Milnacypran, Milnacipranum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o milnacypranie

Rok wprowadzenia na rynek
1996
Substancje aktywne
milnacypran, milnacypranu chlorowodorek
Działanie milnacypranu
przeciwdepresyjne (antydepresyjne, tymoleptyczne), wspomaga leczenie przewlekłego bólu
Postacie milnacypranu
kapsułki
Układy narządowe
układ nerwowy i narządy zmysłów
Specjalności medyczne
Psychiatria, Reumatologia
Rys historyczny milnacypranu

Milnacypran został wprowadzony w 1996 roku przez podmiot odpowiedzialny Pierre Fabre Medicament. Początkowym wskazaniem była depresja. W 2009 roku w Stanach Zjednoczonych zatwierdzono milnacypran w leczeniu fibromialgii.

Wzór sumaryczny milnacypranu

C15H22N2O

Spis treści

Wskazania do stosowania milnacypranu

Wskazania do stosowania milnacypranu różnią się w zależności od regionu świata i obejmują leczenie u osób dorosłych ciężkich depresji oraz fibromialgii (przewlekły ból z towarzyszącymi zaburzeniami snu, zmęczeniem i innymi objawami somatycznymi).

Dawkowanie milnacypranu

Dawka stosowana w leczeniu zależna jest od jednostki chorobowej, wieku, chorób towarzyszących (zaburzona praca nerek) itp.
Milnacypran przyjmuje się doustnie, najlepiej podczas posiłku i w dawkach podzielonych.
Maksymalna dawka dobowa stosowana w leczeniu depresji wynosi 100 mg.
Z dostępnych danych wynika, że dawki dobowe 200 mg milnacypranu u chorych na fibromialgię są dobrze tolerowane.
Leczenie przeciwdepresyjne musi trwać co najmniej 6 miesięcy, aby nie doszło do nawrotu objawów. Przy odstawianiu leku należy stopniowo zmniejszać dawkę.
Stosowanie milnacypranu nie jest zalecane u osób poniżej 18 roku życia ze względu na ryzyko nasilenia myśli i zachowań samobójczych.

Przeciwskazania do stosowania milnacypranu

Przeciwwskazaniem są nadwrażliwość na milnacypran, okres karmienia piersią, a także niekontrolowane nadciśnienie tętnicze i ciężka lub niestabilna choroba wieńcowa.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania milnacypranu

Efekty działania leku pojawiają się po 1-3 tygodniach od rozpoczęcia terapii. Pacjenci muszą być kontrolowani do czasu uzyskania znaczącej remisji depresji ze względu na nasilenie ryzyka myśli samobójczych i samookaleczeń. W grupie pacjentów podwyższonego ryzyka są osoby poniżej 25 roku życia. Należy uprzedzić o tym ryzyku osoby opiekujące się pacjentem. Każde niepokojące objawy powinny być skonsultowane z lekarzem.
Łączenie milnacypranu z lekami serotoninergicznymi (np. linezolid, moklobemid, petydyna) może prowadzić do wystąpienia tzw. zespołu serotoninowego, który objawia się hipertermią (wzrost temperatury całego ciała), sztywnością, drgawkami, splątaniem, krańcowym pobudzeniem, wahaniami ciśnienia tętniczego, a w ostateczności może doprowadzić do śpiączki.
Szczególną ostrożność należy zachować u osób w podeszłym wieku i z niewydolnością nerek ze względu na ryzyko zwiększonej ekspozycji na lek w tej grupie pacjentów.
W przypadku wystąpienia żółtaczki lub zmiany fazy depresyjnej na maniakalną należy przerwać przyjmowanie milnacypranu.
Kolejną grupą pacjentów, na którą należy zwrócić szczególną uwagę są osoby z chorobami serca, z padaczką, z zaburzeniami oddawania moczu, z nadciśnieniem tętniczym, z jaskrą z wąskim katem przesączania lub z wysokim ciśnieniem śródgałkowym.
Podczas stosowania milnacypranu może dojść do hiponatremii, zwłaszcza wśród osób w podeszłym wieku, niedożywionych, stosujących jednocześnie m.in. leki moczopędne i ze współistniejącą marskością wątroby. 
Odnotowano przypadki krwawienia u osób stosujących milnacypran.
Nie należy nagle przerywać terapii milnacypranem, ponieważ wiąże się to z wystąpieniem objawów odstawienia, które ustępują zwykle samoistnie w ciągu 2 tygodni. U części pacjentów objawy te mogą utrzymywać się dłużej (do 3 miesięcy lub dłużej). Stopień nasilenia objawów zależy od długości terapii, stosowanej dawki i szybkości jej zmniejszenia.

Przeciwwskazania milnacypranu do łączenia z innymi substancjami czynnymi

Milnacypranu nie należy łączyć z nieodwracalnymi inhibitorami monoaminooksydazy (np. selegilina).

Interakcje milnacypranu z innymi substancjami czynnymi

Zwiększenie ryzyka wystąpienia zespołu serotoninergicznego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Almotryptan (Almotriptan) tryptany - selektywni agoniści receptora serotoninowego 5-HT1
Amitryptylina (Amitriptyline) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Buspiron (Buspirone) leki przeciwlękowe wpływające na przekaźnictwo serotoninergiczne
Citalopram (Citalopram) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Dekstrometorfan (Dextromethorphan) substancje przeciwkaszlowe działające ośrodkowo
Difenhydramina (Diphenhydramine) antagoniści receptorów histaminowych H1 z działaniem ośrodkowym
Doksepina (Doxepin) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Duloksetyna (Duloxetine) SNRI - inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny, bez działania na receptory
Eletryptan (Eletriptan) tryptany - selektywni agoniści receptora serotoninowego 5-HT1
Ergotamina (Ergotamine) alkaloidy sporyszu
Escitalopram (Escitalopram) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Fluoksetyna (Fluoxetine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Fluwoksamina (Fluvoxamine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Frowatryptan (Frovatriptan) tryptany - selektywni agoniści receptora serotoninowego 5-HT1
Karbamazepina (Carbamazepine) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe
Klomipramina (Clomipramine) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Linezolid (Linezolid) inne leki przeciwbakteryjne
Metoklopramid (Metoclopramide) prokinetyki o zróżnicowanym mechanizmie działania
Moklobemid (Moclobemide) IMAO - inhibitory monoaminooksydazy
Naratryptan (Naratriptan) tryptany - selektywni agoniści receptora serotoninowego 5-HT1
Nefopam (Nefopam) inne leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe
Opipramol (Opipramol) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Paroksetyna (Paroxetine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Petydyna (Pethidine) agoniści receptora opioidowego
Ryzatryptan (Rizatriptan) tryptany - selektywni agoniści receptora serotoninowego 5-HT1
Selegilina (Selegiline) IMAO - inhibitory monoaminooksydazy
Sertralina (Sertraline) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Sumatryptan (Sumatriptan) tryptany - selektywni agoniści receptora serotoninowego 5-HT1
Tramadol agoniści receptora opioidowego
Trazodon (Trazodone) SARI - selektyne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, dodatkowo blokujące receptor dla serotoniny
Triprolidyna (Triprolidine) antagoniści receptorów histaminowych H1 z działaniem ośrodkowym
Wenlafaksyna (Venlafaxine) SNRI - inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny, bez działania na receptory
Węglan litu (Lithium carbonate) neuroleptyki atypowe
Sibutramina (Sibutramine) SNRI - inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny, bez działania na receptory
Zwiększone ryzyko krwawień.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Abcyksymab (Abciximab) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Acenokumarol (Acenocoumarol) leki przeciwzakrzepowe - antagoniści witaminy K
Bemiparyna (Bemiparin) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Cilostazol (Cilostazol) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Dabigatran (Dabigatran) leki przeciwzakrzepowe-inhibitory trombiny
Dalteparyna (Dalteparin) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Deksibuprofen (Dexibuprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Deksketoprofen (Dexketoprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Eptyfibatyd (Eptifibatide) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Fenylobutazon (Phenylbutazone) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Flurbiprofen (Flurbiprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Fondaparynuks (Fondaparinux) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory czynnika Xa
Heparyna (Heparin) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Ibuprofen (Ibuprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Indometacyna (Indomethacin) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Ketoprofen (Ketoprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Klopidogrel (Clopidogrel) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Kwas acetylosalicylowy (Acetylsalicylic acid) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Metamizol (Metamizole) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Nabumeton (Nabumetone) NLPZ hamujące silniej COX-2 niż COX-1
Nadroparyna (Nadroparin calcium) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Naproksen (Naproxen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Nimesulid (Nimesulide) NLPZ hamujące silniej COX-2 niż COX-1
Parnaparyna (Parnaparin) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Piroksykam (Piroxicam) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Prasugrel (Prasugrel) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Tikagrelor (Ticagrelor) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Tiklopidyna (Ticlopidine) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Warfaryna (Warfarin) leki przeciwzakrzepowe - antagoniści witaminy K
Worapaksar (Vorapaksar) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Diklofenak (Diclofenac) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Enoksaparyna (Enoxaparin) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Ryzyko poważnych zaburzeń rytmu serca.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Adrenalina (Adrenaline) leki wpływające na receptory adrenergiczne i dopaminergiczne
Nagły wzrost ciśnienia tętniczego i ryzyko arytmii po podaniu dożylnym lub domięśniowym wymienionych leków.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Dobutamina (Dobutamine) leki wpływające na receptory adrenergiczne i dopaminergiczne
Dopamina (Dopamine) agoniści receptorów dopaminowych
Fenoterol (Fenoterol) agoniści receptorów beta-2 adrenergicznych
Midodryna (Midodrine) agoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Noradrenalina (Noradrenaline, norepinephrine) leki wpływające na receptory adrenergiczne i dopaminergiczne
Salbutamol (Salbutamol) agoniści receptorów beta-2 adrenergicznych
Efedryna (Ephedrine) agoniści receptorów alfa- i beta-adrenergicznych

Interakcje milnacypranu z alkoholem

Nie udowodniono interakcji milnacypranu z alkoholem, ale łącznie alkoholu z lekami z grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny nie jest zalecane.

Wpływ milnacypranu na prowadzenie pojazdów

Milnacypran nie upośledza zdolności prowadzenia pojazdów. Jednak jak każda substancja psychoaktywna wymaga zachowania szczególnej ostrożności i indywidualnej obserwacji do czasu uzyskania pewności, że terapia nie wpływa na sprawność i umiejętności prowadzenia pojazdów.

Inne rodzaje interakcji

Przyjmowanie preparatów z dziurawca podczas leczenia milnacypranem może nasilać ryzyko zespołu serotoninowego.

Wpływ milnacypranu na ciążę

W badaniach wśród zwierząt nie wykazano szkodliwego wpływu milnacypranu na reprodukcję. U noworodków, których matki stosowały w ciąży milnacypran obserwowano objawy, takie jak: zwiększona drażliwość, trudności z karmieniem, przyspieszony oddech, uporczywy płacz, drżenia, zmniejszone lub zwiększone napięcie mięśni. Objawy te występowały w pierwszych dniach życia noworodka i nie wiązały się z ciężkimi powikłaniami. Stosowanie milnacypranu w okresie ciąży nie jest zalecane.

Wpływ milnacypranu na laktację

Milnacypran jest obecny w mleku kobiecym. Nie zaleca się jego stosowania w okresie laktacji.

Skutki uboczne

biegunka
bóle brzucha
depresja
drżenie
lęk
migrena
nadciśnienie
niestrawność
palpitacje
pobudzenie
senność
suchość błony śluzowej jamy ustnej
świąd
tachykardia
wymioty
wysypka
zaburzenia snu
zaparcia
zawroty głowy
zmęczenie
nadmierne pocenie się
zaburzenia erekcji
uderzenia gorąca
zachowania samobójcze
ból jąder
częstomocz
trudności w oddawaniu moczu
ból mięśniowo-szkieletowy
Zaburzenia ejakulacji
zaburzenia jedzenia
akatyzja
arytmia
ból oka
ból w klatce piersiowej
duszność
kaszel
koszmary senne
mania
myśli samobójcze
nadwrażliwość
niewyraźne widzenie
omdlenia
pokrzywka
splątanie
wzdęcia
zaburzenia akomodacji
zaburzenia pamięci
zaburzenia smaku
zaburzenia widzenia
zapalenie błony śluzowej żołądka
zapalenie jamy ustnej
zatrzymanie moczu
złe samopoczucie
zmniejszenie libido
halucynacje
zmniejszenie masy ciała
gorączka
urojenia
hemoroidy
nietrzymanie moczu
dreszcze
szumy uszne
dyskomfort w jamie brzusznej
zaburzenia równowagi
skurcze dodatkowe
Przebarwienie moczu
ból mięśni
zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych
Hiperlipidemia
Sztywność mięśni
zaburzenia miesiączkowania
atak paniki
zapalenie jelit
rozszerzenie źrenicy
zawał mięśnia sercowego
suchość błony śluzowej nosa
niedociśnienie ortostatyczne
obfite miesiączkowanie
brak miesiączki
zespół Raynauda
zaburzenia prostaty
krwawienia maciczne
dermatoza
wrzody żołądka
zespół suchego oka
Blokada odnogi pęczki Hisa
choroby gardła
zaburzenia perystaltyki przewodu pokarmowego
drgawki
dyskineza
parkinsonizm
wstrząs anafilaktyczny
nadwrażliwość na światło
zaburzenia psychotyczne
zaburzenia myślenia
Dławica piersiowa
uszkodzenie komórek wątroby
polekowe zapalenie wątroby
Nieprawidłowe wydzielanie hormonu antydiuretycznego
udar mózgu
agresja
hiponatremia
wybroczyny
zespół Stevensa-Johnsona
zespół serotoninowy
cytolityczne zapalenie wątroby

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Objawy przedawkowania milnacypranu

Wśród objawów przedawkowania można wyróżnić omdlenia, nieregularne bicie serca, trudności w oddychaniu, senność, wzmożoną potliwość, nudności, wymioty, zaparcia, zaburzenia świadomości.

Mechanizm działania milnacypranu

Milnacypran hamuje wychwyt zwrotny serotoniny i w nieco większym stopniu noradrenaliny, zwiększając ich stężenie w szczelinie synaptycznej i zapoczątkowując kaskadę zdarzeń wewnątrzneuronowych. Lek nie wykazuje powinowactwa do receptorów histaminowych H1, adrenergicznych α1, dopaminergicznych, opioidowych ani benzodiazepinowych. Milnacypran nie wywiera istotnego wpływu na receptory muskarynowe. Efektem działania milnacypranu jest zmniejszenie bólu, poprawa nastroju i zahamowanie rozwoju depresji. 

Wchłanianie milnacypranu

Milnacypran jest dobrze wchłaniany z przewodu pokarmowego bez względu na to czy jest przyjmowany z posiłkiem czy na czczo. Biodostępność wynosi 85-90%. Stężenie maksymalne milnacypranu osiągane jest po 2-4 h po podaniu. Stan stacjonarny zostaje osiągnięty po 2-3 dniach podawania leku.

Dystrybucja milnacypranu

Milnacypran wiąże się w 13% z białkami osocza.

Metabolizm milnacypranu

Metabolizm milnacypranu zachodzi w wątrobie. Lek ulega głównie sprzęganiu z kwasem glukuronowym. Wykryto niewielką ilość aktywnych metabolitów. Udział enzymów CYP450 w metabolizmie milnacypranu nie ma istotnego wpływu na interakcje lekowe.

Wydalanie milnacypranu

Okres półtrwania milnacypranu wynosi 8 h. Wydalanie odbywa się głównie z moczem w postaci niezmienionej. Lek zostaje całkowicie usunięty z organizmu w ciągu 2-3 dni od zakończenia terapii.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij