Lezynurad, Lesinuradum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o lezynuradzie

Rok wprowadzenia na rynek
2015
Substancje aktywne
lezynurad
Działanie lezynuradu
zmniejsza wytwarzanie kwasu moczowego
Postacie lezynuradu
tabletki powlekane
Układy narządowe
układ krwiotwórczy i krew, układ moczowy, układ połączeń kości (stawy i jego elementy)
Specjalności medyczne
Choroby wewnętrzne, Nefrologia
Rys historyczny lezynuradu

Lezynurad został dopuszczony do obrotu w 2015r, jednak z powodów biznesowych został wycofany z obrotu w 2019r. w USA, a w 2020r. w Europie. 

Wzór sumaryczny lezynuradu

C17H14BrN3O2S

Spis treści

Wskazania do stosowania lezynuradu

Lezynurad znajduje zastosowanie w skojarzonym leczeniu dny moczanowej, u pacjentów, u których nie nastąpiła poprawa po terapii pojedynczym preparatem obniżającym stężenie kwasu moczowego. 

Dawkowanie lezynuradu

Dawka dobowa lezynuradu wynosi 200mg.

Przeciwskazania do stosowania lezynuradu

Lezynuradu nie należy stosować u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek, ze schyłkową niewydolnością nerek, u pacjentów poddawanych dializie, u pacjentów z zespołem rozpadu guza, z zespołem Lesch-Nyhana oraz po przeszczepie nerki. U pacjentów leczonych lezynuradem należy monitorować czynność nerek, w przypadku wysokiego stężenia kreatyniny we krwi należy przerwać leczenie. 

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania lezynuradu

W przypadku niektórych chorób układu krążenia, takich jak niestabilna dusznica bolesna, niewydolność serca klasy III lub IV, niekontrolowane nadciśnienie lub świeży zawał mięśnia sercowego nie zaleca się leczenia lezynuradem.  Należy zachować ostrożność w trakcie terapii lezynuradem u pacjentów ze stwierdzonym powolnym metabolizmem katalizowanym przez CYP2C9, ze względu na możliwe wystąpienie zaburzeń czynności nerek. W 2019r. lezynurad z powodów biznesowych został wycofany z obrotu.

Przeciwwskazania lezynuradu do łączenia z innymi substancjami czynnymi

Lezynuradu nie należy łączyć z inhibitorami mikrosomalnej hydrolazy epoksydowej, takimi jak kwas walproinowy oraz walpromid, ponieważ zaburzają one metabolizm lezynuradu. 

Interakcje lezynuradu z innymi substancjami czynnymi

Nasilenie działania lezynuradu i jego działań niepożądanych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Amiodaron (Amiodarone) leki przeciwarytmiczne - klasa III
Flukonazol (Fluconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Ibuprofen (Ibuprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Indometacyna (Indomethacin) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Kapecytabina (Capecitabine) antymetabolity pirymidyny
Ketokonazol (Ketoconazole) przeciwgrzybicze pochodne imidazolu
Kwas mefenamowy (Mefenamic acid) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Kwas walproinowy (Valproic acid) inne leki przeciwpadaczkowe
Nityzynon (Nitisinone) substancje stosowane w rzadkich chorobach metabolicznych
Piroksykam (Piroxicam) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Worykonazol (Voriconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Osłabienie działania biktegrawiru.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Biktegrawir (Bictegravir) inne substancje przeciwwirusowe działające bezpośrednio na wirusy
Osłabienie działania antykoncepcyjnego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Dienogest (Dienogest) progestageny
Etonogestrel (Etonogestrel) progestageny
Etynyloestradiol (Ethinylestradiol) estrogeny naturalne i syntetyczne
Lewonorgestrel (Levonorgestrel) progestageny
Medroksyprogesteron (Medroxyprogesterone) progestageny
Osłabienie działania amlodypiny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Amlodypina (Amlodipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Osłabienie działania statyn.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Atorwastatyna (Atorvastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Fluwastatyna (Fluvastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Lowastatyna (Lovastatin (monacolin k, mevinolin)) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Pitawastatyna (Pitavastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Rosuwastatyna (Rosuvastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Simwastatyna (Simvastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Osłabienie działania lezynuradu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Bosentan (Bosentan) antagoniści receptora endoteliny ETA
Fenytoina (Phenytoin) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe i stabilizujące błony neuronów
Karbamazepina (Carbamazepine) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe
Kwas acetylosalicylowy (Acetylsalicylic acid) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Prymidon (Primidone) barbiturany i pochodne
Ryfampicyna (Rifampicin (rifampin)) antybiotyki - INNE
Brygatynib (Brigatinib) inhibitory kinazy białkowej
Osłabienie działania bupropionu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Bupropion (Bupropion) NDRI - inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i dopaminy
Osłabienie działania efawirenzu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Efawirenz (Efavirenz) nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
Osłabienie działania felodypiny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Felodypina (Felodipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Osłabienie działania metadonu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Metadon (Methadone) agoniści receptora opioidowego
Osłabienie działania sertraliny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Sertralina (Sertraline) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Osłabienie działania sorafenibu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Sorafenib (Sorafenib) inhibitory kinazy białkowej
Osłabienie działania sildenafilu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Sildenafil (Sildenafil) inhibitory fosfodieasterazy V - PDE5
Osłabienie działania tamoksyfenu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Tamoksyfen (Tamoxifen) SERM - selektywne modulatory receptora estrogenowego
Osłabienie działania takrolimusu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Takrolimus (Tacrolimus) inhibitory kalcyneuryny
Osłabienie działania typrynawiru.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Typranawir (Tipranavir) inhibitory proteazy HIV
Osłabienie działania zolpidemu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Zolpidem (Zolpidem) niebenzodiazepinowe leki nasenne
Osłabienie działania dasatynibu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Dasatynib (Dasatinib) inhibitory kinazy białkowej
Osłabienie działania temsyrolimusu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Temsyrolimus (Temsirolimus) inne leki przeciwnowotworowe
Osłabienie działania wenetoklaksu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Wenetoklaks (Venetoclax) inne leki przeciwnowotworowe

Interakcje lezynuradu z pożywieniem

Lezynurad należy przyjmować w trakcie posiłku i popić wodą. 

Wpływ lezynuradu na ciążę

Badania na zwierzętach nie wykazały negatywnego wpływu na ciążę, jednak u ludzi nie wykonano. Nie należy zatem stosować lezynuradu w okresie ciąży. 

Wpływ lezynuradu na laktację

Badania na zwierzętach wykazały, iż lezynurad przenika do mleka matki, u ludzi nie zostało to jednak zbadane. Nie należy karmić piersią w trakcie terapii. 

Wpływ lezynuradu na płodność

Lezynurad nie wpływa na płodność u szczurów, u ludzi takich badań nie wykonano. 

Skutki uboczne

ból głowy
zwiększenie poziomu kreatyniny we krwi
grypa
odwodnienie
zaburzenia czynności nerek
kamica nerkowa
niewydolność nerek
nadwrażliwość

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Mechanizm działania lezynuradu

Lezynurad zwiększa wydalanie kwasu moczowego, poprzez hamowanie aktywności transportera kwasu moczowego URAT1, który jest głównym enzymem odpowiedzialnym za wychwyt zwrotny kwasu moczowego z kanalików nerkowych. Hamuje także OAT4, co zwiększa stężenie kwasu moczowego w moczu przy stosowaniu leków diuretycznych. 

Wchłanianie lezynuradu

Po podaniu doustnym lezynurad wchłania się szybko, jego biodostępność sięga niemal 100%. Maksymalne stężenie osiąga w przeciągu 1-4 godzin.

Dystrybucja lezynuradu

Lezynurad w ponad 98% wiąże się z białkami osocza. Jego objętość dystrybucji wynosi 20 l.

Metabolizm lezynuradu

Lezynurad metabolizowany jest w wątrobie, przy udziale izoenzymu 2C9 cytochromu P450. Tworzy niewykrywalny metabolit M3c, który następnie metabolizowany jest przez mikrosomalną hydrolazę epoksydową do metabolitu M4. 

Wydalanie lezynuradu

Lezynurad wydalany jest w 63% z moczem, a w 32% z kałem. W poztaci niezmienionej wydala się około 30% dawki. Okres półtrwania lezynuradu wynosi około 5 godzin. 

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij