Instanyl - Fentanylum - ulotka - dawkowanie, zastosowanie, opis

Podstawowe informacje
Skład fentanyl
Postać aerozol do nosa
Kategoria Ośrodkowy układ nerwowy
Specjalności Onkologia kliniczna
Działanie przeciwbólowe

Wskazania:

Produkt Instanyl wskazany jest w leczeniu bólu przebijającego u dorosłych, u których stosowane jest leczenie podtrzymujące opioidami w przewlekłym bólu nowotworowym. Ból przebijający jest przejściowym nasileniem bólu, pojawiającym się na tle kontrolowanego w inny sposób bólu przewlekłego.

Dawkowanie:

Donosowo, według zaleceń lekarza. Zaleca się, aby w trakcie stosowania produktu Instanyl pacjent siedział lub stał, trzymając głowę w pozycji pionowej.

Możliwe skutki uboczne:

Często: senność, zawroty głowy, ból głowy, nagłe zaczerwienie, szczególnie twarzy, uderzenia gorąca, podrażnienie gardła, nudności, wymioty, nadmierne pocenie się. Niezbyt często: uzależnienie, bezsenność, uspokojenie polekowe, drgawki kloniczne mięśni, parestezje, zaburzenia czucia, zaburzenia smaku, kinetoza, niedociśnienie, depresja oddechowa, krwawienie z nosa, owrzodzenie jamy nosowej, wodnisty wyciek z  nosa, zaparcia, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, suchość w jamie ustnej, ból skóry, świąd, gorączka. Ponadto w trakcie stosowania leku mogą wystąpić omamy. Lek może niekorzystnie wpływać na sprawność psychomotoryczną. Nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych lub obsługiwać urządzeń mechanicznych, jeśli zaobserwujesz u siebie senność, zawroty głowy, zaburzenia widzenia lub inne działania niepożądane, które mogą mieć wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych.

Poinformuj lekarza:

Gdy masz nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, ciężką depresję oddechową lub ciężką obturacyjną chorobę płuc, powtarzające się przypadki krwawienia z nosa, zaburzenia czynności nerek i/lub wątroby, wysokie ciśnienie wewnątrzczaszkowe, choroby serca, radioterapię twarzy. Gdy przyjmujesz inne leki. Instanyl nie jest zalecany w przypadku pacjentów, którzy otrzymywali w ciągu ostatnich 14 dni inhibitory monoaminooksydazy (IMAO), ponieważ donoszono o ciężkim i nieprzewidywalnym nasileniu działania opioidowych leków przeciwbólowych przez inhibitory MAO. Jednoczesne stosowanie produktu Instanyl z silnymi inhibitorami CYP3A4 (np. rytonawir, ketokonazol, itrakonazol, troleandomycyna, klarytromycyna i nelfinawir) lub umiarkowanymi inhibitorami CYP3A4 (np. amprenawir, aprepitant, diltiazem, erytromycyna, flukonazol,fosamprenawir i werapamil) może spowodować wzrost stężenia fentanylu w osoczu, potencjalnie prowadzący do wystąpienia ciężkich działań niepożądanych, w tym depresji oddechowej. Gdy jesteś lub przypuszczasz, że jesteś w ciąży, a także, gdy karmisz piersią. Produktu Instanyl nie należy stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. Fentanyl może być stosowany przez kobiety karmiące piersia tylko w przypadku, gdy korzyści przewyższają potencjalne zagrożenie dla matki i dziecka.

Uwaga!
Encyklopedia nie zastępuje wizyty w gabinecie lekarskim i nie służy samoleczeniu. Zawiera ona informacje na temat składu, wskazań, dawkowania oraz możliwych skutków ubocznych leków, suplementów diety oraz wyrobów medycznych. W zakładce "Poinformuj lekarza" zwrócono uwagę na najważniejsze leki i choroby, o których powinniśmy powiedzieć lekarzowi. Nie oznacza to jednak, że możemy pominąć pozostałe aktualnie stosowane leki oraz odczuwane dolegliwości. Wszelkie wątpliwości, nawet te dotyczące leków dostępnych bez recepty, konsultuj z lekarzem lub farmaceutą. Zawsze zapoznaj się z dołączoną do opakowania ulotką, która zawiera szczegółowe informacje na temat danego leku, suplementu diety lub wyrobu medycznego. Stosowanie preparatu zgodnie z zaleceniami decyduje o skuteczności i bezpieczeństwie leczenia. Lista zamienników handlowych nie stanowi podstawowego źródła informacji odnośnie zamiany leku na inny. Ostateczną decyzję podejmuje lekarz lub farmaceuta. Pamiętaj, że żaden suplement diety nie może być stosowany jako zamiennik zróżnicowanej diety i nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Tylko urozmaicona, zbilansowana dieta jest najlepszym sposobem sprzyjającym prawidłowemu rozwojowi i funkcjonowaniu organizmu oraz zachowaniu zdrowia.