AmBisome - Amphotericinum B - ulotka - dawkowanie, zastosowanie, opis

Podstawowe informacje
Skład amfoterycyna B wbudowana w błonę liposomów
Postać proszek do sporządzania roztworu do infuzji
Kategoria Stosowane w zakażeniach (przeciwinfekcyjne)
Specjalności Choroby wewnętrzne
Działanie przeciwgrzybicze

Wskazania:

Leczenie ciężkich układowych i (lub) głębokich zakażeń grzybiczych u pacjentów, którym ze względu na działanie uszkadzające nerki, nie można podawać skutecznych dawek konwencjonalnej postaci amfoterycyny B.

Dawkowanie:

AmBisome podaje we wlewie dożylnym (przez 30 do 60 minut) wykwalifikowany personel medyczny. Dzieciom podawano produkt AmBisome w dawkach porównywalnych do stosowanych u dorosłych, w przeliczeniu na kg masy ciała. Należy regularnie oznaczać stężenia elektrolitów w surowicy, zwłaszcza potasu i magnezu.

Możliwe skutki uboczne:

Mogą wystąpić przemijające zaburzenia czynności nerek. Gorączka i dreszcze o różnym nasileniu są najczęściej występującymi reakcjami związanymi z podawaniem wlewu, których można oczekiwać podczas podawania pierwszej dawki produktu AmBisome. Do rzadziej występujących reakcji związanych z wlewem zalicza się następujące objawy: ból pleców i (lub) uczucie ucisku lub ból w klatce piersiowej, duszność, skurcz oskrzeli, uderzenia gorąca, kołatanie serca i niedociśnienie tętnicze. Objawy te szybko ustępowały po zaprzestaniu podawania wlewu. W porównaniu z konwencjonalnymi preparatami amfoterycyny B nie obserwowano objawów trwałej nefrotoksyczności (działania uszkadzającego nerki). Należy jednak zachować szczególną ostrożność podczas dłuższego leczenia i co najmniej raz w tygodniu, wykonywać badania laboratoryjne w celu oceny czynności nerek.

Poinformuj lekarza:

Gdy masz nadwrażliwość na którykolwiek ze składników tego produktu leczniczego. Gdy przyjmujesz jednocześnie inne leki, które mogą wpływać na czynność nerek. Jeśli jesteś lub przypuszczasz, że jesteś w ciąży, a także gdy karmisz piersią.