Raltegrawir, Raltegravirum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o raltegrawirze

Rok wprowadzenia na rynek
2007
Substancje aktywne
raltegrawir
Działanie raltegrawiru
przeciwwirusowe
Postacie raltegrawiru
granulat do sporządzenia zawiesiny doustnej, tabletki do rozgryzania lub do żucia, tabletki do ssania , tabletki powlekane
Układy narządowe
układ immunologiczny (odpornościowy)
Specjalności medyczne
Choroby zakaźne i pasożytnicze, Immunologia kliniczna
Rys historyczny raltegrawiru

Raltegrawir został wprowadzony na rynek przez firmę farmaceutyczną  Merck & Co jako przedstawiciel nowej klasy leków przeciwwirusowych - inhibitorów integrazy.

Wzór sumaryczny raltegrawiru

C20H21FN6O5

Spis treści

Wskazania do stosowania raltegrawiru

Raltegrawir jest stosowany w leczeniu zakażenia ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV) -1  w terapii skojarzonej z innymi lekami przeciwwirusowymi. Lek wykazuje wysoką skuteczność działania zarówno u pacjentów nie leczonych, jak i leczonych wcześniej lekami przeciwwirusowymi.

Dawkowanie raltegrawiru

Dawka i postać stosowana w leczeniu zależna jest od wieku, masy ciała, wcześniej stosowanych leków przeciwwirusowych itp.
Raltegrawir przyjmuje się doustnie, niezależnie od posiłków.
Dawka zwykle stosowana (dobowa) w postaci tabletek u osób dorosłych, młodzieży i dzieci powyżej 25 kg wynosi 800 mg. U dorosłych i dzieci powyżej 40 kg można zwiększyć dawkę maksymalną do 1200 mg.
Tabletki do rozgryzania i żucia przeznaczone są do stosowania u dzieci o masie ciała co najmniej 11 kg w maksymalnej dawce dobowej 600 mg.
Granulat przeznaczony jest do stosowania u niemowląt i dzieci od 4 tygodnia życia o masie ciała 3-20 kg.
Brak danych na temat bezpieczeństwa i skuteczności stosowania raltegrawiru u dzieci poniżej 4 tygodnia życia.
Wymienionych postaci raltegrawiru nie można stosować zamiennie ze względu na różnice w farmakokinetyce leku.
 

Przeciwskazania do stosowania raltegrawiru

Przeciwwskazaniem jest nadwrażliwość na raltegrawir.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania raltegrawiru

Terapia raltegrawirem nie powoduje całkowitego wyleczenia zakażenia HIV, a także nie zapobiega przeniesieniu HIV na inne osoby drogą płciową lub przez kontakt z krwią.
Ze względu na ryzyko rozwoju oporności na raltegrawir i niepowodzenie terapii, lek należy podawać w połączeniu z innymi lekami przeciwwirusowymi.
Raltegrawir zwiększa ryzyko wystąpienia myśli samobójczych, dlatego należy zachować szczególną ostrożność u osób z depresją i innymi chorobami psychicznymi.
Istnieje duże prawdopodobieństwo pogorszenia funkcjonowania wątroby, zwłaszcza u osób z zaburzeniami czynności wątroby w wywiadzie. Brak danych na temat bezpieczeństwa i skuteczności stosowania leku w tej grupie pacjentów.
Pojawienie się trudności w poruszaniu, bólu i sztywności stawów wymaga konsultacji z lekarzem w celu wykluczenia martwicy kości. Grupą szczególnie narażoną są osoby długotrwale stosujące terapię przeciwretrowirusową, przyjmujące jednocześnie kortykosteroidy, spożywające alkohol, a także z upośledzoną odpornością i ze zwiększoną masą ciała.
Odnotowano przypadki wywołania reakcji zapalnej przez patogeny oportunistyczne (wywołujące zakażenia jedynie u osób z obniżoną odpornością) na skutek rozpoczęcia złożonej terapii przeciwretrowirusowej. Objawy występują głównie w pierwszych tygodniach/miesiącach leczenia. Przykładem jest zapalenie płuc wywołane przez Pneumocystis jiroveci i zapalenie siatkówki wywołane wirusem cytomegalii.
Istnieje zwiększona predyspozycja do rozwoju chorób autoimmunologicznych, nawet po wielu miesiącach od rozpoczęcia leczenia.
Podczas terapii raltegrawirem może dojść do miopatii i rabdomiolizy, dlatego szczególnej ostrożności wymagają pacjenci z predyspozycją do ich wystąpienia oraz osoby, które przebyły w przeszłości tego rodzaju zaburzenia i które stosują leki zwiększające ryzyko ich wystąpienia.
Należy natychmiast przerwać stosowanie raltegrawiru w przypadku wystąpienia ciężkich reakcji skórnych i reakcji nadwrażliwości (np. wysypka, ogólne zmęczenie, owrzodzenie błony śluzowej jamy ustnej, obrzęk twarzy, wzrost aktywności aminotransferaz wątrobowych).

Interakcje raltegrawiru z innymi substancjami czynnymi

Zmniejszenie stężenia darunawiru w osoczu (nieistotne klinicznie).
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Darunawir (Darunavir) inhibitory proteazy HIV
Możliwe zmniejszenie minimalnych stężeń raltegrawiru.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Fenobarbital (Luminal) (Phenobarbital) inne leki przeciwpadaczkowe
Fenytoina (Phenytoin) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe i stabilizujące błony neuronów
Ryfampicyna (Rifampicin (rifampin)) antybiotyki - INNE
Wodorotlenek glinu (Aluminium hydroxide) substancje zobojętniające
Węglan wapnia (Calcium carbonate) związki wapnia
Wodorotlenek magnezu (Magnesium hydroxide) substancje zobojętniające
Znaczne zwiększenie stężenia raltegrawiru w osoczu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Atazanawir (Atazanavir) inne substancje przeciwwirusowe działające bezpośrednio na wirusy
Zmiana ekspozycji na raltegrawir.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Boceprewir (Boceprevir) inne substancje przeciwwirusowe działające bezpośrednio na wirusy
Efawirenz (Efavirenz) nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
Etrawiryna (Etravirine) nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
Rytonawir (Ritonavir) inhibitory proteazy HIV
Typranawir (Tipranavir) inhibitory proteazy HIV
Zwiększenie biodostępności raltegrawiru (nieistotne klinicznie).
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Dekslanzoprazol (Dexlansoprazole) IPP - inhibitory pompy protonowej
Emtrycytabina (Emtricitabine) przeciwwirusowe nukleozydy i nukleotydy
Esomeprazol (Esomeprazole) IPP - inhibitory pompy protonowej
Famotydyna (Famotidine) antagoniści receptorów histaminowych H2
Lansoprazol (Lansoprazole) IPP - inhibitory pompy protonowej
Omeprazol (Omeprazole) IPP - inhibitory pompy protonowej
Pantoprazol (Pantoprazole) IPP - inhibitory pompy protonowej
Rabeprazol (Rabeprazole) IPP - inhibitory pompy protonowej
Ranitydyna (Ranitidine) antagoniści receptorów histaminowych H2
Tenofowir (Tenofovir) inne substancje przeciwwirusowe działające bezpośrednio na wirusy
Zmniejszenie ekspozycji na raltegrawir.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Marawirok (Maraviroc) inne substancje przeciwwirusowe działające bezpośrednio na wirusy

Interakcje raltegrawiru z alkoholem

Nie należy łączyć raltegrawiru i alkoholu ze względu na wzrost ryzyka rozwoju martwicy kości.

Wpływ raltegrawiru na prowadzenie pojazdów

Raltegrawir może powodować zawroty głowy wpływające na zdolność prowadzenia pojazdów. Zaleca się zachowanie ostrożności podczas terapii raltegrawirem.

Wpływ raltegrawiru na ciążę

W badaniach wśród zwierząt stwierdzono szkodliwy wpływ raltegrawiru na płód (występowanie dodatkowych par żeber). Nie wiadomo, czy badania te można odnieść do kobiet. Stosowanie raltegrawiru w ciąży nie jest zalecane ze względu na nieznane skutki działania.

Wpływ raltegrawiru na laktację

Nie wiadomo, czy lek jest obecny w mleku kobiecym. U zwierząt stwierdzono przenikanie leku do mleka, dlatego nie można wykluczyć szkodliwego wpływu raltegrawiru na karmione dziecko. Nie zaleca się jego stosowania w okresie laktacji.

Skutki uboczne

biegunka
ból głowy
depresja
niestrawność
nudności
wymioty
wysypka
wzdęcia
zawroty głowy
zmęczenie
zmniejszenie łaknienia
ból brzucha
gorączka
koszmary nocne
wzrost stężenia aminotransferazy asparaginowej
Niezwykłe sny
zwiększenie aktywności lipazy
osłabienie
nietypowe zachowanie
Zwiększenie aktywności aminotransferazy alaninowej
zwiększone stężenie trójglicerydów
nadpobudliwość psychoruchowa
rozdęcie brzucha
atypowe limfocyty
zwiększenie aktywności amylazy trzustkowej we krwi
bezsenność
cukrzyca
drżenie
ginekomastia
hipercholesterolemia
hiperglikemia
kołatanie serca
letarg
łysienie
migrena
moczenie nocne
nadciśnienie tętnicze
nadwrażliwość
niepokój
niska jakość snu
objawy menopauzalne
parestezje
pokrzywka
półpasiec
rumień
senność
suchość skóry
świąd
trombocytopenia
zaburzenia pamięci
zaburzenia smaku
zaburzenia snu
zaburzenia widzenia
zapalenie stawów
zapalenie ścięgna
zaparcia
zespół Stevensa-Johnsona
złe samopoczucie
zmiany nastroju
zwiększenie łaknienia
zwiększenie masy ciała
zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi
neutropenia
przewlekłe choroby wątroby (marskość wątroby, pseudoalkoholowe zapalenie wątroby)
nadmierne pocenie się
zaburzenia erekcji
zaburzenia czynności nerek
kamica nerkowa
ból stawów
uderzenia gorąca
zmniejszenie liczby białych krwinek
zachowania samobójcze
krwawienie z nosa
obrzęk twarzy
dreszcze
zmniejszenie liczby płytek krwi
dyskomfort w klatce piersiowej
obrzęki obwodowe
szumy uszne
dyskomfort w jamie brzusznej
wysypka plamkowo-grudkowa
niewydolność nerek
trądzik
rabdomioliza
przekrwienie błony śluzowej nosa
nadmierne pragnienie
zapalenie języka
neuropatia obwodowa
niedokrwistość
ból mięśni
Hiperlipidemia
Zwiększona aktywność amylazy
Niedoczulica
Zaburzenia uwagi
Niepamięć
zapalenie nerek
uogólnione powiększenie węzłów chłonnych
zwiększenie stężenia azotu mocznikowego
Ból kończyn
zwiększenie aktywności fosfokinazy kreatynowej
Ból pleców
ból szyi
atak paniki
osteopenia
bradykardia zatokowa
zaburzenia poznawcze
zapalenie dziąseł
Zwiększenie aktywności fosfatazy zasadowej
zespół cieśni nadgarstka
ból w boku
ostre zapalenie trzustki
dyslipidemia
obniżony nastrój
Dysfonia
obecność glukozy w moczu
zapalenie żołądka i jelit
ból w górnej części jamy brzusznej
Wzrost stężenia bilirubiny we krwi
bóle mięśniowo-szkieletowe
ostre zapalenie wątroby
zakażenie górnych dróg oddechowych
zwiększenie stężenia glukozy we krwi
krwawienie z odbytu
zapalenie mieszków włosowych
stłuszczenie wątroby
stany splątania
dodatkowe skurcze komorowe
suchość w jamie ustnej
wysypka polekowa z eozynofilią i objawami układowymi
grypa
refluks żołądkowo-przełykowy
wrzód żołądka
zakażenie wirusem opryszczki zwykłej
trądzikowe zapalenie skóry
brodawczak skóry
zapalenie jamy nosowej i gardła
dyskomfort w nadbrzuszu
upośledzenie umysłowe
świerzbiączka
opryszczka narządów płciowych
ropień węzła chłonnego
mięczak zakaźny
ból węzłów chłonnych
zespół reaktywacji immunologicznej
żarłoczność
zaburzenia tkanki tłuszczowej
próby samobójcze
nadmierna senność
napięciowy ból głowy
tkliwość uciskowa brzucha
dyskomfort w okolicy odbytniczo-odbytowej
nadżerkowe zapalenie dwunastnicy
bolesne połykanie
wychudzenie twarzy
lipoatrofia
nabyta lipodystrofia
przerost tkanki tłuszczowej
poty nocne
wysypka plamista
wysypka świądowa
zmiany skórne
skóra pergaminowata
torbiel nerki
kanalikowo-śródmiąższowe zapalenie nerek
zwiększenie ilości tkanki tłuszczowej
uczucie zdenerwowania
guzek podżuchwowy
zmniejszenie całkowitej liczby granulocytów obojętnochłonnych
zmniejszenie stężenia albumin we krwi
zwiększenie stężenia glukozy we krwi na czczo
zwiększenie stężenia lipoprotein o wysokiej gęstości
zwiększenie wartości międzynarodowego współczynnika znormalizowanego
zwiększenie stężenia lipoprotein o niskiej gęstości
występowanie czerwonych krwinek w moczu
zwiększenie obwodu w talii

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Mechanizm działania raltegrawiru

Punktem uchwytu działania raltegrawiru jest enzym wirusowy - integraza, która odpowiada za połączenie prowirusowego DNA wirusa HIV z ludzkim materiałem genetycznym zainfekowanej komórki (komórki gospodarza). Zahamowanie tego etapu prowadzi do zablokowania możliwości replikacji wirusa HIV. W efekcie dochodzi do zahamowania rozprzestrzeniania infekcji wirusowej.

Wchłanianie raltegrawiru

Raltegrawir jest szybko wchłaniany z przewodu pokarmowego i osiąga stężenie maksymalne w ciągu 1,5-3 h w zależności od podanej dawki i częstości dawkowania (szybciej przy podaniu jednorazowo wyższej dawki). Podanie raltegrawiru z posiłkiem wysokotłuszczowym może zwiększać ekspozycję na lek.

Dystrybucja raltegrawiru

Raltegrawir wiąże się w 83% z białkami osocza. U szczurów stwierdzono przenikanie leku przez łożysko. Raltegrawir może przenikać do płynu mózgowo-rdzeniowego, gdzie osiąga stężenia 3-6-krotnie mniejsze w porównaniu z wartościami wolnej frakcji raltegrawiru w osoczu

Metabolizm raltegrawiru

Raltegrawir jest metabolizowany w wątrobie głównie przy udziale UDP-glukuronylotransferazy (UGT1A1) na drodzie glukuronidacji do aktywnego glukuronianu raltegrawiru.

Wydalanie raltegrawiru

Okres półtrwania raltegrawiru wynosi około 9 h. Wydalanie leku odbywa się głównie z kałem (51%), w drugiej kolejności z moczem (32%). W kale występuje głównie w postaci raltegrawiru, a w moczu w postaci raltegrawiru i glukuronianu raltegrawiru.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij