Nicergolina, Nicergolinum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o nicergolinie

Rok wprowadzenia na rynek
1974
Substancje aktywne
nicergolina
Działanie nicergoliny
przeciwagregacyjne (przeciwpłytkowe, zmniejsza agregację płytek krwi), przeciwmiażdżycowe (zapobiega rozwojowi i powikłaniom miażdżycy), przeciwmigrenowe, przeciwutleniające (antyoksydacyjne), rozszerza naczynia krwionośne, rozszerza naczynia mózgowe (poprawia krążenie mózgowe)
Postacie nicergoliny
tabletki drażowane, tabletki powlekane
Układy narządowe
układ krwionośny (sercowo-naczyniowy)
Specjalności medyczne
Angiologia, Chirurgia naczyniowa, Choroby wewnętrzne, Diabetologia, Geriatria, Kardiologia, Medycyna rodzinna, Neurochirurgia, Neurologia, Okulistyka
Rys historyczny nicergoliny

Nicergolina została opatentowana w 1966 roku, a do lecznictwa została wprowadzona w 1974 przez włoską firmę Farmitalia pod nazwą Sermion.

Wzór sumaryczny nicergoliny

C24H26BrN3O3

Spis treści

Wybrane produkty lecznicze dopuszczone do obrotu w RP zawierające nicergolinę

Wskazania do stosowania nicergoliny

Nicergolina należy do grupy leków rozszerzających naczynia obwodowe. Poprawia przepływ krwi w obrębie mózgu oraz przeciwdziała zlepianiu (agregacji) płytek krwi.

Nicergolina jest stosowana w łagodnym i umiarkowanym otępieniu starczym, migrenach pochodzenia naczyniowego, nadmiernej agregacji płytek krwi oraz zwyrodnieniu plamki żółtej. Zaleca się również stosowanie nicergoliny w postępowaniu chorób, atakujących kończyny: choroba Buergera (zakrzepowo-zarostowe zapalenie naczyń w obrębie nóg), chorobie Raynauda (napadowe skurcze tętnic w obrębie rąk), w arteriopatii kończyn.

Nicergolinę wykorzystuje się również w szumach usznych i zawrotach głowy.

Dawkowanie nicergoliny

Nicergolinę stosuję się doustnie przed posiłkiem, w razie dolegliwości żołądkowych lek należy podawać w czasie posiłku. 

Dawki dobowe nicergoliny wynoszą od 10 do 60 mg na dobę. Przeciętna dawka to 30 mg na dobę.

U pacjentów wrażliwych, mających problem z zasypianiem rezygnuję się z dawki wieczornej.

Leczenie nicergoliną jest długotrwałe.

W przypadku braku możliwości podania leku doustnie, można podać go dożylnie lub domięśniowo.

Przeciwskazania do stosowania nicergoliny

Przeciwskazaniami są nadwrażliwość na nicergolinę, ostre krwotoki, świeży zawał mięśnia sercowego.

Wśród przeciwskazań wymienić można również:

  • zapaść;
  • ciężką bradykardie (spowolnienie rytmu serca);
  • niedociśnienie tętnicze czy ortostatyczne.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania nicergoliny

Nicergolinę należy ostrożnie stosować u pacjentów z zaburzeniami rytmu serca oraz z zaburzoną czynnością nerek, skazą moczanową.

Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów leczonych jednocześnie nicergoliną oraz lekami przeciwzakrzepowymi, lekami obniżającymi ciśnienie krwi czy wpływającymi na metabolizm i usuwanie kwasu moczowego z organizmu.

Należy zaprzestać stosowania nicergoliny w przypadku zaobserwowania objawów zatrucia alkaloidami sporyszu (nudności, wymioty, bóle brzucha, biegunki).

Nicergolina może indukować procesy włóknienia, które pojawiają się głównie w okolicy płuc, otrzewnej oraz serca.

Przeciwwskazania nicergoliny do łączenia z innymi substancjami czynnymi

Nicergoliny nie należy podawać jednocześnie z lekami alfa lub beta- adrenomimetycznymi (są to leki pobudzające receptory alfa i beta w układzie nerwowym współczulnym).

Interakcje nicergoliny z innymi substancjami czynnymi

Wzajemne wykluczenie swojego działania.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Pseudoefedryna (Pseudoephedrine) agoniści receptorów alfa- i beta-adrenergicznych
Nadmierne obniżenie ciśnienia krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Acebutolol (Acebutolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Atenolol (Atenolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Betaksolol (Betaxolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Bisoprolol (Bisoprolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Karwedilol (Carvedilol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Nasilenie działania przeciwzakrzepowego, zwiększenie ryzyka krwawień.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Acenokumarol (Acenocoumarol) leki przeciwzakrzepowe - antagoniści witaminy K
Bemiparyna (Bemiparin) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Klopidogrel (Clopidogrel) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Warfaryna (Warfarin) leki przeciwzakrzepowe - antagoniści witaminy K
Nasilenie działania obniżającego ciśnienie krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Amlodypina (Amlodipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Felodypina (Felodipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Irbesartan (Irbesartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Klonidyna (Clonidine) agoniści receptora imidazolowego
Lacydypina (Lacidipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Lerkanidypina (Lercanidipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Nasilenie działania przeciwzakrzepowego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Dabigatran (Dabigatran) leki przeciwzakrzepowe-inhibitory trombiny
Heparyna (Heparin) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Enoksaparyna (Enoxaparin) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Nadmierne obniżenie ciśnienia krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Cilazapryl (Cilazapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Enalapril (Enalapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Kandesartan (Candesartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Metyldopa (Methyldopa) agoniści receptorów alfa-2 adrenergicznych
Walsartan (Valsartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Nadmierne obniżenie ciśnienia krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Lizynopryl (Lisinopril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Losartan (Losartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Metoprolol (Metoprolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Ramipryl (Ramipril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Zwiększone ryzyko krwawień.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Treprostinil (Treprostinil) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek

Interakcje nicergoliny z alkoholem

Alkohol nasila działanie niepożądane nicergoliny dotyczące układu nerwowego, takie jak zaburzenia snu, omdlena, zawroty głowy, niepokój, senność lub bezsenność.

Wpływ nicergoliny na prowadzenie pojazdów

Nicergolina wywołuje działania niepożądane ze strony układu nerwowego, takie jak senność, zawroty głowy i zmniejszenie szybkości reagowania, dlatego należy unikać prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn do czasu upewnienia się , że lek nie wywołuje wyżej wymienionych działań niepożądanych.

Inne rodzaje interakcji

Nicergolina jest metabolizowana przez cytochrom P450, dlatego nie można wykluczyć interakcji z lekami, metabolizowanymi w ten sam sposób.

Wpływ nicergoliny na ciążę

Nie należy stosować nicergoliny w ciąży, ponieważ nie ma danych uznających bezpieczeństwo stosowania w ciąży.

Wpływ nicergoliny na laktację

Nie należy stosować nicergoliny w okresie karmienia piersią, ponieważ nie ustalono czy nicergolina przenika do mleka kobiecego.

Skutki uboczne

zaburzenia żołądkowo-jelitowe
bezsenność
biegunka
ból głowy
hipotonia (niedociśnienie) ortostatyczna
nudności
pobudzenie
senność
świąd
zaparcia
zawroty głowy
bradykardia
stan splątania
zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi
zaczerwienienie skóry twarzy
wysypka
zwłóknienie płuc
uczucie gorąca
zwłóknienie zastawki serca
włóknienie zaotrzewnowe
zwłóknienie mięśnia sercowego

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Inne możliwe skutki uboczne

Po podaniu dożylnym nicergoliny możliwy jest spadek ciśnienia tętniczego, dlatego należy odpoczywać po nim kilka minut.

Objawy przedawkowania nicergoliny

Objawy po przedawkowaniu nicergoliny to nieznaczne obniżenie ciśnienia tętniczego (spowodowane zaburzeniami krążenia obwodowego) oraz oziębienie skóry.

Mechanizm działania nicergoliny

Nicergolina to półsyntetyczna pochodna ergotaminy. Substancja oddziałując na  alfa-receptory w  mięśniach gładkich naczyń rozszerza je,  zwiększając w ten sposób przepływ krwi przez naczynia w mózgu, płucach czy kończynach.

Wykazuje  działanie antyagregacyjne.

Wchłanianie nicergoliny

Nicergolina dobrze wchłania się po podaniu doustnym ( 90-100% dawki ).

Maksymalne stężenie osiąga 1h do 1,5h od momentu podania.

Dystrybucja nicergoliny

Nicergolina wiąże się z białkami osocza w ilości 82 do 87%.

Metabolizm nicergoliny

90% wchłoniętej dawki ulega metabolizmowi na drodze hydrolizy i demetylacji we krwi i tkankach oraz w wątrobie na drodze sprzężenia z kwasem glukuronowym.

Głównym aktywnym metabolitem nicergoliny jest MDL (10-metoksy-6-metyloergolino-8-beta-metanol ).

Wydalanie nicergoliny

Nicergolina i jej metabolity wydalana jest głównie przez nerki (66-80%), a w niewielkim stopniu z kałem (10-20%). Okres półtrwania niezmienionej nicergoliny wynosi 2,5h, a aktywnego metabolitu MDL  od 12h do 17h.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij