Metex - Methotrexatum - zastosowanie, działanie i opis

Wskazania

Czynne, reumatoidalne zapalenie stawów u dorosłych pacjentów.

Ciężka, oporna na leczenie łuszczyca, w której nie uzyskano zadowalającej odpowiedzi po zastosowaniu fototerapii, terapii PUVA i retinoidów oraz ciężkie łuszczycowe zapalenie stawów u dorosłych pacjentów.

Dawkowanie

Domęśniowo, dożylnie lub podskórnie. Lek Metex powinien być podawany przez lekarza lub pracownika ochrony zdrowia lub pod ich nadzorem. Kobiety w ciąży nie powinny stosować ani (lub) podawać preparatu Metex.

Poinformuj lekarza

Gdy masz  uczulenie (nadwrażliwość) na metotreksat lub którykolwiek z pozostałych składników leku Metex;
Gdy masz choroę wątroby, poważną chorobę nerek lub krwi;
Gdy spożywasz duże ilości alkoholu;
Gdy masz  poważne zakażenia, np. gruźlicę, zakażenie HIV lub inne zespoły niedoboru odporności; 
Gdy masz  wrzody żołądka lub jelit;
Gdy  otrzymujesz szczepionkę zawierającą żywe drobnoustroje.
Gdy jesteś w podeszłym wieku, jest osłabiony lub w złym stanie ogólnym;
Gdy masz odwodnienie (niedobór wody w organizmie). 

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.
Szczególnie:
• leki uszkadzające wątrobę lub wpływające na ilość komórek krwi, np. leflunomid;
• antybiotyki (stosowane w zapobieganiu i leczeniu określonych zakażeń), np.: tetracykliny, chloramfenikol, niewchłanialne antybiotyki o szerokim spektrum działania, penicyliny, glikopeptydy, sulfonamidy (leki zawierające siarkę stosowane w zapobieganiu i leczeniu określonych zakażeń), cyproflaksyna i cefalotyna;
• niesteroidowe leki przeciwzapalne lub salicylany (leki przeciwbólowe i [lub] przeciwzapalne);
• probenecyd (stosowany w leczeniu dny moczanowej);
• słabe kwasy organiczne takie jak diuretyki pętlowe (leki moczopędne) lub niektóre leki stosowane w terapii bólu lub stanów zapalnych (np. kwas acetylosalicylowy, diklofenak i ibuprofen) oraz pirazole (np. metamizol stosowany w leczeniu bólu);
• produkty lecznicze, które mogą szkodliwie wpływać na funkcję szpiku kostnego, np. trymetoprym-sulfametoksazol (substancja bakteriobójcza) czy pirymetamina;
• sulfasalazyna (lek przeciwreumatyczny);
• azatiopryna (lek o działaniu immunosupresyjnym, czasami stosowany w ciężkich przypadkach reumatoidalnego zapalenia stawów);
• merkaptopuryna (lek o działaniu cytostatycznym);
• retinoidy (leki przeciwko łuszczycy i innym chorobom skóry);
• teofilina (lek przeciwko astmie oskrzelowej u innym chorobom płuc);
• inhibitory pompy protonowej (stosowane w chorobach żołądka);
• leki hipoglikemizujące (zmniejszające stężenie glukozy [ „poziom cukru”] we krwi).

Gdy jesteś lub przypuszczasz, że jesteś w ciąży, a także gdy karmisz piersią. Preparat jest przeciwwskazany w ciąży i okresie karmienia piersią.