×
DOZ.PL Darmowa
aplikacja
DOZ.pl
Zainstaluj

Tetmodis - Tetrabenazinum - zastosowanie, działanie i opis

Podstawowe informacje
Skład tetrabenazyna
Postać tabletki
Kategoria Ośrodkowy układ nerwowy
Specjalności Neurologia
Działanie zmniejsza nasilenie pląsawicy

Wskazania do stosowania

Produkt Tetmodis jest wskazany do stosowania w hiperkinetycznych zaburzeniach motorycznych w chorobie Huntingtona.

Dawkowanie

Doustnie. Leczenie powinno być prowadzone pod nadzorem lekarza doświadczonego w leczeniu zaburzeń hiperkinetycznych.

Poinformuj lekarza

Gdy masz uczulenie na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocnizą, zespół hipokinezy i sztywności ruchowej (parkinsonizm), depresję, guza chromochłonnego, guzy zależne od prolaktyny (np.: przysadki mózgowej lub rak piersi), zaburzenia czynności wątroby.

Gdy stosujesz inne leki. Lek Tetmodis nie powinien być stosowany jednocześnie z rezerpiną i inhibitorami MAO. Nie zaleca się równoczesnego stsowania z trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi, opioidami, beta-adrenolitykami, lekami przeciwnadciśnieniu, lekami nasennymi i neuroleptykami.

Inhibitory CYP2D6 (np. fluoksetyna, paroksetyna, terbinafina, moklobemid oraz chinidyna) mogą powodować wzrost stężenia w osoczu aktywnych metabolitów dihydrotetrabenazyny, dlatego należy łączyć je z ostrożnością (może okazać się konieczne zmniejszenie dawki tetrabenazyny). Tetrabenazynę można stosować z ostrożnością w połączeniu  z lekami, o których wiadomo, że wydłużają odstęp  QTc, w tym z lekami przeciwpsychotycznymi (np. chlorpromazyna, tiorydazyna), lekami przeciwarytmicznymi klasy IA i III (np. chinidyna, prokainamid, amiodaron, sotalol) oraz z antybiotykami (np. moksyfloksacyną).

Gdy jesteś lub przypuszczasz, że jesteś w ciąży lub gdy karmisz piersią. Lek Tetmodis nie powinien być stosowany u kobiet w ciąży, chyba że nie jest dostępne inne leczenie. Nie stosować w okresie karmienia piersią.

Skutki uboczne

Bardzo często: depresja, senność (po większych dawkach), objawy podobne do objawów choroby Parkinsona (po większych dawkach).

Często: lęk, bezsenność, dezorientacja, niedociśnienie, utrudnione przełykanie, nudności, wymioty, biegunka, zaparcie.

Niezbyt często: zaburzenia świadomości, ciężki zespół pozapiramidowy, w tym sztywność mięśni, zaburzenia autonomiczne, hipertermia.

Rzadko: złośliwy zespół neuroleptyczny, uszkodzenie mięśni szkieletowych.

Ponadto może wystąpić: dezorientacja, nerwowość, ataksja, akatyzja, dystonia, zawroty głowy, amnezja, bradykardia, ból w nadbrzuszu, suchość w ustach.

Lek może upośledzać sprawność psychomotoryczną, zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.