Chlormadinon, Chlormadinonum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o chlormadinonine

Rok wprowadzenia na rynek
2002
Substancje aktywne
chlormadinon, octan chlormadinonu
Działanie chlormadinonu
antykoncepcyjne, przeciwandrogenne (antyandrogenowe) (hamuje działanie androgenów)
Postacie chlormadinonu
tabletki powlekane
Układy narządowe
układ płciowy żeński
Specjalności medyczne
Endokrynologia, Ginekologia i położnictwo
Rys historyczny chlormadinonu

W 1961 roku chlormadinon w postaci octanu (skrót CMA) został zsyntezowany w laboratoriach firm Syntex i Merck w USA. W 2002 roku chlormadinon został zatwierdzony przez Szwajcarską Agencję Produktów Leczniczych Swissmedic (The Swiss Agency for Therapeutic Products). Podmiotem odpowiedzialnym za wprowadzenie leku na rynek została firma farmaceutyczna Gedeon Richter Schweiz.

Wzór sumaryczny chlormadinonu

C21H27ClO3

Spis treści

Wybrane produkty lecznicze dopuszczone do obrotu w RP zawierające chlormadinon

Wskazania do stosowania chlormadinonu

Chlormadinon stanowi syntetyczną pochodną progesteronu, wykazującą silne powinowactwo do receptora progesteronowego. Chlormadinon w postaci octanu (CMA, chlormadinone acetate) stanowi składnik doustnych tabletek antykoncepcyjnych. Stosuje się go w połączeniu z etynyloestradiolem. Skuteczność antykoncepcyjna preparatów zawierających etylnyloestradiol i chlormadinon jest bardzo wysoka, a wskaźnik Pearla oszacowano na poziomie 0,27. Wykazano, że lek działa protekcyjnie (ochronnie) na endometrium, które stymulowane jest do rozrostu przez składnik estrogenowy doustnych tabletek antykoncepcyjnych. Ponad to octan chlormadinonu łagodzi objawy bolesnego miesiączkowania (BM, dysmenorrhea) i zmian trądzikowych u kobiet.

Dawkowanie chlormadinonu

Tabletki antykoncepcyjne zawierające chlormadinon i etynylestradiol przyjmuje się raz na dobę o stałej porze, najlepiej w godzinach wieczornych. Tabletkę należy popić niewielką ilością płynu. Schemat dawkowania doustnych tabletek antykoncepcyjnych zawierających chlormadinon i etynylestradiol to 21 dni przyjmowania leku oraz 7 dni przerwy. Podczas tygodniowej przerwy występuje tzw. krwawienie z odstawienia. 

Pominięcie tabletki, ale przyjecie jej do 12 godzin od stałej pory zażywania nie wymaga stosowania dodatkowych metod zabezpieczenia przed ciążą. Jeżeli czas od planowanego przyjęcia tabletki przekroczył 12 godzin to skuteczność antykoncepcyjna leku została zmniejszona. Konieczne jest zastosowanie dodatkowych metod antykoncepcyjnych (np. prezerwatyw).

Wymioty oraz nasilona biegunka w czasie krótszym niż 4 godziny po przyjęciu chlormadinonu i etynyloestradiolu zmniejszają efektywność leku antykoncepcyjnego.

Rozpoczęcie stosowania leków antykoncepcyjnych z chlormadinonem i etynyloestradiolem powinno nastąpić w pierwszym dniu miesiączki (ochrona antykoncepcyjna od pierwszego dnia przyjmowania) lub między 2-5 dniem cyklu (wymaga to dodatkowych metod zabezpieczania przez okres 7 dni). 

Przeciwskazania do stosowania chlormadinonu

Doustnych tabletek antykoncepcyjnych zawierających chlormadinon nie można stosować w przypadku nadwrażliwości na tę substancję leczniczą. Ponad to są one przeciwwskazane dla pacjentek cierpiących na żylną chorobę zakrzepowo-zatorową i u których występują czynniki ryzyka tejże choroby. Terapia chlormadinonem i etynyloestradiolem jest zabroniona w przypadku tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych oraz u pacjentek z tendencją do takich zaburzeń. Nie należy wdrażać chlormadinonu do terapii w przypadku krwawienia z dróg rodnych o nieustalonej przyczynie, braku miesiączkowania z niewyjaśnionych przyczyn, przerostu endometrium i nowotworów hormonozależnych (także w przeszłości).   Innymi przeciwwskazaniami są:

  • nadciśnienie tętnicze;
  • niekontrolowana cukrzyca;
  • zaburzenia czynności wątroby i metabolizmu lipidów;
  • zapalenie trzustki (także w wywiadzie);
  • zaburzenia ruchowe i czucia;
  • ciężka depresja;
  • otoskleroza podczas ostatniej ciąży;
  • nasilenie drgawek padaczkowych.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania chlormadinonu

Należy zachować ostrożność podczas stosowania tabletek antykoncepcyjnych zawierających chlormadinon u pacjentek cierpiących na poważne schorzenia: nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemię, otyłość i cukrzycę. Takie połączenie zwiększa ryzyko wystąpienia poważnych działań niepożądanych, w tym chorób nowotworowych, powikłań zakrzepowo-zatorowych, chorób serca i udaru mózgu. Należy rozważyć zasadność stosowania doustnej antykoncepcji hormonalnej wśród pacjentek z takimi obciążeniami. 

Palenie papierosów, zwłaszcza przez pacjentki powyżej 35 roku życia stanowi poważne ryzyko chorób układu krążenia podczas terapii lekami hormonalnymi zawierającymi chlormadinon i etynyloestradiol. 

Kobiety zakażone wirusem Human Papilloma Virus (HPV, wirus brodawczaka ludzkiego) są bardziej narażone na rozwój raka szyjki macicy stosując doustną antykoncepcję zawierającą chlormadinon. Doustne tabletki antykoncepcyjne z octanem chlormadinonu zwiększają także ryzyko wystąpienia guzów wątroby (najczęściej o charakterze łagodnym) oraz raka sutka. 

Stosowanie antykoncepcji zawierającej chlormadinon i etynyloestradiol może stać się przyczyną zaburzeń nastroju, a nawet rozwoju depresji. Należy zachować ostrożność, zwłaszcza na początku terapii lekiem. 

Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku przez kobiety z cukrzycą. Chlormadinon może powodować wzrost insulinooporności i wahania poziomu glukozy we krwi.

Przeciwwskazania chlormadinonu do łączenia z innymi substancjami czynnymi

Przeciwwskazana jest jednoczesna terapia chlormadinonem w połączeniu z etynyloetradiolem (antykoncepcja hormonalna) i ombitaswirem parytaprewirem, rytonawirem oraz dasabuwirem. Takie połączenie prowadziło do znacznego wzrostu parametrów wątrobowych.

Interakcje chlormadinonu z innymi substancjami czynnymi

osłabienie przeciwzakrzepowego działania leków przez chlormadinon
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Abcyksymab (Abciximab) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Dekstran (Dextran) substytuty osocza
Kwas acetylosalicylowy (Acetylsalicylic acid) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
osłabienie terapeutycznego efektu działania leków
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Acenokumarol (Acenocoumarol) leki przeciwzakrzepowe - antagoniści witaminy K
Gliklazyd (Gliclazide) doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika
Glimepiryd (Glimepiride) doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika
Glipizyd (Glipizide) doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika
Kwas cholowy (Cholic acid) substancje stosowane w chorobach dróg żółciowych
Kwas chenodeoksycholowy (Chenodeoxycholic acid) substancje stosowane w chorobach dróg żółciowych
nasilenie metabolizmu chlormadinonu
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Acetazolamid (Acetazolamide) inhibitory anhydrazy węglanowej
Chlorpromazyna (Chlorpromazine) neuroleptyki klasyczne - pochodne fenotiazyny
Diazepam (Diazepam) BZD - benzodiazepiny
Estazolam (Estazolam) BZD - benzodiazepiny
Etynyloestradiol (Ethinylestradiol) estrogeny naturalne i syntetyczne
Gabapentyna (Gabapentin) inne leki przeciwpadaczkowe
Klonazepam (Clonazepam) leki przeciwpadaczkowe - analogi GABA
Klozapina (Clozapine) neuroleptyki atypowe
Kwas walproinowy (Valproic acid) inne leki przeciwpadaczkowe
Lorazepam (Lorazepam) BZD - benzodiazepiny
Siarczan magnezu (Sól gorzka) (Magnesium sulphate) związki magnezu
Tamoksyfen (Tamoxifen) SERM - selektywne modulatory receptora estrogenowego
Terbinafina (Terbinafine) inne substancje przeciwgrzybicze
Witamina E (Tokoferol, tokoferyl) (Tocopherol) witamina E i jej pochodne
Warfaryna (Warfarin) leki przeciwzakrzepowe - antagoniści witaminy K
Winblastyna (Vinblastine) alkaloidy barwinka (Vinca) i analogi
Winpocetyna (Vinpocetine) substancje psychostymulujące i nootropowe
Zaleplon (Zaleplon) niebenzodiazepinowe leki nasenne
Testosteron (Testosterone) testosteron i pochodne
osłabienie działania chlormadinonu
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Amoksycylina (Amoxicillin) penicyliny wrażliwe na beta-laktamazę
Ampicylina (Ampicillin) penicyliny wrażliwe na beta-laktamazę
Retinol (witamina A) (Retinol) witamina A i jej pochodne
zmniejszenie stężenia chlormadinonu w surowicy krwi
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Aprepitant (Aprepitant) antagoniści receptorów neurokiniowych 1 - NK1
Bosentan (Bosentan) antagoniści receptora endoteliny ETA
Klobazam (Clobazam) BZD - benzodiazepiny
Kobicystat (Cobicistat) inhibitory proteazy HIV
Nitrazepam (Nitrazepam) BZD - benzodiazepiny
Oksytetracyklina (Oxytetracycline) antybiotyki tetracyklinowe - tetracykliny
zwiększenie stężenia chlormadinonu w surowicy krwi
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Atazanawir (Atazanavir) inne substancje przeciwwirusowe działające bezpośrednio na wirusy
Beklometazon (Beclomethasone) glikokortykosteroidy
Betametazon (Betamethasone) glikokortykosteroidy
Mometazon (Mometasone) glikokortykosteroidy
Prednizolon (Prednisolone) glikokortykosteroidy
Prednizon (Prednisone) glikokortykosteroidy
Rosuwastatyna (Rosuvastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
zwiększone stężenie leków podczas terapii łączonej z chlormadinonem
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Budezonid (Budesonide) glikokortykosteroidy
Flutikazon (Fluticasone) glikokortykosteroidy
Klobetazol (Clobetasol) glikokortykosteroidy
Teofilina (Theophylline) metyloksantyny - blokery adenozyny i fosfodiesterazy
Haloperidol (Haloperidol) neuroleptyki klasyczne - pochodne butyrofenonu
wzrost biodostępności leków podczas terapii łączonej z chlormadinonem
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Selegilina (Selegiline) IMAO - inhibitory monoaminooksydazy

Interakcje chlormadinonu z alkoholem

Alkohol nasila przemiany metaboliczne chlormadinonu, co może powodować zmniejszenie efektu terapeutycznego leku. 

Wpływ chlormadinonu na prowadzenie pojazdów

Brak jet badań dotyczących wpływu chlormadinonu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych, w tym samochodów.

Inne rodzaje interakcji

Ziele dziurawca zwyczajnego Hypericum perforatum zwiększa metabolizm chlormadinonu. Podobnie działa jeżówka purpurowa Echinacea purpurea. Połączenie leku z tymi ziołami może zmniejszać jego efekt terapeutyczny.

Przyjmowanie doustnych tabletek antykoncepcyjnych zawierających chlormadinon i etynyloetstradiol może podnosić wartości ciśnienia tętniczego pacjentek. Lek powoduje zmiany w profilu lipidowym, obserwowano rozwój hipercholesterolemii.

Chlormadinon może powodować powstawanie ostudy, czyli brązowych plam skórnych pod wpływem światła UV. Podczas stosowania doustnej antykoncepcji zalecane jest ograniczenie ekspozycji na światło słoneczne i używanie kremów z filtrem.

Wpływ chlormadinonu na ciążę

Chlormadinon jest przeciwwskazany w okresie ciąży. Przed rozpoczęciem przyjmowania doustnych tabletek antykoncepcyjnych zawierających octan chlormadinonu konieczne jest wykluczenie ciąży. W przypadku zajścia pacjentki w ciąże należy przerwać stosowanie antykoncepcji. Dostępne dane dotyczące wpływu octanu chlormadinonu na rozwijające się płody nie wykazały toksyczności leku. Badania z wykorzystaniem zwierząt laboratoryjnych wykazały obumieranie zarodków, embriotoksyczność  i teratogenność chlormadinonu. 

Wpływ chlormadinonu na laktację

Chlormadinon i jego metabolity mogą przenikać w niewielkiej ilości do mleka matki karmiącej. Lek jest przeciwwskazany w okresie karmienia piersią. 

Wpływ chlormadinonu na płodność

Octan chlormadinonu w połączeniu z etynyloestradiolem stanowi skuteczny środek antykoncepcyjny, dla którego wskaźnik Pearla wynosi 0,27. Doustna antykoncepcja z wykorzystaniem chlormadinonu jest w pełni odwracalna.

Badania z wykorzystaniem zwierząt laboratoryjnych wykazały toksyczny wpływ chlormadinonu na płodność, związany ze zwiększoną liczbą martwych zarodków. 

Skutki uboczne

brak menstruacji
bolesne miesiączki
wydzielina z narządów płciowych
nudności
wymioty
obrzęk
drażliwość
zwiększenie masy ciała
migrena
zaburzenia widzenia
trądzik
nerwowość
zawroty głowy
obniżony nastrój
zmęczenie
ból w podbrzuszu
biegunka
bóle mięśniowe
łysienie
bóle pleców
nadmierna potliwość
ostuda
grzybica pochwy
suchość skóry
wzdęcia
zmniejszenie libido
mlekotok
ból brzucha
zmiany w profilu lipidowym
zmiany pigmentacyjne na skórze
nadwrażliwość na lek
nadciśnienie tętnicze
nadmierne owłosienie
niedociśnienie tętnicze
pokrzywka
wzmożony apetyt
zapalenie pochwy
wyprysk
zapalenie spojówek
utrata słuchu
Żylaki
świąd
zakrzepica
zapalenie sromu
rumień
zapaść sercowo-naczyniowa
szumy uszne
zaostrzenie objawów łuszczycy
żylne i tętnicze zdarzenia zakrzepowo-zatorowe i niedokrwienne
bolesność piersi
żylna choroba zakrzepowo-zatorowa
rumień guzowaty

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Objawy przedawkowania chlormadinonu

Objawami przedawkowania chlormadinonu są zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego (nudności, wymioty) oraz krwawienia z pochwy (obserwowane wśród młodych kobiet). Nie opisywano przypadków toksycznego zatrucia organizmu lekiem.

Mechanizm działania chlormadinonu

Octan chlormadinonu to syntetyczny związek, pochodna progesteronu. CMA (chlormadinone acetate) wykazuje silne powinowactwo do receptora progesteronowego, niemal 30% wyższe niż sam progesteron. Dodatkowo lek charakteryzuje się słabym powinowactwem do receptorów estrogenowych, androgenowych oraz glikokortykoidowych. Chlormadinon nie oddziałuje na receptor mineralokortykoidowy. Lek jest tzw. progestagenem antyandrogenowym, ponieważ łącząc się z receptorami wypiera androgeny z ich miejsc wiązania.

Doustne tabletki antykoncepcyjne zawierające w składzie octan chlormadinonu i etynyloestradiol powodują zahamowanie cyklu owulacyjnego. Dochodzi do zagęszczenia śluzu szyjki macicy, co uniemożliwia  prawidłową migrację plemników. Ruchliwość plemników zostaje ograniczona. Grubość endometrium ulega zmniejszeniu. 

Chlormadinon jest skuteczny w leczeniu trądziku i zmniejszaniu przetłuszczania włosów m.in. poprzez blokowanie enzymu 5-alfa-reduktazy skórnej.

Wchłanianie chlormadinonu

Octan chlormadinonu charakteryzuje się szybkim wchłanianiem z przewodu pokarmowego. Maksymalne stężenie w surowicy krwi (około 2 ng/ml) pojawia się po 60-120 minutach od zażycia leku. Chlormadinon charakteryzuje się wysoką biodostępnością, co wynika z dużego powinowactwa do receptora progesteronowego PR. Stan stacjonarny leku osiągany jest do 7 dnia od zażycia pierwszej dawki.

Dystrybucja chlormadinonu

Stopień wiązania octanu chlormadinonu z albuminami osocza wynosi około 95%. Chlormadinon nie wiąże się z globuliną SHBG, czyli globuliną wiążącą hormony płciowe. Lek nie ulega kumulacji w organizmie. Chlormadinon jest dystrybuowany m.in. we krwi i tkance tłuszczowej.

Metabolizm chlormadinonu

Przemiany metaboliczne chlormadinonu polegają na reakcjach utleniania i redukcji. Powstałe związki są sprzęgane z kwasem glukuronowym i siarkowym. W osoczu znajduje się octan 3α- i 3β-hydroksychlormadynonu który w wyniku dalszych przemian tworzy octan 2α-hydroksychlormadynonu, 3-hydroksymetabolity i dihydroksymetabolity. 

Wydalanie chlormadinonu

Octan chlormadinonu jest wydalany z organizmu wraz z kałem i moczem. Okres półtrwania leku wynosi średnio 34-38 godzin. 

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij