Encyklopedia leków

Cetyryzyna, Cetirizine, Cetirizinum - zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o cetyryzynie

Rok wprowadzenia na rynek
1989
Substancje aktywne
cetyryzyna, dichlorowodorek cetyryzyny
Działanie cetyryzyny
przeciwalergiczne (łagodzi objawy alergii), przeciwhistaminowe (antagoniści receptora H1)
Postacie cetyryzyny
krople doustne, syrop, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, tabletki powlekane
Układy narządowe
powłoka wspólna (skóra i błony śluzowe), układ nerwowy i narządy zmysłów
Specjalności medyczne
Alergologia, Dermatologia i wenerologia, Pediatria
Rys historyczny cetyryzyny

Cetyryzyna należy do antagonistów receptora histaminowego. Została dopuszczona do obrotu w 1989 roku w Szwajcarii, podmiotem odpowiedzialnym za rejestrację była firma UCB Pharma SA. Sześć lat później, lek został wprowadzony na rynek amerykański przez firmę J and J Consumer Inc.

Wzór sumaryczny cetyryzyny

C21H25CIN2O3

Spis treści

Wybrane produkty lecznicze dopuszczone do obrotu w RP zawierające cetyryzynę

Wskazania do stosowania cetyryzyny

Cetyryzyna jest lekiem antyhistaminowym drugiej generacji o działaniu przeciwalergicznym. Cetyryzyna jest wykorzystywana w terapii alergicznego stanu zapalnego błony śluzowej nosa o charakterze przewlekłym i sezonowym oraz w zmniejszaniu objawów związanych z nosem i oczami towarzyszących alergii.

Substancja czynna znalazła również zastosowanie w łagodzeniu objawów pokrzywki przewlekłej u osób dorosłych i dzieci.

Dawkowanie cetyryzyny

Cetyryzyna jest stosowana jako lek przeciwalergiczny. Lek można przyjmować z posiłkiem, popijając odpowiednią ilością płynu.
Zalecana dawka dobowa dla osób powyżej szóstego roku życia wynosi 10 mg cetyryzyny.

Substancja czynna występuje w postaci przeznaczonej dla dzieci – w kroplach. W przypadku dzieci od 2 do 6 roku życia, dawka dobowa została zredukowana do 5 mg cetyryzyny. Osoby dorosłe i dzieci powyżej 6 roku życia mogą stosować 10 mg substancji czynnej na dobę, jednak u dzieci do 12 roku życia zaleca się podawanie dawki dobowej w kilku dawkach podzielonych.

Dawkowanie cetyryzyny powinno zostać dostosowane w przypadku występowania niewydolności nerek. Substancja czynna nie znalazła zastosowania w terapii dzieci poniżej 2 roku życia.

Przeciwskazania do stosowania cetyryzyny

Cetyryzyna jest przeciwwskazana w przypadku występowania reakcji nadwrażliwości na tę substancję czynną.
Lek nie jest wskazany w przypadku współistniejących zaburzeń czynności nerek oraz nadwrażliwości na hydroksyzynę.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania cetyryzyny

Cetyryzynę należy stosować wyjątkowo ostrożnie w przypadku osób cierpiących na padaczkę lub w przypadku pacjentów z obniżonym progiem drgawkowym.

Pacjenci cierpiący na schorzenia układu moczowego, przebiegające z zatrzymaniem moczu, powinni zachować ostrożność podczas stosowania cetyryzyny. Istnieje ryzyko zwiększenia zatrzymania moczu podczas stosowania leku.

Odnotowano ryzyko wystąpienia świądu podczas odstawienia cetyryzyny. W niektórych przypadkach może być konieczne podjęcie dodatkowej formy leczenia.

Niezalecane jest stosowanie leku w grupie dzieci w wieku od 6 miesięcy do 2 roku życia.

Interakcje cetyryzyny z innymi substancjami czynnymi

Zwiększenie stężenia famoprydyny w osoczu. Ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Famprydyna (Fampridine) inne substancje działające na układ nerwowy
Przeciwstawne działanie, może być przyczyną nieskuteczności terapii.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Histamina (Histamine) histamina i analogi
Ryzyko wystąpienia senności, zaburzeń koncentracji, refleksu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Asenapina (Asenapine) neuroleptyki atypowe
Difenhydramina (Diphenhydramine) antagoniści receptorów histaminowych H1 z działaniem ośrodkowym
Dimetynden (Dimetindene) antagoniści receptorów histaminowych H1 z działaniem ośrodkowym
Doksazosyna (Doxazosin) antagoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Etosuksymid (Ethosuximide) leki przeciwpadaczkowe - blokery kanałów wapniowych
Hydrochlorotiazyd (Hydrochlorothiazide) leki moczopędne, diuretyk - tiazydy i tiazydopodobne
Hydroksyzyna (Hydroxyzine) antagoniści receptorów histaminowych H1 z działaniem ośrodkowym
Karbamazepina (Carbamazepine) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe
Kwas walproinowy (Valproic acid) inne leki przeciwpadaczkowe
Lizynopryl (Lisinopril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Loperamid (Loperamide) leki przeciwbiegunkowe
Okskarbazepina (Oxcarbazepine) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe i stabilizujące błony neuronów
Pregabalina (Pregabalin) leki przeciwpadaczkowe - analogi GABA
Promazyna (Promazine) neuroleptyki klasyczne - pochodne fenotiazyny
Rotygotyna (Rotigotine) agoniści receptorów dopaminowych
Talidomid (Thalidomide) inne leki immunosupresyjne
Topiramat (Topiramate) inne leki przeciwpadaczkowe
Zonisamid (Zonisamide) inne leki przeciwpadaczkowe
Haloperidol (Haloperidol) neuroleptyki klasyczne - pochodne butyrofenonu
Zmniejszenie siły działania pitolisantu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Pitolisant (Pitolisant) inne substancje działające na układ nerwowy
Zmniejszenie siły działania betahistyny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Betahistyna (Betahistine) histamina i analogi
Ryzyko wystąpienia działań niepożądanych obu leków trakcie terapii z wykorzystaniem cetyryzyny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Oksykodon (Oxycodone) agoniści receptora opioidowego
Ryzyko pojawienia się nadmiernej senności, spowolnienia reakcji.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Zaleplon (Zaleplon) niebenzodiazepinowe leki nasenne
Zolpidem (Zolpidem) niebenzodiazepinowe leki nasenne
Nasilenie działania cetyryzyny. Ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Daklataswir (Daclatasvir) substancje przeciwwirusowe stosowane w HCV
Ryzyko wystąpienia arytmii (zaburzeń rytmu serca).
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Formoterol (Formoterol) agoniści receptorów beta-2 adrenergicznych

Interakcje cetyryzyny z pożywieniem

Jednoczesne spożywanie pokarmu nie ma wpływu na całkowity stopień wchłonięcia leku. Może jednak wydłużać czas wchłaniania cetyryzyny z przewodu pokarmowego.

Interakcje cetyryzyny z alkoholem

Substancja lecznicza nie nasila działania alkoholu. Jednak w przypadku jednoczesnego spożycia alkoholu może wystąpić ograniczenie koncentracji, czujności i refleksu.

Wpływ cetyryzyny na prowadzenie pojazdów

Należy ocenić reakcję pacjenta na terapię cetyryzyną. U niektórych pacjentów odnotowano przypadki zmniejszenia koncentracji i nadmiernej senności podczas stosowania leku. Cetyryzyna u niektórych osób może wywierać wpływ na prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn.

Inne rodzaje interakcji

Cetyryzyna może zatrzymać reakcję alergiczną w teście skórnym. Zalecane jest przerwanie stosowania leków antyhistaminowych trzy dni przed wykonaniem testu.

Wpływ cetyryzyny na ciążę

Jeżeli występuję uzasadnienie kliniczne, cetyryzyna może być stosowana w okresie ciąży. Badania na zwierzętach nie wykazały szkodliwego wpływu leku na przebieg ciąży.
Nie istnieje jednak wystarczająca ilość badań potwierdzająca całkowite bezpieczeństwo terapii cetryzyną podczas ciąży, w związku z czym lek w okresie ciąży może być stosowany po konsultacji z lekarzem.

Wpływ cetyryzyny na laktację

Cetyryzyna może przenikać do mleka kobiecego. W niektórych przypadkach stężenia leku w pokarmie sięgały około 90% stężenia leku w osoczu. Z powodu ryzyka pojawienia się działań niepożądanych u noworodka należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania cetyryzyny u matki karmiącej.
Nowsze badania sugerują mniejsze przenikanie substancji czynnej do mleka, co jest bezpośrednio związane z wiązaniem się cetyryzyny z białkami osocza.

Skutki uboczne

senność
Często
suchość w ustach
Często
zmęczenie
Często
bóle głowy
Często
zapalenie gardła
Często
biegunka
Rzadko
świąd
Rzadko
wysypka
Rzadko
złe samopoczucie
Rzadko
parestezje
Rzadko
pobudzenie
Rzadko
ogólne osłabienie
Rzadko
agresja
Niezbyt często
bezsenność
Niezbyt często
drgawki
Niezbyt często
zwiększenie aktywności aminotransferaz
Niezbyt często
tachykardia
Niezbyt często
obrzęki
Niezbyt często
omamy
Niezbyt często
pokrzywka
Niezbyt często
reakcje nadwrażliwości
Niezbyt często
zwiększenie masy ciała
Niezbyt często
zaburzenia akomodacji
Bardzo rzadko
zaburzenia smaku
Bardzo rzadko
dyskineza
Bardzo rzadko
niewyraźne widzenie
Bardzo rzadko
obrzęk naczynioruchowy
Bardzo rzadko
trombocytopenia
Bardzo rzadko
omdlenia
Bardzo rzadko
mimowolne oddawanie moczu
Bardzo rzadko
bolesne oddawanie moczu
Bardzo rzadko
wysypka polekowa
Bardzo rzadko
wstrząs anafilaktyczny
Bardzo rzadko
zatrzymanie moczu
Częstotliwość nieznana
zawroty głowy
Częstotliwość nieznana
amnezja
Częstotliwość nieznana
wzmożony apetyt
Częstotliwość nieznana
koszmary nocne
Częstotliwość nieznana
ostra uogólniona osutka krostkowa
Częstotliwość nieznana
bóle stawów
Częstotliwość nieznana
myśli samobójcze
Częstotliwość nieznana
zapalenie wątroby
Częstotliwość nieznana

Działa niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Objawy przedawkowania cetyryzyny

W przypadku przyjęcia zbyt dużej dawki cetyryzyny u osób dorosłych może pojawić się senność, zaburzenia koncentracji i zmęczenie.
Ponadto, obserwowano również występowanie działania antycholinergicznego i związanych z nim objawów, do których należały:

 • biegunka;
 • stan splątania;
 • rozszerzenie źrenic;
 • nadmierne uspokojenie;
 • drżenia;
 • zatrzymanie moczu.

Mechanizm działania cetyryzyny

Cetyryzyna jest lekiem antyhistaminowym drugiej generacji.
Substancja czynna działa poprzez blokowanie receptorów histaminowych H1. Pobudzenie receptora histaminowego H1 powoduje pojawienie się skurczu mięśni gładkich, obrzęków, świądu. Pobudzenie produkcji prostaglandyn powoduje rozwój miejscowego stanu zapalnego. 
Cetryzyna blokuje obwodowe receptory histaminowe. Nie zaobserwowano powinowactwa substancji czynnej do innych rodzajów receptorów niż H1. Zablokowanie receptora histaminowego powoduje ograniczenie napływu czynników zapalenia, ogranicza świąd i proces powstawania obrzęku. 

Substancje czynne o tym samym mechanizmie działania

 • Azelastyna
 • Bilastyna
 • Desloratadyna
 • Emedastyna
 • Epinastyna
 • Feksofenadyna
 • Lewocetyryzyna
 • Lewokabastyna
 • Loratadyna
 • Olopatadyna
 • Rupatadyna

Wchłanianie cetyryzyny

Cetyryzyna dobrze wchłania sie z przewodu pokarmowego, maksymalne steżenie w osoczu występuję około godziny po podaniu.
Pokarm może wydłużać wchałanianie cetyryzyny z przewodu pokarmowego.

Dystrybucja cetyryzyny

Cetyryzyna występuję w połączeniach z białkami osocza na poziomie około 93%.

Metabolizm cetyryzyny

Cetyryzyna ulega w niewielkim stopniu reakcji oksydacyjnej dealkilacji w wątrobie. Produkt przemian jest nieaktywny farmakologicznie.

Wydalanie cetyryzyny

Ponad 60% zastosowanej dawki cetyryzyny jest wydalana z moczem w postaci niezmienionej. Okres półtrwania substancji czynnej wynosi około dziesięciu godzin.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij