Safinamid, Safinamide - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o safinamidzie

Rok wprowadzenia na rynek
2015
Substancje aktywne
safinamid
Działanie safinamidu
łagodzi objawy choroby Parkinsona, przeciwparkinsonowskie
Postacie safinamidu
tabletki, tabletki powlekane
Układy narządowe
układ nerwowy i narządy zmysłów
Specjalności medyczne
Neurologia
Wzór sumaryczny safinamidu

C17H19FN2O2

Spis treści

Wskazania do stosowania safinamidu

Terapia safinamidem jest przeznaczona dla pacjentów z idiopatyczną chorobą Parkinsona w pośrednim lub późnym stadium, jako preparat wspomagający.

Dawkowanie safinamidu

Dawka zwykle stosowana safinamidu wynosi 50 - 100 mg na dobę.

Przeciwskazania do stosowania safinamidu

Nie należy wdrażać safinamidu do terapii pacjentów z nadwrażliwością na tę substancję oraz w przypadkach ciężkiej niewydolności wątroby. Nie należy stosować również u pacjentów z chorobami siatkówki (w tym stanów zapalnych błony naczyniowej oka czy retinopatii, także cukrzycowej) w wywiadzie, aby nie pogorszyć stanu siatkówki. 

Nie zalecane jest przyjmowanie safinamidu przez osoby chorujące na bielactwo.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania safinamidu

Można łączyć najniższą dawkę safinamidu z selektywnymi inhibitorami zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI), jednak wymagana jest obserwacja pacjenta pod kątemw wystąpienia objawów zespołu serotoninergicznego. Szczególnej uwagi wymaga połączenie z fluoksetyną i fluwoksaminą, których dawki powinny być minimalne.

W przypadkach, gdy konieczne jest stosowanie safinamidu z lekami przeciwdepresyjnymi należy podawać ich najniższe dawki.

W przypadkach wymaganej zmiany leków na inhibitory MAO lub petydynę, pacjent powinien zachować minimum tygodniową przerwę od safinamidu.

Stosowanie leku w terapii skojarzonej może prowadzić do nasilenia działań niepożądanych lewodopy, to determinuje redukcji jej dawki.

Należy zachować ostrożność podczas przyjmowania doustnych i do nosowych preparatów z efedryną i pseudoefedryną.

Zaleca się monitorowanie pacjentów stosujących safinamid i dostosowanie dawek statyn, cyprofloksacyny, metotreksatu, topotekanu, diklofenaku czy gliburydu, w razie konieczności ich stosowania.

Specjalnego monitorowania wymaga łączne stosowanie leku z metforminą, acyklowirem i gancyklowirem.

Przeciwwskazania safinamidu do łączenia z innymi substancjami czynnymi

Należy unikać łącznego podania safinamidu z innymi inhibitorami MAO i petydyną, gdyż może ono prowadzić do przełomu nadciśnieniowego. 

Połączenie leku z dekstrometofranem nie jest zalecane.

Interakcje safinamidu z innymi substancjami czynnymi

Łączne stosowanie preparatów z safinamidem powoduje nadmierny wzrost stężenia serotoniny, co może wiązać się z poważnymi konsekwencjami. Jeśli u pacjent wystąpią objawy tj. wymioty, bóle i zwroty głowy, gorączka, bardzo wysokie ciśnienie, drgawki, halucynacje, dreszcze, zlewne poty, nieprawidłowa koordynacja, niepokój czy nadpobudliwość, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Amitryptylina (Amitriptyline) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Citalopram (Citalopram) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Dapoksetyna (Dapoxetine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Dekstrometorfan (Dextromethorphan) substancje przeciwkaszlowe działające ośrodkowo
Doksepina (Doxepin) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Duloksetyna (Duloxetine) SNRI - inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny, bez działania na receptory
Escitalopram (Escitalopram) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Fentanyl (Fentanyl) agoniści receptora opioidowego
Fluoksetyna (Fluoxetine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Fluwoksamina (Fluvoxamine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Klomipramina (Clomipramine) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Linezolid (Linezolid) inne leki przeciwbakteryjne
Maprotylina (Maprotiline) substancje przeciwdepresyjne o innym mechanizmie działania
Mianseryna (Mianserin) substancje przeciwdepresyjne o innym mechanizmie działania
Milnacypran (Milnacipran) SNRI - inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny, bez działania na receptory
Mirtazapina (Mirtazapine) substancje przeciwdepresyjne o innym mechanizmie działania
Moklobemid (Moclobemide) IMAO - inhibitory monoaminooksydazy
Morfina (Morphine) agoniści receptora opioidowego
Opipramol (Opipramol) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Paroksetyna (Paroxetine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Rasagilina (Rasagiline) IMAO - inhibitory monoaminooksydazy
Reboksetyna (Reboxetine) substancje przeciwdepresyjne o innym mechanizmie działania
Selegilina (Selegiline) IMAO - inhibitory monoaminooksydazy
Tapentadol (Tapentadol) agoniści receptora opioidowego
Tianeptyna (Tianeptine) substancje przeciwdepresyjne o innym mechanizmie działania
Tramadol agoniści receptora opioidowego
Trazodon (Trazodone) SARI - selektyne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, dodatkowo blokujące receptor dla serotoniny
Wenlafaksyna (Venlafaxine) SNRI - inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny, bez działania na receptory
Połączenie leków, prowadzi do zmniejszenie skuteczności łagodzenia objawów choroby Parkinsona.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Arypiprazol (Aripiprazol) (Aripiprazole) neuroleptyki atypowe
Asenapina (Asenapine) neuroleptyki atypowe
Chlorpromazyna (Chlorpromazine) neuroleptyki klasyczne - pochodne fenotiazyny
Chlorprotiksen (Chlorprothixene) neuroleptyki klasyczne - pochodne tioksantenu
Klozapina (Clozapine) neuroleptyki atypowe
Kwetiapina (Quetiapine) neuroleptyki atypowe
Lewomepromazyna (Levomepromazine) neuroleptyki klasyczne - pochodne fenotiazyny
Loksapina (Loxapine) neuroleptyki klasyczne - pochodne dibenzoksazepiny
Lurazydon (Lurasidone) neuroleptyki atypowe
Metoklopramid (Metoclopramide) prokinetyki o zróżnicowanym mechanizmie działania
Olanzapina (Olanzapine) neuroleptyki atypowe
Paliperydon (Paliperidone) neuroleptyki atypowe
Perazyna (Perazine) neuroleptyki klasyczne - pochodne fenotiazyny
Prochlorperazyna (Prochlorperazine) neuroleptyki klasyczne - pochodne fenotiazyny
Promazyna (Promazine) neuroleptyki klasyczne - pochodne fenotiazyny
Rysperydon (Risperidone) neuroleptyki atypowe
Tetrabenazyna (Tetrabenazine) leki hamujące wytwarzanie noradrenaliny
Zyprazydon (Ziprasidone) neuroleptyki atypowe
Haloperidol (Haloperidol) neuroleptyki klasyczne - pochodne butyrofenonu
Leki stosowane razem mogą nasilić działania niepożądane takie jak: suchość w ustach, zaparcia, trudności w oddawaniu moczu, zaburzenia widzenia, wzmożoną senność, problemy z koncentracją , omamy czy pobudzenie; w przypadku ich wystąpienia należy zwrócić się do lekarza.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Dimetynden (Dimetindene) antagoniści receptorów histaminowych H1 z działaniem ośrodkowym
Przyjęcie safinamidu i któregokolwiek z leków może prowadzić do skoku ciśnienia krwi. Dodatkowo atomoksetyna może powodować zaburzenia rytmu serca.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Atomoksetyna (Atomoxetine) substancje psychostymulujące i nootropowe
Metylofenidat (Methylphenidate) NDRI - inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i dopaminy
Pseudoefedryna (Pseudoephedrine) agoniści receptorów alfa- i beta-adrenergicznych
Efedryna (Ephedrine) agoniści receptorów alfa- i beta-adrenergicznych
Łączenie nefopamu z safinamidem może prowadzić do zaburzeń rytmu serca, gorączki oraz wysokiego ciśnienia. Można stosować preparaty po sobie, zachowując co najmniej 3 tygodnie przerwy.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Nefopam (Nefopam) inne leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe

Wpływ safinamidu na prowadzenie pojazdów

Jeśli u pacjenta wystąpią działania niepożądane safinamidu w postaci senności i zawrotów głowy, należy zachować ostrożność w czasie prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Inne rodzaje interakcji

Łączne stosowanie wyciągu z dziurawca i safinamidu powoduje nadmierny wzrost stężenia serotoniny, co może wiązać się z poważnymi konsekwencjami. Jeśli u pacjenta wystąpią wymioty, bóle i zwroty głowy, gorączka, bardzo wysokie ciśnienie, drgawki, halucynacje, dreszcze, zlewne poty, nieprawidłowa koordynacja, niepokój czy nadpobudliwość, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.

Wpływ safinamidu na ciążę

Kobietom w wieku rozrodczym oraz w trakcie ciąży nie  zaleca się stosowania safinamidu.

Wpływ safinamidu na laktację

Istnieje istotne ryzyko przenikania safinamidu do mleka matki, z tego względu nie jest zalecany do stosowania w okresie laktacji.

Wpływ safinamidu na płodność

Badania na zwierzętach wykazały negatywny wpływ safinamidu na płodność.

Skutki uboczne

bezsenność
ból głowy
dyskineza
hipotonia (niedociśnienie) ortostatyczna
senność
zaćma
zawroty głowy
mdłości
upadki
nasilenie objawów choroby Parkinsona
astenia
biegunka
choroba refluksowa przełyku
depresja
duszność
dystonia
hipercholesterolemia
hiperglikemia
hiperkaliemia
hipertriglicerydemia
jaskra
kaszel
leukopenia
lęk
nadciśnienie tętnicze
niedociśnienie tętnicze
nieostre widzenie
niepokój
nietypowe sny
ogólny świąd
omamy
osłabienie mięśni
palpitacje
parestezje
rumień
skurcze mięśni
suchość błony śluzowej jamy ustnej
tachykardia
wymioty
wzdęcia
wzmożona potliwość
zaburzenia snu
zapalenie błony śluzowej żołądka
zapalenie spojówek
zaparcia
zmęczenie
zwiększenie masy ciała
zwiększone libido
nadwrażliwość na światło
zaburzenia erekcji
zmniejszenie masy ciała
ból brzucha
ból stawów
urazy
podwyższone stężenie mocznika i kreatyniny we krwi
objawy psychotyczne
oddawanie moczu w nocy
mroczki przed oczami
obrzęki obwodowe
zaburzenia równowagi
stan splątania
niedokrwistość
Niedoczulica
Sztywność mięśni
zmniejszenie apetytu
Ból kończyn
zakażenia dróg moczowych
zwiększenie aktywności fosfokinazy kreatynowej
Ból pleców
bradykardia zatokowa
aftowe zapalenie jamy ustnej
dyzartria
zaburzenia poznawcze
ślinotok
Zwiększenie stężenia glukozy
nieżyt nosa
uczucie gorąca
dyzuria
Żylaki
gazy
zwiększone stężenie trójglicerydów
zaburzenia siatkówki
uczucie ciężkości
nieprawidłowy wynik badania moczu
zwiększenie apetytu
omdlenie
stłuczenie
rak podstawnokomórkowy
zwiększenie aktywności fosfatazy alkalicznej we krwi
rozdęcie brzucha
niemiarowość pracy serca
dyskomfort w głowie
ból karku
ból oka
dezorientacja
eozynofilia
hiperbilirubinemia
kontaktowe zapalenie skóry
limfopenia
łagodny rozrost gruczołu krokowego
łuszczyca
myśli samobójcze
nasilone łzawienie
skurcz oskrzeli
suchość skóry
wielomocz
wybroczyny
zaburzenia koordynacji
zaburzenia smaku
zespół niespokojnych nóg
złe samopoczucie
zwiększone ryzyko miażdżycy i zakrzepicy
utrata libido
gorączka
wypadanie włosów
urojenia
choroba zwyrodnieniowa stawów
przedwczesny wytrysk
uspokojenie
odruchy wymiotne
zmiany pigmentacyjne na skórze
obrzęk tarczy nerwu wzrokowego
ból piersi
obrzęk powiek
zapalenie płuc
krwawienie z przewodu pokarmowego
pęcherze
ból mięśni
spadek wartości INR
paranoja
Zmniejszenie stężenia hemoglobiny
zapalenie nosogardzieli
Zaburzenia uwagi
obniżenie hematokrytu
trudności w oddawaniu moczu
zez
zapalenie rogówki
obrzęk stawów
niedowidzenie
liszajowate rogowacenie skóry pod wpływem promieni słonecznych
Przełom nadciśnieniowy
ból w boku
szmery w sercu
chromatopsja
nocne poty
zawał mięśnia sercowego
uczucie zimna
wrzód trawienny
objawy obsesyjno-kompulsywne
bóle mięśniowo-szkieletowe
parcie na pęcherz
obniżenie odruchów
ślepota nocna
zmniejszenie stężenia wapnia we krwi
łojotokowe zapalenie skóry
brodawczak skóry
znamię melanocytowe
Ból jamy ustnej i gardła
zwiększenie stężenia lipoprotein o niskiej gęstości
włókniak starczy
zapalenie błon śluzowych nosa i gardła
ból skóry
zachowania kompulsywne
czyraki
ropne zapalenie skóry
infekcje wirusowe
infekcja zęba
brodawka łojotokowa
delirium
napady senności
fobia społeczna
retinopatia cukrzycowa
widzenie na czerwono
nadwzroczność

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Objawy przedawkowania safinamidu

Ekspozycja na zbyt wysoką dawkę safinamidu przez okres miesiąca może powodować wystąpienie dezorientacji, senności, kłopoty z pamięcią i rozszerzenie źrenic.

Pacjent po przedawkowaniu leku może uskarżać się na nadciśnienie, niedociśnienie ortostatyczne, omamy, nadpobudliwość ruchową, nudności, wymioty i dyskinezy.

Mechanizm działania safinamidu

Zdolność safinamidu do selektywnego i odwracalnego hamowania MAO-B, zwiększa pozakomórkowe stężenie dopaminy w prążkowiu. Efekt terapeutyczny jest związany z inhibicją zależnych od napięcia kanałów sodowych i zmianę pobudzenia uwalniania glutaminianu.

Wchłanianie safinamidu

Po doustnym przyjęciu na czczo safinamidu, jego stężenie jest maksymalne po niecałych 3 godzinach. Bardzo dobrze się wchłania i nie ulega metabolizmowi pierwszego przejścia.

Dystrybucja safinamidu

Safinamid osiąga 2,5 razy większą objętość dystrybucji niż objętość ciała, co świadczy o jego zdolności do rozprzestrzeniania się pozanaczyniowo.Substancja wykazuje niski klirens nerkowy i w znacznym stopniu wiąże się z białkami osocza.

Metabolizm safinamidu

Zdecydowana większość przyjętej dawki safinamidu jest metabolizowana przez wątrobę, a tylko niewielki odsetek przez nerki.

W wyniku trzech różnych szlaków metabolicznych tworzą się nieaktywne metabolity: kwas safinamidu, safinamid O-debenzylowany i glukoranid acylowany.

Wydalanie safinamidu

Safinamid jest wydalany głównie z moczem, a tylko niewielkim stopniu wraz z kałem po ok. 8 dniach od podania.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij