Rywaroksaban, Rivaroxabanum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o rywaroksabanie

Rok wprowadzenia na rynek
2011
Substancje aktywne
rywaroksaban
Działanie rywaroksabanu
przeciwzakrzepowe (antykoagulacyjne)
Postacie rywaroksabanu
tabletki powlekane
Układy narządowe
układ krwiotwórczy i krew
Specjalności medyczne
Chirurgia ogólna
Rys historyczny rywaroksabanu

Rywaroksabam został opatentowany w 2007 roku. Substancja została dopuszczona przez Food and Drug Administration (FDA) na rynek farmaceutyczny w Stanach Zjednoczonych w 2011 roku. Wcześniej, bo w 2008 roku została zatwierdzona przez European Medicines Agency (EMA). Jest to pierwszy, doustny lek przeciwzakrzepowy, będący inhibitorem czynnika Xa.

Wzór sumaryczny rywaroksabanu

C19H18ClN3O5S

Spis treści

Wskazania do stosowania rywaroksabanu

Rywaroksaban jest lekiem przeciwzakrzepowym. Stosowany między innymi w profilaktyce udaru i zatorowości obwodowej u pacjentów dorosłych z migotaniem przedsionków niezwiązanym z wadą zastawkową z jednym lub kilkoma czynnikami ryzyka. Wśród tychże czynników wyróżnia się: cukrzycę, udar, przemijający napad niedokrwienny w wywiadzie, niewydolność serca, nadciśnienie tętnicze, wiek powyżej 75 lat. Rywaroksaban stosuje się również w leczeniu zakrzepicy żył głębokich (ZŻG) oraz profilaktyce nawrotowej ZŻG i zatorowości płucnej po ostrej ZŻG u dorosłych. Wśród wskazań do stosowania substancji wymienia się również profilaktykę żylnej choroby zakrzepowo–zatorowej (ŻChZZ) u dorosłych pacjentów po przebytej planowej aloplastyce stawu biodrowego lub kolanowego.

Dawkowanie rywaroksabanu

Rywaroksaban stosuje się doustnie. W zależności od dawki, substancja powinna być przyjmowana z posiłkiem (15 mg i 20 mg) lub niezależnie od posiłku (10 mg).

Dawka stosowana w leczeniu zależna jest od jednostki chorobowej i chorób towarzyszących (zaburzona praca nerek, niewydolność wątroby).

Dawki zwykle stosowane (dobowe) u osób dorosłych: od 5 mg do 20 mg.

Przeciwskazania do stosowania rywaroksabanu

Przeciwskazaniem są nadwrażliwość na rywaroksaban i czynne lub ostatnio przebyte krwawienia o znaczeniu klinicznym. Wśród nich wyróżniamy na przykład: stwierdzoną lub podejrzewaną obecność żylaków przełyku, żylno–tętnicze wady rozwojowe, tętniak naczyniowy, nowotwór złośliwy z wysokim ryzykiem krwawienia, przebyty uraz mózgu lub kręgosłupa, przebyty krwotok wewnątrzczaszkowy, przebyty zabieg chirurgiczny mózgu, kręgosłupa lub okulistyczny. Wśród przeciwwskazań do stosowania substancji można wyróżnić również choroby wątroby, które wiążą się z koagulopatią i ryzykiem krwawienia. Substancja nie powinna być stosowana u pacjentów z marskością wątroby typu B i C wg klasyfikacji Child Pugh.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania rywaroksabanu

W trakcie stosowania rywaroksabanu, pacjent powinien być ściśle monitorowany pod kątem objawów krwawienia.

W przypadku niewyjaśnionego zmniejszenia stężenia hemoglobiny lub obniżenia ciśnienia tętniczego krwi, należy szukać u pacjenta źródła krwawienia.

U pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności nerek należy zachować ostrożność w czasie terapii rywaroksabanem.

Rywaroksaban nie jest zalecany u pacjentów ze zwiększonym ryzykiem krwawienia, czyli z: niekontrolowalnym ciężkim nadciśnieniem tętniczym krwi, retinopatią naczyniową, wrodzonymi lub nabytymi zaburzeniami krzepnięcia krwi, schorzeniami przewodu pokarmowego bez czynnego owrzodzenia.

U pacjentów, u których zastosowano znieczulenie zewnątrzoponowe, cewnika nie powinno się usuwać wcześniej niż po upływie 18 godzin od podania ostatniej dawki rywaroksabanu.

W przypadku pacjentów w podeszłym wieku należy pamiętać, że wraz z wiekiem wzrasta ryzyko krwotoku. Rywaroksaban należy stosować ostrożnie w tej grupie chorych.

Przeciwwskazania rywaroksabanu do łączenia z innymi substancjami czynnymi

Rywaroksabanu nie należy łączyć z substancjami przeciwzakrzepowymi takimi jak: heparyny niefrakcjonowane, heparyny drobnocząsteczkowe i pochodne heparyn, a także doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi (warfaryna, apiksaban). 

Interakcje rywaroksabanu z innymi substancjami czynnymi

Jednoczesne stosowanie substancji może spowodować nasilenie działania przeciwzakrzepowego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Ibrutynib (Ibrutinib) inhibitory kinazy białkowej
Jednoczesne stosowanie substancji zwiększa ryzyko wystąpienia krwawień.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Kabozantynib (Cabozantinib) inhibitory kinazy białkowej
Obie substancje wykazują działanie przeciwzakrzepowe, dlatego ich łączne stosowanie spowoduje nasilenie tego działania.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Apiksaban (Apixaban) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory czynnika Xa
Jednoczesne stosowanie substancji może spowodować nasilenie działania przeciwzakrzepowego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Ruksolitynib (Ruxolitinib) inhibitory kinazy białkowej
Jednoczesne stosowanie substancji może spowodować nasilenie przeciwzakrzepowego działania rywaroksabanu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Treprostinil (Treprostinil) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Jednoczesne stosowanie substancji może spowodować nasilenie działania przeciwzakrzepowego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Typranawir (Tipranavir) inhibitory proteazy HIV
Obie substancje wykazują działanie przeciwzakrzepowe, dlatego ich łączne stosowanie spowoduje nasilenie tego działania.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Edoksaban (Edoxaban) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory czynnika Xa
Połączenie tych substancji może spowodować nasilenie przeciwzakrzepowego działania rywaroksabanu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Ramucyrumab (Ramucirumab) przeciwciała monoklonalne - przeciwnowotworowe i immunosupresyjne
Połączenie tych substancji może spowodować nasilenie przeciwzakrzepowego działania rywaroksabanu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Temsyrolimus (Temsirolimus) inne leki przeciwnowotworowe
Obie substancje wykazują działanie przeciwzakrzepowe, dlatego ich łączne stosowanie spowoduje nasilenie tego działania.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Worapaksar (Vorapaksar) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Połączenie tych substancji może spowodować nasilenie przeciwzakrzepowego działania rywaroksabanu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Darunawir (Darunavir) inhibitory proteazy HIV
Połączenie tych substancji może spowodować nasilenie przeciwzakrzepowego działania rywaroksabanu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Fosaprepitant (Fosaprepitant) antagoniści receptorów neurokiniowych 1 - NK1
Połączenie tych substancji może spowodować nasilenie przeciwzakrzepowego działania rywaroksabanu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Lapatynib (Lapatinib) inne leki przeciwnowotworowe
Piperacylina może nasilać przeciwzakrzepowe działanie rywaroksabanu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Piperacylina (Piperacillin) penicyliny o szerokim spektrum działania
Połączenie tych substancji może spowodować nasilenie przeciwzakrzepowego działania rywaroksabanu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Rolapitant (Rolapitant) antagoniści receptorów neurokiniowych 1 - NK1
Jednoczesne stosowanie substancji prowadzi do osłabienia działania rywaroksabanu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Brygatynib (Brigatinib) inhibitory kinazy białkowej
Escyna może nasilać przeciwzakrzepowe działanie rywaroksabanu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Escyna (Escine) substancje wpływające na elastyczność naczyń krwionośnych - INNE
Połączenie tych substancji może spowodować nasilenie przeciwzakrzepowego działania rywaroksabanu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Takrolimus (Tacrolimus) inhibitory kalcyneuryny
Połączenie tych substancji może spowodować nasilenie przeciwzakrzepowego działania rywaroksabanu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Abcyksymab (Abciximab) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Obie substancje wykazują działanie przeciwzakrzepowe, dlatego łączne ich stosowanie może nasilać to działanie.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Acenokumarol (Acenocoumarol) leki przeciwzakrzepowe - antagoniści witaminy K
Obie substancje wykazują działanie przeciwzakrzepowe, dlatego łączne ich stosowanie może nasilać to działanie.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Bemiparyna (Bemiparin) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Obie substancje wykazują działanie przeciwzakrzepowe, dlatego łączne ich stosowanie może nasilać to działanie.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Dabigatran (Dabigatran) leki przeciwzakrzepowe-inhibitory trombiny
Obie substancje wykazują działanie przeciwzakrzepowe, dlatego łączne ich stosowanie może nasilać to działanie.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Dalteparyna (Dalteparin) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Obie substancje wykazują działanie przeciwzakrzepowe, dlatego łączne ich stosowanie może nasilać to działanie.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Enoksaparyna (Enoxaparin) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Obie substancje wykazują działanie przeciwzakrzepowe, dlatego łączne ich stosowanie może nasilać to działanie.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Heparyna (Heparin) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Połączenie tych substancji może spowodować nasilenie przeciwzakrzepowego działania rywaroksabanu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Idelalizyb (Idelalisib) inne leki przeciwnowotworowe
Obie substancje wykazują działanie przeciwzakrzepowe, dlatego łączne ich stosowanie może nasilać to działanie.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Klopidogrel (Clopidogrel) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Aceklofenak może nasilić przeciwzakrzepowe działanie rywaroksabanu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Aceklofenak (Aceclofenac) NLPZ hamujące silniej COX-2 niż COX-1
Acemetacyna może nasilić przeciwzakrzepowe działanie rywaroksabanu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Acemetacyna (Acemetacin) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Aprepitant może nasilić przeciwzakrzepowe działanie rywaroksabanu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Aprepitant (Aprepitant) antagoniści receptorów neurokiniowych 1 - NK1
Celekoksyb może nasilić przeciwzakrzepowe działanie rywaroksabanu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Celekoksyb (Celecoxibum) NLPZ hamujące wybiórczo COX-2 - koksyby
Deksibuprofen może nasilić przeciwzakrzepowe działanie rywaroksabanu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Deksibuprofen (Dexibuprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Deksketoprofen może nasilić przeciwzakrzepowe działanie rywaroksabanu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Deksketoprofen (Dexketoprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Diklofenak może nasilić przeciwzakrzepowe działanie rywaroksabanu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Diklofenak (Diclofenac) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Etorykoksyb może nasilić przeciwzakrzepowe działanie rywaroksabanu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Etorykoksyb (Etoricoxib) NLPZ hamujące wybiórczo COX-2 - koksyby
Fenylobutazon może nasilić przeciwzakrzepowe działanie rywaroksabanu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Fenylobutazon (Phenylbutazone) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Ibuprofen może nasilić przeciwzakrzepowe działanie rywaroksabanu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Ibuprofen (Ibuprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Iloprost może nasilić przeciwzakrzepowe działanie rywaroksabanu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Iloprost (Iloprost) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Indometacyna może nasilić przeciwzakrzepowe działanie rywaroksabanu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Indometacyna (Indomethacin) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Ketoprofen może nasilić przeciwzakrzepowe działanie rywaroksabanu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Ketoprofen (Ketoprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Kobicystat może nasilić przeciwzakrzepowe działanie rywaroksabanu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Kobicystat (Cobicistat) inhibitory proteazy HIV
Kwas acetylosalicylowy może nasilić przeciwzakrzepowe działanie rywaroksabanu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Kwas acetylosalicylowy (Acetylsalicylic acid) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Kwas mefenamowy może nasilić przeciwzakrzepowe działanie rywaroksabanu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Kwas mefenamowy (Mefenamic acid) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Lornoksykam może nasilić przeciwzakrzepowe działanie rywaroksabanu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Lornoksykam (Lornoxicam) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Meloksykam może nasilić przeciwzakrzepowe działanie rywaroksabanu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Nabumeton może nasilić przeciwzakrzepowe działanie rywaroksabanu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Nabumeton (Nabumetone) NLPZ hamujące silniej COX-2 niż COX-1
Naproksen może nasilić przeciwzakrzepowe działanie rywaroksabanu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Naproksen (Naproxen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Nimesulid może nasilić przeciwzakrzepowe działanie rywaroksabanu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Nimesulid (Nimesulide) NLPZ hamujące silniej COX-2 niż COX-1
Nintedanib może powodować krwawienia, a tym samym nasilać przeciwzakrzepowe działanie rywaroksabanu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Nintedanib (Nintedanib) inhibitory kinazy białkowej
Jednoczesne stosowanie substancji może prowadzić do nasilenia przeciwzakrzepowego działania rywaroksabanu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Piracetam (Piracetam) substancje psychostymulujące i nootropowe
Piroksykam może nasilić przeciwzakrzepowe działanie rywaroksabanu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Piroksykam (Piroxicam) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Propafenon może nasilić przeciwzakrzepowe działanie rywaroksabanu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Propafenon (Propafenone) leki przeciwarytmiczne - klasa I
Łączne stosowanie substancji może powodować nasilenie działania rywaroksabanu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Rytonawir (Ritonavir) inhibitory proteazy HIV
Salicylamid może nasilić przeciwzakrzepowe działanie rywaroksabanu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Salicylamid (Salicylamide) NLPZ hamujące silniej COX-2 niż COX-1
Obie substancje wykazują działanie przeciwzakrzepowe, dlatego ich łączne stosowanie może powodować nasilenie tego działania.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Tiklopidyna (Ticlopidine) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Stosowanie obu substancji równocześnie może nasilać działanie przeciwzakrzepowe.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Wortioksetyna (Vortioxetine) substancje przeciwdepresyjne o innym mechanizmie działania
Obie substancje wykazują działanie przeciwzakrzepowe dlatego łączne ich stosowanie może powodować nasilenie tego działania.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Sulodeksyd (Sulodexide) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Jednoczesne stosowanie substancji może spowodować nasilenie przeciwzakrzepowego działania rywaroksabanu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Wemurafenib (Vemurafenib) inhibitory kinazy białkowej
Ketokonazol jest silnym inhibitorem zarówno CYP3A4, jak i glikoproteiny P. W związku z tym może zwiększać stężenie rywaroksabanu w osoczu krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Ketokonazol (Ketoconazole) przeciwgrzybicze pochodne imidazolu
Itrakonazol jest silnym inhibitorem zarówno CYP3A4, jak i glikoproteiny P. W związku z tym może zwiększać stężenie rywaroksabanu w osoczu krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Itrakonazol (Itraconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Jednoczesne stosowanie rywaroksabanu z silnymi induktorami CYP3A4 jak fenytoina może prowadzić do zmniejszenia stężeń rywaroksabanu w osoczu krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Fenytoina (Phenytoin) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe i stabilizujące błony neuronów

Wpływ rywaroksabanu na prowadzenie pojazdów

Xarelto ma nieznaczny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednakże może powodować objawy wpływające na zdolność prowadzenia pojazdów takie jak omdlenia i zawroty głowy. Zaleca się zachowanie ostrożności podczas terapii substancją. 

Inne rodzaje interakcji

Rywaroksabanu nie powinno się stosować w połączeniu z zielem dziurawca  (Hypericum perforatum). Surowiec roślinny jest silnym induktorem CYP3A4, co prowadzi do zmniejszenia stężenia rywaroksabanu w osoczu krwi.

Żeń–szeń może nasialć przeciwzakrzepowe działanie substancji.

Ze względu na mechanizm działania rywaroksabanu wyniki badań laboratoryjnych dotyczące układu krzepnięcia (np. PT, aPTT, HepTest) zmieniają się zgodnie z oczekiwaniami.

Wpływ rywaroksabanu na ciążę

Stosowanie rywaroksabanu w ciąży jest przeciwwskazane, ponieważ nie ustalono bezpieczeństwa stosowania substancji u kobiet w okresie ciąży. Ponadto potwierdzono, że rywaroksaban przenika przez łożysko. Badania na zwierzętach wykazały natomiast szkodliwy wpływ na reprodukcję i możliwe ryzyko wystąpienia wewnętrznego krwawienia. Zaleca się, aby kobiety w wieku rozrodczym unikały zajścia w ciążę podczas leczenia substancją.

Wpływ rywaroksabanu na laktację

Nie zaleca się stosowania rywaroksabanu w okresie laktacji, ponieważ nie ustalono bezpieczeństwa stosowania substancji u matek karmiących piersią. Badania na zwierzętach wykazały natomiast, że rywaroksaban jest wydzielany do mleka. Zaleca się, aby podjąć decyzję, czy przerwać karmienie piersią, czy zakończyć przyjmowanie substancji.

Wpływ rywaroksabanu na płodność

Brak danych klinicznych dotyczących płodności podczas stosowania rywaroksabanu. Dane związane z badaniami na szczurach nie wykazały zmniejszenie płodności.

Skutki uboczne

niestrawność
astenia
biegunka
ból głowy
bóle brzucha
niedociśnienie tętnicze
świąd
nudności
omdlenia
powstawanie siniaków
Krwotok z przewodu pokarmowego
zaparcie
krwotok oczny (w tym krwotok podspojówkowy)
tachykardia
wymioty
wysypka
krwiak
zawroty głowy
zmęczenie
niedokrwistość
krwotok z układu moczowo-płciowego (w tym krwiomocz i krwotok miesiączkowy)
gorączka
krwawienie z nosa
krwotok po zabiegu medycznym
zwiększenie aktywności aminotransferaz
obrzęk obwodowy
Ból kończyn
pokrzywka
reakcje alergiczne
suchość błony śluzowej jamy ustnej
alergiczne zapalenie skóry
zaburzenia czynności wątroby
zaburzenia czynności nerek
zwiększenie aktywności dehydrogenazy mleczanowej (LDH)
krwioplucie
przemijające zwiększenie aktywności fosfatazy alkalicznej
Zwiększona aktywność amylazy
nadpłytkowość
krwotok śródczaszkowy
zwiększenie aktywności lipazy
krwotok skórny i podskórny
wylew krwi do stawu
wydzielina sącząca się z rany
Zwiększenie stężenia bilirubiny
zwiększenie aktywności GGT
krwotok mózgowy
żółtaczka
krwawienie domięśniowe
Zwiększenie stężenia sprzężonej bilirubiny
Niewydolność nerek ostra i niewydolność nerek wtórna do krwawienia, wystarczającego do spowodowania hipoperfuzji
zespół ciasnoty przedziałów powięziowych, wtórny do krwawienia

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Objawy przedawkowania rywaroksabanu

Zgłaszano rzadkie przypadki przedawkowania substancji do 600 mg. Nie stwierdzono jednak powikłań krwotocznych, ani innych działań niepożądanych.

Mechanizm działania rywaroksabanu

Rywaroksaban jest wysoce wybiórczym, bezpośrednim inhibitorem czynnika Xa. W wyniku hamowania aktywności czynnika Xa dochodzi do przerwania wewnątrzpochodnej oraz zewnątrzpochodnej drogi kaskady krzepnięcia krwi. Następuje to pośrednio poprzez hamowanie wytwarzania trombiny, jak i powstawania skrzepliny. Substancja nie hamuje trombiny (aktywowany czynnik II) oraz nie ma wpływu na płytki krwi.

Wchłanianie rywaroksabanu

Rywaroksaban jest dobrze wchłaniany z przewodu pokarmowego. Stężenie maksymalne substancji osiągane jest po 2–4 godzinach po podaniu. W zależności od dawki substancji i przyjętego posiłku zmienia się biodostępność rywaroksabanu.

Dystrybucja rywaroksabanu

Rywaroksaban w znacznym stopniu wiąże się z białkami osocza (92%–95%), głównie z albuminami.

Metabolizm rywaroksabanu

Rywaroksaban jest metabolizowany przez CYP2J2, CYP3A4, a także w przemianach niezależnych od CYP. Główne mechanizmy biotransformacji to oksydacyjny rozkład części morfolinonowej oraz hydroliza wiązań amidowych. Rywaroksaban jest substratem dla białek transportowych P–gp (P–glikoproteiny) oraz białka Bcrp (ang. breast cancer resistance protein).

Wydalanie rywaroksabanu

Końcowy okres półtrwania rywaroksabanu wynosi 5–9 godzin u młodych osób, zaś 11–13 godzin u osób w podeszłym wieku. Wydalanie substancji i jej metabolitów odbywa się głównie z moczem i z kałem.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij