Pegaspargaza, Pegasparagasum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o pegaspargazie

Rok wprowadzenia na rynek
1994
Substancje aktywne
pegaspargaza
Działanie pegaspargazy
przeciwnowotworowe (cytostatyczne, cytotoksyczne)
Postacie pegaspargazy
roztwór do wstrzykiwań i infuzji
Układy narządowe
układ krwiotwórczy i krew
Specjalności medyczne
Onkologia i hematologia dziecięca, Onkologia kliniczna
Rys historyczny pegaspargazy

Pegaspargaza jest enzymem rozkładającym cząsteczkę L–asparaginy. Została dopuszczona do  obrotu w 1994 roku w Stanach Zjednoczonych. Za wniosek rejestracyjny odpowiadała firma Sigma Tau. Lek został wprowadzony na rynek europejski w roku 2016 przez firmę Baxalta Innovations Gmbh.

Wzór sumaryczny pegaspargazy

C1377H2208N382O442S17

Spis treści

Wskazania do stosowania pegaspargazy

Pegaspargaza jest zmodyfikowaną cząsteczką L–asparaginazy. Substancja czynna znalazła zastosowanie w terapii reindukującej ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci i dorosłych.
Lek należy stosować w przypadku wystąpienia reakcji nadwrażliwości po podaniu niezmodyfikowanej formy enzymu.

Dawkowanie pegaspargazy

Schemat dawkowania jest zależny od wieku oraz całkowitej powierzchni ciała pacjenta. Substancję czynną można podawać drogą dożylną lub domięśniową. Ze względu na zmniejszoną ilość działań niepożądanych w porównaniu do iniekcji dożylnej, rekomendowaną drogą podania jest iniekcja domięśniowa. 
Podczas podania domięśniowego większych objętości pegaspargazy należy zmieniać miejsce aplikacji. 

Zalecana dawka pegaspargazy w przypadku dzieci o całkowitej powierzchni ciała poniżej 0.6 m2 wynosi 82.5 j.m./kg masy ciała dziecka. Lek należy podawać w odstępach dwutygodniowych.

W przypadku osób dorosłych o całkowitej powierzchni ciała powyżej  0.6 m2 dawka substancji czynnej wynosi 2500 j.m./m2 powierzchni ciała. Pegaspargazę należy podawać co czternaście dni. 

Po ustąpieniu objawów choroby zalecane jest rozpoczęcie odpowiedniego leczenia podtrzymującego. 

Przeciwskazania do stosowania pegaspargazy

Przeciwwskazaniem do stosowania pegaspargazy jest wystąpienie nadwrażliwości na tę substancję czynną.
Innymi ograniczeniami podczas leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej są:

 • krwawienia występujące podczas wcześniejszego stosowania L–asparginazy;
 • poważne reakcje anafilaktyczne związane ze stosowaniem leku;
 • ciężkie działania niepożądane;
 • stan zapalny trzustki.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania pegaspargazy

Pacjenci stosujący pegaspargazę mogą doświadczyć spadku odporności. Wzrost ryzyka infekcji podczas terapii substancją czynną wynika z jej właściwości immunosupresyjnych.

Podczas terapii wykorzystującej pegaspargazę należy obserwować:

 • ilość komórek krwi;
 • czas częściowej tromboplastyny (PTT);
 • ilość białek osocza;
 • czas protrombinowy (PT);
 • aktywność amylazy;
 • stężenie fibrynogenu;
 • stężenie glukozy w osoczu;
 • aktywność enzymów wątrobowych.

W trakcie przyjmowania substancji czynnej istnieje prawdopodobieństwo pojawienia się reakcji nadwrażliwości (w tym wstrząsu anafilaktycznego). Podczas podania leku pacjenci powinni mieć zapewnioną możliwość przeprowadzenia resuscytacji przez fachowy personel medyczny.

Substancja lecznicza może upośledzać czynność wątroby. Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania leku z innymi substancjami hepatotoksycznymi. 

Należy zachować szczególną ostrożność podczas przyjmowania pegaspargazy jednocześnie z lekami przeciwzakrzepowymi lub niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi. W trakcie kuracji pegaspargazą występuję pewne prawdopodobieństwo pojawienia się krwawień.

Interakcje pegaspargazy z innymi substancjami czynnymi

Jednoczesne stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych zwiększa ryzyko krwawień podczas przyjmowania pegaspargazy.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Aceklofenak (Aceclofenac) NLPZ hamujące silniej COX-2 niż COX-1
Acemetacyna (Acemetacin) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Deksibuprofen (Dexibuprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Deksketoprofen (Dexketoprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Flurbiprofen (Flurbiprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Ibuprofen (Ibuprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Indometacyna (Indomethacin) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Ketoprofen (Ketoprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Kwas acetylosalicylowy (Acetylsalicylic acid) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Naproksen (Naproxen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Nimesulid (Nimesulide) NLPZ hamujące silniej COX-2 niż COX-1
Piroksykam (Piroxicam) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Salicylamid (Salicylamide) NLPZ hamujące silniej COX-2 niż COX-1
Diklofenak (Diclofenac) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Addycyjny wpływ immunosupresyjny zwiększa ryzyko zakażeń grzybiczych, bakteryjnych oraz wirusowych podczas jednoczesnej kuracji pegaspargazą.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Adalimumab (Adalimumab) przeciwciała monoklonalne - immunosupresyjne
Golimumab (Golimumab) przeciwciała monoklonalne - przeciwreumatyczne
Leflunomid (Leflunomide) selektywne leki immunosupresyjne
Teryflunomid (Teriflunomide) selektywne leki immunosupresyjne
Tofacytynib (Tofacitinib) selektywne leki immunosupresyjne
Baricytynib (Baricitinib) selektywne leki immunosupresyjne
Wzrost ryzyka upośledzenia czynności wątroby.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Amiodaron (Amiodarone) leki przeciwarytmiczne - klasa III
Atorwastatyna (Atorvastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Beksaroten (Bexarotene) inne leki przeciwnowotworowe
Flukonazol (Fluconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Itrakonazol (Itraconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Ketokonazol (Ketoconazole) przeciwgrzybicze pochodne imidazolu
Klarytromycyna (Clarithromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Lomitapid (Lomitapide) inne substancje zmniejszające stężenie cholesterolu i trójglicerydów we krwi o zróżnicowanym mechanizmie działania
Metotreksat (Methotrexate) antymetaboilty kwasu foliowego (inhibitory reduktazy kwasu dihydrofoliowego)
Zmniejszenie skuteczności leczenia przeciwcukrzycowego, możliwa konieczność dostosowania dawki leków obniżających stężenie glukozy we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Albiglutyd (Albiglutide) analogi glukagonopodobnego peptydu-1 GLP-1
Dapagliflozyna (Dapagliflozin) doustne leki przeciwcukrzycowe - inhibitory transportera sodowo-glukozowego2 - SGLT2
Dulaglutyd (Dulaglutide) analogi glukagonopodobnego peptydu-1 GLP-1
Eksenatyd (Exenatide) analogi glukagonopodobnego peptydu-1 GLP-1
Empagliflozyna (Empagliflozin) doustne leki przeciwcukrzycowe - inhibitory transportera sodowo-glukozowego2 - SGLT2
Gliklazyd (Gliclazide) doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika
Glikwidon (Gliquidone) doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika
Glimepiryd (Glimepiride) doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika
Insulina Aspart (Insulin aspart) insuliny
Insulina Degludec (Insulin degludec) insuliny
Insulina Detemir (Insulin detemir) insuliny
Insulina Glargine (Insulin glargine) insuliny
Insulina Glulizynowa (Insulin glulisine) insuliny
Insulina Izofanowa (Insulin isophane) insuliny
Insulina Lispro (Insulin lispro) insuliny
Insulina Neutralna (Insulin human) insuliny
Kanagliflozyna (Canagliflozin) doustne leki przeciwcukrzycowe - inhibitory transportera sodowo-glukozowego2 - SGLT2
Liraglutyd (Liraglutide) analogi glukagonopodobnego peptydu-1 GLP-1
Zwiększenie ryzyka krwawień podczas jednoczesnej terapii przeciwzakrzepowej.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Acenokumarol (Acenocoumarol) leki przeciwzakrzepowe - antagoniści witaminy K
Dabigatran (Dabigatran) leki przeciwzakrzepowe-inhibitory trombiny
Dalteparyna (Dalteparin) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Heparyna (Heparin) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Klopidogrel (Clopidogrel) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Nadroparyna (Nadroparin calcium) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Rywaroksaban (Rivaroxaban) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory czynnika Xa
Warfaryna (Warfarin) leki przeciwzakrzepowe - antagoniści witaminy K
Enoksaparyna (Enoxaparin) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne

Wpływ pegaspargazy na prowadzenie pojazdów

Substancja czynna może pośrednio wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Pegaspargaza może spowodować wystąpienie senności, zmęczenia i zaburzeń koncentracji, co może upośledzać wykonywanie skompilowanych czynności. 

Wpływ pegaspargazy na ciążę

Stosowanie pegaspargazy podczas trwania ciąży nie jest zalecane. Brak badań potwierdzających bezpieczeństwo substancji czynnej u kobiety ciężarnej. Nie można wykluczyć szkodliwego wpływu leku na rozwój płodu. 

Podczas przyjmowania pegaspargazy należy stosować skuteczne metody antykoncepcji. 

Wpływ pegaspargazy na laktację

Stosowanie substancji leczniczej podczas karmienia piersią nie jest zalecane. Nie można wykluczyć przenikania pegaspargazy do mleka matki karmiącej. 

Brak badań potwierdzających bezpieczeństwo leku podczas laktacji. 

Inne możliwe skutki uboczne

Podczas terapii pegaspargazą istnieje ryzyko pojawienia się:

 • bardzo częstego wzrostu aktywności enzymów wątrobowych, stłuszczenia wątroby, spadku ilości białych krwinek, obrzęku lub bólu w miejscu iniekcji, spadku masy ciała, upośledzenia czynności układu pokarmowego (nudności wymioty, biegunki), zaburzenia stężenia lipidów w osoczu, zwiększenia stężenia mocznika we krwi;
 • częstych reakcji alergicznych (gorączka, rumień, świąd, pokrzywka, wysypka), wstrząsu anafilaktycznego, zmniejszenia ciśnienia tętniczego, skurczu oskrzeli, nadmiernego pocenia w nocy, podniesienia temperatury ciała, hiperglikemii, kwasicy cukrzycowej, zaburzenia aktywności wydzielniczej trzustki, ostrego zapalenia trzustki, halucynacji, parestezji, dezorientacji, depresji, zaburzeń krzepnięcia, wykrzepiania śródnaczyniowego, krwawień, napadów padaczkowych;
 • rzadkiego kaszlu, stanu zapalnego wsierdzia, upośledzenia czynności wątroby, martwicy wątroby, zastoju żółci, nagłego wzrostu temperatury ciała, żółtaczki, nadmiernego wypadania włosów, obrzęku z wysypką, martwiczego zapalenia trzustki, plamicy, wzdęć, stanu zapalnego błony śluzowej przewodu pokarmowego, stanu zapalnego okrężnicy, ciężkich zaburzeń przytomności z napadami padaczkowymi, drętwienia warg, zespołu odwracalnej  tylnej leukoencefalopatii;
 • bardzo rzadkiego zespołu Lyella (toksyczna–rozpływowa martwica naskórka),  drżenia palców, stanu zapalnego trzustki, pojawienia się torbieli rzekomych trzustki, stanu zapalnego trzustki z zapaleniem ślinianki przyusznej, anemii hemolitycznej, wtórnej niedoczynności tarczycy, niedoczynności przytarczyc, spadku stężenia białka wiążącego tetrajodotyroninę;
 • zakażeń pasożytniczych, wirusowych lub grzybiczych o nieznanej częstości występowania. 

Mechanizm działania pegaspargazy

Mechanizm działania pegaspargazy polega na przyspieszeniu rozkładu asparaginy – aminokwasu niezbędnego do prawidłowego rozwoju komórki. Komórki białaczkowe nie posiadają enzymu syntetazy asparaginy niezbędnej do produkcji aminokwasu. Zależność komórek nowotworu od zewnętrznego źródła asparaginy pozwala na wykorzystanie cząsteczki pegaspargazy do niszczenia komórek białaczkowych. 

Normalnie funkcjonujące komórki organizmu posiadają zdolność wytwarzania asparaginy i są mniej podatne na jej szybki rozkład. 

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij