Midodryna, Midodrini hydrochloridum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o midodrynie

Rok wprowadzenia na rynek
1996
Substancje aktywne
midodryny chlorowodorek
Działanie midodryny
podwyższa ciśnienie krwi
Postacie midodryny
tabletki
Układy narządowe
układ krwionośny (sercowo-naczyniowy)
Specjalności medyczne
Choroby wewnętrzne, Kardiologia, Medycyna rodzinna
Rys historyczny midodryny

Midodryna została zatwierdzona w Stanach Zjednoczonych przez Agencję Żywności i Leków, tj. (z ang. Food and Drug Administration) FDA w 1996, jako lek do leczenia dysautonomii i hipotonii. W sierpniu 2010 roku, FDA zaproponował wycofanie tej zgody, ponieważ producentowi nie udało się wypełnić wymaganych procedur, po tym jak lek osiągnął rynek.

We wrześniu 2010, FDA odwołała swoją decyzję o usunięciu midodryny z rynku i pozwoliło jej pozostać na rynku farmaceutycznym, podczas gdy producent zbierał dane dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leku. Producent ogłosił we wrześniu 2011 roku, że kontynuuje proces pracy z FDA w kierunku ostatecznego zatwierdzenia leku.

Wzór sumaryczny midodryny

C12H18N2O4

Spis treści

Wybrane produkty lecznicze dopuszczone do obrotu w RP zawierające midodrynę

Wskazania do stosowania midodryny

Midodryna jest substancją, która powoduje skurcz obwodowych naczyń krwionośnych.

Wskazaniem do stosowanie midodryny jest niedociśnienie ortostatyczne, spowodowanego zaburzeniami w funkcjonowaniu autonomicznego układu nerwowego. Zaproponowano również zastosowanie leku w tzw. zespole przewlekłego zmęczenia. 

Dawkowanie midodryny

Dawkowanie midodryny powinno być dostosowane indywidualnie w zależności od aktywności i napięcia układu wegetatywnego pacjenta. 

Maksymalna dawka dobowa wynosi 30 mg. Ważnym aspektem jest sposób przyjmowania leku – lek należy przyjąć w pozycji stojącej, wykonując codzienne obowiązki, a przerwa między dawkami powinna wynosić około 3 – 4 godzin. Pierwsza dawka powinna zostać zażyta krótko po rannym wstaniu, kolejna w porze obiadowej, a ostatnią późniejszym popołudniem. Istotnym aspektem przyjęcia ostatniej dawki jest to, by przyjąć ją przed kolacją i nie później niż 4 godziny przed położeniem się spać, by uniknąć nadmiernego wzrostu wartości ciśnienia krwi. Pokarm nie wpływa na dostępność leku. 

Nie przeprowadzono badań dotyczących dawkowania leku u dzieci poniżej 12 roku życia oraz u pacjentów w podeszłym wieku.

Przeciwskazania do stosowania midodryny

Przeciwwskazaniem do stosowania midodryny jest nadwrażliwość na substancję aktywną. 

Kondycja serca oraz naczyń krwionośnych jest ważnym aspektem podczas przyjmowania midodryny. Przeciwwskazaniem jest:

 • nadciśnienie tętnicze;
 • zaburzenia rytmu serca;
 • schorzenia serca i naczyń krwionośnych – choroby zarostwe lub spastyczne; 

Choroby nerek, takie jak: niewydolność nerek, ostre zapalenie nerek, jak również zatrzymanie moczu, mechaniczne zatrzymanie moczu, upośledzenie oddawania moczu, przerost gruczołu krokowego z zaleganiem moczu, a także guz chromochłonny nadnerczy są przeciwwskazaniami do stosowania midodryny, 

Pacjenci chorujący na cukrzycową retinopatię proliferacyjną, jaskrę z wąskim kątem przesączania, oraz nadczynność tarczycy nie powinni stosować midodryny. 

Głównym przeciwwskazaniem do stosowania leku jest ciąża oraz karmienie piersią. 

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania midodryny

Bardzo ważnym aspektem podczas terapii midodryną jest systematyczne kontrolowanie ciśnienia. Wszelkie odchylenia należy zgłaszać lekarzowi, natomiast zbyt duże wahania wartości ciśnienia podczas kuracji lekiem powinny być wskazówką do przerwania leczenia. Pacjent powinien być wyczulony na objawy świadczące o nadciśnieniu, takie jak:

 • zawroty, ból głowy;
 • kołatanie serca;
 • zaburzenie widzenia;
 • uderzenia gorąca;
 • zaczerwienienie twarzy.

Ryzyko pojawienie się nadciśnienia w pozycji siedzącej lub leżącej, powinno określić się na początku leczenia. Pojawienie nadciśnienia w pozycji leżącej można wyeliminować poprzez zmiejszenie dawki. U pacjentów, u których długotrwale stosuje się midodrynę należy kontrolować czynność nerek.

Stosowanie równocześnie midodryny i sympatykomimetyków, leków obkurczających naczynia krwionośne, inhibitorów MAO, leków antyhistaminowych, hormonów tarczycy lub trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, może spowodować duży wzrost ciśnienia tętniczego. 

Grupą szczególnego nadzoru są pacjenci ze stwierdzoną jaskrą, zwiększonym ciśnieniem śródgałkowym, znajdujący się w grupie zwiększonego ryzyka wystąpienia tych schorzeń, oraz podczas równoczesnego stosowania mineralokortykoidów / octanu fludrokortyzonu, ponieważ midodryna może podnieść ciśnienie śródgałkowe. 

Należy uczulić pacjentów rozpoczynających kurację midodryną, że może pojawiać się odruchowa bradykardia, co objawia się: 

 • omdleniem;
 • zawrotami głowy;
 • spadkiem tętna;
 • utrata świadomości.

Pojawienie się tego stanu powinno zostać od razu zgłoszone do lekarza. Ze względu na możliwość pojawienia się bradykardii, należy z ostrożnością podawać midodrynę pacjentom leczonym glikozydami naparstnicy lub beta – blokerami, które pośrednio lub bezpośrednio spowalniają częstość pracy serca.

Szczególne środki ostrożności należy przyjąć u pacjentów z przerostem prawej komory serca, który zaleca się kurację midodryną.

Przeciwwskazania midodryny do łączenia z innymi substancjami czynnymi

Midodryna działa hamująco na cytochrom P450 CYP2D6. Stężenie leków metabolizowanych przez ten izoenzym (czyli np. amiodaronu, metoklopramidu oraz perfenazyny), przy równoczesnym stosowaniu midodryny, gwałtownie wzrasta, a co objawia się ich nasilonym działaniem ogólnoustrojowym. 

Stosowanie: leków sympatykomimetycznych, leków antyhistaminowych, trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, hormonów tarczycy, inhibitorów MAO, atropiny, kortykosteroidów, leków powodujących skurcz naczyń krwionośnych, takich jak rezerpina czy guanetydyna, równocześnie z midodryną może powodować gwałtowny wzrost ciśnienia tętniczego. 

Glikozydy naparstnicy (digoksyna) powodują zaburzenia rytmu serca oraz zaburzenia przewodzenia wewnątrz niego oraz bradykardię, gdy są przyjmowane z midodryną. 

Prazosyna, fentolamina, czyli leki blokujące receptory alfa-adrenergiczne znoszą działanie midodryny. Pondato leki te oraz beta-blokery, mogą powodować nasiloną bradykardię, wymagając starannego monitorowania stanu pacjenta.

Interakcje midodryny z innymi substancjami czynnymi

Znaczny wzrost ciśnienia krwi przy równoczesnym stosowaniu leków z midodryną.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Atropina (Atropine) antagoniści receptora muskarynowego
Ibuprofen (Ibuprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Ketoprofen (Ketoprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Klonidyna (Clonidine) agoniści receptora imidazolowego
Mesalazyna (Mesalazine) pochodne kwasu aminosalicylowego
Metamizol (Metamizole) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Metylofenidat (Methylphenidate) NDRI - inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i dopaminy
Mianseryna (Mianserin) substancje przeciwdepresyjne o innym mechanizmie działania
Moklobemid (Moclobemide) IMAO - inhibitory monoaminooksydazy
Rasagilina (Rasagiline) IMAO - inhibitory monoaminooksydazy
Salmeterol (Salmeterol) agoniści receptorów beta-2 adrenergicznych
Efedryna (Ephedrine) agoniści receptorów alfa- i beta-adrenergicznych
Rezerpina (Reserpine) antagoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Nadmierny skurcz naczyń krwionośnych, powodujący niedokrwienie narządów wewnętrznych oraz kończyn przy równoczesnym stosowaniu leków z midodryną.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Alfuzosyna (Alfuzosin) antagoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Ergotamina (Ergotamine) alkaloidy sporyszu
Efekt terapeutyczny zostaje zniesiony przy równoczesnym stosowaniu midodryny z lekami.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Arypiprazol (Aripiprazol) (Aripiprazole) neuroleptyki atypowe
Atenolol (Atenolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Bisoprolol (Bisoprolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Klozapina (Clozapine) neuroleptyki atypowe
Nebiwolol (Nebivolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Może pojawić się zaburzenie rytmu serca oraz bradykardia przy równoczesnym stosowaniu z midodryną.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Digoksyna (Digoxin) glikozydy nasercowe
Metylodigoksyna (Metildigoxin) glikozydy nasercowe

Interakcje midodryny z pożywieniem

Pożywienie nie wpływa na biodostępność midodryny. Lek może być spożywany bez względu na posiłek.

Wpływ midodryny na prowadzenie pojazdów

Brak danych dotyczących wpływu działania midodryny na obsługę pojazdów mechanicznych, jednakże należy pamiętać,  że lek ten może powodować rozdrażnienie, niepokój i nadpobudliwość. 

Wpływ midodryny na ciążę

Midodryna nie wykazała działania teratogennego w badaniach na zwierzętach. 

W badaniach na królikach i szczurach udowodniono, że przyjmowanie midodryny, w dawkach wielokrotnie przekraczających dawki terapeutyczne, powoduje zwiększenie umieralności zarodków po zagnieżdżeniu się w macicy. 

Wpływ midodryny na laktację

Nie ma badań potwierdzających przenikanie midodryny do mleka matki, dlatego z uwagi na bezpieczeństwo dziecka zaleca się nie stosowanie leku podczas karmienia piersią. 

Skutki uboczne

bolesne oddawanie moczu
nadciśnienie tętnicze
nudności
parestezje
świąd
wysypka
zatrzymanie moczu
zgaga
uderzenia gorąca
dreszcze
bezsenność
ból głowy
kołatanie serca
niepokój
pobudzenie
zaburzenia snu
bradykardia
nagłe parcie na mocz
komorowe zaburzenia rytmu serca
tachykardia
zwiększona aktywność enzymów wątrobowych
biegunka
lęk
wymioty
ból brzucha
stan splątania

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Objawy przedawkowania midodryny

W przypadku przedawkowania mogą nasilać się działania niepożądane midodryny takie jak nadciśnienie tętnicze, dreszcze, bradykardia oraz zatrzymanie moczu.

Mechanizm działania midodryny

Midodryna jest prolekiem. Substancja ta ulega przemianie poprzez hydrolizę enzymatyczną do deglimidodryny – czynnego metabolitu odpowiedzialnego za działanie. Deglimidodryna jest wybiórczym agonistą receptorów obwodowych alfa1-adrenergicznych, które znajdują się w naczyniach żylnych i tętniczkach. Poprzez pobudzanie wspomnianych receptorów zostaje uruchomiony szlak sygnałowy, którego efektem jest wzrost napięcia naczyń krwionośnych  oraz podniesienie ciśnienia krwi. Działając również na pęcherz moczowy, zwiększa napięcie jego zwieracza, co powoduje opóźnienie mikcji. 

Wchłanianie midodryny

Midodryna po podaniu doustnym, bardzo szybko i prawie całkowicie się wchłania z przewodu pokarmowego. Całkowita biodostępność (w postaci deglimidodryny) wynosi 93%. Maksymalne stężenie w osoczu krwi osiągane jest po około 30 minutach od podania. Metabolity osiągają maksymalne stężenie w osoczu po około 1 godzinie po podaniu leku. 

Metabolizm midodryny

Domniema się, że midodryna ulega do deglicynacji do aktywnego metabolitu, a proces ten zachodzi w różnych tkankach organizmu. Nie przeprowadzono dokładnych badań dotyczących szlaku metabolicznego midodryny, ale uważa się, że prolek i jego czynny metabolit są częściowo metabolizowane w wątrobie.

Wydalanie midodryny

Midodryna oraz jej metabolity są w większości wydalane wraz z moczem w ciągu 24 godzin. 

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij