Acemetacyna, Acemetacinum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o acemetacynie

Rok wprowadzenia na rynek
1985
Substancje aktywne
acemetacyna
Działanie acemetacyny
przeciwgorączkowe, przeciwreumatyczne, przeciwzapalne
Postacie acemetacyny
kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, kapsułki twarde
Układy narządowe
układ połączeń kości (stawy i jego elementy)
Specjalności medyczne
Reumatologia
Rys historyczny acemetacyny

Acemetacyna została wprowadzona w 1985 roku przez podmiot odpowiedzialny DROSSAPHARM AG. 

Wzór sumaryczny acemetacyny

C21H18ClNO6

Spis treści

Wskazania do stosowania acemetacyny

Acemetacyna stosowana jest w schorzeniach układu kostno-stawowego takich jak: choroba zwyrodnieniowa stawów, bóle okolicy lędźwiowo-krzyżowej, reumatoidalne zapalenie stawów (RZS), zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, silne napady dny moczanowej. Acemetacynę stosuje się również w terapii bólu pooperacyjnego. 

Dawkowanie acemetacyny

Acemetacyna stosowana jest doustnie podczas posiłku. Substancję należy popić dużą ilością płynu. Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku pacjentów w podeszłym wieku. 

Dawka stosowana w leczeniu zależna jest od jednostki chorobowej, schorzeń towarzyszących, wieku pacjenta itp.

Dawki zwykle stosowane (dobowe) u osób dorosłych: 60–300 mg.

Przeciwskazania do stosowania acemetacyny

Przeciwwskazaniem do stosowania jest nadwrażliwość na acemetacynę oraz indometacynę, zaburzenia procesów krwiotwórczych o nieznanym pochodzeniu, czynna lub nawracająca choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, ciężka niewydolność serca. Acemetacyny nie należy stosować u dzieci i młodzieży oraz kobiet w 3 trymestrze ciąży. Przeciwwskazaniem do stosowania jest wystąpienie krwawienia z przewodu pokarmowego, perforacje, skurcz oskrzeli, napad astmy, pokrzywka oraz ostre zapalenie błony śluzowej nosa, które wystąpiły w przeszłości po stosowaniu niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) oraz kwasu acetylosalicylowego. 

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania acemetacyny

Niezalecane jest jednoczesne stosowanie acemetacyny z innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ) oraz z selektywnymi inhibitorami cyklooksygenazy-2.

Zalecane jest przyjmowanie leku w najmniejszej skutecznej dawce przez minimalny okres czasu potrzebny do łagodzenia objawów. Minimalizuje to ryzyko działań niepożądanych.  

Stosowanie acemetacyny u pacjentów w podeszłym wieku możliwe jest jedynie pod ścisłym nadzorem medycznym, ze względu na zwiększone ryzyko działania niepożądanego.

Pacjenci ze schorzeniami układu pokarmowego (owrzodzenia, krwotoki, perforacje) oraz w podeszłym wieku powinni rozpocząć terapię od możliwie najniższej dawki.

Stosowanie acemetacyny u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy możliwe jest jedynie w sytuacji, kiedy korzyści przewyższają ryzyko.

U pacjentów przyjmujących acemetacynę jednocześnie z lekami zwiększającymi ryzyko krwotoków oraz owrzodzeń (np. kortykosteroidy), lekami przeciwzakrzepowymi (np. warfaryna, acenokumarol), lekami przeciwpłytkowymi oraz selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny zalecane jest zachowanie szczególnej ostrożności.

Należy zachować szczególną ostrożność stosując acemetacynę u pacjentów ze schorzeniami układu sercowo-naczyniowego takimi jak: nadciśnienie tętnicze, zastoinowa niewydolność serca, choroba niedokrwienna serca, choroba tętnic obwodowych, choroba naczyń mózgowych. Ostrożność należy również zachować podczas terapii acemetacyną u pacjentów z czynnikami ryzyka chorób układu krążenia (np. nadciśnienie, hiperlipidemia, cukrzyca, palenie tytoniu).

W przypadku pacjentów zakażonych wirusem Varicella zoster stosowanie acemetacyny możliwe jest jedynie pod ścisłą kontrolą lekarską, ze względu na ryzyko nasilenia ciężkich skórnych działań niepożądanych.

Pacjenci z zaburzoną czynnością nerek lub wątroby powinni stosować acemetacynę pod ścisłą kontrolą medyczną.

Stosując acemetacynę należy zapewnić możliwość udzielenia szybkiej pomocy medycznej w przypadku pacjentów:

  • u których po leczeniu substancją z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) wystąpił napad astmy, reakcje skórne lub ostre zapalenie błony śluzowej nosa;
  • z astmą oskrzelową, katarem siennym, obrzękiem błony śluzowej nosa oraz przewlekłymi schorzeniami dróg oddechowych;
  • z padaczką, chorobą Parkinsona oraz zaburzeniami psychicznymi;
  • z zaburzeniami krzepnięcia;
  • z toczniem rumieniowaty układowym oraz mieszaną chorobą tkanki łącznej;
  • przyjmujących leki moczopędne oszczędzające potas.

Stosują acemetacynę przez dłuższy okres czasu należy monitorować wyniki badań krwi oraz wskaźniki krzepnięcia, czynność narządów wzroku, czynności wątroby oraz nerek.

Przeciwwskazania acemetacyny do łączenia z innymi substancjami czynnymi

Acemetacyny nie należy stosować jednocześnie z innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi oraz selektywnymi inhibitorami cyklooksygenazy-2.

Interakcje acemetacyny z innymi substancjami czynnymi

Zwiększone ryzyko krwawienia z układu pokarmowego, krwotoków z nosa, krwiaków podskórnych, obecności krwi w kale, moczu oraz plwocinie, wydłużonego czasu krzepnięcia.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Escitalopram (Escitalopram) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Escyna (Escine) substancje wpływające na elastyczność naczyń krwionośnych - INNE
Fluoksetyna (Fluoxetine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Fluwoksamina (Fluvoxamine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Fondaparynuks (Fondaparinux) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory czynnika Xa
Heparyna (Heparin) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Ibrytumomab (Ibritumomab) radiofarmaceutyki
Milnacypran (Milnacipran) SNRI - inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny, bez działania na receptory
Pegaspargaza (Pegaspargase) inne cytostatyki pochodzenia naturalnego
Prednizolon (Prednisolone) glikokortykosteroidy
Ramucyrumab (Ramucirumab) przeciwciała monoklonalne - przeciwnowotworowe i immunosupresyjne
Tiklopidyna (Ticlopidine) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Zydowudyna (Azydotymidyna, AZT) (Zidovudine) nukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
Nasilenie działania przeciwzakrzepowego oraz zwiększenie ryzyka krwawień.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Acenokumarol (Acenocoumarol) leki przeciwzakrzepowe - antagoniści witaminy K
Apiksaban (Apixaban) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory czynnika Xa
Dabigatran (Dabigatran) leki przeciwzakrzepowe-inhibitory trombiny
Iloprost (Iloprost) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Warfaryna (Warfarin) leki przeciwzakrzepowe - antagoniści witaminy K
Wzrost stężenia potasu we krwi, niewydolność nerek.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Drospirenon (Drospirenone) progestageny
Imidapryl (Imidapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Peryndopryl (Perindopril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Spironolakton (Spironolactone) leki moczopędne, diuretyki - oszczędzające potas - antagoniści aldosteronu
Takrolimus (Tacrolimus) inhibitory kalcyneuryny
Zwiększone ryzyko wystąpienia objawów niepożądanych takich jak: zawroty głowy, zaburzenia snu, zaburzenia smaku oraz węchu, drżenie mięśni, drgawki, zmiany skórne, podrażnienia przewodu pokarmowego, upośledzenie funkcji wątroby oraz nerek, senność, dezorientacja.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Aceklofenak (Aceclofenac) NLPZ hamujące silniej COX-2 niż COX-1
Betametazon (Betamethasone) glikokortykosteroidy
Budezonid (Budesonide) glikokortykosteroidy
Citalopram (Citalopram) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Cyklosporyna (Cyclosporine) inhibitory kalcyneuryny
Dapoksetyna (Dapoxetine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Deksametazon (Dexamethasone) glikokortykosteroidy
Deksibuprofen (Dexibuprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Deksketoprofen (Dexketoprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Digoksyna (Digoxin) glikozydy nasercowe
Duloksetyna (Duloxetine) SNRI - inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny, bez działania na receptory
Eplerenon (Eplerenone) leki moczopędne, diuretyki - oszczędzające potas - antagoniści aldosteronu
Fenytoina (Phenytoin) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe i stabilizujące błony neuronów
Hydrokortyzon (Hydrocortisone) glikokortykosteroidy
Ibuprofen (Ibuprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Ketoprofen (Ketoprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Kwas pipemidynowy (Pipemidic acid) chinolony - inhibitory gyrazy
Metylodigoksyna (Metildigoxin) glikozydy nasercowe
Moksyfloksacyna (Moxifloxacin) fluorochinolony
Paroksetyna (Paroxetine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Pemetreksed (Pemetrexed) antymetaboilty kwasu foliowego (inhibitory reduktazy kwasu dihydrofoliowego)
Piroksykam (Piroxicam) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Prednizon (Prednisone) glikokortykosteroidy
Sertralina (Sertraline) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Triamcynolon (Triamcinolone) glikokortykosteroidy
Wenlafaksyna (Venlafaxine) SNRI - inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny, bez działania na receptory
Diklofenak (Diclofenac) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Haloperidol (Haloperidol) neuroleptyki klasyczne - pochodne butyrofenonu
Osłabienie działania obniżającego ciśnienie tętnicze krwi, wzrost ryzyka wystąpienia zaburzenia pracy oraz niewydolności nerek.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Benazepryl (Benazepril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Chinapryl (Quinapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Cilazapryl (Cilazapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Enalapril (Enalapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Fozynopryl (Fosinopril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Furosemid (Furosemide) leki moczopędne, diuretyk - pętlowe
Kaptopril (Captopril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Lizynopryl (Lisinopril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Naproksen (Naproxen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Ramipryl (Ramipril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Trandolapryl (Trandolapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Zofenopryl (Zofenopril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Nasilenie działania przeciwcukrzycowego, zwiększenie ryzyka hipoglikemii.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Glimepiryd (Glimepiride) doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika
Nateglinid (Nateglinide) doustne leki przeciwcukrzycowe - INNE

Interakcje acemetacyny z pożywieniem

Zalecane jest przyjmowanie acemetacyny wraz z posiłkiem.

Interakcje acemetacyny z alkoholem

Należy zachować szczególną ostrożność spożywając alkohol podczas stosowania acemetacyny, ze względu na zwiększone ryzyko działań niepożądanych, a w szczególności utajonych krwotoków w przewodzie pokarmowym. 

Wpływ acemetacyny na prowadzenie pojazdów

Przyjmowanie acemetacyny znacząco obniża zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługi maszyn, szczególnie w początkowym etapie leczenia oraz po jednoczesnym spożyciu alkoholu. 

Inne rodzaje interakcji

Żeń-szeń nasila działanie przeciwzakrzepowe acemetacyny, wydłuża czas krwawienia oraz zwiększa ryzyko nagłych krwotoków. 

Wpływ acemetacyny na ciążę

Stosowanie acemetacyny w czasie 3 trymestru ciąży jest przeciwwskazane. Przyjmowanie acemetacyny w 1 oraz 2 trymestrze możliwe jest jedynie w przypadku wyraźnej konieczności. 

Wpływ acemetacyny na laktację

Nieznaczna ilość acemetacyny obecna jest w mleku kobiecym, dlatego podczas karmienia piersią nie należy przyjmować substancji. 

Wpływ acemetacyny na płodność

Acemetacyna może niekorzystnie wpływać na zdolności reprodukcyjne u kobiet. 

Skutki uboczne

wymioty
biegunka
bóle brzucha
nudności
krwawienia z przewodu pokarmowego
wysypka
niestrawność
wzdęcia
świąd
pobudzenie
zmęczenie
zwiększona aktywność enzymów wątrobowych
brak łaknienia
owrzodzenie błony śluzowej żołądka i jelit
niewyraźne widzenie
pokrzywka
łysienie
żółtaczka
krwawa biegunka
podwójne widzenie
krew w kale/stolcu
zmętnienie rogówki
uszkodzenie wątroby
toksyczne zapalenia wątroby
obrzęk
barwnikowe zwyrodnienie siatkówki
drażliwość
splątanie
hiperkaliemia
ostra niewydolność nerek
psychoza
rumień
szum w uszach
wybroczyny
wyprysk
wzmożona potliwość
zaburzenia snu
zapalenie trzustki
zaparcia
zespół lyella – toksyczna nekroliza naskórka
złuszczające zapalenie skóry
agranulocytoza
zwiększenie stężenia mocznika we krwi
białkomocz
depresja
pancytopenia
niedokrwistość hemolityczna
niedokrwistość aplastyczna
nadwrażliwość na światło
zaburzenia psychiczne
niewydolność serca
dezorientacja
dusznica bolesna
hiperglikemia
zaburzenia słuchu
nasilenie objawów wrzodziejącego zapalenia okrężnicy i choroby Crohna
śródmiąższowe zapalenie nerek
zespół nerczycowy
martwica brodawek nerkowych
kołatanie serca
błoniaste zwężenie jelita
koszmary senne
zespół Stevensa- Johnsona
niedokrwistość
zapalenie błony śluzowej jamy ustnej
alergiczne zapalenie płuc
krwiomocz
wysypka pęcherzowa
leukopenia
leukocytoklastyczne zapalenie naczyń krwionośnych
Zaburzenia mikcji
małopłytkowość
nadciśnienie tętnicze
zaburzenia lękowe
krwawienia z pochwy
glukozuria
omamy
osłabienie mięśni
martwicze zapalenie powięzi
zapaść sercowo-naczyniowa

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Objawy przedawkowania acemetacyny

Do objawów przedawkowania acemetacyny należą: nudności, wymioty, ból w okolicy nadbrzusza, pocenie się, zaburzenia w ośrodkowym układzie nerwowym, podwyższone ciśnienie tętnicze, obrzęki kostek, skąpomocz, krwiomocz, drgawki, śpiączka, zahamowanie czynności ośrodka oddechowego. 

Mechanizm działania acemetacyny

Acemetacyna jest substancją pochodną kwasu indolooctowego. Hamuje cyklooksygenazę-1 (COX-1) i cyklooksygenazę-2 (COX-2), wydzielanie histaminy, hialuronidazy oraz enzymów proteolitycznych, nieznacznie redukuje syntezę prostaglandyn, zatrzymuje układ dopełniacza. Umożliwia to hamowanie agregacji płytek krwi, działanie przeciwbólowe, przeciwgorączkowe oraz przeciwzapalne. 

Wchłanianie acemetacyny

Acemetacyna wchłaniana jest szybko z przewodu pokarmowego w 100%. Stężenie maksymalne osiągane jest po 2,5 godziny po podaniu.  

Dystrybucja acemetacyny

Acemetacyna wiąże się z białkami osocza w ponad 90%. Substancja gromadzi się w miejscach objętych procesem zapalnym (płyn maziowy, błona maziowa, mięśnie), gdzie stężenie acemetacyny jest znacznie wyższe niż stężenie oznaczone we krwi. 

Metabolizm acemetacyny

Acemetacyna metabolizowana jest do głównego aktywnego metabolitu indometacyny, o zbliżonej aktywności.

Wydalanie acemetacyny

Okres półtrwania acemetacyny wynosi 4,5 godziny. Wydalanie substancji oraz metabolitów odbywa się głównie z moczem, a w drugiej kolejności z kałem w żółci. 

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij