Lipegfilgrastym, Lipegfilgrastimum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o lipegfilgrastymie

Rok wprowadzenia na rynek
2013
Substancje aktywne
lipegfilgrastym
Działanie lipegfilgrastymu
zwiększa liczbę granulocytów
Postacie lipegfilgrastymu
roztwór do wstrzykiwań
Układy narządowe
układ krwiotwórczy i krew
Specjalności medyczne
Hematologia, Onkologia i hematologia dziecięca, Onkologia kliniczna
Rys historyczny lipegfilgrastymu

Substancja czynna została dopuszczona do obrotu na terenie Europy przez Sicor Biotech UAB w roku 2013.

Filgrastym jest wytwarzany z wykorzystaniem metody rekombinacji DNA, w komórkach Escherichia coli.

Wzór sumaryczny lipegfilgrastymu

C866H1372N226O258S9*(C2H4O)n

Spis treści

Wskazania do stosowania lipegfilgrastymu

Lipegfilgrastym stanowi połączenie ludzkiego metioninowego czynnika stymulującego tworzenie kolonii granulocytów (filgrastymu) z PEG (metoksypolietylenoglikolem).

Substancja czynna znalazła zastosowanie w ograniczaniu częstości oraz skrócenia okresu trwania spadku liczby neutrofilów w osoczu i gorączki podczas chemioterapii (wykorzystującej cytostatyki) nowotworów złośliwych.

Nie zaleca się stosowania lipegfilgrastymu w przypadku neutropenii u pacjentów cierpiących na przewlekłą postać białaczki szpikowej lub zespół mielodysplastyczny.

Dawkowanie lipegfilgrastymu

Schemat dawkowania lipegfilgrastymu uwzględnia stosowanie 6 mg substancji czynnej na początku każdego cyklu leczenia cytostatykami. Zaleca się stosowanie leku dobę po podaniu chemioterapii. 

Terapia lipegfilgrastymem powinna być nadzorowana przez lekarza onkologa lub hematologa.

Lek należy podawać podskórnie. Wskazane jest wstrzykiwanie preparatu w udo, ramię lub brzuch.

Przeciwskazania do stosowania lipegfilgrastymu

Przeciwwskazaniem do stosowania lipegfilgrastymu jest wystąpienie reakcji nadwrażliwości na tę substancję czynną.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania lipegfilgrastymu

W trakcie terapii lipegfilgrastymem istnieje ryzyko pojawienia się spadku ciśnienia tętniczego, wzrostu gęstości krwi, spadku stężenia albumin w osoczu. Występowanie wymienionych objawów jest związane z zespołem przesiąkania włośniczek, stanowiącym zagrożenie dla zdrowia pacjenta podczas terapii czynnikami wzrostu kolonii granulocytów.

Lipegfilgrastymu nie należy stosować w celu umożliwienia przekroczenia maksymalnych dawek cytostatyków podczas chemioterapii.

Podczas przyjmowania lipegfilgrastymu (jak w przypadku większości leków pochodzenia biologicznego) istnieje ryzyko wystąpienia objawów reakcji nadwrażliwości. Pojawienie się przeciwciał skierowanych przeciwko cząsteczce leku może prowadzić do osłabienia reakcji na leczenie.

Ze względu na ryzyko powiększenia śledziony podczas leczenia lipegfilgrastymem wskazane jest monitorowanie stanu śledziony poprzez przeprowadzenie dodatkowych badań lekarskich lub badania ultrasonograficznego.

Stosowanie lipegfilgrastymu w przypadku pacjentów cierpiących na wtórną białaczkę szpikową lub przewlekłą białaczkę szpikową oraz zespół mielodysplastyczny nie jest zalecane.  Przyjmowanie leku może pobudzać wzrost niektórych komórek poza szpikiem kostnym oraz komórek szpikowych.

Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania lipegfilgrastymu u pacjentów cierpiących na anemię sierpowatokrwinkową. Istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia przełomu sierpowatokrwinkowego spowodowanego zablokowaniem naczyń krwionośnych podczas terapii czynnikiem wzrostu kolonii granulocytów.

Zalecane jest zachowanie szczególnej ostrożności podczas podawania lipegfilgrastymu pacjentom cierpiącym na zaburzenia układu oddechowego przed rozpoczęciem chemioterapii. W razie potwierdzenia nacieków w płucach, a także wystąpienia kaszlu, duszności, podwyższonej temperatury podczas leczenia istnieje ryzyko rozwinięcia zespołu ostrej niewydolności oddechowej.

Podczas terapii lipegfilgrastymem zalecane jest monitorowanie stężenia potasu w przypadku pacjentów zagrożonych wystąpieniem hipokaliemii związanej z przyjmowanymi lekami lub innymi schorzeniami.

W trakcie terapii czynnikiem wzrostu granulocytów wskazane jest wykonywanie dodatkowych oznaczeń liczby trombocytów we krwi i monitorowanie hematokrytu. Podczas przyjmowania substancji czynnej nie można wykluczyć możliwości pojawienia się u pacjenta objawów małopłytkowości lub niedokrwistości. Działanie lipegfilgrastymu może spowodować wzrost liczby białych krwinek w osoczu. W przypadku gdy liczba leukocytów przekracza 50 x 109/l po wystąpieniu okresu, w którym dochodzi do największego uszkodzenia białych krwinek zalecane jest przerwanie podawania lipegfilgrastymu.

Interakcje lipegfilgrastymu z innymi substancjami czynnymi

Ryzyko nasilenia działania lipegfilgrastymu i wzrost prawdopodobieństwa pojawienia się działań niepożądanych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Deksametazon (Dexamethasone) glikokortykosteroidy
Triamcynolon (Triamcinolone) glikokortykosteroidy

Wpływ lipegfilgrastymu na prowadzenie pojazdów

Substancja czynna nie wywiera wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów lub wpływ ten jest nieistotny.

Inne rodzaje interakcji

Jednoczesne stosowanie lipegfilgrastymu i środków leczniczych o działaniu cytotoksycznym nie jest zalecane. Wpływ mielosupresyjny chemioterapii może być nasilony w przypadku komórek szpiku ulegających szybkim podziałom. Schemat podawania lipegfilgrastymu uwzględnia zastosowanie leku po upływie 24 godzin od podania leków cytotoksycznych.

Wpływ lipegfilgrastymu na ciążę

Stosowanie leku w okresie ciąży nie jest zalecane. Brak badań potwierdzających bezpieczeństwo substancji czynnej u kobiety ciężarnej.
Ze względu na niewielki udział kobiet ciężarnych w grupie pacjentów, którym podano lek oraz szkodliwy wpływ leku na proces rozmnażania u zwierząt należy unikać podawania lipegfilgrastymu kobietom w ciąży.

Wpływ lipegfilgrastymu na laktację

Podczas terapii lipegfilgrastymem zalecane jest przerwanie karmienia piersią. Nie potwierdzono bezpieczeństwa substancji czynnej u kobiety karmiącej.
Wpływ leku na karmione dziecko jest mało prawdopodobny ze względu na wysoką wartość masy cząsteczkowej leku i niski stopień wchłaniania po podaniu doustnym. Nie można jednak całkowicie wykluczyć ryzyka pojawienia się działań niepożądanych u karmionego dziecka. 

Inne możliwe skutki uboczne

W wyniku podskórnego podania substancji czynnej istnieje ryzyko pojawienia się:

  • bardzo często – bólu mięśni lub kości;
  • często – trombocytopenii, hipokaliemii, bólu w klatce piersiowej, bólu głowy, rumienia i wysypki;
  • niezbyt często – reakcji nadwrażliwości (w tym obrzęk naczynioruchowy), leukocytozy, odczynów i reakcji w miejscu iniekcji, obrzęku płuc oraz śródmiąższowego stanu zapalnego płuc, niewydolności oddechowej, wzrostu aktywności enzymów we krwi (fosfatazy alkalicznej oraz dehydrogenazy mleczanowej).

Mechanizm działania lipegfilgrastymu

Substancja czynna łączy się z ludzkim receptorem G–CSF. Pobudzenie receptora odpowiada za zwiększenie uwalniania dojrzałych neutrofilów ze szpiku kostnego do osocza. Lipegfilgrastym przyspiesza również proces dojrzewania prekursorów neutrofilów, a następnie uwolnienie ich do krwi.

Lipegfilgrastym, ze względu na połączenie cząsteczki metoksypolietylenoglikolu z filgrastymem charakteryzuje się niższą wartością klirensu nerkowego i dłuższym okresem półtrwania niż filgrastym.

Czynnik wzrostu kolonii granulocytów może również zwiększać działanie przeciwbakteryjne neutrofilów.

Wchłanianie lipegfilgrastymu

Maksymalne stężenie lipegfilgrastymu po podaniu podskórnym zaobserwowano po upływie od 30 do 36 godzin od iniekcji. Wyższe wartości stężenia maksymalnego oraz całkowita biodostępność leku występowały po podaniu leku w brzuch lub ramię.

Metabolizm lipegfilgrastymu

W proces metabolizmu lipegfilgrastymu zaangażowane są głównie enzymy proteolityczne. Rozkład leku przebiega wewnątrz i zewnątrzkomórkowo. Rozkład zewnątrzkomórkowy jest prawdopodobnie związany z działaniem proteaz osoczowych i elastazy neutrofilów. Wewnątrzkomórkowa degradacja leku zachodzi w komórkach wątroby. 

Wydalanie lipegfilgrastymu

Lipegfilgrastym jest usuwany z organizmu na drodze klirensu, w który zaangażowane są neutrofile. Substancja czynna jest również rozkładana przez enzymy proteolityczne i usuwana z moczem. 

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij