×
DOZ.PL Darmowa
aplikacja
DOZ.pl
Zainstaluj

Inflectra - Infliximabum - zastosowanie, działanie i opis

Podstawowe informacje
Skład infliksymab
Postać proszek do sporządzania roztworu do infuzji
Kategoria Przeciwnowotworowe i immunomodulujące
Specjalności Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Gastroenterologia
Dermatologia i wenerologia
Działanie immunosupresyjne

Wskazania do stosowania

 Lek Inflectra stosuje się go zwykle u osób dorosłych w przypadku niepowodzenia innych metod leczenia następujących chorób: reumatoidalne zapalenie stawów (choroba układu odpornościowego wywołująca stan zapalny stawów). Lek Inflectra stosuje się wraz z metotreksatem (lekiem wykazującym działanie względem układu odpornościowego); choroba Crohna (choroba wywołująca stan zapalny przewodu pokarmowego) o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego lub z przetokami (tworzeniem się przetoki, czyli nieprawidłowych połączeń między jelitami a innymi narządami); wrzodziejące zapalenie jelita grubego (choroba wywołująca stan zapalny i wrzody wyściółki jelita); zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (choroba wywołująca stan zapalny i ból stawów kręgosłupa); łuszczycowe zapalenie stawów (choroba wywołująca czerwone, łuskowate plamy na skórze oraz stan zapalny stawów); łuszczyca (choroba wywołująca czerwone, łuskowate plamy na skórze).

Dawkowanie

Lek Inflectra jest dostępny w postaci proszku, z którego sporządza się roztwór do infuzji (wlewu). Lek ten wydaje się wyłącznie z przepisu lekarza, a leczenie powinno zostać rozpoczęte i być nadzorowane
przez lekarza specjalistę mającego doświadczenie w diagnozowaniu i leczeniu chorób, które można leczyć przy użyciu leku Inflectra. Lek podaje się w postaci infuzji trwającej od jednej do dwóch godzin. Podczas infuzji, a także przez co najmniej 1–2godziny po jej zakończeniu, konieczne jest ścisłe monitorowanie stanu pacjenta pod kątem wystąpienia reakcji na lek. Przed rozpoczęciem lub w trakcie leczenia produktem Inflectra w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia reakcji związanych z infuzją u pacjentów stosuje się premedykację lub zmniejsza się szybkość infuzji.

Poinformuj lekarza

Jeśli występuje nadwrażliwość (alergia) na infliksymab, albo  na białka mysie lub inne składniki leku. Jeśli występuje gruźlica, innymi ciężkie zakażenia lub niewydolność serca (niezdolność serca do pompowania wystarczającej ilości krwi) o nasileniu umiarkowanym lub ciężkim.

Gdy stosujesz inne leki. U osób z RZS, łuszczycowym zapaleniem stawów i chorobą Crohna wykazano, że jednoczesne podawanie metotreksatu lub innych immunomodulatorów i infliksymabu ogranicza tworzenie przeciwciał skierowanych przeciwko infliksymabowi i zwiększa jego stężenie w surowicy krwi. Kortykosteroidy nie wykazują istotnego klinicznie wpływu na farmakokinetykę infliksymabu. Nie zaleca się kojarzenia produktu leczniczego Inflectra z innymi biologicznymi produktami leczniczymi stosowanymi wleczeniu tych samych schorzeń, w których podaje się produkt leczniczyInflectra, w tym także zanakinrą i abataceptem. Nie zaleca się równoczesnego stosowania szczepionek zawierających żywe drobnoustroje z produktem leczniczym Inflectra. Nie zaleca się podawania czynników zakaźnych o zastosowaniu terapeutycznym jednocześnie z produktem leczniczym Inflectra.

Jeśli jesteś w ciąży lub ją podejrzewasz oraz gdy karmisz piersią.

Skutki uboczne

Niektóre działania niepożądane, w tym również zakażenia, mogą występować częściej u dzieci niż u dorosłych. 
Bardzo często: reakcje związane z infuzją, bóle brzucha, nudności, zakażenia górnych dróg oddechowych, zapalenie zatok, ból głowy, zakażenia wirusowe.
Często: zakażenia bakteryjne, neutropenia, leukopenia, niedokrwistość, uogólnione powiększenie węzłów chłonnych, reakcje alergiczne ze strony układu oddechowego, depresja, bezsenność, zawroty głowy pochodzenia błędnikowego i pozabłędnikowego, niedoczulica, parestezja, zapalenie spojówek, tachykardia, kołatania serca, niedociśnienie, nadciśnienie tętnicze, siniaki, uderzenia gorąca, zaczerwienienie twarzy, zakażenia dolnych dróg oddechowych, duszność, krwawienie z nosa, krwotoki żołądkowo-jelitowe, biegunka, dyspepsja, refluks żołądkowo-przełykowy, zaparcie, zaburzenia czynności wątroby, zwiększenie aktywności aminotransferaz, nowe zachorowania lub zaostrzenie łuszczycy, w tym łuszczyca krostkowa, pokrzywka, wysypka, świąd, nadmierne pocenie, sucha skóra, grzybica skóry, wyprysk, łysienie, bóle stawów, bóle mięśni, ból pleców, ból w klatce piersiowej, zmęczenie, gorączka, reakcje w miejscu podania, dreszcze, obrzęk.
Niezbyt często: dodatnie autoprzeciwciała, zaburzenia procesów gojenia, zapalenie pochwy, wysypka pęcherzowa, grzybica paznokci, łojotok, trądzik różowaty, brodawka skórna, hiperkeratoza, nieprawidłowa pigmentacja skóry, zapalenie wątroby, uszkodzenie komórek wątrobowych, zapalenie pęcherzyka żółciowego, perforacja jelit, zwężenie jelit, zapalenie uchyłka, zapalenie trzustki, zapalenie warg, obrzęk płuc, skurcz oskrzeli, zapalenie opłucnej, wysięk opłucnowy, niedokrwienie obwodowe, zakrzepowe zapalenie żył, krwiaki, niewydolność serca, arytmia, omdlenia, bradykardia, zapalenie rogówki, obrzęk okołooczodołowy, jęczmień, napad padaczkowy, neuropatia, amnezja, pobudzenie, splątanie, senność, nerwowość, reakcje anafilaktyczne, zespół toczniopodobny, choroba posurowicza, objawy przypominające chorobę posurowiczą, małopłytkowość, limfopenia, limfocytoza, gruźlica, zakażenia grzybicze.
Rzadko:zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zakażenia oportunistyczne , zakażenia bakteryjne oraz zakażenia wirusowe , zakażenia pasożytnicze, reaktywacja zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu B, agranulocytoza, zakrzepowa plamica małopłytkowa, pancytopenia, niedokrwistość hemolityczna, samoistna plamica małopłytkowa, wstrząs anafilaktyczny, zapalenie naczyń, reakcja sarkoidopodobna, apatia, poprzeczne zapalenie rdzenia kręgowego, choroby demielinizacyjne ośrodkowego układu nerwowego, choroby demielinizacyjne obwodowego układu nerwowego, wewnętrzne zapalenie oka, sinica, wysięk osierdziowy, niewydolność krążenia, wybroczyny, skurcz naczyń, śródmiąższowe choroby płuc, autoimmunologiczne zapalenie wątroby, żółtaczka, martwica toksyczno-rozpływna naskórka, zespół Stevensa-Johnsona, rumień wielopostaciowy, czyraczność, odmiedniczkowe zapalenie nerek , zapalenie pochwy, zmiany ziarniniakowe.

Produkt leczniczy Inflectra może wywierać niewielki wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Po podaniu produktu leczniczego Inflectra mogą wystąpić zawroty głowy.