Alteplaza, Alteplasum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o alteplazie

Rok wprowadzenia na rynek
1988
Substancje aktywne
alteplaza
Działanie alteplazy
przeciwzakrzepowe (antykoagulacyjne)
Postacie alteplazy
proszek do sporządzania roztworu do infuzji
Układy narządowe
układ krwiotwórczy i krew, układ krwionośny (sercowo-naczyniowy)
Specjalności medyczne
Kardiologia, Medycyna ratunkowa
Rys historyczny alteplazy

Alteplaza została wprowadzona na rynek europejski w 1988 roku decyzją Swissmedic (Szwajcarska Agencję Produktów Leczniczych). Podmiotem odpowiedzialnym był Boehringer Ingelheim. W 1996 lek został zatwierdzony przez amerykańską agencję FDA (Food and Drug Administration, Agencja Żywności i Leków). Podmiotem odpowiedzialnym była firma Genentech. 

Wzór sumaryczny alteplazy

C2569H3928N746O781S40

Spis treści

Wskazania do stosowania alteplazy

Alteplaza jest białkiem z grupy glikoprotein, nazywanym ludzkim aktywatorem plazminogenu. Jej wykorzystanie w lecznictwie opiera się na działaniu aktywującym przemianę plazminogenu do plazminy. Plazmina to enzym który rozkłada włóknik. Powoduje to rozpuszczanie skrzepów. Alteplaza stosowana jest w przypadku świeżego zawału mięśnia sercowego, w zatorowości płucnej oraz w terapii trombolitycznej w przypadku ostrego udaru niedokrwiennego. 

Dawkowanie alteplazy

Podstawową kwestią jest jak najszybsze podanie alteplazy w momencie wystąpienia pierwszych objawów zawału serca, zatorowości płucnej bądź udaru niedokrwiennego.

W przypadku zawału mięśnia sercowego alteplazę podaje się z wykorzystaniem dwóch odmiennych schematów dawkowania, w zależności od momentu rozpoczęcia terapii (czas do 6 godzin od pierwszych objawów zawału, bądź czas od 6 do 12 godzin od pierwszych objawów). Przyspieszony schemat dawkowania alteplazy polega na szybkim dożylnym wstrzyknięciu 15 mg leku i późniejszym dożylnym wlewie substancji w ilości zależnej od masy ciała pacjenta. Gdy alteplaza jest podawana po upływie czasu ponad 6 godzin od zawału to stosuje się 3-godzinny schemat dawkowania. Schemat ten również rozpoczyna się od bolusu alteplazy, a następnie podaje się ją w we wlewie dożylnym w ilości adekwatnej do masy ciała pacjenta. 

W terapii ostrego udaru niedokrwiennego alteplazę można podać do 4,5 godzin od momentu rozpoczęcia udaru. Zwykle stosowana dawka to 0,9 mg/ na kilogram masy ciała pacjenta. 

W przypadku wystąpienia ostrej zatorowości płucnej alteplazę podaje się w ilości 100 mg podczas 2 godzinnego wlewu dożylnego. Dawka musi być zmodyfikowana dla pacjentów z masą ciała poniżej 65 kg. 

 

Przeciwskazania do stosowania alteplazy

Alteplazy nie można stosować u osób nadwrażliwych na gentamycynę (alteplaza w postaci roztworu dożylnego zawiera śladowe ilości gentamycyny które wynikają z techniki wytwarzania leku). Ponad to nie może być zastosowana u pacjentów cierpiących na zaburzenia krzepnięcia krwi, u pacjentów u których doszło do poważnych krwawień lub istnieją podejrzenia co do wystąpienia krwawienia (np. podpajęczynówkowego). Terapia alteplazą jest przeciwwskazana u osób z ciężkim nadciśnieniem, chorobami serca (stan zapalny wsierdzia, osierdzia), chorobami przewodu pokarmowego (owrzodzenie żołądka i dwunastnicy, żylaki przełyku, ciężkie choroby wątroby, zapalenie trzustki). Alteplaza nie powinna być podana osobom które przeszły  zabiegi chirurgiczne w ostatnich 3 miesiącach, poród czy wkłucia do głównych żył.  Dodatkowe przeciwwskazania do stosowania alteplazy to:

 • wiek poniżej 16 roku życia;
 • hipoglikemia bądź hiperglikemia;
 • udar krwotoczny;
 • skaza krwotoczna;
 • niskie stężenie trombocytów.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania alteplazy

Leki stosowane w terapii nadciśnienia należące do grupy ACE (inhibitory konwertazy angiotensynowej np. enalapryl, ramipryl, kaptopryl) predysponują do wystąpienia obrzęku naczynioworuchowego po podaniu alteplazy. Z tego powodu należy zachować ostrożność u tych pacjentów i poddać ich obserwacji przez kolejne 24 godziny pod kątem objawów tej reakcji niepożądanej.

Podeszły wiek pacjenta zwiększa ryzyko wystąpienia krwawienia śródczaszkowego po zastosowaniu alteplazy.

Podawanie leków trombolitycznych zwiększa ryzyko wystąpienia krwawień.

Podczas wlewu alteplazy i dobę po zakończeniu podawania leku należy kontrolować ciśnienie tętnicze krwi pacjentów.

Przeciwwskazania alteplazy do łączenia z innymi substancjami czynnymi

Alteplazy nie należy podawać pacjentom którzy otrzymali heparynę w okresie dwóch dni poprzedzających udar. Przeciwwskazaniem do stosowania alteplazy jest podawanie doustnych leków przeciwzakrzepowych (acenokumarol, warfaryna). Alteplazy nie należy łączyć z gentamycyną.

Interakcje alteplazy z innymi substancjami czynnymi

wzrost ryzyka wystąpienia reakcji alergicznych
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Benazepryl (Benazepril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Chinapryl (Quinapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Cilazapryl (Cilazapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Fozynopryl (Fosinopril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Imidapryl (Imidapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Lizynopryl (Lisinopril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Peryndopryl (Perindopril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Ramipryl (Ramipril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Trandolapryl (Trandolapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Zofenopryl (Zofenopril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
wzrost ryzyka wystąpienia krwawień
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Abcyksymab (Abciximab) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Acenokumarol (Acenocoumarol) leki przeciwzakrzepowe - antagoniści witaminy K
Bemiparyna (Bemiparin) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Detreomycyna (Chloramfenikol) (Chloramphenicol) antybiotyki - INNE
Dalteparyna (Dalteparin) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Deksketoprofen (Dexketoprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Doksycyklina (Doxycycline) antybiotyki tetracyklinowe - tetracykliny
Duloksetyna (Duloxetine) SNRI - inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny, bez działania na receptory
Erytromycyna (Erythromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Escitalopram (Escitalopram) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Fluoksetyna (Fluoxetine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Fluorouracyl (Fluorouracil) antymetabolity pirymidyny
Heparyna (Heparin) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Ketoprofen (Ketoprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Klopidogrel (Clopidogrel) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Kwas acetylosalicylowy (Acetylsalicylic acid) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Lornoksykam (Lornoxicam) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Metamizol (Metamizole) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Nadroparyna (Nadroparin calcium) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Naproksen (Naproxen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Nimesulid (Nimesulide) NLPZ hamujące silniej COX-2 niż COX-1
Parnaparyna (Parnaparin) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Salicylan choliny (Choline salicylate) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Sulfasalazyna (Sulfasalazine) pochodne kwasu aminosalicylowego
Takrolimus (Tacrolimus) inhibitory kalcyneuryny
Tamoksyfen (Tamoxifen) SERM - selektywne modulatory receptora estrogenowego
Witamina E (Tokoferol, tokoferyl) (Tocopherol) witamina E i jej pochodne
Trokserutyna (Troxerutin) substancje wpływające na elastyczność naczyń - bioflawonoidy
Warfaryna (Warfarin) leki przeciwzakrzepowe - antagoniści witaminy K
Diklofenak (Diclofenac) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Enoksaparyna (Enoxaparin) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
zwiększone ryzyko obrzęku naczynioruchowego
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Alogliptyna (Alogliptin) doustne leki przeciwcukrzycowe - INNE
Deksibuprofen (Dexibuprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Ibuprofen (Ibuprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Linagliptyna (Linagliptin) doustne leki przeciwcukrzycowe - gliptyny - inhibitor peptydazy dipeptydylowej IV (DPP-4)
Pregabalina (Pregabalin) leki przeciwpadaczkowe - analogi GABA
Saksagliptyna (Saxagliptin) doustne leki przeciwcukrzycowe - gliptyny - inhibitor peptydazy dipeptydylowej IV (DPP-4)
Sitagliptyna (Sitagliptin) doustne leki przeciwcukrzycowe - gliptyny - inhibitor peptydazy dipeptydylowej IV (DPP-4)
Wildagliptyna (Vildagliptin) doustne leki przeciwcukrzycowe - gliptyny - inhibitor peptydazy dipeptydylowej IV (DPP-4)
zmniejszenie skuteczności leków w połączeniu z alteplazą
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Chlorek wapnia (Calcium chloride) związki wapnia
Dobesylan wapnia (Calcium dobesilate) substancje stosowane w leczeniu żylaków o zróżnicowanym mechanizmie działania
Folinian wapnia (Calcium folinate) antidota - odtrutki i środki chelatujące
Octan wapnia (Calcium acetate) związki wapnia
Pantotenian wapnia (Witamina B5) (Calcium pantothenate) witaminy z grupy B
Glukonian wapnia (Calcium gluconate) związki wapnia
Glukonolaktobionian wapnia (Calcium glubionate) związki wapnia
Laktobionian wapnia (Calcium lactobionate) związki wapnia
Laktoglukonian wapnia (Calcium lactate gluconate) związki wapnia
Mleczan wapnia (Calcium lactate) związki wapnia
Węglan wapnia (Calcium carbonate) związki wapnia
zmniejszenie skuteczności działania alteplazy
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Cefadroksyl (Cefadroxil) cefalosporyny I generacji
Cefaklor (Cefaclor) cefalosporyny II generacji
Cefaleksyna (Cefalexinum) cefalosporyny I generacji
Cefuroksym (Cefuroxime) cefalosporyny II generacji
Etynyloestradiol (Ethinylestradiol) estrogeny naturalne i syntetyczne
Hydrochlorotiazyd (Hydrochlorothiazide) leki moczopędne, diuretyk - tiazydy i tiazydopodobne
Nitrogliceryna (Nitroglycerin) nitraty
Piroksykam (Piroxicam) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol

Interakcje alteplazy z pożywieniem

Takie pokarmy jak czosnek, imbir i borówka czarna nasilają trombolityczne działanie alteplazy.

Inne rodzaje interakcji

Wyciąg z miłorzębu japońskiego (Ginko biloba) może nasilać działanie trombolityczne alteplazy.

Wpływ alteplazy na ciążę

Alteplaza należy do kategorii C według klasyfikacji FDA (Food and Drug Administration, Agencja Żywności i Leków) oceniającej ryzyko stosowania leków przez kobiety ciężarne. Lek może być zastosowany jedynie wówczas, gdy potencjalne korzyści dla matki przewyższają ryzyko dla płodu. Wiadomo ze alteplaza wykazuje działanie opóźniające wewnątrzmaciczny wzrost płodu (badania z wykorzystaniem zwierząt laboratoryjnych).

Wpływ alteplazy na laktację

Alteplaza została sklasyfikowana jako lek prawdopodobnie zgodny z karmieniem piersią (grupa L3 według skali Prof. Hyle'a). Brak jest badań wśród kobiet karmiących piersią. 

Wpływ alteplazy na płodność

Badania na zwierzętach doświadczalnych wykazały, że alteplaza działa toksycznie na płód jedynie wówczas gdy stosowane są duże dawki leku. Nie udowodniono właściwości teratogennych i mutagennych (wywoływanie zmian w genotypie organizmu) dla alteplazy w badaniach klinicznych na zwierzętach.  

Inne możliwe skutki uboczne

Najczęstszym występującym działaniem niepożądanym podczas terapii alteplazą jest wystąpienie krwotoku śródczaszkowego. Mogą pojawić się krwiaki mózgowe i udar krwotoczny. Ponad to odnotowano krwawienia w obrębie układów i narządów ciała: przewodu pokarmowego, układu moczowego, układu płciowego. Mogą pojawić się wybroczyny na skórze, także krwiaki w miejscu wstrzyknięcia leku. U pacjentów po podaniu alteplazy rzadko pojawiały się krwawienia z nosa, krwawienia do gałki ocznej, ucha czy krew w ślinie. Nie jest znana częstotliwość krwawień w obrębie narządów jamy brzusznej czy też krwotoków pozaotrzewnowych. Rzadko terapii alteplazą towarzyszą zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego i reakcje uczuleniowe organizmu (zmiany skórne, hipotonia, skurcz oskrzeli, możliwa jest nawet ciężka reakcja anafilaktyczna). Inne zarejestrowane działania niepożądane podczas terapii alteplazą to:

 • padaczka;
 • nadpobudliwość;
 • drgawki;
 • zaburzenia mowy;
 • majaczenia;
 • spadek ciśnienia tętniczego krwi;
 • niewydolność mięśnia sercowego;
 • zaburzenia rytmu serca;
 • wstrząs kardiogenny;
 • ponowny zawał serca;
 • zator cholesterolowy;
 • wzrost temperatury ciała.

Objawy przedawkowania alteplazy

W przypadku przedawkowania alteplazy  dochodzi do zwiększonego ryzyka wystąpienia krwawień śródczaszkowych. Spadają wartości hematokrytu oraz fibrynogenu.

Mechanizm działania alteplazy

Alteplaza to białko z grupy glikoprotein nazywane ludzkim aktywatorem plazminogenu. Alteplaza indukuje reakcję przemiany plazminogenu (białka krążącego we krwi) do plazminy poprzez rozkład wiązania między aminokwasami arginina/walina w obrębie cząsteczki plazminogenu. Powstaje plazmina która rozkłada włóknik znajdujący się w skrzepach i prowadzi do rozpuszczania skrzeplin.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij