Dokuzynian sodu, Natrii docusas - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o dokuzynianie sodu

Rok wprowadzenia na rynek
-
Substancje aktywne
dokuzan sodowy, dokuzynian sodu
Działanie dokuzynianu sodu
przeczyszczające
Postacie dokuzynianu sodu
czopki doodbytnicze, kapsułki miękkie
Układy narządowe
układ pokarmowy (trawienny)
Specjalności medyczne
Choroby wewnętrzne, Gastroenterologia, Medycyna paliatywna, Medycyna rodzinna, Pediatria
Rys historyczny dokuzynianu sodu

Dokuzynian sodu nie uzyskał aprobaty FDA (Food and Drug Administration) do stosowania w leczeniu zaparć.

Wzór sumaryczny dokuzynianu sodu

C20H37NaO7S

Spis treści

Wybrane produkty lecznicze dopuszczone do obrotu w RP zawierające dokuzynian sodu

Wskazania do stosowania dokuzynianu sodu

Dokuzynian sodu jest związkiem powierzchniowo czynnym, który zmienia konsystencję mas kałowych i ułatwia ich wypróżnianie. Lek wskazany jest w zapobieganiu i leczeniu przewlekłych zaparć. Podawany jest również u pacjentów z guzkami krwawniczymi lub szczelinami odbytu, a także u osób, u których ze względu na stan zdrowia nie jest wskazany nadmierny wysiłek przy oddawaniu stolca. Dokuzynian sodu stosowany jest również u pacjentów przed operacjami i zabiegami diagnostycznymi.

Dawkowanie dokuzynianu sodu

Dokuzynian sodu podawany jest doustnie lub doodbytniczo. W przypadku podania doustnego lek należy popijać całą szklanką wody lub soku owocowego, a działanie przeczyszczające pojawia się po 1-3 dniach od przyjęcia pierwszej dawki.

Maksymalna dawka dobowa dokuzynianu sodu podawanego zarówno doustnie jak i doodbytniczo wynosi 200 mg u osób dorosłych oraz dzieci powyżej 12 roku życia. Natomiast u dzieci pomiędzy 6 a 12 rokiem życia można stosować lek w postaci doustnej w maksymalnej dawce dobowej 100 mg.

Przeciwskazania do stosowania dokuzynianu sodu

Przeciwwskazaniem do stosowania dokuzynianu sodu jest nadwrażliwość na substancję czynną, ostry ból w jamie brzusznej o nieznanej przyczynie, krwawienia z przewodu pokarmowego o nieznanej przyczynie oraz odwodnienie organizmu. Leku nie można również stosować w przypadku hemoroidów, nudności i wymiotów, zapalenia wyrostka robaczkowego oraz niedrożności jelit i stanów prowadzących do niedrożności jelit tj. nagromadzenie mas kałowych, zapalenie jelit, zwężenie jelit czy występowanie zrostów otrzewnowych, przepukliny, polipów lub guzów. 

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania dokuzynianu sodu

Dokuzynianu sodu nie należy stosować długotrwale (powyżej 7-10 dni), ponieważ może dojść do osłabienia działania leku i braku reakcji na leczenie. Długotrwałe stosowanie leku wiąże się również z ryzykiem hipokaliemii (niskie stężenie potasu we krwi).

Pacjenci, którzy zaobserwowali utrzymujące się dłużej niż 2 tygodnie zaburzenie motoryki jelita grubego, objawiające się zmianami nawyków dotyczących wypróżnień, np. częstości oddawania stolca i jego konsystencji, powinni ostrożnie odstawić lek. Wiąże się to z ryzykiem przeoczenia nowotworu jelita, który może powodować podobne objawy.

W przypadku wystąpienia w trakcie terapii dokuzynianem sodu krwawienia z odbytnicy lub osłabienia naturalnych ruchów jelit, przejawiających się utrudnieniem albo niemożnością oddawania stolca, należy bezwzględnie odstawić lek.

Interakcje dokuzynianu sodu z innymi substancjami czynnymi

Zwiększenie wchłaniania parafiny płynnej, ryzyko przewlekłego zapalenia węzłów chłonnych, błony śluzowej jelita, wątroby oraz śledziony. Ryzyko naciekania komórek wątroby.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Parafina ciekła (Liquid paraffin) substancje przeczyszczające o działaniu zmiękczającym
Ryzyko kardiotoksyczności wynikające z zaburzającego równowagę elektrolitową działania dokuzynianu sodu oraz działania adrenolitycznego i dopaminolitycznego droperydolu. Równoczesne stosowanie leków może prowadzić do przedłużenia odstępu QT w elektrokardiogramie, zaburzeń rytmu serca, a nawet do nagłego zatrzymania krążenia.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Droperydol (Droperidol) neuroleptyki klasyczne - pochodne butyrofenonu
Równoczesne stosowanie leków może prowadzić do przedłużenia odstępu QT w elektrokardiogramie i zaburzeń rytmu serca.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Lewometadon (Levomethadone) agoniści receptora opioidowego
Ryzyko nasilenia działania kardiotoksycznego glikozydów nasercowych w wyniku obniżenia stężenia potasu w surowicy krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Digoksyna (Digoxin) glikozydy nasercowe
Metylodigoksyna (Metildigoxin) glikozydy nasercowe
Nasilenie działania glikokortykosteroidów w wyniku obniżenia stężenia potasu w osoczu przez dokuzynian sodu. Interakcja może zajść dopiero po długotrwałym, równoczesnym stosowaniu obu leków.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Beklometazon (Beclomethasone) glikokortykosteroidy
Betametazon (Betamethasone) glikokortykosteroidy
Budezonid (Budesonide) glikokortykosteroidy
Cyklezonid (Ciclesonide) glikokortykosteroidy
Deksametazon (Dexamethasone) glikokortykosteroidy
Fludrokortyzon (Fludrocortisone) mineralokortykosteroidy
Flutikazon (Fluticasone) glikokortykosteroidy
Hydrokortyzon (Hydrocortisone) glikokortykosteroidy
Metyloprednizolon (Methylprednisolone) glikokortykosteroidy
Mometazon (Mometasone) glikokortykosteroidy
Prednizolon (Prednisolone) glikokortykosteroidy
Prednizon (Prednisone) glikokortykosteroidy
Triamcynolon (Triamcinolone) glikokortykosteroidy
Nasilenie niekorzystnego działania drażniącego kwasu acetylosalicylowego na błonę śluzową przewodu pokarmowego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Kwas acetylosalicylowy (Acetylsalicylic acid) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Zmniejszenie biodostępności antybiotyku.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Chlorotetracyklina (Chlortetracycline) antybiotyki tetracyklinowe - tetracykliny
Doksycyklina (Doxycycline) antybiotyki tetracyklinowe - tetracykliny
Limecyklina (Limecycline) antybiotyki tetracyklinowe - tetracykliny
Oksytetracyklina (Oxytetracycline) antybiotyki tetracyklinowe - tetracykliny
Tetracyklina (Tetracyline) antybiotyki tetracyklinowe - tetracykliny
Nasilenie utraty potasu wraz z moczem.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Acetazolamid (Acetazolamide) inhibitory anhydrazy węglanowej
Furosemid (Furosemide) leki moczopędne, diuretyk - pętlowe
Hydrochlorotiazyd (Hydrochlorothiazide) leki moczopędne, diuretyk - tiazydy i tiazydopodobne
Indapamid (Indapamide) sulfonamidy
Klopamid (Clopamide) leki moczopędne, diuretyk - tiazydy i tiazydopodobne
Mannitol (Mannitol) diuretyk osmotyczny
Torasemid (Torasemide) leki moczopędne, diuretyk - pętlowe
Osłabienie działania leków moczopędnych z grupy oszczędzających potas.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Eplerenon (Eplerenone) leki moczopędne, diuretyki - oszczędzające potas - antagoniści aldosteronu
Kanrenoinian potasu (Potassium canrenoate) leki moczopędne, diuretyki - oszczędzające potas - antagoniści aldosteronu
Spironolakton (Spironolactone) leki moczopędne, diuretyki - oszczędzające potas - antagoniści aldosteronu

Wpływ dokuzynianu sodu na prowadzenie pojazdów

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu dokuzynianu sodu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn.

Wpływ dokuzynianu sodu na ciążę

Z powodu braku danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania dokuzynianu sodu przez kobiety w ciąży, nie zaleca się stosowania leku w okresie ciąży. Lek może być stosowany jedynie w przypadku, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przewyższa potencjalne ryzyko dla płodu.

Wpływ dokuzynianu sodu na laktację

Dokuzynian sodu nie powinien być stosowany w okresie karmienia, gdyż brak jest wystarczających danych na temat bezpieczeństwa stosowania u kobiet karmiących piersią. Lek może przenikać do mleka kobiecego i działać przeczyszczająco u niemowląt.

Skutki uboczne

biegunka
bóle w nadbrzuszu
nudności
wymioty
gorzki smak w ustach
wysypki
kolkowe bóle jelit

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Inne możliwe skutki uboczne

Podanie doodbytnicze: ból oraz pieczenie odbytu i jelita prostego, obrzęk błony śluzowej jelita prostego, krwawienie z odbytu.

Objawy przedawkowania dokuzynianu sodu

Przedawkowanie dokuzynianu sodu notowane jest rzadko i może objawiać się nadmiernym działaniem przeczyszczającym, utratą dużej ilości wody oraz zaburzeniami gospodarki elektrolitowej.

Mechanizm działania dokuzynianu sodu

Dokuzynian sodu jest związkiem powierzchniowo czynnym (tzw. detergent anionowy), który posiada właściwości emulgujące i zmniejsza napięcie powierzchniowe cieczy na granicy nabłonka przewodu pokarmowego i mas kałowych. Pozwala to na ułatwione wnikanie do mas kałowych tłuszczów i wody w jelicie grubym. Następuje zmiana konsystencji stolca i wzrost jego objętości, dzięki czemu ułatwione jest wypróżnianie. Lek nie wpływa na perystaltykę jelit.

Wchłanianie dokuzynianu sodu

Dokuzynian sodu działa miejscowo w przewodzie pokarmowym i tylko w niewielkim stopniu wchłania się do organizmu. Lek może zaburzać wchłanianie innych substancji leczniczych podawanych jednocześnie.

Wydalanie dokuzynianu sodu

Dokuzynian sodu wydalany jest wraz z żółcią.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij