Oksykodon, Oxycodonum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o oksykodonie

Rok wprowadzenia na rynek
1950
Substancje aktywne
chlorowodorek oksykodonu, oksykodon
Działanie oksykodonu
przeciwbólowe (opioidy)
Postacie oksykodonu
iniekcje, roztwór do wstrzykiwań i wlewu dożylnego, roztwór doustny, tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Układy narządowe
układ kostny, układ mięśniowy, układ połączeń kości (stawy i jego elementy)
Specjalności medyczne
Chirurgia ogólna, Chirurgia onkologiczna, Choroby wewnętrzne, Onkologia kliniczna, Reumatologia
Rys historyczny oksykodonu

Oksykodon został po raz pierwszy zsyntezowany w Niemczech w 1916 roku.

Wzór sumaryczny oksykodonu

C18H21NO4

Spis treści

Wskazania do stosowania oksykodonu

Głównym zastosowaniem oksykodonu jest leczenie umiarkowanego i silnego bólu, który wymaga leczenia opioidami, często w skojarzeniu z innymi substancjami przeciwbólowymi, np. paracetamolem, ibuprofenem, aspiryną, naloksonem oraz naltreksonem. 

Dawkowanie oksykodonu

Oksykodon stosuje się doustnie, w formie tabletek o przedłużonym uwalnianiu, roztworu o natychmiastowym uwalnianiu oraz w postaci iniekcji dożylnych lub podskórnych. 

Dawkowanie lekarz ustala indywidualnie dla pacjenta, w zależności od jego wrażliwości oraz stopnia nasilenia bólu. U pacjentów leczonych wcześniej opioidami może być konieczne zastosowanie większych dawek, niż u pacjentów, u których opioidy nie były stosowane. 

Podanie doustne - tabletki o przedłużonym uwalnianiu do 400mg/dobę, tabletek nie należy rozkruszać, rozgryzać, ani dzielić. Roztwór doustny - do 20mg/dobę. Podanie dożylne - bolus dożylny - do 60mg/dobę. Podanie podskórne - bolus podskórny - do 30mg/dobę, infuzja podskórna - do 7,5mg na dobę. 

 

Przeciwskazania do stosowania oksykodonu

Przeciwwskazania do stosowania oksykodonu to nadwrażliwość na oksykodon, ciężka depresja oddechowa z i/lub hiperkapnią, ciężka przewlekła choroba obturacyjna płuc, ciężka astma oskrzelowa, serce płucne oraz niedrożność porażenna jelit. 

 

 

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania oksykodonu

Oksykodonu nie należy stosować u pacjentów w wieku poniżej 12 roku życia, ze względu na brak wystarczających danych o skuteczności i bezpieczeństwie stosowania substancji w tej grupie wiekowej. 

Należy zachować ostrożność u pacjentów z zaburzeniami czynności płuc, wątroby i nerek, w podeszłym wieku, osłabionych, z chorobą Addisona, rozrostem prostaty, obrzękiem śluzowatym, chorobami zapalnymi jelit, kamicą żółciową, zapaleniem trzustki, z podwyższonym ciśnieniem śródczaszkowym, padaczką oraz leczonych inhibitorami MAO, ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia depresji oddechowej. Po zabiegach na jelitach, substancję można zastosować dopiero po upewnieniu się, że jelita pracują. 

Podczas długotrwałego stosowania oksykodonu, może rozwinąć się u pacjenta tolerancja na lek - skuteczne leczenie będzie wymagało większych dawek, ponadto możliwe jest rozwinięcie się uzależnienia fizycznego i psychicznego.

 

Interakcje oksykodonu z innymi substancjami czynnymi

Nie należy stosować tych substancji jednocześnie, ze względu na znaczne ryzyko wystąpienia zaburzeń oddychania, dodatkowo może pojawić się senność, zawroty głowy, nadmierna sedacja, problemy z koncentracją i myśleniem.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Asenapina (Asenapine) neuroleptyki atypowe
Klozapina (Clozapine) neuroleptyki atypowe
Bupropion zwiększa stężenie oksykodonu we krwi, czym nasila jego działanie, ponadto połączenie tych substancji może powodować drgawki.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Bupropion (Bupropion) NDRI - inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i dopaminy
Zolpidem nasila działanie depresyjne oksykodonu na OUN oraz układ oddechowy .
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Zolpidem (Zolpidem) niebenzodiazepinowe leki nasenne
Ryzyko zaburzeń oddychania, śpiączka, a nawet zgon.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Buprenorfina (Buprenorphine) substancje o działaniu agonistyczno-antagonistycznym na receptory opioidowe
Metokarbamol (Methocarbamol) inne substancje stosowane w zaburzeniach układu mięśniowo-szkieletowego
Pentazocyna (Pentazocine) substancje o działaniu agonistyczno-antagonistycznym na receptory opioidowe
Rasagilina (Rasagiline) IMAO - inhibitory monoaminooksydazy
Tapentadol (Tapentadol) agoniści receptora opioidowego
Tasimelteon (Tasimelteon) melatonina i analogi
Łącznie stosowanie tych substancji może prowadzić do hipotensji, śpiączki, wysokiej gorączki, a nawet zgonu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Linezolid (Linezolid) inne leki przeciwbakteryjne
Połączenie tych substancji ma depresyjny wpływ na centralny układ nerwowy.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Palonosetron (Palonosetron) setrony - antagoniści receptora serotoninowego 5-HT3
Zwiększone ryzyko zaparć, zaburzenia świadomości i funkcji motorycznych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Pregabalina (Pregabalin) leki przeciwpadaczkowe - analogi GABA
Może wystąpić nasilenie działania desmopresyny, zatrzymanie wody i hiponatremia.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Desmopresyna (Desmopressin) wazopresyna i analogi
Może wystąpić nadmierna sesacja, znaczne obniżenie ciśnienia krwi oraz zaburzenia oddychania.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Fentanyl (Fentanyl) agoniści receptora opioidowego
Morfina (Morphine) agoniści receptora opioidowego
Pentazocyna (Pentazocine) substancje o działaniu agonistyczno-antagonistycznym na receptory opioidowe
Petydyna (Pethidine) agoniści receptora opioidowego
Znosi działanie oksykodonu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Naltrekson (Naltrexone) antagoniści receptora opioidowego
Znaczne obniżenie ciśnienia krwi, senność, wysoka gorączka oraz zaburzenia świadomości.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Selegilina (Selegiline) IMAO - inhibitory monoaminooksydazy

Interakcje oksykodonu z pożywieniem

Należy unikać owoców grejpfruta oraz soku grejpfrutowego. 

Interakcje oksykodonu z alkoholem

Nie należy łączyć oksykodonu z alkoholem, ze względu na możliwość wystąpienia depresji oddechowej. 

Wpływ oksykodonu na prowadzenie pojazdów

Oksykodon może obniżać zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługiwania maszyn, zwłaszcza na początku leczenia, bądź w trakcie zmiany dawki. U pacjentów ustabilizowanych, zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn może pozostać zachowana. Lekarz po ocenie działania leku na pacjenta może zezwolić na prowadzenie pojazdów. 

Inne rodzaje interakcji

Oksykodon może powodować uzyskanie pozytywnego testu antydopingowego. 

Wpływ oksykodonu na ciążę

Nie należy stosować oksykodonu w czasie ciąży, ze względu na nieznany wpływ substancji w tej grupie pacjentów. U noworodka, którego matka stosowała w ciąży oksykodon, może rozwinąć się zespół odstawienny, natomiast podawanie podczas porodu grozi depresją oddechową u dziecka. 

Wpływ oksykodonu na laktację

Oksykodon przenika do mleka matki, z tego względu nie należy go stosować podczas karmienia piersią. 

Wpływ oksykodonu na płodność

Badania na szczurach nie wykazały wpływu na płodność. 

Skutki uboczne

zawroty głowy
senność
uspokojenie
ból głowy
świąd
nudności
osłabienie i pocenie
wymioty
depresja
sedacja
drżenie
duszność
skurcz oskrzeli
splątanie
koszmary senne
letarg
suchość błony śluzowej jamy ustnej
zmiany nastroju
nerwowość
niedociśnienie tętnicze
bezsenność
biegunka
czkawka
wysypka
omdlenia
bolesne oddawanie moczu
zatrzymanie moczu
parestezje
reakcje skórne
zaburzenia myślenia
ból brzucha
utrata apetytu
zmniejszenie apetytu
nagłe parcie na mocz
zaburzenia lękowe
zaburzenia koordynacji
kaszel
migrena
nadwrażliwość
niepokój
omamy
owrzodzenie jamy ustnej
pobudzenie
tachykardia
uzależnienie fizyczne i psychiczne
zaburzenia koncentracji
obrzęk
zaburzenia smaku
zaburzenia widzenia
złe samopoczucie
zmniejszenie libido
hipertonia
drżenia mięśniowe
zwiększone napięcie mięśni
gorączka
dreszcze
zaburzenia słuchu
zapalenie błony śluzowej jamy ustnej
kolka żółciowa
Rozszerzenie naczyń
Niedoczulica
impotencja
chwiejność emocjonalna
zaczerwienienie skóry twarzy
przypadkowe urazy, złamania, otarcia naskórka
zwężenie źrenic
dezorientacja
euforia
tolerancja na lek
zmniejszony popęd płciowy
brak krwawień miesiączkowych
wzmożony apetyt
zmniejszenie masy ciała
pragnienie
zwiększenie masy ciała
Niepamięć
Dysfagia
odwodnienie
zaburzenia dotyczące zębów
smoliste stolce
suchość skóry
Opryszczka
napady drgawkowe
kołatanie serca
reakcje anafilaktyczne
zwiększona aktywność enzymów wątrobowych
zaburzenia mowy
pokrzywka
niedrożność jelit
cholestaza
próchnica zębów
zespół z odstawienia u noworodków
agresja

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Inne możliwe skutki uboczne

Iniekcja - działania niepożądane takie same, jak przy stosowaniu doustnym. 

Objawy przedawkowania oksykodonu

Przedawkowane oksykodonu daje typowe objawy zatrucia opioidami - zwężenie źrenic, depresja oddechowa, senność, niedociśnienie oraz bradykardia. Ciężkie przypadki przedawkowania mogą prowadzić do śpiączki, niewydolności krążenia i w efekcie do zgonu. 

Mechanizm działania oksykodonu

Mechanizm działania oksykodonu polega na pobudzaniu obwodowych i ośrodkowych receptorów opioidowych typu mi oraz kappa w mózgu i w rdzeniu kręgowym. Wykazuje działanie analgetyczne, przeciwkaszlowe, uspokajające i przeciwlękowe. 

Wchłanianie oksykodonu

Oksykodon po podaniu doustnym wchłania się w 60 do 87%, niezależnie od przyjmowania posiłku. Maksymalne stężenie w osoczu następuje po około 3 godzinach. 

Dystrybucja oksykodonu

Oksykodon w ok. 45% wiąże się z białkami osocza, okres półtrwania początkowo wynosi 0,6 godziny w odniesieniu do ok. 40% substancji oraz 6,9 godziny dla pozostałych 60%. Objętość dystrybucji wynosi 2,6l/kg. 

Metabolizm oksykodonu

Oksykodon metabolizowany jest w wątrobie do noroksykodonu, oksymorfonu i innych związków sprzężonych z kwasem glukuronowym, najprawdopodobniej przez udział izoenzymów CYP3A4 oraz CYP2D6. Metabolity nie wykazują żadnego działania farmakologicznego. 

Wydalanie oksykodonu

Oksykodon i jego metabolity wydalane są z kałem i moczem.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij