Loksapina, Loxapinum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o loksapinie

Rok wprowadzenia na rynek
1975
Substancje aktywne
loksapina
Działanie loksapiny
nasenne, przeciwpsychotyczne (neuroleptyczne) (leczenie schozofrenii i psychoz), uspokajające
Postacie loksapiny
proszek do inhalacji, roztwór do wstrzykiwań domięśniowych, tabletki
Układy narządowe
układ nerwowy i narządy zmysłów
Specjalności medyczne
Psychiatria
Rys historyczny loksapiny

Loksapina została dopuszczona do obrotu 1975 roku na obszarze Europy, USA i Kanady. Początkowo substancja lecznicza była podawana w postaci iniekcji domięśniowych lub tabletek doustnych. W późniejszych latach opracowano wygodniejszą formę podania leku osobom w stanie pobudzenia psychoruchowego. Loksapina może być dawkowana przez personel medyczny w postaci wziewnej, za pomocą systemu Stacatto. W grudniu 2016 roku loksapina w postaci proszku do inhalacji została zatwierdzona przez Swissmedic (Swiss Agency for Therapeutic Products, Szwajcarską Agencję Produktów Terapeutycznych). Podmiotem odpowiedzialnym była firma farmaceutyczna Orpha SwissGMBH.

Wzór sumaryczny loksapiny

C18H18ClN3O

Spis treści

Wskazania do stosowania loksapiny

Wskazaniem do zastosowania loksapiny jest przerwanie stanu pobudzenia psychomotorycznego w stopniu łagodnym do umiarkowanego u dorosłych pacjentów cierpiących na schizofrenię lub chorobę afektywną dwubiegunową. Stan pobudzenia psychoruchowego charakteryzuje się występowaniem u pacjenta napięcia wewnętrznego, nerwowości, drażliwości, brakiem współpracy z innymi osobami np. personelem medycznym i utratą kontroli nad zachowaniem.  

W Polsce loksapina jest zarejestrowana w postaci proszku do inhalacji i podawana drogą wziewną w warunkach szpitalnych przez personel medyczny. Za granicą loksapina występuje również w postaci iniekcji domięśniowych i tabletek doustnych. Zastosowanie systemu Staccato do podania loksapiny jest jednak wygodniejszą formą aplikacji leku. Chory w stanie pobudzenia otrzymuje loksapinę łatwą do przyjęcia, za pomocą wdechu który nie musi być pogłębiony. Czas potrzebny na dotarcie loksapiny z urządzenia do oskrzeli pacjenta to mniej niż 1 sekunda. 

Dawkowanie loksapiny

Loksapina w postaci wziewnej jest podawana pacjentom przez wyszkolony personel medyczny w warunkach szpitalnych. Zwykle stosowana dawka dla osób dorosłych to 9,1 mg loksapiny.  Loksapina podawana jest za pomocą systemu Staccato. Jest to urządzenie jednorazowego użytku, umożliwiające szybkie dotarcie leku do oskrzeli i pojawienie się stężenia maksymalnego loksapiny we krwi w ciągu 2 min.

Dotychczas nie ustalono profilu bezpieczeństwa dla osób poniżej 18 roku życia, pacjentów w podeszłym wieku oraz osób z zaburzeniami czynności wątroby i/lub nerek. 

Przeciwskazania do stosowania loksapiny

Przeciwwskazaniem do stosowania loksapiny jest nadwrażliwość na tę substancje leczniczą oraz amoksapinę. Ponad to loksapiny nie mogą stosować pacjenci cierpiący na choroby układu oddechowego takie jak przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) lub astma, a także osoby u których występują niepokojące objawy np. utrudniony oddech, świszczący oddech. 

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania loksapiny

Loksapina w postaci wziewnej może spowodować skurcz oskrzeli w ciągu pół godziny od podania. Szczególnie narażone są osoby cierpiące na astmę  i przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Z tego względu lek jest podawany wyłącznie w warunkach szpitalnych przez wykwalifikowany personel medyczny. W razie wystąpienia skurczu aplikowane są leki beta- mimetyczne rozszerzające oskrzela.

Należy zachować ostrożność podczas terapii łączonej loksapiny z innymi lekami działającymi depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy. Takie połączenie może skutkować upośledzeniem czynności oddechowej. Podobne ryzyko zachodzi u osób spożywających alkohol i przyjmujących loksapinę.

Loksapina nasila działanie leków cholinolitycznych (przykładowo atropina, bromek ipratropium), dlatego należy zachować ostrożność podczas terapii łączonej.

Loksapina obniża próg drgawkowy i może stać się przyczyną wystąpienia drgawek.  Predysponowane są osoby cierpiące na padaczkę.

Należy zachować ostrożność podczas stosowania loksapiny u osób cierpiących na choroby układu krążenia. Lek może powodować wystąpienie niedociśnienia i wydłużenie odstępu QT. Ma to szczególne znaczenie u osób przyjmujących leki wpływające na odcinek QT, pacjentów z hipowolemią, zaburzeniami elektrolitowymi, chorobami serca i przyjmującymi leki na nadciśnienie.

Loksapinę należy ostrożnie stosować u osób z objawami pozapiramidowymi w wywiadzie (sztywność mięśniowa, drżenia mięśni, zaburzenia chodu). Lek może nasilić takie działanie.

Loksapina może stać się przyczyną wystąpienia złośliwego zespołu neuroleptycznego (NMS). Objawami NMS jest wysoka temperatura ciała, sztywność mięśniowa, zaburzenia świadomości. Jeśli podczas terapii loksapiną pojawi się wysoka gorączka bez wyraźnej przyczyny, należy zgłosić ten fakt lekarzowi prowadzącemu.

Interakcje loksapiny z innymi substancjami czynnymi

zwiększone ryzyko działań niepożądanych
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Acenokumarol (Acenocoumarol) leki przeciwzakrzepowe - antagoniści witaminy K
Acetazolamid (Acetazolamide) inhibitory anhydrazy węglanowej
Almotryptan (Almotriptan) tryptany - selektywni agoniści receptora serotoninowego 5-HT1
Alprazolam (Alprazolam) BZD - benzodiazepiny
Bromazepam (Bromazepam) BZD - benzodiazepiny
Chlorpromazyna (Chlorpromazine) neuroleptyki klasyczne - pochodne fenotiazyny
Citalopram (Citalopram) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Desloratadyna (Desloratadine) antagoniści receptorów histaminowych H1 bez działania ośrodkowego
Diazepam (Diazepam) BZD - benzodiazepiny
Dihydroergotamina (Dihydroergotamine) inne substancje przeciwmigrenowe
Duloksetyna (Duloxetine) SNRI - inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny, bez działania na receptory
Ergotamina (Ergotamine) alkaloidy sporyszu
Estazolam (Estazolam) BZD - benzodiazepiny
Etomidat (Etomidate) substancje do znieczulenia ogólnego, anestetyki - INNE
Fluwoksamina (Fluvoxamine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Gabapentyna (Gabapentin) inne leki przeciwpadaczkowe
Klemastyna (Clemastine) antagoniści receptorów histaminowych H1 z działaniem ośrodkowym
Klobazam (Clobazam) BZD - benzodiazepiny
Klomipramina (Clomipramine) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Klonazepam (Clonazepam) leki przeciwpadaczkowe - analogi GABA
Klozapina (Clozapine) neuroleptyki atypowe
Kwas walproinowy (Valproic acid) inne leki przeciwpadaczkowe
Lamotrygina (Lamotrigine) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe i stabilizujące błony neuronów
Lewetiracetam (Lewetyracetam) (Levetiracetame) leki przeciwpadaczkowe - blokery kanałów wapniowych
Lorazepam (Lorazepam) BZD - benzodiazepiny
Medazepam (Medazepam) BZD - benzodiazepiny
Melatonina (Melatonin) melatonina i analogi
Metoklopramid (Metoclopramide) prokinetyki o zróżnicowanym mechanizmie działania
Mianseryna (Mianserin) substancje przeciwdepresyjne o innym mechanizmie działania
Moklobemid (Moclobemide) IMAO - inhibitory monoaminooksydazy
Nitrazepam (Nitrazepam) BZD - benzodiazepiny
Olanzapina (Olanzapine) neuroleptyki atypowe
Ondansetron (Ondansetron) setrony - antagoniści receptora serotoninowego 5-HT3
Opipramol (Opipramol) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Palonosetron (Palonosetron) setrony - antagoniści receptora serotoninowego 5-HT3
Paroksetyna (Paroxetine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Pridinol (Pridinol) antagoniści receptora muskarynowego
Promazyna (Promazine) neuroleptyki klasyczne - pochodne fenotiazyny
Sertralina (Sertraline) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Sumatryptan (Sumatriptan) tryptany - selektywni agoniści receptora serotoninowego 5-HT1
Warfaryna (Warfarin) leki przeciwzakrzepowe - antagoniści witaminy K
Wenlafaksyna (Venlafaxine) SNRI - inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny, bez działania na receptory
Węglan litu (Lithium carbonate) neuroleptyki atypowe
Winpocetyna (Vinpocetine) substancje psychostymulujące i nootropowe
Zaleplon (Zaleplon) niebenzodiazepinowe leki nasenne
Zopiklon (Zopiclone) niebenzodiazepinowe leki nasenne
Tetrazepam (Tetrazepam) BZD - benzodiazepiny
zmniejszenie skuteczności terapeutycznej leków podczas terapii łączonej z loksapiną
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Amantadyna (Amantadine) antagoniści receptora NMDA
Budezonid (Budesonide) glikokortykosteroidy
Flutikazon (Fluticasone) glikokortykosteroidy
Formoterol (Formoterol) agoniści receptorów beta-2 adrenergicznych
Karbidopa (Carbidopa) agoniści receptorów dopaminowych
Lewodopa (Levodopa) DOPA i pochodne
Loperamid (Loperamide) leki przeciwbiegunkowe
Memantyna (Memantine) antagoniści receptora NMDA
Omalizumab (Omalizumab) przeciwciała monoklonalne - przeciwastmatyczne
Salbutamol (Salbutamol) agoniści receptorów beta-2 adrenergicznych
Salmeterol (Salmeterol) agoniści receptorów beta-2 adrenergicznych
Selegilina (Selegiline) IMAO - inhibitory monoaminooksydazy
nasilenie depresyjnego wpływu na ośrodkowy układ nerwowy
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Amitryptylina (Amitriptyline) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Azelastyna (Azelastine) antagoniści receptorów histaminowych H1 bez działania ośrodkowego
Hydroksyzyna (Hydroxyzine) antagoniści receptorów histaminowych H1 z działaniem ośrodkowym
Mebeweryna (Mebeverine) spazmolityki o różnym mechanizmie działania (muskulotropowe, przeciwskurczowe) - gastroenterologia
Trimebutyna (Trimebutine) spazmolityki o różnym mechanizmie działania (muskulotropowe, przeciwskurczowe) - gastroenterologia
Zolpidem (Zolpidem) niebenzodiazepinowe leki nasenne
Haloperidol (Haloperidol) neuroleptyki klasyczne - pochodne butyrofenonu
nasilenie neurotoksycznego działania leków podczas terapii łączonej z loksapiną
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Zasadowy galusan bizmutawy (Dermatol) (Bismuth subgallate) substancje czynne stosowane w dermatologii
Imipenem (Imipenem) karbapenemy
Klindamycyna (Clindamycin) antybiotyki linkozamidowe - linkozamidy
Linkomycyna (Lincomycin) antybiotyki linkozamidowe - linkozamidy
Neomycyna (Neomycin) aminoglikozydy
zwiększenie stężenia leków we krwi podczas terapii łączonej z loksapiną
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Bisoprolol (Bisoprolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Bosutinib (Bosutinib) inhibitory kinazy białkowej
Cyklosporyna (Cyclosporine) inhibitory kalcyneuryny
Digoksyna (Digoxin) glikozydy nasercowe
Doksorubicyna (Doxorubicin) antybiotyki cytostatyczne
Ewerolimus (Everolimus) inhibitory kinazy białkowej
Karbamazepina (Carbamazepine) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe
Kolchicyna (Colchicine) substancje niewpływające na metabolizm kwasu moczowego (przeciw dnie moczanowej)
Metylodigoksyna (Metildigoxin) glikozydy nasercowe
Sitagliptyna (Sitagliptin) doustne leki przeciwcukrzycowe - gliptyny - inhibitor peptydazy dipeptydylowej IV (DPP-4)
Wardenafil (Vardenafil) inhibitory fosfodieasterazy V - PDE5
Winblastyna (Vinblastine) alkaloidy barwinka (Vinca) i analogi
zmniejszenie skuteczności terapeutycznej loksapiny
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Bromokryptyna (Bromocriptine) agoniści receptorów dopaminowych
zwiększone ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Buspiron (Buspirone) leki przeciwlękowe wpływające na przekaźnictwo serotoninergiczne
Escitalopram (Escitalopram) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Fluoksetyna (Fluoxetine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Linezolid (Linezolid) inne leki przeciwbakteryjne
Naltrekson (Naltrexone) antagoniści receptora opioidowego
Tramadol agoniści receptora opioidowego
Trazodon (Trazodone) SARI - selektyne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, dodatkowo blokujące receptor dla serotoniny
nasilenie skuteczności terapeutycznej loksapiny
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Pregabalina (Pregabalin) leki przeciwpadaczkowe - analogi GABA
Siarczan magnezu (Sól gorzka) (Magnesium sulphate) związki magnezu
zmniejszona eliminacja leków przy terapii łączonej z loksapiną
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Winkrystyna (Vincristine) alkaloidy barwinka (Vinca) i analogi

Interakcje loksapiny z pożywieniem

Doustna postać loksapiny (tabletki) powinny być zażywane razem z posiłkiem. Zmniejsza to ryzyko podrażnienia błony śluzowej przewodu pokarmowego.

Interakcje loksapiny z alkoholem

Loksapina nasila depresyjny wpływ alkoholu na ośrodkowy układ nerwowy, co może stać się przyczyną m. in. hipowentylacji czy senności.

Wpływ loksapiny na prowadzenie pojazdów

Loksapina wywołuje działania niepożądane upośledzające zdolność do prowadzenia pojazdów mechanicznych, w tym samochodów. Podczas stosowania loksapiny mogą pojawić się zawroty głowy, zmęczenie i senność. Nie należy prowadzić pojazdów. 

Inne rodzaje interakcji

W terapii skojarzonej loksapiny i dziurawca zwyczajnego Hypericum perforatum może dojść do nasilenia działań niepożądanych leku.

Wpływ loksapiny na ciążę

Loksapina należy do leków z grupy C według klasyfikacji FDA (Agencja Żywności i Leków, Food and Drug Administration) określającej ryzyko stosowania leków przez kobiety ciężarne. Oznacza to, że lek może być stosowany jedynie wówczas gdy potencjalne korzyści dla matki przewyższają ryzyko dla płodu.

Wpływ loksapiny na laktację

Loksapina należy do kategorii L4 według skali prof. Hyle'a, czyli leków potencjalnie niebezpiecznych podczas karmienia piersią. Badania z wykorzystaniem zwierząt laboratoryjnych wykazały przenikanie loksapiny do mleka. Brak jest analogicznych badań u ludzi. Dwie doby po podaniu leku nie należy karmić piersią.

Wpływ loksapiny na płodność

Loksapina może powodować zmniejszenie libido. Brak jest badań określających bardziej szczegółowo wpływ leku na płodność u ludzi. Badania z wykorzystaniem zwierząt laboratoryjnych wykazały negatywny wpływ loksapiny na płodność zwierząt. Obserwowano utrzymywanie się okresu międzyrujowego u samic szczurów, zwiększoną liczbę zgonów potomstwa i liczne wady rozwojowe nowonarodzonych zwierząt.

Inne możliwe skutki uboczne

Loksapina podawana drogą wziewną może powodować podrażnienie błony śluzowej gardła. Ze względu na możliwość wystąpienia skurczu oskrzeli loksapina w formie wziewnej jest podawana wyłącznie w warunkach szpitalnych przez wykwalifikowany personel medyczny.

Lek działa depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy. Może wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. Rzadziej odnotowywano wykonywanie ruchów mimowolnych (dystonię), ruchy rotacyjne gałki ocznej, akatyzję (pobudzenie ruchowe) i drżenia. Częstym działaniem niepożądanym jest uczucie zmęczenia po przyjęciu leku, zaburzenia smaku i suchość błony śluzowej jamy ustnej. Niezbyt często pojawia się niedociśnienie i wydłużenie odcinka QT (zaburzenia rytmu serca).

Objawy przedawkowania loksapiny

Przedawkowanie loksapiny odnotowano po podaniu doustnej formy leku. Objawy przedawkowania są zależne od przyjętej dawki loksapiny. Może dojść do depresji ośrodkowego układu nerwowego w stopniu łagodnym do ciężkiego (utrata przytomności), spadku ciśnienia tętniczego krwi i depresji oddechowej. 

Mechanizm działania lokapiny

Mechanizm działania loksapiny nie został do końca wyjaśniony. Wiadomo że lek działa poprzez blokowanie receptorów dopaminergicznych. Są to głównie receptory D2, oraz w mniejszym stopniu D4. Loksapina blokuje silnie postsynaptyczne receptory serotoninowe 5HT2A oraz receptory adrenergiczne alfa 1 i alfa2, receptory histaminowe typu H1 i muskarynowe M1. Badania z wykorzystaniem zwierząt laboratoryjnych wykazały zmiany stopnia pobudliwości podkorowych obszarów mózgu, co wiąże się z wystąpieniem sedacji i zmniejszeniem stopnia agresji.

Wchłanianie loksapiny

Czas potrzebny do osiagnięcia maksymalnego stężenia loksapiny we krwi po podaniu wziewnym za pomocą inhalatora Staccato wynosi 120 sekund.

Dystrybucja loksapiny

Stopień wiązania loksapiny z białkami krwi wynosi 96,6%. Lek podany drogą wziewną ulega szybkiej dystrybucji do tkanek. W początkowej fazie dystrybucji najwyższe stężenia loksapiny obserwowano w obrębie mózgu, mięśnia sercowego, nerek, płuc i śledziony.

Metabolizm loksapiny

Przemiany metaboliczne loksapiny mają miejsce głównie w wątrobie przy udziale cytochromu P450 (izoenzymy 3A4, 2D6, 1A2, 2C19 i 2C8) oraz za pomocą monooksygenaz, określanych jako FMOs (zawierających flawinę). Powstałe metabolity są nieaktywne farmakologicznie, za wyjątkiem dwóch związków: amoksapiny (produkt demetylacji związku macierzystego) i  7OH-loksapiny (produkt hydroksylacji loksapiny).

Wydalanie loksapiny

Okres półtrwania loksapiny wynosi 6-8 godzin. Lek jest wydalany wraz z moczem i kałem.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij