Seleksypag, Selexipagum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o seleksypagu

Rok wprowadzenia na rynek
2015
Substancje aktywne
seleksypag
Działanie seleksypagu
przeciwnadciśnieniowe (hipotensyjne)
Postacie seleksypagu
tabletki powlekane
Układy narządowe
układ krwiotwórczy i krew, układ oddechowy, układ krwionośny (sercowo-naczyniowy)
Specjalności medyczne
Kardiologia, Pulmonologia
Rys historyczny seleksypagu

Amerykańska instytucja US FDA (Food and Drug Administration, Agencja Żywności i Leków) zatwierdziła w 2015 roku wprowadzenie seleksypagu na rynek USA przez podmiot odpowiedzialny Actelion Pharmaceuticals LTD.

Wzór sumaryczny seleksypagu

C26H32N4O4S

Spis treści

Wskazania do stosowania seleksypagu

Seleksypag stosowany jest u dorosłych  w długotrwałym leczeniu tętniczego nadciśnienia płucnego (TNP). Może być stosowany w połączeniu z lekami zwanymi antagonistami endoteliny lub inhibitorami fosfodiesterazy typu 5 bądź w monoterapii, gdy pacjent nie może  przyjmować tych leków.

Seleksypag stosuje się u pacjentów  z klasą czynnościową II-III według klasyfikacji WHO.

Dawkowanie seleksypagu

Dawkowanie uzależnione jest od schematu terapeutycznego, stanu pacjenta, masy ciała, odpowiedzi na leczenie i jest ustalane indywidualnie przez doświadczonych lekarzy w leczeniu TNP.

Dawkowanie wynosi od 400 µg do 3200 µg na dobę.

Przeciwskazania do stosowania seleksypagu

Istnieje kilka przeciwwskazań do stosowania seleksypagu. Są to: uczulenie na lek, ciężka choroba wieńcowa lub niestabilna dławica piersiowa, zawał mięśnia sercowego w ciągu ostatnich 6 miesięcy, niewyrównana niewydolność krążenia, ciężkie arytmie, zdarzenia mózgowo-naczyniowe w ciągu ostatnich 3 miesięcy oraz wrodzone lub nabyte wady zastawkowe z klinicznie istotnymi zaburzeniami czynności serca niezwiązanymi z ciśnieniem płucnym.

Nie zaleca się stosowania u pacjentów dializowanych i z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania seleksypagu

Lek seleksypag rozszerza naczynia krwionośne. Należy stosować go ostrożnie u osób przyjmujących leki przeciw nadciśnieniu lub u osób z niedociśnieniem spoczynkowym, hipowolemią, ciężkim zwężenie odpływu lewej komory serca lub dysfunkcją autonomiczną.

Lek należy stosować ostrożnie u pacjentów powyżej 75 roku życia. Nie ma wystarczających badań w tej grupie pacjentów.

Jeżeli podczas stosowania leku dojdzie do wystąpienia objawów obrzęku płucnego należy uwzględnić możliwość wystąpienia zarostowej choroby żył płucnych. Jeżeli zostanie to potwierdzone należy przerwać leczenie.

Seleksypag może powodować nadczynność tarczycy. Należy przeprowadzać badania czynnościowe tarczycy u pacjentów z  objawami podmiotowymi lub przedmiotowym.

Kobiety w wieku rozrodczym przyjmujące seleksypag muszą stosować skuteczną metodę antykoncepcji.

Interakcje seleksypagu z innymi substancjami czynnymi

Inhibitory enzymów wątrobowych mogą zwiększyć działania niepożądane seleksypagu
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Flukonazol (Fluconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Kwas walproinowy (Valproic acid) inne leki przeciwpadaczkowe
Induktory enzymów wątrobowych mogą zmniejszyć działanie leku.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Ryfampicyna (Rifampicin (rifampin)) antybiotyki - INNE

Interakcje seleksypagu z pożywieniem

Seleksypag należy przyjmować podczas jedzenia popijając szklanką wody. Podawanie podczas posiłku minimalizuje działania niepożądane ze strony przewodu pokarmowego.

Wpływ seleksypagu na prowadzenie pojazdów

Seleksypag może powodować ból głowy i niskie ciśnienie krwi dlatego w trakcie leczenia należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych.

Wpływ seleksypagu na ciążę

Brak danych na temat bezpieczeństwa stosowania seleksypagu w okresie ciąży. Nie zaleca się stosowania.

Wpływ seleksypagu na laktację

Nie ma badań na temat przenikania seleksypagu do mleka kobiecego. Lek przenika do mleka samic szczurów. Z tego względu nie należy przyjmować leku podczas karmienia piersią.

Wpływ seleksypagu na płodność

Brak jest badań na temat wpływu seleksypagu na płodność u ludzi.

Skutki uboczne

biegunka
ból głowy
wymioty
nagłe zaczerwienienie skóry
zapalenie jamy nosowej i gardła
niedociśnienie tętnicze
pokrzywka
rumień
wysypka
zmniejszenie łaknienia
niedokrwistość hemolityczna
zmniejszenie masy ciała
ból brzucha
nadczynność tarczycy
Niedrożność nosa
ból

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Objawy przedawkowania seleksypagu

W zależności od przyjętej dawki mogą wystąpić łagodne i przemijające nudności.

Mechanizm działania seleksypagu

Seleksypag oraz jego czynny metabolit (jest 37 razy silniejszy) są silnymi agonistami receptora IP (receptor prostacyklin). Pobudzenie tego receptora powoduje rozszerzenie naczyń krwionośnych oraz działanie przeciwproliferacyjne i przeciwzwłóknieniowe. Lek powoduje obniżenie ciśnienia płucnego.

Wchłanianie seleksypagu

Seleksypag wchłania się szybko z przelewu pokarmowego i jest przekształcany (hydrolizacja) w watrobie do czynnego metabolitu.

Biodostępność leku wynosi około 49% i większa jest u pacjentów rasy białej niż u Japończyków.

Maksymalne stężenie we krwi lek osiąga w czasie od 1 do 3 godzin, a czynny metabolit w czasie 3 - 4 godzin.

Dystrybucja seleksypagu

Seleksypag w ponad 99% wiąże się z białkami osocza (albuminą i kwaśną alfa-1 glikoproteiną w tym samym stopniu).

Metabolizm seleksypagu

Seleksypag ulega hydrolizie przy udziale CES1 (karboksyloesteraza 1 wątrobowa) do aktywnego metabolitu. Kolejne etapy metabolizmu zachodzą na drodze utleniania przez enzym CYP3A4 i CYP2C8 (powstają hydroksylowane i alkilowane produkty) oraz glukuronidacji przez enzym UGT1A3 i UGT2B7.

Oprócz czynnego metabolitu powstają inne metabolity, ale w małych ilościach - poniżej 3%.

Wydalanie seleksypagu

Wydalanie leku odbywa się głównie z kałem - 93% podanej dawki i w mniejszej ilości z moczem - 12%. 

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl