Marawirok, Maravirocum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o marawiroku

Rok wprowadzenia na rynek
2007
Substancje aktywne
marawirok
Działanie marawiroku
przeciwwirusowe
Postacie marawiroku
tabletki powlekane
Układy narządowe
układ immunologiczny (odpornościowy)
Specjalności medyczne
Choroby zakaźne i pasożytnicze
Rys historyczny marawiroku

Marawirok został dopuszczony do obrotu przez Agencję Leków i Żywności w 2007r., został zsyntezowany i jest produkowany przez firmę Pfizer. 

Wzór sumaryczny marawiroku

C29H41F2N5O

Spis treści

Wskazania do stosowania marawiroku

Marawirok znajduje zastosowanie w leczeniu wirusa HIV-1 z ustalonym powinowactwem do koreceptora CCR5 u dzieci o masie ciała powyżej 10kg oraz dorosłych.

Dawkowanie marawiroku

Dawka stosowana w leczeniu zależna jest od masy ciała pacjenta oraz innych leków przeciwwirusowych, które pacjent przyjmuje. Dawka dobowa dla osób dorosłych wynosi do 1200mg na dobę, a u dzieci do 600mg na dobę. 

Przeciwskazania do stosowania marawiroku

Przeciwwskazaniem do stosowania marawiroku jest nadwrażliwość na substancję czynną. 

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania marawiroku

Stosując marawirok, należy zachować ostrożność u pacjentów z chorobami wątroby, z niewydolnością sercowo-naczyniową, u osób z niedociśnieniem oraz z chorobami nerek. Marawirok może osłabiać odporność i zwiększać ryzyko infekcji. U osób predysponowanych, np. pijących alkohol lub leczonych kortykosteroidami marawirok może spowodować martwicę kości, może także powodować ciężkie reakcje alergiczne, co wymaga zastosowania odpowiedniego leczenia. Z pacjentem należy przeprowadzić szczegółowy wywiad na temat leczenia, gdyż w zależności od przyjmowanych leków może być wymagana modyfikacja dawkowania marawiroku. U pacjentów nieleczonych wcześniej lekami przeciwretrowirusowymi, nie powinno się stosować marawiroku.

Interakcje marawiroku z innymi substancjami czynnymi

Nadmierne obniżenie ciśnienia krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Acebutolol (Acebutolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Alfuzosyna (Alfuzosin) antagoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Aliskiren (Aliskiren) inne leki nasercowe
Amlodypina (Amlodipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Apomorfina (Apomorphine) agoniści receptorów dopaminowych
Atenolol (Atenolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Azylsartan (Azilsartan medoxomil) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Benazepryl (Benazepril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Betaksolol (Betaxolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Bisoprolol (Bisoprolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Chinapryl (Quinapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Chlorotalidon (Chlorthalidone) leki moczopędne, diuretyk - tiazydy i tiazydopodobne
Chlorpromazyna (Chlorpromazine) neuroleptyki klasyczne - pochodne fenotiazyny
Doksazosyna (Doxazosin) antagoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Enalapril (Enalapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Eplerenon (Eplerenone) leki moczopędne, diuretyki - oszczędzające potas - antagoniści aldosteronu
Epoprostenol (Epoprostenol) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Eprosartan (Eprosartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Esmolol (Esmolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Felodypina (Felodipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Fozynopryl (Fosinopril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Furosemid (Furosemide) leki moczopędne, diuretyk - pętlowe
Guanfacyna (Guanfacine) agoniści receptorów alfa-2 adrenergicznych
Hydrochlorotiazyd (Hydrochlorothiazide) leki moczopędne, diuretyk - tiazydy i tiazydopodobne
Iloprost (Iloprost) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Indapamid (Indapamide) sulfonamidy
Irbesartan (Irbesartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Isradypina (Isradypine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Monoazotan izosorbidu (Isosorbide mononitrate) inne substancje rozszerzające naczynia wieńcowe
Kandesartan (Candesartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Kaptopril (Captopril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Karteolol (Carteolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Karwedilol (Carvedilol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Klonidyna (Clonidine) agoniści receptora imidazolowego
Linezolid (Linezolid) inne leki przeciwbakteryjne
Lizynopryl (Lisinopril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Losartan (Losartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Mannitol (Mannitol) diuretyk osmotyczny
Metoprolol (Metoprolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Metyldopa (Methyldopa) agoniści receptorów alfa-2 adrenergicznych
Milrinon (Milrinone) inhibitory fosfodieasterazy III - PDE3
Minoksydyl (Minoxidil) substancje czynne stosowane w dermatologii
Nebiwolol (Nebivolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Nimodypina (Nimodipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Nitrogliceryna (Nitroglycerin) nitraty
Olmesartan (Olmesartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Papaweryna (Papaverine) spazmolityki o różnym mechanizmie działania (muskulotropowe, przeciwskurczowe) - gastroenterologia
Peryndopryl (Perindopril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Pindolol (Pindolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Prochlorperazyna (Prochlorperazine) neuroleptyki klasyczne - pochodne fenotiazyny
Promazyna (Promazine) neuroleptyki klasyczne - pochodne fenotiazyny
Propranolol (Propranolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Ramipryl (Ramipril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Rasagilina (Rasagiline) IMAO - inhibitory monoaminooksydazy
Safinamid (Safinamide) IMAO - inhibitory monoaminooksydazy
Selegilina (Selegiline) IMAO - inhibitory monoaminooksydazy
Seleksypag (Selexipag) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Sildenafil (Sildenafil) inhibitory fosfodieasterazy V - PDE5
Sotalol (Sotalol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Spironolakton (Spironolactone) leki moczopędne, diuretyki - oszczędzające potas - antagoniści aldosteronu
Tadalafil (Tadalafil) inhibitory fosfodieasterazy V - PDE5
Tamsulozyna (Tamsulosin) antagoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Telmisartan (Telmisartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Terazosyna (Terazosin) antagoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Tietyloperazyna (Thiethylperazine) neuroleptyki klasyczne - pochodne fenotiazyny
Torasemid (Torasemide) leki moczopędne, diuretyk - pętlowe
Trandolapryl (Trandolapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Treprostinil (Treprostinil) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Tymolol (Timolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Tyzanidyna (Tizanidine) agoniści receptorów alfa-2 adrenergicznych
Walsartan (Valsartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Wardenafil (Vardenafil) inhibitory fosfodieasterazy V - PDE5
Rezerpina (Reserpine) antagoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Zwiększenie stężenia marawiroku we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Amiodaron (Amiodarone) leki przeciwarytmiczne - klasa III
Aprepitant (Aprepitant) antagoniści receptorów neurokiniowych 1 - NK1
Atazanawir (Atazanavir) inne substancje przeciwwirusowe działające bezpośrednio na wirusy
Boceprewir (Boceprevir) inne substancje przeciwwirusowe działające bezpośrednio na wirusy
Cerytynib (Ceritinib) inhibitory kinazy białkowej
Detreomycyna (Chloramfenikol) (Chloramphenicol) antybiotyki - INNE
Ciprofloksacyna (Ciprofloxacin) fluorochinolony
Cyklosporyna (Cyclosporine) inhibitory kalcyneuryny
Daklataswir (Daclatasvir) substancje przeciwwirusowe stosowane w HCV
Danazol (Danazol) testosteron i pochodne
Darunawir (Darunavir) inhibitory proteazy HIV
Dasatynib (Dasatinib) inhibitory kinazy białkowej
Diltiazem (Diltiazem) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
Dronedaron (Dronedarone) leki przeciwarytmiczne - klasa III
Eliglustat (Eliglustat) VARIA / INNE
Erytromycyna (Erythromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Flukonazol (Fluconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Fluwoksamina (Fluvoxamine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Fosamprenawir (Fosamprenavir) inhibitory proteazy HIV
Fosaprepitant (Fosaprepitant) antagoniści receptorów neurokiniowych 1 - NK1
Ibrutynib (Ibrutinib) inhibitory kinazy białkowej
Idelalizyb (Idelalisib) inne leki przeciwnowotworowe
Imatynib (Imatinib) inhibitory kinazy białkowej
Itrakonazol (Itraconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Iwakaftor (Ivacaftor) inne substancje stosowane w chorobach płuc i oskrzeli
Izawukonazol (Isavuconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Izoniazyd (Isoniazid) substancje stosowane w leczeniu gruźlicy
Kabozantynib (Cabozantinib) inhibitory kinazy białkowej
Ketokonazol (Ketoconazole) przeciwgrzybicze pochodne imidazolu
Klarytromycyna (Clarithromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Klotrimazol (Clotrimazole) przeciwgrzybicze pochodne imidazolu
Kryzotynib (Crizotinib) inhibitory kinazy białkowej
Lapatynib (Lapatinib) inne leki przeciwnowotworowe
Mikonazol (Miconazole) przeciwgrzybicze pochodne imidazolu
Nilotynib (Nilotinib) inhibitory kinazy białkowej
Palbocyklib (Palbociclib) inhibitory kinazy białkowej
Ponatynib (Ponatinib) inhibitory kinazy białkowej
Pozakonazol (Posaconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Ranolazyna (Ranolazine) inne leki nasercowe
Rytonawir (Ritonavir) inhibitory proteazy HIV
Sakwinawir (Saquinavir) przeciwwirusowe nukleozydy i nukleotydy
Sorafenib (Sorafenib) inhibitory kinazy białkowej
Tamoksyfen (Tamoxifen) SERM - selektywne modulatory receptora estrogenowego
Telitromycyna (Telithromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Tikagrelor (Ticagrelor) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Uliprystal (Ulipristal (ulipristal acetate)) SPRM - selektywne modulatory receptora progesteronowego
Wenetoklaks (Venetoclax) inne leki przeciwnowotworowe
Werapamil (Verapamil) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
Worykonazol (Voriconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Enkorafenib (Encorafenib) inhibitory kinazy białkowej
Rolapitant (Rolapitant) antagoniści receptorów neurokiniowych 1 - NK1
Rybocyklib (Ribociclib) inhibitory kinazy białkowej
Zwiększenie negatywnego wpływu na wątrobę.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Bedakilina (Bedaquiline) substancje stosowane w leczeniu gruźlicy
Brentuksymabu wedotin (Brentuximab vedotin) przeciwciała monoklonalne - przeciwnowotworowe i immunosupresyjne
Daklizumab (Daclizumab) inhibitory interleukiny
Epirubicyna (Epirubicin) antybiotyki cytostatyczne
Interferon Beta-1A (Interferon beta-1a) substancje immunostymulujące - interferony
Interferon Beta-1B (Interferon beta-1b) substancje immunostymulujące - interferony
Klofarabina (Clofarabine) antymetabolity, analogi puryn
Leflunomid (Leflunomide) selektywne leki immunosupresyjne
Lomitapid (Lomitapide) inne substancje zmniejszające stężenie cholesterolu i trójglicerydów we krwi o zróżnicowanym mechanizmie działania
Metotreksat (Methotrexate) antymetaboilty kwasu foliowego (inhibitory reduktazy kwasu dihydrofoliowego)
Naltrekson (Naltrexone) antagoniści receptora opioidowego
Pegaspargaza (Pegaspargase) inne cytostatyki pochodzenia naturalnego
Peginterferon beta-1A (Peginterferon beta-1a) substancje immunostymulujące - interferony
Teryflunomid (Teriflunomide) selektywne leki immunosupresyjne
Tioguanina (Tioguanine) antymetabolity, analogi puryn
Trabektedyna (Trabectedin) inne cytostatyki pochodzenia naturalnego
Osłabienie działania marawiroku.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Beksaroten (Bexarotene) inne leki przeciwnowotworowe
Bikalutamid (Bicalutamide) inne leki hormonalne
Bosentan (Bosentan) antagoniści receptora endoteliny ETA
Dabrafenib (Dabrafenib) inhibitory kinazy białkowej
Deferazyroks (Deferasirox) antidota - odtrutki i środki chelatujące
Deksametazon (Dexamethasone) glikokortykosteroidy
Efawirenz (Efavirenz) nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
Enzalutamid (Enzalutamide) inne leki przeciwnowotworowe
Etrawiryna (Etravirine) nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
Fenobarbital (Luminal) (Phenobarbital) inne leki przeciwpadaczkowe
Fenylobutazon (Phenylbutazone) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Fenytoina (Phenytoin) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe i stabilizujące błony neuronów
Karbamazepina (Carbamazepine) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe
Mitotan (Mitotane) inne leki przeciwnowotworowe
Okskarbazepina (Oxcarbazepine) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe i stabilizujące błony neuronów
Prymidon (Primidone) barbiturany i pochodne
Ryfampicyna (Rifampicin (rifampin)) antybiotyki - INNE
Somatropina (Somatotropin) somatotropina i analogi
Wemurafenib (Vemurafenib) inhibitory kinazy białkowej
Brygatynib (Brigatinib) inhibitory kinazy białkowej
Możliwa zmiana stężeń obydwu substancji we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Kobicystat (Cobicistat) inhibitory proteazy HIV

Interakcje marawiroku z alkoholem

W trakcie leczenia marawirokiem nie należy pić alkoholu, ze względu na możliwe rozwinięcie się martwicy kości. 

Wpływ marawiroku na prowadzenie pojazdów

Podczas leczenia marawirokiem mogą wystąpić zawroty głowy, z tego względu nie zaleca się prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn w ruchu. 

Inne rodzaje interakcji

Marawirok jest skuteczny w leczeniu wyłącznie zakażenia wirusem HIV-1 CCR5-tropowym. W celu dokładnej diagnostyki należy wykonać test tropizmu i rozpocząć leczenie wkrótce po otrzymaniu wyniku, ze względu na możliwą zmianę tropizmu wirusa. 

Wpływ marawiroku na ciążę

Nie jest znany wpływ marawiroku na ciążę u ludzi, natomiast u zwierząt badania wykazały toksyczny wpływ na reprodukcję. 

Wpływ marawiroku na laktację

Nie wiadomo, czy marawirok przenika do mleka ludzkiego, nie można zatem wykluczyć zagrożenia dla dziecka. 

Wpływ marawiroku na płodność

Nie wiadomo, jaki wpływ na płodność u ludzi wywiera marawirok, jednak u zwierząt takiego wpływu nie zaobserwowano. 

Skutki uboczne

bezsenność
depresja
nudności
wysypka
wzdęcia
niedokrwistość
ból brzucha
jadłowstręt
osłabienie
Zwiększenie aktywności aminotransferazy alaninowej
Zwiększenie aktywności aminotransferazy asparaginianowej
białkomocz
drgawki
zapalenie mięśni
hiperbilirubinemia
hipotonia (niedociśnienie) ortostatyczna
zapalenie płuc
niewydolność nerek
zwiększenie aktywności fosfokinazy kreatynowej
wzrost aktywności gamma-glutanylotransferazy
kandydoza przełyku
zespół Stevensa-Johnsona
marskość wątroby
pancytopenia
granulocytopenia
toksyczne zapalenia wątroby
dusznica bolesna
nowotwór przewodu żółciowego
rozlany chłoniak z dużych komórek B
choroba Hodgkina
przerzuty do kości
przerzuty do wątroby
przerzuty do otrzewnej
rak jamy nosowo-gardłowej
rak przełyku
zwiększenie aktywności fosfatazy alkalicznej we krwi
zanik mięśni
niewydolność wątroby z cechami alergii
toksyczna martwica naskórka

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Objawy przedawkowania marawiroku

Objawem przedawkowania marawiroku jest niedociśnienie ortostatyczne. Po podaniu dużych dawek zwierzętom obserwowano wydłużenie odstępu QT. 

Mechanizm działania marawiroku

Marawirok blokuje przedostawanie się wirusa HIV do komórek ludzkich, poprzez wybiórcze wiązanie się z ludzkim receptorem dla chemokin CCR5.

Wchłanianie marawiroku

Wchłanialność marawiroku jest zmienna i może osiągać różne wartości, jednak przyjmuje się, że biodostępność dawki 100mg wynosi 23%, a 300mg 33%. Po około 2 godzinach od podania dawki 300mg zdrowym ochotnikom osiągana jest środkowa wartość stężenia marawiorku we krwi. 

Dystrybucja marawiroku

Marawirok w około 76% wiąże się z białkami osocza z umiarkowanym powinowactwem do albumin i alfa-1 kwaśnej glikoproteiny. Objętość dystrybucji wynosi ok. 194 l.

Metabolizm marawiroku

Marawirok jest metabolizowany głównie przez układ cytochromu P450, a enzym CYP3A jest głównym enzymem odpowiedzialnym za metabolizm. Metabolity marawiroku nie wykazują aktywności przeciw wirusowi HIV-1.

Wydalanie marawiroku

Marawirok wydalany jest w 20% z moczem, a w 76% z kałem. Po podaniu dożylnym 30mg marawiroku okres półtrwania wynosił 13,2 godziny.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij