Sakubitryl, Sacubitrilum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o sakubitrylu

Rok wprowadzenia na rynek
2015
Substancje aktywne
sakubitryl
Działanie sakubitrylu
moczopędne (diuretyczne) (zwiększa objętość wydalanego moczu), kardioprotekcyjne (chroni komórki mieśnia sercowego), wspomaga leczenie niewydolności serca
Postacie sakubitrylu
tabletki powlekane
Układy narządowe
układ moczowy, układ krwionośny (sercowo-naczyniowy)
Specjalności medyczne
Kardiologia, Nefrologia, Urologia
Rys historyczny sakubitrylu

Sakubitryl jest prolekiem stosowanym w skojarzeniu z walsartanem w celu zmniejszenia incydentów sercowo-naczyniowych. W 2015 roku został zatwierdzony przez Agencję do spraw żywności i leków (FDA) do użytku na rynku farmaceutycznym. Aktywny metabolit sakubitrylu znany jest pod nazwą LBQ657.

Wzór sumaryczny sakubitrylu

C24H29NO5

Spis treści

Wskazania do stosowania sakubitrylu

Sakubitryl stosowany jest w skojarzeniu z walsartanem w celu zmniejszenia incydentów sercowo-naczyniowych u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca i zmniejszoną frakcją wyrzutową. Zwykle podawany jest z innymi preparatami do łączonej terapii niewydolności serca zamiast inhibitora konwertazy angiotensyny (ACE) lub antagonisty receptora angiotensyny II (ARB).

Dawkowanie sakubitrylu

Sakubitrylu nie stosuje się w monoterapii. Wykorzystuje się połączenie sakubitrylu z walsartanem. Terapię prowadzi się w zakresie dawek od 49 mg/51 mg do 97 mg/103 mg. Modyfikację dawki  do docelowej prowadzi się stopniowo w ciągu  2 - 4 tygodni. Preparat podawany jest pacjentowi dwa razy na dobę.

Należy pamiętać, że podawana dawka, jest dopasowywana do tolerancji pacjenta i zależna jest od jednostki chorobowej, wieku, masy ciała i chorób towarzyszących jak zaburzona praca nerek oraz niewydolność wątroby.

Przeciwskazania do stosowania sakubitrylu

Zasadniczym przeciwwskazaniem do stosowania sakubitrylu jest nadwrażliwość na substancję czynną. Stosowanie sakubitrylu, wyklucza także, jednoczesna terapia  inhibitorami konwertazy angiotensyny (ACE). Sakubitrylu, nie mogą stosować też pacjenci z obrzękiem naczynioruchowym, często wywołanym wcześniejszą terapią inhibitorem konwertazy angiotensyny lub antagonistą receptora angiotensyny II.

Lekarze wykluczają terapię sakubitrylem u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby, a także marskością żółciową lub cholestazą. Ze względu na nasilenie działań niepożądanych, utrudniony dostęp do leku będą mieli także pacjenci z cukrzycą lub z zaburzeniami czynności nerek przyjmujący w tym samym czasie aliskiren.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania sakubitrylu

Nie wolno rozpoczynać leczenia sakubitrylem w trakcie terapii inhibitorem ACE oraz w ciągu 36 godzin od zaprzestania leczenia ze względu na ryzyko wystąpienia obrzęku naczynioruchowego.

Jednoczesne podawanie sakubitrylu, zwiększało maksymalne stężenie atorwastatyny i jej metabolitów nawet dwukrotnie. Wskazane jest szczególne monitorowanie terapii.

Przeciwwskazania sakubitrylu do łączenia z innymi substancjami czynnymi

Jednoczesne stosowanie sakubitrylu i inhibitorów ACE jest przeciwwskazane, ponieważ jednoczesne zahamowanie neprylizyny (NEP) i ACE może zwiększać ryzyko obrzęku naczynioruchowego.

Przeciwwskazane jest łączenie sakubitrylu i produktów zawierających aliskiren.

Interakcje sakubitrylu z innymi substancjami czynnymi

zwiększone ryzyko wystąpienia obrzęku naczynioworuchowego
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Enalapril (Enalapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Kaptopril (Captopril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
możliwość zwiększenia działania sakubitrylu
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Ryfampicyna (Rifampicin (rifampin)) antybiotyki - INNE
możliwość wzrostu stężenia wybranej statyny we krwi, a tym samym ryzyka wystąpienia działań niepożądanych
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Atorwastatyna (Atorvastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Fluwastatyna (Fluvastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Lowastatyna (Lovastatin (monacolin k, mevinolin)) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Pitawastatyna (Pitavastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Prawastatyna (Pravastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Rosuwastatyna (Rosuvastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Simwastatyna (Simvastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
możliwość zwiększenia działania sakubitrylu
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Cyklosporyna (Cyclosporine) inhibitory kalcyneuryny

Interakcje sakubitrylu z pożywieniem

Nie ma informacji wskazujących, aby sakubitryl wchodził w interakcje z żywnością.

Wpływ sakubitrylu na prowadzenie pojazdów

Sakubitryl, wywiera nieznaczny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Podczas prowadzenia pojazdów, kierowcy obserwowali sporadyczne zawroty głowy lub uczucie zmęczenia.

Inne rodzaje interakcji

Podawanie sakubitrylu znacząco wpływa na metabolizm wapnia. Często obserwujemy hiperkalcemię, dlatego należy uprzedzić pacjenta o możliwym wzroście poziomu wapnia w surowicy jego krwi. Na czas terapii, zalecane jest odstawienie produktów spożywczych bogatych w ten pierwiastek.

Wpływ sakubitrylu na ciążę

Sakubitryl nie został zbadany pod kątem bezpieczeństwa stosowania u kobiet w ciąży. Jednak badania, które przeprowadzono na zwierzętach wykazały toksyczny wpływ na proces rozmnażania.

Wpływ sakubitrylu na laktację

Nie ma pewności czy sakubitryl przenika do kobiecego mleka, badania na szczurach wykazały przenikanie tej substancji czynnej do mleka karmiących samic. Ze względu na ryzyko działań niepożądanych u dzieci karmionych piersią, nie zaleca się stosowania tego leku. Dopuszczalne jest użycie sakubitrylu, jeżeli zalety użycia dla matki, przewyższają możliwość wystąpienia działań ubocznych u dziecka, chociaż w tym przypadku zalecane jest użycie preparatów mlekozastępczych. 

Wpływ sakubitrylu na płodność

Brakuje danych dotyczących wpływu sakubitrylu na płodność człowieka. Badania kliniczne na zwierzętach nie wykazały zaburzeń płodności u samców i samic szczura.

Skutki uboczne

hiperkaliemia
hipotonia (niedociśnienie) ortostatyczna
zaburzenia czynności nerek
biegunka
kaszel
nudności
zapalenie żołądka
zawroty głowy
hipoglikemia
niewydolność nerek
niedokrwistość
uczucie zmęczenia
hipokaliemia
osłabienie
nadwrażliwość
obrzęk naczynioruchowy
świąd
wysypka

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Objawy przedawkowania sakubitrylu

Najczęstszym objawem przedawkowania sakubitrylu jest niedociśnienie.

Mechanizm działania sakubitrylu

Sakubitryl jest prolekiem, który po przekształceniu w aktywny metabolit LBQ657, hamuje obojętną endopeptydazę zwaną neprylizyną. Powoduje to rozszczepienie peptydów natiuretycznych, takich jak: przedsionkowy peptyd natriuretyczny (ANP), mózgowy peptyd natriuretyczny (BNP) i peptyd natriuretyczny typu c (CNP). W efekcie tego działania następuje zwiększenie dostępności  ANP oraz BNP, co prowadzi do  rozszerzenia naczyń, zwiększenia wydalania sodu z moczem oraz zwiększenia diurezy. 

Wchłanianie sakubitrylu

Maksymalne stężenie w osoczu sakubitrylu i jego aktywnego metabolitu - LBQ657, występuje odpowiednio po 30 minutach i 2 godzinach. Biodostępność sakubitrylu po podaniu doustnym wynosi więcej niż 60%. Pokarm nie wpływa na ogólnoustrojową ekspozycję na sakubitryl ani jego czynny metabolit LBQ657.

Dystrybucja sakubitrylu

Sakubitryl i jego czynny metabolit LBQ657 w znacznym stopniu wiążą się z białkami osocza. Stopień wiązania wynosi od 94 do 97%. LBQ657 przenika w ograniczonym stopniu przez barierę krew-mózg. Średnia pozorna objętość dystrybucji sakubitrylu wyniosła 103 litry.

Metabolizm sakubitrylu

Sacubitryl jest metabolizowany do czynnego LBQ657 przez karboksyloesterazy 1b i 1c. W osoczu stwierdzono niskie stężenie (<10%) hydroksylowego metabolitu.

Wydalanie sakubitrylu

Sakubitryl, wydalany jest głównie z moczem jako aktywny metabolit LBQ657, w zakresie od 52% do 68%. Natomiast pozostała część aktywnego metabolitu sakubitrylu, wydalana jest z kałem w zakresie od 37% do 48%. 

Okres półtrwania sakubitrylu wynosi od 1,1 do 3,6 godziny, a okres półtrwania jego metabolitu LBQ657 wynosi od 9,9 do 11,1 godziny.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij