotowano przypadki wydłużenia odstępu QT u pacjentów leczonych spiramycyną, należy więc zachować szczególną ostrożność, jeśli pacjent cierpi na: zaburzenia elektrolitowe, wrodzony zespół odstępu QT, choroby serca lub jeśli stosuje inne leki, które mogą wydłużać ten odcinek. Na wydłużenie tego odstępu narażone są bardziej osoby starsze, noworodki oraz kobiety.

Jeśli w trakcie kuracji spiramycyną pojawią się objawy reakcji alergicznych bądź inne ciężke reakcje skórne, należy przerwać przyjmowanie leku.

Interakcje spiramycyny z innymi substancjami czynnymi

Może dochodzić do gorszego wchłaniania karbidopy i lewodopy oraz do zmniejszenia ich stężenia osoczowego i osłabionego działania.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Karbidopa (Carbidopa) agoniści receptorów dopaminowych
Lewodopa (Levodopa) DOPA i pochodne
Istnieje zwiększone ryzyko wydłużenia odstępu QT, zwłaszcza u osób predysponowanych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Amiodaron (Amiodarone) leki przeciwarytmiczne - klasa III
Chlorpromazyna (Chlorpromazine) neuroleptyki klasyczne - pochodne fenotiazyny
Cyzapryd (Cisapride) substancje hamujące perystaltykę jelit o zróżnicowanym mechanizmie działania
Flukonazol (Fluconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Itrakonazol (Itraconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Ketokonazol (Ketoconazole) przeciwgrzybicze pochodne imidazolu
Klozapina (Clozapine) neuroleptyki atypowe
Kwetiapina (Quetiapine) neuroleptyki atypowe
Loratadyna (Loratadine) antagoniści receptorów histaminowych H1 bez działania ośrodkowego
Mikonazol (Miconazole) przeciwgrzybicze pochodne imidazolu
Rysperydon (Risperidone) neuroleptyki atypowe
Takrolimus (Tacrolimus) inhibitory kalcyneuryny
Zyprazydon (Ziprasidone) neuroleptyki atypowe
Haloperidol (Haloperidol) neuroleptyki klasyczne - pochodne butyrofenonu
Zmniejszenie skuteczności terapeutycznej.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Cefaklor (Cefaclor) cefalosporyny II generacji
Cefaleksyna (Cefalexinum) cefalosporyny I generacji
Cefazolina (Cefazolin) cefalosporyny I generacji
Cefepim (Cefepime) cefalosporyny IV generacji
Cefuroksym (Cefuroxime) cefalosporyny II generacji
Zmniejszenie skuteczności działania etynyloestradiolu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Etynyloestradiol (Ethinylestradiol) estrogeny naturalne i syntetyczne

Interakcje spiramycyny z pożywieniem

Lek może być przyjmowany niezależnie od posiłku (także w jego trakcie).

Wpływ spiramycyny na ciążę

Lek przenika przez barierę łożyskową, osiągając stężenia kilkukrotnie wyższe niż w osoczu. Z badań przeprowadzonych na zwierzętach nie wynika jednak, aby miał on działanie teratogenne na płód. Podobnie, wieloletnie obserwacje kobiet ciężarnych leczonych spiramycyną, sugerują, że nie jest ona niebezpieczna dla dziecka. Spiramycynę można stosować w ciąży tylko według zaleceń lekarza, jeśli zachodzi zdecydowana konieczność

Wpływ spiramycyny na laktację

Spiramycyna może być stosowana u kobiet karmiących jedynie jeśli zachodzi zdecydowana konieczność. Lek przenika do mleka, dlatego podczas terapii nie należy karmić piersią.

Skutki uboczne

parestezje
biegunka
bóle brzucha
nudności
wymioty
wysypka
zaburzenia smaku
rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego
częstoskurcz komorowy
komorowe zaburzenia rytmu serca
leukopenia
obrzęk naczynioruchowy
pokrzywka
świąd
wydłużenie odstępu QT
zapalenie naczyń
zespół Stevensa-Johnsona
neutropenia
wstrząs anafilaktyczny
ostra uogólniona osutka krostkowa
toksyczne martwicze oddzielanie naskórka
Zaburzenia typu torsade de pointes
cholestatyczne zapalenie wątroby
plamica Schönleina-Henocha
Nieprawidłowe wyniki badań czynnościowych wątroby
ostra hemoliza
mieszane zapalenie wątroby

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Objawy przedawkowania spiramycyny

Nie wyznaczono toksycznej dawki spiramycyny, jednak po przyjęciu dużych dawek mogą pojawić się nudności, wymioty lub biegunka. U noworodków oraz pacjentów predysponowanych do wydłużenia odcinka QT, po podaniu dużych dawek spiramycyny, zaobserwowano przemijające wydłużenie tego odcinka.

Mechanizm działania spiramycyny

Spiramycyna jest antybiotykiem makrolidowym, którego mechanizm działania polega na hamowaniu syntezy białek bakteryjnych (przyłącza się do podjednostki 50S rybosomu, blokując ją). Antybiotyk ten działa bakteriostatycznie, czyli hamuje wzrost i namnażanie patogenu, ale nie niszczy już istniejących, dojrzałych bakterii.

Wchłanianie spiramycyny

Spiramycyna ulega szybkiemu wchłanianiu w przewodzie pokarmowym, niezależnie od obecności pokarmu w żołądku, jednak proces ten nie zachodzi całkowicie. Biodostępność po podaniu doustnym wynosi około 30-39%.

Dystrybucja spiramycyny

Spiramycyna charakteryzuje się dużą objętością dystrybucji, dobrze przenika do tkanki kostnej, mięśniowej, śliny, mleka kobiecego, lecz nie przechodzi przez barierę krew-mózg. Szczególnie wysokie stężenia osiąga w tkance płucnej, oskrzelach, migdałkach oraz zatokach, a także we wnętrzu komórek fagocytujących. Spiramycyna skutecznie działa na bakterie umiejscowione wewnątrzkomórkowo. Okres półtrwania leku w osoczu wynosi około 8 godzin, wiąże się on słabo z białkami  (w około 10%). Nawet po zakończeniu leczenia, spiramycyna jest wykrywana w tkankach śledziony, wątroby i nerek (na 1 g tkanki po 10 dniach od zakończenia leczenia pozostaje 5–7 µg leku).

Metabolizm spiramycyny

Spiramycyna podlega metabolizmowi wątrobowemu, w wyniku którego powstają jej aktywne metabolity.

Wydalanie spiramycyny

Około 80% przyjętej dawki jest wydalane z żółcią, a następnie z kałem, zaś od 4 do 14% wydala się z moczem. 

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij