Mikonazol, Miconazolum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o mikonazolu

Rok wprowadzenia na rynek
1972
Substancje aktywne
azotan mikonazolu, mikonazol
Działanie mikonazolu
przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze
Postacie mikonazolu
aerozol, krem, puder leczniczy, tabletki dopochwowe, żel, żel do stosowania w jamie ustnej
Układy narządowe
powłoka wspólna (skóra i błony śluzowe), układ płciowy żeński, układ pokarmowy (trawienny)
Specjalności medyczne
Dermatologia i wenerologia, Ginekologia i położnictwo, Medycyna rodzinna, Pediatria
Rys historyczny mikonazolu

Mikonazol po raz pierwszy zsyntetyzowano w 1969 roku, a na rynek został wprowadzony w 1972 roku przez podmiot odpowiedzialny Janssen-Cilag AG.

Wzór sumaryczny mikonazolu

C18H14Cl4N2O

Spis treści

Wybrane produkty lecznicze dopuszczone do obrotu w RP zawierające mikonazol

Wskazania do stosowania mikonazolu

Mikonazol wykazuje aktywność przeciwgrzybiczą wobec dermatofitów i drożdżaków oraz przeciwbakteryjną, hamując namnażanie Gram-dodatnich pałeczek i ziarenkowców. 

Substancja podawana doustnie wskazana jest w leczeniu drożdżycy przewodu pokarmowego, jamy ustnej i gardła. Miejscowo, mikonazol stosuje się w pieluszkowym zapaleniu skóry, grzybicy skóry tułowia, głowy, rąk, pachwin, między palcami stóp, paznokci, spowodowanych przez dermatofity (Trichophyton rubrum, Epidermophyton floccosum, T. mentagrophytes) lub drożdżaki (np. Candida albicans). Ponadto lek stosuje się w drożdżakowych i grzybiczych zakażeniach pochwy.

Dawkowanie mikonazolu

Miknazol stosuje się doustnie, zewnętrznie na skórę i dopochwowo. Dawka stosowana w leczeniu zależna jest od wskazań, wieku i masy ciała.

Podanie doustne

Dawki zwykle stosowane (dobowe) u dzieci: 124–1000 mg.

Dawki zwykle stosowane (dobowe) u osób dorosłych: 50–1000 mg. 

Podanie zewnętrzne na skórę

Lek stosuje się raz do dwóch razy na dobę na zmienioną chorobowo powierzchnię na skórze, przez okres od 2 do 6 tygodni. 

Podanie dopochwowe

Dawka zwykle stosowana (dobowa) u osób dorosłych: 100 mg. 

Przeciwskazania do stosowania mikonazolu

Nie należy stosować mikonazolu w przypadku nadwrażliwości na substancję lub inne pochodne imidazolu. Podanie doustne przeciwwskazane jest u niemowląt poniżej czwartego miesiąca życia oraz u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania mikonazolu

Podczas doustnego stosowania mikonazolu zgłaszano przypadki ciężkich reakcji uczuleniowych, w tym anafilaksji i obrzęku naczynioruchowego oraz ciężkich reakcji skórnych (takich jak martwica toksyczno–rozpływna naskórka i zespół Stevens–Johnson’a). W razie wystąpienia podrażnienia, nadwrażliwości oraz przy pierwszym pojawieniu się wysypki należy przerwać leczenie mikonazolem.

Substancji nie należy stosować na zranioną skórę.

Przeciwwskazania mikonazolu do łączenia z innymi substancjami czynnymi

Mikonazolu stosowanego doustnie nie należy łączyć z lekami, metabolizowanymi przy udziale izoformy cytochromu P450 CYP3A4, takimi jak astemizol, beprydyl, cyzapryd, dofetylid, halofantryna, mizolastyna, pimozyd, chinidyna, sertyndol i terfenadyna, ponieważ istnieje ryzyko komorowych zaburzeń rytmu spowodowanych wydłużeniem odstępu QT. Ponadto nie należy przyjmować mikonazolu razem z alkaloidami sporyszu (zwiększone ryzyko zatrucia i martwicy kończyn), pochodnymi sulfonylomocznika (ryzyko hipoglikemii i śpiączki), triazolamem, podawanym doustnie midazolamem, doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi (ryzyko krwawień i krwotoków) oraz inhibitorami reduktazy HMG-CoA, takimi jak simwastatyna i lowastatyna.

Interakcje mikonazolu z innymi substancjami czynnymi

Mikonazol hamuje aktywność izoenzymów CYP2C9 i CYP3A4 cytochromu P450. Jednoczesne stosowanie mikonazolu z substancjami, których metabolizm przebiega przy udziale wymienionych izoenzymów, może powodować wydłużenie i zwiększenie siły działania tych substancji oraz zwiększenie ryzyka działań niepożądanych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Alprazolam (Alprazolam) BZD - benzodiazepiny
Buspiron (Buspirone) leki przeciwlękowe wpływające na przekaźnictwo serotoninergiczne
Busulfan (Busulfan) cytostatyki alkilujące
Cyklosporyna (Cyclosporine) inhibitory kalcyneuryny
Cyzapryd (Cisapride) substancje hamujące perystaltykę jelit o zróżnicowanym mechanizmie działania
Dihydroergotamina (Dihydroergotamine) inne substancje przeciwmigrenowe
Docetaksel (Docetaxel) inne cytostatyki pochodzenia naturalnego
Ergotamina (Ergotamine) alkaloidy sporyszu
Gliklazyd (Gliclazide) doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika
Glikwidon (Gliquidone) doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika
Glimepiryd (Glimepiride) doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika
Glipizyd (Glipizide) doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika
Karbamazepina (Carbamazepine) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe
Lowastatyna (Lovastatin (monacolin k, mevinolin)) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Metyloprednizolon (Methylprednisolone) glikokortykosteroidy
Midazolam (Midazolam) BZD - benzodiazepiny
Reboksetyna (Reboxetine) substancje przeciwdepresyjne o innym mechanizmie działania
Sakwinawir (Saquinavir) przeciwwirusowe nukleozydy i nukleotydy
Sildenafil (Sildenafil) inhibitory fosfodieasterazy V - PDE5
Simwastatyna (Simvastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Syrolimus (Sirolimus) selektywne leki immunosupresyjne
Takrolimus (Tacrolimus) inhibitory kalcyneuryny
Warfaryna (Warfarin) leki przeciwzakrzepowe - antagoniści witaminy K
Werapamil (Verapamil) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
Glibenklamid (Glibenclamide) doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika
Osłabienie siły działania antybiotyków polienowych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Natamycyna (Natamycin) antybiotyki przeciwgrzybicze
Nystatyna (Nystatin) antybiotyki przeciwgrzybicze

Wpływ mikonazolu na ciążę

Nie zaleca się stosowania mikonazolu u kobiet w ciąży, ze względu na brak dostatecznych danych dotyczących bezpieczeństwa terapii.

Wpływ mikonazolu na laktację

Nie zaleca się stosowania mikonazolu u kobiet karmiących piersią, z uwagi na brak danych dotyczących przenikania substancji i jej metabolitów do mleka matki.

Skutki uboczne

biegunka
nadwrażliwość
obrzęk naczynioruchowy
pokrzywka
reakcje anafilaktyczne
wysypka
zapalenie jamy ustnej
zapalenie wątroby
zespół Stevensa-Johnsona
reakcja polekowa z eozynofilią i objawami uogólnionymi (DRESS)
ostra uogólniona osutka krostkowa
martwica toksyczno-rozpływna naskórka
odbarwienie języka

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Inne możliwe skutki uboczne

Podanie dopochwowe: nadwrażliwość, uczulenie, podrażnienie w miejscu podania. 

Podanie na skórę: bardzo rzadko mogą występować reakcje anafilaktyczne, obrzęk naczynioruchowy, nadwrażliwość,  pokrzywka, kontaktowe zapalenie skóry, świąd, wysypka, rumień, odbarwienie skóry, podrażnienie, uczucie pieczenia i świąd w miejscu podania.

Objawy przedawkowania mikonazolu

Przedawkowanie mikonazolu zastosowanego doustnie może powodować wymioty i biegunkę. Zbyt częste stosowanie substancji na skórę  może prowadzić do podrażnień.

Mechanizm działania mikonazolu

Mikonazol działa przeciwgrzybiczo na gatunki z rodzaju Candida oraz przeciwbakteryjnie na bakterie Gram–dodatnie (np. Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus i Erysipelothrix insidiosa). Aktywność przeciwgrzybicza mikonazolu wynika z zahamowania biosyntezy ergosterolu w błonie komórkowej grzybów.  Ponadto substancja powoduje zaburzenia w składnikach lipidowych błony cytoplazmatycznej i w konsekwencji martwicę komórki grzyba.

Wchłanianie mikonazolu

Mikonazol słabo wchłania się z przewodu pokarmowego. Stężenie maksymalne w osoczu osiąga po około dwóch godzinach.

Dystrybucja mikonazolu

Mikonazol wiąże się w 88,2% z białkami osocza.

Metabolizm mikonazolu

Mikonazol metabolizowany jest głównie w wątrobie. Mniej niż 1% przyjętej dawki wydalane jest w postaci niezmienionej.

Wydalanie mikonazolu

Okres półtrwania mikonazolu w fazie eliminacji wynosi około 20 godzin.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij