Glikwidon, Gliquidonum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o glikwidonie

Substancje aktywne
glikwidon
Działanie glikwidonu
przeciwcukrzycowe (hipoglikemizujące; zmniejsza stężenie glukozy we krwi)
Postacie glikwidonu
tabletki
Układy narządowe
układ endokrynny (dokrewny)
Specjalności medyczne
Diabetologia
Wzór sumaryczny glikwidonu

C27H33N3O6S

Spis treści

Wybrane produkty lecznicze dopuszczone do obrotu w RP zawierające glikwidon

Wskazania do stosowania glikwidonu

Glikwidon jest stosowany w celu obniżenia stężenia glukozy we krwi u pacjentów w średnim wieku i starszych ze względnym niedoborem insuliny (cukrzyca typu II). Celem terapii jest również zapobieganie rozwojowi późnych powikłań narządowych cukrzycy, takich jak miażdżyca tętnic, neuropatia (choroba nerwów obwodowych), nefropatia (przewlekła choroba nerek), retinopatia (uszkodzenie naczyń krwionośnych w siatkówce oka). Utrzymanie homeostazy stężenia glukozy we krwi musi być wspomagane przez odpowiednią dietę i aktywność fizyczną. 

Dawkowanie glikwidonu

Dawka stosowana w leczeniu zależna jest od stężenia glukozy we krwi i w moczu, wieku, masy ciała, chorób towarzyszących (zaburzona praca nerek, niewydolność wątroby) itp.
Glikwidon przyjmuje się doustnie. Lek należy podawać bezpośrednio przed posiłkiem/na początku posiłku. Po przyjęciu gliwkidonu nie wolno omijać posiłku.
Leczenie rozpoczyna się od najmniejszej skutecznej dawki terapeutycznej. Zwykle stosowana dawka początkowa wynosi 15 mg i jest podawana podczas śniadania. W przypadku, gdy skuteczność podanej dawki jest niewystarczająca można zwiększyć ją do maksymalnej zalecanej u osób dorosłych dawki dobowej 120 mg.
Brak danych potwierdzających skuteczność i bezpieczeństwo stosowania glikwidonu u dzieci i młodzieży.

Przeciwskazania do stosowania glikwidonu

Przeciwwskazaniem są nadwrażliwość na glikwidon i sulfonamidy, ciężkie zaburzenia czynności wątroby, cukrzyca typu I, kwasica ketonowa, śpiączka cukrzycowa i stan przedśpiączkowy, porfiria, okres poprzedzający zabieg chirurgiczny, leczenie ciężkich zakażeń, a także pacjenci, którzy przebyli resekcję trzustki.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania glikwidonu

U pacjentów z niedoborem enzymu G6PD stosowanie glikwidonu może powodować hemolizę (przedwczesny rozpad erytrocytów) i prowadzić do niedokrwistości hemolitycznej. Zaleca się zastosowanie alternatywnych metod leczenia cukrzycy w tej grupie pacjentów, a w przypadku braku takiej możliwości należy zachować szczególną ostrożność i monitorować pacjentów pod kątem hemolizy.
Przyjmowanie glikwidonu wiąże się z ryzykiem wystąpienia hipoglikemii, która może wymagać hospitalizacji. Zwiększone ryzyko dotyczy zwłaszcza osób z zaburzeniami czynności wątroby i nerek, odwodnionych, niedożywionych i w wieku podeszłym. Objawami hipoglikemii są m.in. suchość w jamie ustnej, wzmożone pragnienie, częste oddawanie moczu, suchość skóry, zaburzenia widzenia, nasilone pocenie się, zaburzenia rytmu serca, drażliwość, drżenia i splątanie.
Stres może powodować znaczne nasilenie lub osłabienie działania hipoglikemizującego.

Interakcje glikwidonu z innymi substancjami czynnymi

Nadmierny spadek stężenia glukozy we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Acebutolol (Acebutolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Acemetacyna (Acemetacin) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Acenokumarol (Acenocoumarol) leki przeciwzakrzepowe - antagoniści witaminy K
Akarboza (Acarbose) doustne leki przeciwcukrzycowe - inhibitory alfa-glukozydazy
Albiglutyd (Albiglutide) analogi glukagonopodobnego peptydu-1 GLP-1
Allopurynol (Allopurinol) substancje hamujące syntezę kwasu moczowego - inhibitory oksydazy ksantynowej
Alogliptyna (Alogliptin) doustne leki przeciwcukrzycowe - INNE
Amfoterycyna B (Amphotericin b) antybiotyki przeciwgrzybicze
Amitryptylina (Amitriptyline) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Atenolol (Atenolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Benazepryl (Benazepril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Betaksolol (Betaxolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Bisoprolol (Bisoprolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Celekoksyb (Celecoxibum) NLPZ hamujące wybiórczo COX-2 - koksyby
Celiprolol (Celiprolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Chinapryl (Quinapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Detreomycyna (Chloramfenikol) (Chloramphenicol) antybiotyki - INNE
Chlorotetracyklina (Chlortetracycline) antybiotyki tetracyklinowe - tetracykliny
Cilazapryl (Cilazapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Ciprofloksacyna (Ciprofloxacin) fluorochinolony
Cyklofosfamid (Cyclophosphamide) cytostatyki alkilujące
Deksibuprofen (Dexibuprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Deksketoprofen (Dexketoprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Doksepina (Doxepin) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Doksycyklina (Doxycycline) antybiotyki tetracyklinowe - tetracykliny
Dulaglutyd (Dulaglutide) analogi glukagonopodobnego peptydu-1 GLP-1
Eksenatyd (Exenatide) analogi glukagonopodobnego peptydu-1 GLP-1
Enalapril (Enalapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Esmolol (Esmolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Etorykoksyb (Etoricoxib) NLPZ hamujące wybiórczo COX-2 - koksyby
Fenofibrat (Fenofibrate) fibraty
Fenylobutazon (Phenylbutazone) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Flucytozyna (Flucysotine) inne substancje przeciwgrzybicze
Flukonazol (Fluconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Fluoksetyna (Fluoxetine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Flurbiprofen (Flurbiprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Fozynopryl (Fosinopril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Gliklazyd (Gliclazide) doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika
Glimepiryd (Glimepiride) doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika
Glipizyd (Glipizide) doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika
Heparyna (Heparin) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Ibuprofen (Ibuprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Ifosfamid (Ifosfamide) cytostatyki alkilujące
Imidapryl (Imidapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Indometacyna (Indomethacin) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Insulina Aspart (Insulin aspart) insuliny
Insulina Degludec (Insulin degludec) insuliny
Insulina Detemir (Insulin detemir) insuliny
Insulina Glargine (Insulin glargine) insuliny
Insulina Glulizynowa (Insulin glulisine) insuliny
Insulina Izofanowa (Insulin isophane) insuliny
Insulina Lispro (Insulin lispro) insuliny
Insulina Neutralna (Insulin human) insuliny
Itrakonazol (Itraconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Kaptopril (Captopril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Karteolol (Carteolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Ketokonazol (Ketoconazole) przeciwgrzybicze pochodne imidazolu
Ketoprofen (Ketoprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Klarytromycyna (Clarithromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Klomipramina (Clomipramine) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Klonidyna (Clonidine) agoniści receptora imidazolowego
Kwas acetylosalicylowy (Acetylsalicylic acid) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Kwas mefenamowy (Mefenamic acid) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Kwas p-aminosalicylowy (PAS) (Aminosalicylic acid) substancje stosowane w leczeniu gruźlicy
Kwas pipemidynowy (Pipemidic acid) chinolony - inhibitory gyrazy
Kwas salicylowy (Salicylic acid) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Lewofloksacyna (Levofloxacin) fluorochinolony
Linagliptyna (Linagliptin) doustne leki przeciwcukrzycowe - gliptyny - inhibitor peptydazy dipeptydylowej IV (DPP-4)
Liraglutyd (Liraglutide) analogi glukagonopodobnego peptydu-1 GLP-1
Lizynopryl (Lisinopril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Metoprolol (Metoprolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Moklobemid (Moclobemide) IMAO - inhibitory monoaminooksydazy
Moksyfloksacyna (Moxifloxacin) fluorochinolony
Nabumeton (Nabumetone) NLPZ hamujące silniej COX-2 niż COX-1
Naproksen (Naproxen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Nateglinid (Nateglinide) doustne leki przeciwcukrzycowe - INNE
Nebiwolol (Nebivolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Norfloksacyna (Norfloxacin) fluorochinolony
Ofloksacyna (Ofloxacin) fluorochinolony
Oksytetracyklina (Oxytetracycline) antybiotyki tetracyklinowe - tetracykliny
Opipramol (Opipramol) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Parekoksyb (Parecoxib) NLPZ hamujące wybiórczo COX-2 - koksyby
Pefloksacyna (Pefloxacin) fluorochinolony
Pentoksyfilina (Pentoxifylline) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Peryndopryl (Perindopril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Pindolol (Pindolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Pioglitazon (Pioglitazone) doustne leki przeciwcukrzycowe - INNE
Piroksykam (Piroxicam) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Pozakonazol (Posaconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Propranolol (Propranolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Prulifloksacyna (Prulifloxacin) fluorochinolony
Ramipryl (Ramipril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Repaglinid (Repaglinide) doustne leki przeciwcukrzycowe - glinidy
Saksagliptyna (Saxagliptin) doustne leki przeciwcukrzycowe - gliptyny - inhibitor peptydazy dipeptydylowej IV (DPP-4)
Salicylamid (Salicylamide) NLPZ hamujące silniej COX-2 niż COX-1
Salicylan choliny (Choline salicylate) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Selegilina (Selegiline) IMAO - inhibitory monoaminooksydazy
Sitagliptyna (Sitagliptin) doustne leki przeciwcukrzycowe - gliptyny - inhibitor peptydazy dipeptydylowej IV (DPP-4)
Sotalol (Sotalol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Kotrimoksazol (Sulfametoksazol+Trimetoprim) (Co-trimoxazole (sulfamethoxazole+trimethoprim)) sulfonamidy i trimetoprim
Teduglutyd (Teduglutide) inne leki stosowane w czynnościowych zaburzeniach jelit
Terbinafina (Terbinafine) inne substancje przeciwgrzybicze
Tetracyklina (Tetracyline) antybiotyki tetracyklinowe - tetracykliny
Trandolapryl (Trandolapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Tymolol (Timolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Warfaryna (Warfarin) leki przeciwzakrzepowe - antagoniści witaminy K
Wildagliptyna (Vildagliptin) doustne leki przeciwcukrzycowe - gliptyny - inhibitor peptydazy dipeptydylowej IV (DPP-4)
Worykonazol (Voriconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Rezerpina (Reserpine) antagoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Testosteron (Testosterone) testosteron i pochodne
Diklofenak (Diclofenac) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Zmniejszenie efektu hipoglikemizującego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Acetazolamid (Acetazolamide) inhibitory anhydrazy węglanowej
Adrenalina (Adrenaline) leki wpływające na receptory adrenergiczne i dopaminergiczne
Chlorpromazyna (Chlorpromazine) neuroleptyki klasyczne - pochodne fenotiazyny
Dezogestrel (Desogestrel) progestageny
Dobutamina (Dobutamine) leki wpływające na receptory adrenergiczne i dopaminergiczne
Drospirenon (Drospirenone) progestageny
Dydrogesteron (Dydrogesterone) progesteron i gestageny
Etynyloestradiol (Ethinylestradiol) estrogeny naturalne i syntetyczne
Fenobarbital (Luminal) (Phenobarbital) inne leki przeciwpadaczkowe
Fenoterol (Fenoterol) agoniści receptorów beta-2 adrenergicznych
Fenytoina (Phenytoin) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe i stabilizujące błony neuronów
Formoterol (Formoterol) agoniści receptorów beta-2 adrenergicznych
Furosemid (Furosemide) leki moczopędne, diuretyk - pętlowe
Gestoden (Gestodene) progestageny
Glukagon (Glucagon) hormony glikogenolityczne
Hydrochlorotiazyd (Hydrochlorothiazide) leki moczopędne, diuretyk - tiazydy i tiazydopodobne
Izoniazyd (Isoniazid) substancje stosowane w leczeniu gruźlicy
Lewomepromazyna (Levomepromazine) neuroleptyki klasyczne - pochodne fenotiazyny
Lewonorgestrel (Levonorgestrel) progestageny
Lewotyroksyna (Levothyroxine (sodium)) hormony tarczycy
Makrogol (Macrogol, poliethylene glycol) substancje przeczyszczające o działaniu osmotycznym
Perazyna (Perazine) neuroleptyki klasyczne - pochodne fenotiazyny
Prednizolon (Prednisolone) glikokortykosteroidy
Prednizon (Prednisone) glikokortykosteroidy
Promazyna (Promazine) neuroleptyki klasyczne - pochodne fenotiazyny
Ryfampicyna (Rifampicin (rifampin)) antybiotyki - INNE
Salbutamol (Salbutamol) agoniści receptorów beta-2 adrenergicznych
Salmeterol (Salmeterol) agoniści receptorów beta-2 adrenergicznych
Nasilenie lub zmniejszenie działania hipoglikemizującego glikwidonu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Famotydyna (Famotidine) antagoniści receptorów histaminowych H2
Ranitydyna (Ranitidine) antagoniści receptorów histaminowych H2

Interakcje glikwidonu z alkoholem

Alkohol może powodować znaczne nasilenie lub osłabienie działania hipoglikemizującego glikwidonu.

Wpływ glikwidonu na prowadzenie pojazdów

Stosowanie glikwidonu wiąże się z ryzykiem hipoglikemii, która stanowi bezpośrednie zagrożenie dla osób prowadzących pojazdy. Pacjenci stosujący glikwidon muszą uwzględnić m.in zmniejszenie czujności, zawroty głowy, senność, zaburzenie akomodacji jako skutek terapii.

Wpływ glikwidonu na ciążę

W badaniach wśród królików wykazano działanie embriotoksyczne dużych dawek glikwidonu, co skutkowało trwałą hipoglikemią. Nie są znane skutki stosowania leku u kobiet ciężarnych. Stosowanie glikwidonu w ciąży jest przeciwwskazane. Kobiety będące w ciąży lub planujące zajść w ciążę powinny zmienić leczenie na insulinoterapię.

Wpływ glikwidonu na laktację

Brak danych na temat przenikania glikwidonu do mleka kobiecego. Nie należy stosować glikwidonu w okresie laktacji.

Skutki uboczne

hipoglikemia
biegunka
dolegliwości brzuszne
nudności
senność
świąd
wymioty
wysypka
zaburzenia akomodacji
zaparcia
zawroty głowy
bóle głowy
suchość w jamie ustnej
agranulocytoza
dusznica bolesna
leukopenia
niedociśnienie tętnicze
niewydolność krążenia
parestezje
pokrzywka
trombocytopenia
zespół Stevensa-Johnsona
zmęczenie
nadwrażliwość na światło
zmniejszenie apetytu
cholestaza
bóle w klatce piersiowej
skurcze dodatkowe serca

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Objawy przedawkowania glikwidonu

Przyjęcie zbyt dużej dawki glikwidonu prowadzi do hipoglikemii, włącznie z jej ciężkimi postaciami z towarzyszącą tachykardią, zaburzeniami żołądkowymi, drgawkami, utratą przytomności i innymi zaburzeniami neurologicznymi.

Mechanizm działania glikwidonu

Glikwidon blokuje zależny od ATP kanał potasowy w komórkach β wysp trzustkowych. W wyniku zmniejszenia przepuszczalności dla potasu dochodzi do depolaryzacji błony komórkowej, otwarcia kanałów i napływu wapnia do wnętrza komórki, co doprowadza do indukcji wydzielania insuliny i zmniejszenia stężenia glukozy we krwi. Lek zwiększa wrażliwość tkanek obwodowych i komórek wątroby na działanie insuliny.

Wchłanianie glikwidonu

Glikwidon jest szybko i prawie całkowicie wchłaniany z przewodu pokarmowego. Stężenie maksymalne jest osiągane po 2-3 h po podaniu.

Dystrybucja glikwidonu

Glikwidon wiąże się w ponad 99% z białkami osocza.

Metabolizm glikwidonu

Glikwidon ulega całkowitemu metabolizmowi na drodze hydroksylacji i demetylacji. Metabolity glikwidonu nie wykazują aktywności farmakologicznej.

Wydalanie glikwidonu

Okres półtrwania glikwidonu wynosi około 1,5 h. Wydalanie metabolitów odbywa się głównie z kałem w żółci (95% dawki leku). Zaledwie 5% metabolitów jest wydalane z moczem, dlatego stosowanie leku u osób z nefropatią cukrzycową nie wiąże się z ryzykiem kumulacji glikwidonu i jego metabolitów w organizmie. Całkowity czas działania hipoglikemizującego wynosi około 8 h (glikwidon zaliczany jest do leków krótko działajacych).

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij