×
DOZ.PL Darmowa
aplikacja
DOZ.pl
Zainstaluj

Desferal - Deferoxamini mesilas - zastosowanie, działanie i opis

Podstawowe informacje
Skład mezylan deferoksaminy
Postać proszek do przygotowywania roztworu do wstrzykiwań
Kategoria Różne
Działanie czynnik chelatujący żelazo

Wskazania do stosowania

Leczenie przewlekłego nadmiernego gromadzenia żelaza w organizmie.
Leczenie ostrego zatrucia żelazem.
Leczenie przewlekłego nadmiernego gromadzenia glinu w organizmie pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek, poddanych przewlekłej dializie: ze schorzeniami układu kostnego zależnymi od glinu, z encefalopatią w przebiegu przewlekłej dializy, z niedokrwistością zależną od glinu.
Diagnostycznie: w celu rozpoznania nadmiernego gromadzenia żelaza lub glinu w organizmie.

Dawkowanie

Lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Leczenie przewlekłego nadmiernego gromadzenia żelaza: dawkowanie jest ustalane indywidualnie przez lekarza, w zależności od stanu pacjenta. Desferal może być podawany w powolnej infuzji podskórnej z użyciem lekkiej, przenośnej pompki infuzyjnej, w postaci wstrzyknięć domięśniowych lub w infuzji dożylnej.W długotrwałym leczeniu pacjentów z nadmiernym gromadzeniem żelaza w organizmie bardzo praktyczne i wygodne jest podawanie leku Desferal w postaci powolnej infuzji podskórnej, trwającego od 8 do 12 godzin (np. w nocy). W tym celu stosuje się lekką, przenośną pompkę infuzyjną. Pompkę należy używać ostrożnie, w jałowych warunkach.

Leczenie w przypadku ostrego zatrucia żelazem : lek Desferal może być stosowany w przypadku zatrucia preparatami żelaza. Leczenie prowadzi się w warunkach szpitalnych.

Leczenie w przypadku przewlekłego nadmiernego gromadzenia glinu: czas leczenia i zmiana dawkowania zależy od wyników testów, zalecanych przez lekarza.

Poinformuj lekarza

Gdy masz nadwrażliwość na składniki preparatu, niewydolność nerek lub inne choroby nerek, niewydolność serca, niedociśnienie tętnicze, encefalopatie, skłonność do drgawek, nadczynność przytarczyc.

Gdy przyjmujesz inne leki. Należy poinformować lekarza o innych lekach, stosowanych w czasie leczenia lekiem Desferal.

Jeśli jesteś lub przypuszczasz, że jesteś w ciąży, a także gdy karmisz piersią. Lek można stosować w ciąży, gdy lekarz oceni, że jest to bezwzględnie konieczne. Nie jest zalecane karmienie piersią podczas przyjmowania leku.

Skutki uboczne

Bardzo często : reakcje w miejscu podania, jak np. ból, obrzęk, silne zaczerwienienie, swędzenie skóry, strup. Często: mdłości, ból głowy, pokrzywka, gorączka,opóźnienie wzrostu, zaburzenia kości. Niezbyt często: wymioty, ból brzucha, pęcherzyki, obrzęk, pieczenie. Bardzo rzadko: biegunka, wysypka, uczucie zdrętwienie lub cierpnięcia palców u rąk i nóg. Mogą wystąpić również skurcze mięśni, nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby lub nerek.
 

Występowanie po zastosowaniu leku takich działań niepożądanych jak np.: zaburzenia widzenia i słuchu, zawroty głowy możne niekorzystnie wpływać na sprawność psychomotoryczną, zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.