Reslizumab, Reslizumab - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o reslizumabie

Rok wprowadzenia na rynek
2016
Substancje aktywne
reslizumab
Postacie reslizumabu
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Układy narządowe
układ oddechowy
Specjalności medyczne
Alergologia, Choroby płuc, Choroby wewnętrzne, Pulmonologia
Rys historyczny reslizumabu

Reslizumab został wprowadzony na rynek farmaceutyczny przez firmę Teva Pharmaceuticals. Badania kliniczne wykazały, że lek poprawia sprawność płuc,  co zaobserwowano podczas badania objętości wydychanego powietrza przez okres jednej sekundy. Jednakże znane są doniesienia ze świata nauki, że reslizumab jest nieskuteczny w przypadku pacjentów z astmą bez eozynofilii. Amerykańska Agencja Żywności i Leków zaakceptowała ten lek w roku 2016. W krajach europejskich reslizumab wydawany jest pod nazwą Cinqaero.

Spis treści

Wskazania do stosowania reslizumabu

Reslizumab jest humanizowanym przeciwciałem monoklonalnym, które wykazuje działanie antagonistyczne wobec interleukiny–5. IL–5 jest prozapalną cytokiną, przy współudziale której następuje różnicowanie, wzrost, aktywację, rekrutację oraz przeżywanie eozynofili. Zwiększone stężenie tych granulocytów we krwi odpowiedzialne jest za występowanie zaostrzeń epizodów astmy zarówno tej alergicznej, jak i niealergicznej. Reslizumab, podczas terapii celowanej w interleukinę–5, powoduje zahamowanie aktywności eozynofilii, a z drugiej strony powoduje promowanie śmierci komórek.

Reslizumab stosowany jest jako dodatkowe leczenie podtrzymujące u osób w wieku od 18 roku życia i starszych ze stwierdzonym ciężkim przebiegiem astmy z fenotypem eozynofilowym, u który dotychczasowe leczenie kortykosteroidami wziewnymi oraz innymi lekami do leczenia podtrzymującego nie jest dość efektywne w opanowywaniu ataków duszności. 

Dawkowanie reslizumabu

Preparat z reslizumabem ordynowany jest przez lekarzy specjalistów, doświadczonych w diagnozowaniu i leczeniu astmy i podawany jest przez wykwalifikowany personel. Dawka zalecana wyliczana jest na podstawie masy ciała pacjenta, tj. 3 mg / kilogram masy ciała, podawana raz na cztery tygodnie. Reslizumab jest preparatem do długotrwałego stosowania, a decyzja o kontynuowaniu leczenia podejmowana jest raz na rok w oparciu o obraz kliniczny pacjenta i ciężkość choroby.      

Przeciwskazania do stosowania reslizumabu

Przeciwwskazaniem do stosowania reslizumabu jest nadwrażliwość na substancję czynną. 

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania reslizumabu

Reslizumab nie powinien być stosowany w terapii nagłych zaostrzeń ataków astmy, ponieważ w trakcie trwania terapii mogą pojawić się ostre objawy związane z astmą. Ważnym jest poinformowanie personelu medycznego o pojawieniu się incydentów zaostrzeń choroby podczas leczenia reslizumabem.

W trakcie infuzji reslizumabu odnotowywano pojawienie się reakcji anafilaktycznych, szczególnie po około 20 minutach po zakończeniu wlewu. W przypadku pojawienia się takowych, należy przerwać wlew i podjąć natychmiast leczenie. Pojawienie się reakcji nadwrażliwości dyskwalifikują pacjenta do dalszego leczenia reslizumabem.

Pacjenci, którzy wcześniej przebyli zakażenie pasożytami jelitowymi, a którzy kwalifikują się do leczenia reslizumabem, muszą najpierw przejść leczenie w kierunku eradykacji pasożytów, a dopiero później może zostać włączony lek z omawianym przeciwciałem monoklonalnym. Jeśli  zakażenie pasożytami jelitowymi nastąpiłoby w trakcie trwania kuracji reslizumabem, należy przerwać kurację. Podczas zakażeń tego typu, w odpowiedzi immunologicznej mogą pojawić się eozynofile, które zmniejszają skuteczność reslizumabu.   

Przeciwwskazania reslizumabu do łączenia z innymi substancjami czynnymi

Nie przeprowadzono badań klinicznych, które obejmowałyby interakcje reslizumabu z innymi lekami, ze względu na dokładne poznanie farmakokinetyki substancji czynnej i znajomości jej charakterystyki. Z obserwacji in vitro wywnioskowano, że mało prawdopodobnym jest zmiana aktywności CYP1A2, 3A4 lub 2B6 przez reslizumab. 

Wpływ reslizumabu na prowadzenie pojazdów

Reslizumab nie wpływa, na umiejętność prowadzenia pojazdów oraz obslugę maszyn. 

Wpływ reslizumabu na ciążę

Badania na zwierzętach nie wykazały negatywnego wpływu reslizumabu na ciążę, tj. jej przebieg oraz na dziecko. Brak danych klinicznych lub przeprowadzono takie obejmujące małą grupę ciężarnych (mniej niż 300 osób), które nie są rzetelnym źródłem i zaleca się nie podejmowanie terapii w trakcie trwania ciąży. Ze względu na długi okres półtrwania reslizumabu, zaleca się zachowanie środków ostrożności.  

Wpływ reslizumabu na laktację

Badania kliniczne na zwierzętach potwierdziły przenikanie reslizumabu do mleka matki.  Jednakże brak takich danych dotyczących mleka ludzkiego. Istnieje domniemanie, że przeciwciała przenikają do mleka kobiecego w pierwszych dniach po porodzie i mogą mieć wpływ na dziecko. 

Wpływ reslizumabu na płodność

Brak jest danych klinicznych dotyczących wpływu reslizumabu na płodność u ludzi. Dane ze źródeł nieklinicznych wskazują, że nie lek nie ma wpływu na płodność. 

Skutki uboczne

wzrost aktywności kinazy kreatynowej (CK)
ból mięśni
reakcja anafilaktyczna

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Objawy przedawkowania reslizumabu

Mało prawdopodobnym jest przedawkowanie reslizumabu, ponieważ lek ten jest podawany pod ścisłą kontrolą fachowego personelu medycznego. Odnotowano przypadek podania reslizumabu, w pojedynczej dawnce dożylnej, w dawce 12,1 mg/kg, jednakże nie miało to znaczenia klinicznego dla chorego pacjenta. W przypadku przedawkowania, należy monitorować pacjenta pod kątem pojawienia się nasilonych objawów działań niepożądanych i zastosowanie leczenia objawowego.  

Mechanizm działania reslizumabu

Reslizumab jest humanizowanym przeciwciałem monoklonalnym, którego aktywność jest skierowana przeciwko ludzkiej interleukinie 5 (IL–5). IL–5 jest cytokiną prozapalną, która wpływa na etapy rozwoju eozynofilii, wzmacniając je. Reslizumab wiążąc się z interluekiną–5, hamuje jej aktywność i zdolność do wiązania się z receptorem na komórce, co skutkuje zmniejszeniem dojrzewania, różnicowania, aktywacji oraz przeżywalności eozynofili.  

Wchłanianie reslizumabu

Maksymalne stężenie reslizumabu obserwuje się pod koniec  wlewu, a stężenie stopniowo zmniejsza się w stosunku do wartości szczytowych w sposób dwufazowy. Po podaniu wielu dawek, stężenie reslizumabu w surowicy krwi kumuluje się około 1,5 – 1,9 –krotnie.   

Dystrybucja reslizumabu

Objętość dystrybucji reslizumabu wynosi 5l, co oznacza, że lek w bardzo małym stopniu jest dystrybuowany do tkanek pozanaczyniowych. 

Metabolizm reslizumabu

Reslizumab jest przeciwciałem monoklonalnym, stąd też domniema się, że tak jak inne przeciwciała ulega proteolizie enzymatycznej na mniejsze peptydy i aminokwasy.

Wydalanie reslizumabu

Klirens reslizumabu wynosi około 7 ml / godzinę. Okres półtrwania reslizumabu wynosi około 24 dni.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij