Kryzotynib, Cryzotinibum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o kryzotynibie

Rok wprowadzenia na rynek
2011
Substancje aktywne
kryzotynib
Działanie kryzotynibu
przeciwnowotworowe (cytostatyczne, cytotoksyczne)
Postacie kryzotynibu
kapsułki twarde
Układy narządowe
układ oddechowy
Specjalności medyczne
Choroby płuc, Onkologia kliniczna
Rys historyczny kryzotynibu

Lek został stworzony w laboratoriach firmy Pfizer. Po raz pierwszy zyskał rejestrację przez FDA w sierpniu 2011 roku.

Wzór sumaryczny kryzotynibu

C21H22Cl2FN5O

Spis treści

Wskazania do stosowania kryzotynibu

Wskazania kryzotynibu obejmują leczenie pierwszego rzutu oraz kolejne leczenie u dorosłych pacjentów z ALK-dodatnim zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca oraz leczenie zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca u dorosłych pacjentów z  genem ROS1-dodatnim.

Dawkowanie kryzotynibu

Leczenie kryzotynibem może być wdrożone oraz monitorowane wyłącznie przez lekarza z odpowiednim doświadczeniem w stosowaniu leków przeciwnowotworowych. Dawka zazwyczaj stosowana wynosi 500 mg dziennie.

Przeciwskazania do stosowania kryzotynibu

Przeciwwskazaniem do stosowania leku jest nadwrażliwość na kryzotynib.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania kryzotynibu

Przed rozpoczęciem leczenia kryzotynibem należy ocenić u pacjenta status kinaz ALK lub ROS1 przy użyciu zwalidowanych i niezawodnych metod. 

W związku z ryzykiem uszkodzenia wątroby podczas terpii, zaleca się wykonywać testy czynnościowe wątroby (oznaczać poziomy AlAT, AspAT, bilirubiny) co tydzień w ciągu 2 pierwszych miesięcy leczenia, a następnie raz w miesiącu lub w zależności od oczekiwanego pogorszenia parametrów wątrobowych. Istnieje ryzyko pojawienia się śródmiąższowej choroby płuc (ILD) lub zapalenia płuc, mogących prowadzić niekiedy do zgonu pacjenta - należy monitorować wszelkie niepokojące objawy ze strony układu oddechowego. Ponieważ lek może powodować wydłużenie odcinka QT, należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów predysponowanych do wydłużenia tego odcinka i kontrolować ich czynność serca poprzez EKG oraz oznaczenia poziomu elektrolitów i parametrów nerkowych. Przyjmowanie kryzotynibu może prowadzić do pojawienia się bradykardii a także niewydolności mięśnia sercowego, dlatego też należy regularnie sprawdzać wartości ciśnienia krwi oraz tętna pacjenta, a w razie objawów niewydolności serca powinno się odstawić lek. Należy monitorować morfologię krwi z rozmazem, ponieważ może dojść do neutropenii lub leukopenii. Lek ten może zwiększać ryzyko perforacji przewodu pokarmowego, dlatego też należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów predysponowanych do tego schorzenia oraz poinformować jak wyglądają wczesne objawy perforacji, aby można było wdrożyć szybkie leczenie. U pacjentów leczonych kryzotynibm istnieje ryzyko pogorszenia fukncji nerek, z ciężką niewydolnością nerek włącznie - zaleca sie kontrolowanie ich funkcji i zachowanie szczególnej ostrożności u osób, które mają problemy z funkcjonowaniem nerek. Przyjmowanie kryzotynibu może zwiększać ryzyko pogorszenia wzroku, dlatego też należy skonsultować się z okulistą w celu dalszej diagnozy, jeśli u pacjenta doszło do pogorszenia wzroku.

Interakcje kryzotynibu z innymi substancjami czynnymi

Niektóre leki mogą nasilać metabolizm kryzotynibu, zmniejszając jego stężenie osoczowe i skuteczność terapeutyczną.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Abatacept (Abatacept) przeciwciała monoklonalne - immunosupresyjne
Adalimumab (Adalimumab) przeciwciała monoklonalne - immunosupresyjne
Anakinra (Anakinra) inhibitory interleukiny
Apremilast (Apremilast) inhibitory fosfodieasterazy IV - PDE4
Beklometazon (Beclomethasone) glikokortykosteroidy
Beksaroten (Bexarotene) inne leki przeciwnowotworowe
Betametazon (Betamethasone) glikokortykosteroidy
Bosentan (Bosentan) antagoniści receptora endoteliny ETA
Budezonid (Budesonide) glikokortykosteroidy
Efawirenz (Efavirenz) nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
Etanercept (Etanercept) inhibitory czynnika martwicy nowotworów alfa - TNF-alfa
Fenobarbital (Luminal) (Phenobarbital) inne leki przeciwpadaczkowe
Fenytoina (Phenytoin) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe i stabilizujące błony neuronów
Fluocynolon (Fluocinolone acetonide) glikokortykosteroidy
Golimumab (Golimumab) przeciwciała monoklonalne - przeciwreumatyczne
Hydrokortyzon (Hydrocortisone) glikokortykosteroidy
Infliksymab (Infliximab) inhibitory czynnika martwicy nowotworów alfa - TNF-alfa
Iwermektyna (Ivermectin) substancje przeciwpasożytnicze do użytku ogólnego
Karbamazepina (Carbamazepine) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe
Klobetazol (Clobetasol) glikokortykosteroidy
Klozapina (Clozapine) neuroleptyki atypowe
Lansoprazol (Lansoprazole) IPP - inhibitory pompy protonowej
Lezynurad (Lesinurad) substancje zwiększające wydalanie kwasu moczowego - substancje urykozuryczne
Medroksyprogesteron (Medroxyprogesterone) progestageny
Metamizol (Metamizole) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Metyloprednizolon (Methylprednisolone) glikokortykosteroidy
Metyrapon (Metyrapone) substancje używane do diagnostyki (odczynnik diagnostyczny, diagnostyka obrazowa)
Okskarbazepina (Oxcarbazepine) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe i stabilizujące błony neuronów
Omeprazol (Omeprazole) IPP - inhibitory pompy protonowej
Orlistat (Orlistat) inhibitory lipazy
Prednizolon (Prednisolone) glikokortykosteroidy
Prednizon (Prednisone) glikokortykosteroidy
Prymidon (Primidone) barbiturany i pochodne
Ryfampicyna (Rifampicin (rifampin)) antybiotyki - INNE
Talidomid (Thalidomide) inne leki immunosupresyjne
Terbinafina (Terbinafine) inne substancje przeciwgrzybicze
Topiramat (Topiramate) inne leki przeciwpadaczkowe
Sekukinumab (Secukinumab) inhibitory interleukiny
Niektóre leki mogą osłabiać metabolizm kryzotynibu, zwiększając jego stężenie osoczowe. Moga pojawić się lub nasilić działania niepożądane.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Acetazolamid (Acetazolamide) inhibitory anhydrazy węglanowej
Amfoterycyna B (Amphotericin b) antybiotyki przeciwgrzybicze
Apomorfina (Apomorphine) agoniści receptorów dopaminowych
Aprepitant (Aprepitant) antagoniści receptorów neurokiniowych 1 - NK1
Atazanawir (Atazanavir) inne substancje przeciwwirusowe działające bezpośrednio na wirusy
Bifonazol (Bifonazole) przeciwgrzybicze pochodne imidazolu
Bikalutamid (Bicalutamide) inne leki hormonalne
Boceprewir (Boceprevir) inne substancje przeciwwirusowe działające bezpośrednio na wirusy
Bromokryptyna (Bromocriptine) agoniści receptorów dopaminowych
Detreomycyna (Chloramfenikol) (Chloramphenicol) antybiotyki - INNE
Ciprofloksacyna (Ciprofloxacin) fluorochinolony
Cyproteron (Cyproterone acetate) inne leki hormonalne
Cyzapryd (Cisapride) substancje hamujące perystaltykę jelit o zróżnicowanym mechanizmie działania
Danazol (Danazol) testosteron i pochodne
Dihydroergotamina (Dihydroergotamine) inne substancje przeciwmigrenowe
Diltiazem (Diltiazem) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
Disulfiram (Disulfiram) substancje stosowane w leczeniu alkoholizmu
Doksycyklina (Doxycycline) antybiotyki tetracyklinowe - tetracykliny
Ergotamina (Ergotamine) alkaloidy sporyszu
Etopozyd (Etoposide) inne cytostatyki pochodzenia naturalnego
Fluwoksamina (Fluvoxamine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Fosaprepitant (Fosaprepitant) antagoniści receptorów neurokiniowych 1 - NK1
Gestoden (Gestodene) progestageny
Imatynib (Imatinib) inhibitory kinazy białkowej
Indynawir (Indinavir) inhibitory proteazy HIV
Irbesartan (Irbesartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Isradypina (Isradypine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Itrakonazol (Itraconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Izoniazyd (Isoniazid) substancje stosowane w leczeniu gruźlicy
Kabazytaksel (Cabazitaxel) taksoidy
Ketokonazol (Ketoconazole) przeciwgrzybicze pochodne imidazolu
Klarytromycyna (Clarithromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Klomipramina (Clomipramine) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Lanreotyd (Lanreotide) somatostatyny i analogi
Loperamid (Loperamide) leki przeciwbiegunkowe
Losartan (Losartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Mikonazol (Miconazole) przeciwgrzybicze pochodne imidazolu
Milnacypran (Milnacipran) SNRI - inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny, bez działania na receptory
Mirtazapina (Mirtazapine) substancje przeciwdepresyjne o innym mechanizmie działania
Norfloksacyna (Norfloxacin) fluorochinolony
Paroksetyna (Paroxetine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Pazyreotyd (Pasireotide) somatostatyny i analogi
Pilokarpina (Pilocarpine) agoniści receptorów muskarynowych
Piperachina (Piperaquine) substancje przeciwmalaryczne o zróżnicowanym mechanizmie działania
Pozakonazol (Posaconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Prochlorperazyna (Prochlorperazine) neuroleptyki klasyczne - pochodne fenotiazyny
Rabeprazol (Rabeprazole) IPP - inhibitory pompy protonowej
Raloksyfen (Raloxifene) SERM - selektywne modulatory receptora estrogenowego
Roksytromycyna (Roxithromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Ruksolitynib (Ruxolitinib) inhibitory kinazy białkowej
Rytonawir (Ritonavir) inhibitory proteazy HIV
Sakwinawir (Saquinavir) przeciwwirusowe nukleozydy i nukleotydy
Somatostatyna (Somatostatin) somatostatyny i analogi
Sorafenib (Sorafenib) inhibitory kinazy białkowej
Tamoksyfen (Tamoxifen) SERM - selektywne modulatory receptora estrogenowego
Telitromycyna (Telithromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Tetracyklina (Tetracyline) antybiotyki tetracyklinowe - tetracykliny
Winblastyna (Vinblastine) alkaloidy barwinka (Vinca) i analogi
Worykonazol (Voriconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Leki te zwiększają ryzyko pojawienia się bradykardii podczas terapii kryzotynibem.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Amlodypina (Amlodipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Atenolol (Atenolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Beraktant (Beractant) inne substancje stosowane w chorobach płuc i oskrzeli
Cerytynib (Ceritinib) inhibitory kinazy białkowej
Diltiazem (Diltiazem) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
Donepezil (Donepezil) inhibitory AChE - inhibitory acetylocholinoesterazy
Fingolimod (Fingolimod) inne leki immunosupresyjne
Flunaryzyna (Flunarizine) inne substancje działające na układ nerwowy
Guanfacyna (Guanfacine) agoniści receptorów alfa-2 adrenergicznych
Klonidyna (Clonidine) agoniści receptora imidazolowego
Kwas tolfenamowy (Tolfenamic acid) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Metyldopa (Methyldopa) agoniści receptorów alfa-2 adrenergicznych
Midodryna (Midodrine) agoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Nebiwolol (Nebivolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Nimesulid (Nimesulide) NLPZ hamujące silniej COX-2 niż COX-1
Pilokarpina (Pilocarpine) agoniści receptorów muskarynowych
Pindolol (Pindolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Remifentanyl (Remifentanil) agoniści receptora opioidowego
Rywastygmina (Rivastigmine) inhibitory AChE - inhibitory acetylocholinoesterazy
Sufentanyl (Sufentanil) substancje do znieczulenia ogólnego, anestetyki - INNE
Werapamil (Verapamil) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
Winpocetyna (Vinpocetine) substancje psychostymulujące i nootropowe
Istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia torsade de pointes lub wydłużenia odcinka QT.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Amiodaron (Amiodarone) leki przeciwarytmiczne - klasa III
Antazolina (Antazoline) antagoniści receptorów histaminowych H1 z działaniem ośrodkowym
Betaksolol (Betaxolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Bilastyna (Bilastine) antagoniści receptorów histaminowych H1 bez działania ośrodkowego
Celiprolol (Celiprolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Cetyryzyna (Cetirizine) antagoniści receptorów histaminowych H1 bez działania ośrodkowego
Chlorprotiksen (Chlorprothixene) neuroleptyki klasyczne - pochodne tioksantenu
Cynaryzyna (Cinnarizine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Cyzapryd (Cisapride) substancje hamujące perystaltykę jelit o zróżnicowanym mechanizmie działania
Degareliks (Degarelix) inne leki przeciwnowotworowe
Deksbromfeniramina (Dexbrompheniramin) antagoniści receptorów histaminowych H1 z działaniem ośrodkowym
Desfluran (Desflurane) substancje do znieczulenia ogólnego, anestetyki - chlorowcowane węglowodory
Desloratadyna (Desloratadine) antagoniści receptorów histaminowych H1 bez działania ośrodkowego
Difenhydramina (Diphenhydramine) antagoniści receptorów histaminowych H1 z działaniem ośrodkowym
Dimenhydrynat (Dimenhydrinate) antagoniści receptorów histaminowych H1 z działaniem ośrodkowym
Doksepina (Doxepin) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Droperydol (Droperidol) neuroleptyki klasyczne - pochodne butyrofenonu
Escitalopram (Escitalopram) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Esmolol (Esmolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Etosuksymid (Ethosuximide) leki przeciwpadaczkowe - blokery kanałów wapniowych
Fluoksetyna (Fluoxetine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Fluorouracyl (Fluorouracil) antymetabolity pirymidyny
Flupentiksol (Flupentixol) neuroleptyki klasyczne - pochodne tioksantenu
Galantamina (Galantamine) inhibitory AChE - inhibitory acetylocholinoesterazy
Goserelina (Goserelin) inne leki hormonalne
Granisetron (Granisetron) setrony - antagoniści receptora serotoninowego 5-HT3
Skopolamina (Hioscyna) (Scopolamine) spazmolityki o różnym mechanizmie działania (muskulotropowe, przeciwskurczowe) - gastroenterologia
Hydrochlorotiazyd (Hydrochlorothiazide) leki moczopędne, diuretyk - tiazydy i tiazydopodobne
Hydroksyzyna (Hydroxyzine) antagoniści receptorów histaminowych H1 z działaniem ośrodkowym
Indapamid (Indapamide) sulfonamidy
Izofluran (Isoflurane) substancje do znieczulenia ogólnego, anestetyki - chlorowcowane węglowodory
Ketotifen (Ketotifen) antagoniści receptorów histaminowych H1 z działaniem ośrodkowym
Klemastyna (Clemastine) antagoniści receptorów histaminowych H1 z działaniem ośrodkowym
Kwas ibandronowy (Ibandronic acid) bisfosfoniany
Kwas pipemidynowy (Pipemidic acid) chinolony - inhibitory gyrazy
Lacydypina (Lacidipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Lamotrygina (Lamotrigine) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe i stabilizujące błony neuronów
Leuprorelina (Leuprolide) gonadoliberyny i analogi
Lewocetyryzyna (Levocetirizine) antagoniści receptorów histaminowych H1 bez działania ośrodkowego
Lewofloksacyna (Levofloxacin) fluorochinolony
Lewozymendan (Levosidimendan) inne substancje pobudzające układ sercowo-naczyniowy
Maprotylina (Maprotiline) substancje przeciwdepresyjne o innym mechanizmie działania
Mepyramina (Mepyramine) antagoniści receptorów histaminowych H1 z działaniem ośrodkowym
Metadon (Methadone) agoniści receptora opioidowego
Metoklopramid (Metoclopramide) prokinetyki o zróżnicowanym mechanizmie działania
Moksyfloksacyna (Moxifloxacin) fluorochinolony
Ofloksacyna (Ofloxacin) fluorochinolony
Oksytocyna (Oxytocin) oksytocyna i analogi
Olanzapina (Olanzapine) neuroleptyki atypowe
Olodaterol (Olodaterol) agoniści receptorów beta-2 adrenergicznych
Papaweryna (Papaverine) spazmolityki o różnym mechanizmie działania (muskulotropowe, przeciwskurczowe) - gastroenterologia
Pefloksacyna (Pefloxacin) fluorochinolony
Pregabalina (Pregabalin) leki przeciwpadaczkowe - analogi GABA
Promazyna (Promazine) neuroleptyki klasyczne - pochodne fenotiazyny
Rupatadyna (Rupatadine) antagoniści receptorów histaminowych H1 bez działania ośrodkowego
Salbutamol (Salbutamol) agoniści receptorów beta-2 adrenergicznych
Sewofluran (Sevoflurane) substancje do znieczulenia ogólnego, anestetyki - chlorowcowane węglowodory
Solifenacyna (Solifenacin) leki stosowane w częstomoczu i w nietrzymaniu moczu
Sotalol (Sotalol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Sulpiryd (Sulpiride) neuroleptyki klasyczne - pochodne benzamidu
Terlipresyna (Terlipressin) wazopresyna i analogi
Tolterodyna (Tolterodine) leki stosowane w częstomoczu i w nietrzymaniu moczu
Trazodon (Trazodone) SARI - selektyne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, dodatkowo blokujące receptor dla serotoniny
Trimebutyna (Trimebutine) spazmolityki o różnym mechanizmie działania (muskulotropowe, przeciwskurczowe) - gastroenterologia
Triprolidyna (Triprolidine) antagoniści receptorów histaminowych H1 z działaniem ośrodkowym
Triptorelina (Triptorelin) gonadoliberyny i analogi
Tyzanidyna (Tizanidine) agoniści receptorów alfa-2 adrenergicznych
Wenlafaksyna (Venlafaxine) SNRI - inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny, bez działania na receptory
Zuklopentyksol (Zuclopenthixol) neuroleptyki klasyczne - pochodne tioksantenu
Zyprazydon (Ziprasidone) neuroleptyki atypowe
Lewokabastyna (Levocabastine) antagoniści receptorów histaminowych H1 bez działania ośrodkowego
Haloperidol (Haloperidol) neuroleptyki klasyczne - pochodne butyrofenonu
Podawanie kryzotynibu z niektórymi lekami może zwiększać ich efekt terapeutyczny lub nasilać działania niepożądane.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Amiodaron (Amiodarone) leki przeciwarytmiczne - klasa III
Atenolol (Atenolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Bupropion (Bupropion) NDRI - inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i dopaminy
Cyklosporyna (Cyclosporine) inhibitory kalcyneuryny
Cyzapryd (Cisapride) substancje hamujące perystaltykę jelit o zróżnicowanym mechanizmie działania
Dabigatran (Dabigatran) leki przeciwzakrzepowe-inhibitory trombiny
Digoksyna (Digoxin) glikozydy nasercowe
Dihydroergotamina (Dihydroergotamine) inne substancje przeciwmigrenowe
Efawirenz (Efavirenz) nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
Ergotamina (Ergotamine) alkaloidy sporyszu
Guanfacyna (Guanfacine) agoniści receptorów alfa-2 adrenergicznych
Irynotekan (Irinotecan) inne leki przeciwnowotworowe
Klonidyna (Clonidine) agoniści receptora imidazolowego
Kolchicyna (Colchicine) substancje niewpływające na metabolizm kwasu moczowego (przeciw dnie moczanowej)
Metadon (Methadone) agoniści receptora opioidowego
Moksyfloksacyna (Moxifloxacin) fluorochinolony
Morfina (Morphine) agoniści receptora opioidowego
Nalokson (Naloxone) antagoniści receptora opioidowego
Pilokarpina (Pilocarpine) agoniści receptorów muskarynowych
Prawastatyna (Pravastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Propranolol (Propranolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Raltegrawir (Raltegravir) inne substancje przeciwwirusowe działające bezpośrednio na wirusy
Sotalol (Sotalol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Syrolimus (Sirolimus) selektywne leki immunosupresyjne
Takrolimus (Tacrolimus) inhibitory kalcyneuryny
Werapamil (Verapamil) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
Jednoczesne podawanie kryzotynibu i doustnych leków antykoncepcyjnych może osłabić ich działanie.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Dezogestrel (Desogestrel) progestageny
Dienogest (Dienogest) progestageny
Estriol (Estriol) estrogeny naturalne i syntetyczne
Etonogestrel (Etonogestrel) progestageny
Etynyloestradiol (Ethinylestradiol) estrogeny naturalne i syntetyczne
Lewonorgestrel (Levonorgestrel) progestageny

Interakcje kryzotynibu z pożywieniem

Lek można przyjmować z pokarmem lub bez pokarmu. Należy unikać spożywania grejpfrutów lub soku grejpfrutowego, ze względu na ryzyko zwiększenia stężenia kryzotynibu w osoczu i nasilenia jego skutków ubocznych.

Wpływ kryzotynibu na prowadzenie pojazdów

Ze względu na działania niepożądane leku, obejmujące m.in. bradykardię, omdlenia, zawroty głowy i zmęczenie, należy zachować ostrożność w czasie prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Inne rodzaje interakcji

Przyjmowanie preparatów z zielem dziurawca podczas terapii kryzotynibem może zmniejszać stężenie osoczowe i działanie terapeutyczne tego leku.

Wpływ kryzotynibu na ciążę

Kryzotynib może uszkadzać płód, dlatego też nie wolno stosować go w okresie ciąży (chyba że stan kliniczny pacjentki tego wymaga). Istnieje potencjalne zagrożenie dla płodu, jeśli kryzotynib jest podawany podczas ciąży lub u kobiet, które zaszły w ciążę w czasie terapii nim lub leczonych mężczyzn, których partnerki są w ciąży.

Wpływ kryzotynibu na laktację

Z powodu potencjalnego toksycznego wpływu na dziecko, kobiety poddawane terapii kryzotynibem nie powinny karmić piersią.

Wpływ kryzotynibu na płodność

Ustalono, iż kryzotynib może niekorzystnie wpływać na płodność kobiet oraz mężczyzn. Kobiety w wieku rozrodczym powinny unikać zajścia w ciążę podczas terapii oraz co najmniej 90 dni po zakończeniu leczenia (w tym celu należy stosować odpowiednie metody antykoncepcji).

Skutki uboczne

biegunka
leukopenia
neuropatia
nudności
zwiększenie aktywności aminotransferaz
niedokrwistość
zmniejszenie apetytu
wymioty
wysypka
zaburzenia smaku
zaburzenia widzenia
zaparcia
zawroty głowy
zmęczenie
obrzęk
neutropenia
bradykardia
ból brzucha
niestrawność
omdlenia
wydłużenie odstępu QT
zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi
niewydolność serca
śródmiąższowe zapalenie płuc
zapalenie przełyku
Zwiększenie aktywności fosfatazy zasadowej
hipofosfatemia
zmniejszone stężenie testosteronu
torbiel nerki
ostra niewydolność nerek
niewydolność nerek
niewydolność wątroby
perforacja przewodu pokarmowego

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Mechanizm działania kryzotynibu

Kryzotynib jest drobnocząsteczkowym inhibitorem receptora kinazy tyrozynowej ALK (RTK) i jego wariantów onkogennych oraz inhibitorem RTK receptora czynnika wzrostu hepatocytów (HGFR), ROS1 (c-ros), a także inhibitorem receptora kinazy tyrozynowej dla białek stymulujących makrofagi (RON RTK). Lek hamuje kinazę tyrozynową, która jest odpowiedzialna za onkogenezę pewnych typów nowotworów. Kryzotynib działa hamująco na wzrost, migrację i inwazję komórek nowotoworowych.

Wchłanianie kryzotynibu

Kryzotynib po pojedynczym podaniu wchłania się w ok. 43% i osiąga maksymalne stężenie osoczowe w czasie 4–6 godzin. Stan stacjonarny leku we krwi jest osiągany po 15 dniach od pierwszej dawki.

Dystrybucja kryzotynibu

Lek jest intensywnie dystrybuowany z osocza do tkanek, a wiązanie z białkami osocza in vitro wynosi 91%.

Metabolizm kryzotynibu

Metabolizm kryzotynibu zachodzi głównie za pośrednictwem cytochromu CYP3A4/5, gdzie przebiega na dwa sposoby: poprzez oksydację pierścienia piperydyny do laktamu lub O-dealkilację połączoną z koniugacją powstałych metabolitów.

Wydalanie kryzotynibu

Okres półtrwania po podaniu pojedynczej dawki leku wynosi 42 godziny. Około 63% podanego leku znajduje się w kale (53% w postaci niezmienionej), natomiast ok. 22% w moczu (ok. 2,3% w formie niezmienionej).

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij