Zifam - Simvastatinum - ulotka - dawkowanie, zastosowanie, opis

Wskazania:

Lek jest stosowany w celu zmniejszenia zachorowań i umieralności na choroby układu sercowo-naczyniowego u pacjentów z jawną miażdżycą naczyń serca lub cukrzycą, z prawidłowym lub podwyższonym stężeniem cholesterolu, jako leczenie wspomagające, mające na celu skorygowanie innych czynników ryzyka lub uzupełnienie innej terapii zapobiegającej chorobom serca. Lek stosowany jest również w leczeniu pierwotnej hipercholesterolemii lub mieszanej dyslipidemii, jako uzupełnienie diety, gdy reakcja na dietę lub inne niefarmakologiczne leczenie (np. ćwiczenia fizyczne, zmniejszenie masy ciała) jest niewystarczająca. Lek stosowany jest w leczeniu rodzinnej homozygotycznej hipercholesterolemii jako uzupełnienie diety i innego leczenia obniżającego stężenie lipidów lub jeśli takie leczenie jest niewłaściwe lub niedostępne.

Dawkowanie:

Doustne. Dawkę i częstotliwość stosowania leku ustala lekarz. Zazwyczaj lek należy zażywać wieczorem.   Uwaga! Przed rozpoczęciem stosowania leku pacjent powinien przestrzegać diety ubogiej w cholesterol. Dietę taką należy stosować także podczas leczenia.   Aby leczenie było skuteczne i jak najbardziej bezpieczne należy przestrzegać zaleceń lekarza prowadzącego. Zapoznaj się z właściwościami leku opisanymi w ulotce przed jego zastosowaniem. Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić datę ważności podaną na opakowaniu (etykiecie). Nie należy stosować leku po terminie ważności. Przechowuj lek w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta. Lek ten został przepisany przez lekarza prowadzącego celem leczenia konkretnego schorzenia. Nie należy go odstępować innym osobom ani używać w innych okolicznościach bez konsultacji z lekarzem.

Możliwe skutki uboczne:

Lek  jest na ogół dobrze tolerowany. Większość objawów niepożądanych, występujących podczas stosowania leku była łagodna i krótkotrwała. Rzadko występowały: niedokrwistość, ból głowy, uczucie mrowienia (parestezje), zawroty głowy, neuropatia obwodowa (choroba nerwów obwodowych), zaparcia, bóle brzucha, wzdęcia z oddawaniem wiatrów, niestrawność, biegunka, nudności, wymioty, zapalenie trzustki, zapalenie wątroby i (lub) żółtaczka, wysypka, świąd, astenia (ogólne osłabienie), łysienie, miopatia, rabdomioliza, bóle mięśniowe, wrażliwość mięśni na dotyk lub osłabienie mięśni, kurcze mięśni. Ze względu na to, że w pewnych rzadkich sytuacjach dolegliwości ze strony mięśni mogą mieć istotne znaczenie, należy szybko skontaktować się z lekarzem w przypadku występowania bólów mięśni, ich wrażliwości na dotyk lub osłabienia.   Lek stosowany zgodnie z zaleceniami nie powinien upośledzać sprawności psychomotorycznej.

Poinformuj lekarza:

Gdy masz nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku, choroby wątroby, niewyjaśnioną zwiększoną aktywność aminotransferaz w surowicy, zburzenia czynności nerek, oporną na leczenie lub nieleczoną niedoczynności tarczycy, dziedziczne zaburzenia ze strony układu mięśniowego,  uzależnienie od alkoholu.   Gdy przyjmujesz leki, takie jak: cyklosporynę, danazol, leki przeciwgrzybicze (itrakonazol, ketokonazol), inhibitory proteazy wirusa HIV, antybiotyki (erytromycyna, klarytromycyna, telitromycyna), nefazodon (lek przeciwdepresyjny), amiodaron (lek stosowany w zaburzeniach rytmu serca), diltiazem (lek stosowany w nadciśnieniu i dławicy piersiowej), werapamil (lek stosowany w nadciśnieniu i dławicy piersiowej). Ponadto należ poinformować lekarza o wszystkich ostatnio przyjmowanych lekach, nawet tych dostępnych bez recepty.   Gdy jesteś lub przypuszczasz, że jesteś w ciąży, a także gdy karmisz piersią. Leku nie należy stosować w okresie ciąży. Nie jest zalecane karmienie piersią podczas przyjmowania leku.

Uwaga!
Encyklopedia nie zastępuje wizyty w gabinecie lekarskim i nie służy samoleczeniu. Zawiera ona informacje na temat składu, wskazań, dawkowania oraz możliwych skutków ubocznych leków, suplementów diety oraz wyrobów medycznych. W zakładce "Poinformuj lekarza" zwrócono uwagę na najważniejsze leki i choroby, o których powinniśmy powiedzieć lekarzowi. Nie oznacza to jednak, że możemy pominąć pozostałe aktualnie stosowane leki oraz odczuwane dolegliwości. Wszelkie wątpliwości, nawet te dotyczące leków dostępnych bez recepty, konsultuj z lekarzem lub farmaceutą. Zawsze zapoznaj się z dołączoną do opakowania ulotką, która zawiera szczegółowe informacje na temat danego leku, suplementu diety lub wyrobu medycznego. Stosowanie preparatu zgodnie z zaleceniami decyduje o skuteczności i bezpieczeństwie leczenia. Lista zamienników handlowych nie stanowi podstawowego źródła informacji odnośnie zamiany leku na inny. Ostateczną decyzję podejmuje lekarz lub farmaceuta. Pamiętaj, że żaden suplement diety nie może być stosowany jako zamiennik zróżnicowanej diety i nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Tylko urozmaicona, zbilansowana dieta jest najlepszym sposobem sprzyjającym prawidłowemu rozwojowi i funkcjonowaniu organizmu oraz zachowaniu zdrowia.