Cefotaksym, Cefotaximum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o cefotaksymie

Rok wprowadzenia na rynek
1980
Substancje aktywne
cefotaksym
Działanie cefotaksymu
bakteriobójcze, przeciwbakteryjne
Postacie cefotaksymu
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji
Układy narządowe
powłoka wspólna (skóra i błony śluzowe), układ kostny, układ moczowy, układ nerwowy i narządy zmysłów, układ oddechowy, układ płciowy męski, układ płciowy żeński, układ połączeń kości (stawy i jego elementy)
Specjalności medyczne
Anestezjologia i intensywna terapia, Chirurgia ogólna, Choroby płuc, Choroby zakaźne i pasożytnicze, Dermatologia i wenerologia, Ginekologia i położnictwo, Pulmonologia, Urologia
Rys historyczny cefotaksymu

Cefotaksym jest półsyntetycznym antybiotykiem cefalosporynowym III generacji. Jego strukturę odkryto w 1976 roku, natomiast w 1980 roku trafił do użytku medycznego. Lek znajduje się na liście leków podstawowych WHO.

Wzór sumaryczny cefotaksymu

C16H17N5O7S2

Spis treści

Wybrane produkty lecznicze dopuszczone do obrotu w RP zawierające cefotaksym

Wskazania do stosowania cefotaksymu

Wskazania do stosowania cefotaksymu obejmują terapię ciężkich zakażeń bakteryjnych, takich jak: leczenie zakażeń dolnych dróg oddechowych, w tym zapaleń płuc, spowodowanych przez Streptococcus pneumoniae o obniżonej wrażliwości na penicylinę, Escherichia coli, bakterie z rodzaju Klebsiella i Enterobacter, pałeczkę Haemophilus influenzae (w tym szczepy ampicylinooporne), Proteus mirabilis, Serratia marcescens. Wskazany jest również w leczeniu zakażeń układu moczowego spowodowanych m.in. bakteriami z rodzaju Citrobacter, Enterobacter, Klebsiella oraz E. coli, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Morganella morganii, Providencia rettgeri i Serratia marcescens oraz leczeniu niepowikłanej rzeżączki, w tym wywołanej przez szczepy Neisseria gonorrhoeae wytwarzające penicylinazy. Cefotaksym wskazany jest również w leczeniu zakażeń obszaru miednicy mniejszej, w tym zakażeń E. coli, Proteus mirabilis, ziarenkowcami beztlenowymi z rodzajów Peptostreptococcus Peptococcus, bakteriami z rodzaju Clostridium, niektórymi szczepami Bacteroides (w tym B. fragilis), leczeniu posocznicy wywołanej m.in. przez szczepy E. coli, Klebsiella., Serratia marcescens, leczeniu zakażeń skóry oraz tkanek miękkich związanych z E. coli, bakteriami z rodzajów Enterobacter, KlebsiellaPseudomonasBacteroides, Peptostreptococcus i Peptococcus, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Morganella morganii, Providencia rettgeri, Serratia marcescens, leczeniu zakażeń wewnątrz jamy brzusznej, w tym zapalenia otrzewnej, wywołanego przez E. coli oraz rodzaje Klebsiella, Bacteroides, Peptostreptococcus oraz Peptococcus., a także w leczeniu zakażeń kości i stawów, w tym wywołanych przez szczepy H. influenzae, Streptococcus spp., Proteus mirabilis, w leczeniu zakażeń ośrodkowego układu nerwowego, w tym zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, wywołanego przez N. meningitidis, H. influenzae, Streptococcus pneumoniae, Klebsiella pneumoniae i E. coli. Cefotaksym wskazany jest również w zapobieganiu zakażeniom okołooperacyjnym.

Dawkowanie cefotaksymu

Dawkowanie cefotaksymu ustala lekarz w zależności rodzaju i przebiegu zakażenia, wieku i masy ciała pacjenta oraz stanu jego nerek. Lek podaje się domięśniowo lub dożylnie.

U pacjentów w wieku powyżej 12 lat w leczeniu zakażeń o lekkim lub umiarkowanym nasileniu stosuje się 2 g cefotaksymu dobowo w dawkach podzielonych (w zakażeniach ciężkich dawka dobowa wynosi maksymalnie 12 g). U niemowląt i dzieci w wieku do 12 lat zazwyczaj podaje się 50–150 mg cefotaksymu/kg mc./dobę w dawkach podzielonych (w bardzo ciężkich oraz zagrażających życiu zakażeniach można zwiększyć dawkę do 200 mg/kg mc./dobę). U noworodków oraz wcześniaków nie należy przekraczać 50 mg cefotaksymu/kg mc./dobę w dawkach podzielonych (w zakażeniach zagrażających życiu, w razie konieczności, zwiększa się dawkę do 150–200 mg/kg mc./dobę). Leczenie niepowikłanej rzeżączki objemuje pojedyncze podanie domięśniowe 1 g cefotaksymu (przed leczeniem należy upewnić się, iż nie występuje jednoczesne zarażenie kiłą). W zapobieganiu zakażeniom okołooperacyjnym stosuje się jednorazowo 1 g cefotaksymu na 30–90 minut przed zabiegiem (w razie dużego ryzyka zakażenia, lekarz może zlecić podawanie leku równiez po zabiegu).

Jeśli u pacjenta rozpoznano ciężką niewydolność nerek, początkowo podaje się dawke wysycającą 1 g cefotaksymu, a kolejne dawki zmniejsza się o połowę (bez zmiany częstotliwości podawania).

Przeciwskazania do stosowania cefotaksymu

Przeciwwskazaniem do stosowania cefotaksymu jest nadwrażliwość na ten lek lub inny lek z grupy cefalosporyn. Reakcje nadwrażliwości mogą również wystąpić u osób uczulonych na penicyliny, ponieważ występuje tzw. nadwrażliwość krzyżowa między tymi substancjami.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania cefotaksymu

Istnieje ryzyko pojawienia się wstrząsu anafilaktycznego lub reakcji alergicznych u pacjentów uczulonych na cefotaksym lub inne cefalosporyny, penicyliny lub β-laktamy. Uczulenie na cefotaksym jest bezwzględnym przeciwwskazaniem do jego stosowania, natomiast u uczulonych na pozostałe wymienione leki należy zachować szczególną ostrożność i monitorować stan chorego, a w razie pojawienia się objawów anafilaksji natychmiast odstawić lek. Istnieje ryzyko pojawienia się ciężkich skórnych reakcji pęcherzowych (m.in. zespołu Stevensa-Johnsona czy martwicy toksyczno-rozpływnej naskórka) - w przypadku wystąpienia objawów należy niezwłocznie poinformować lekarza, który zadecyduje o dalszej terapii cefotaksymem. W trakcie lub po zakończeniu leczenia cefotaksymem istnieje ryzyko pojawienia się rzekomobłoniastego zapalenia jelita grubego, związanego z nadmiernym wzrostem bakterii Clostridium difficile - w razie wystąpienia biegunki, należy brać pod uwagę możliwość tego powikłania i zaprzestać podawania leku. Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów, u których w przeszłości występowało zapalenie jelit, zwłaszcza w obrębie okrężnicy. Dodatkową ostrożność należy zachować podając lek razem preparatami, które mogą mieć szkodliwy wpływ na pracę nerek (m.in. aminoglikozydy) oraz u osób z niewydolnością nerek.  W powyższych przypadkach, a także u osób w podeszłym wieku i osób z przebytą niewydolnością nerek, należy monitorować ich czynność podczas terapii cefotaksymem. Ponadto, duże dawki cefotaksymu mogą powodować encefalopatię, zwłaszcza u osób z upośledzoną czynnością nerek - w razie pojawienia się objawów, takich jak zaburzenia świadomości, drgawki, nieprawidłowe ruchy należy natychmiast zaprzestać stosowania leku. Podczas dłuższej terapii cefotaksymem mogą pojawiać się zaburzenia obrazu krwi (leukopenia, neutropenia, agranulocytoza) - jeśli leczenie trwa dłużej niż 7-10 dni, należy kontrolować liczbę leukocytów, a w przypadku wystąpienia neutropenii zaprzestaje się leczenia. Podczas dłuższego podawania cefotaksymu może również dochodzić do powstawania oporności drobnoustrojów lub wzrostu enterokoków, dlatego stan pacjenta powinien być monitorowany, a w razie potrzeby powinno zlecić się antybiogram. Długotrwałe stosowanie leku może również wpływać na stan wątroby, dlatego należy monitorować jej czynność. Zbyt szybkie podanie cefotaksymu we wlewie może skutkować zaburzeniami rytmu serca, 

Interakcje cefotaksymu z innymi substancjami czynnymi

Zwiększa się ryzyko nefrotoksyczności (szkodliwego wpływu na nerki).
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Acemetacyna (Acemetacin) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Amfoterycyna B (Amphotericin b) antybiotyki przeciwgrzybicze
Bacytracyna (Bacitracin) antybiotyki polipeptydowe
Cefadroksyl (Cefadroxil) cefalosporyny I generacji
Cefaklor (Cefaclor) cefalosporyny II generacji
Cefaleksyna (Cefalexinum) cefalosporyny I generacji
Cefamandol (Cefamandole) cefalosporyny II generacji
Cefazolina (Cefazolin) cefalosporyny I generacji
Cefepim (Cefepime) cefalosporyny IV generacji
Cefiksym (Cefixime) cefalosporyny III generacji
Cefoperazon (Cefoperazone) cefalosporyny III generacji
Ceftarolina (Ceftaroline) cefalosporyny - INNE
Ceftazydym (Ceftazidime) cefalosporyny III generacji
Ceftolozan (Ceftolozane) cefalosporyny - INNE
Ceftriakson (Ceftriaxone) cefalosporyny III generacji
Ceftybuten (Ceftibuten) cefalosporyny III generacji
Cefuroksym (Cefuroxime) cefalosporyny II generacji
Cyklosporyna (Cyclosporine) inhibitory kalcyneuryny
Deksibuprofen (Dexibuprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Etorykoksyb (Etoricoxib) NLPZ hamujące wybiórczo COX-2 - koksyby
Framycetyna (Framycetin) antybiotyki - INNE
Gentamycyna (Gentamicin) aminoglikozydy
Hydrochlorotiazyd (Hydrochlorothiazide) leki moczopędne, diuretyk - tiazydy i tiazydopodobne
Indometacyna (Indomethacin) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Ketorolak (Ketorolac) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Kwas acetylosalicylowy (Acetylsalicylic acid) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Kwas ibandronowy (Ibandronic acid) bisfosfoniany
Kwas mefenamowy (Mefenamic acid) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Kwas tolfenamowy (Tolfenamic acid) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Kwas zoledronowy (Zoledronic acid) bisfosfoniany
Lornoksykam (Lornoxicam) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Metamizol (Metamizole) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Naproksen (Naproxen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Nimesulid (Nimesulide) NLPZ hamujące silniej COX-2 niż COX-1
Salicylamid (Salicylamide) NLPZ hamujące silniej COX-2 niż COX-1
Takrolimus (Tacrolimus) inhibitory kalcyneuryny
Tenofowir (Tenofovir) inne substancje przeciwwirusowe działające bezpośrednio na wirusy
Tobramycyna (Tobramycin) aminoglikozydy
Węglan litu (Lithium carbonate) neuroleptyki atypowe
Diklofenak (Diclofenac) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Etofenamat (Etofenamate) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Leki działają przeciwstawnie, może dojść do osłabienia bądź zniesienia działania przeciwbakteryjnego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Azytromycyna (Azithromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Doksycyklina (Doxycycline) antybiotyki tetracyklinowe - tetracykliny
Erytromycyna (Erythromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Klarytromycyna (Clarithromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Limecyklina (Limecycline) antybiotyki tetracyklinowe - tetracykliny
Roksytromycyna (Roxithromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Spiramycyna (Spiramycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Tetracyklina (Tetracyline) antybiotyki tetracyklinowe - tetracykliny
Może dojść do nasilenia działania przeciwzakrzepowego i zwiększenia ryzyka krwawienia.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Acenokumarol (Acenocoumarol) leki przeciwzakrzepowe - antagoniści witaminy K
Warfaryna (Warfarin) leki przeciwzakrzepowe - antagoniści witaminy K

Wpływ cefotaksymu na prowadzenie pojazdów

Nie istnieją doniesienia, iż standardowe dawki cefotaksymu zaburzają zdolności psychomotoryczne. Pewne ryzyko występuje jednak u osób z niewydolnością nerek, którym podaje się wysokie dawki tego leku - może u nich wystąpić encefalopatia objawiająca się zaburzeniami świadomości, motoryki i drgawkami. W takim wypadku pacjent nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Inne rodzaje interakcji

Cefotaksym oraz inne leki z grupy cefalosporyn mogą powodować fałszywie dodatni wynik testu Coombsa oraz fałszywie dodatnie oznaczenia stężenia glukozy w moczu z użyciem niespecyficznych czynników redukcyjnych (nie dotyczy oznaczeń za pomocą testu oksydazowego).

Wpływ cefotaksymu na laktację

Lek przenika w pewnym stopniu do mleka kobiecego, co może powodować zaburzenia flory bakteryjnej u karmionego dziecka (biegunki, kolonizacja grzybami drożdżakopodobnymi) lub może pojawić sie u niego reakcja alergiczna. Lekarz powinien zadecydować o zaprzestaniu karmienia lub zakończeniu podawania cefotaksymu w oparciu o potencjalne ryzyko i korzyści dla matki i dziecka.

Inne możliwe skutki uboczne

Bardzo często pojawiającym się skutkiem ubocznym po podaniu  cefotaksymu jest ból w miejscu podania domięśniowego. Niezbyt często mogą pojawić się: leukopenia, eozynofilia, trombocytopenia, reakcja Heixheimera, biegunka, ze strony wątroby: zwiększenie aktywności enzymów AlAT, AspAT, LDH, GGTP, fostatazy alkalicznej bądź zwiększenie stężenia bilirubiny, ze strony nerek: pogorszenie ich czynności bądź zwiększenie stężenia kreatyniny (podczas stosowania z aminoglikozydami), możliwe jest pojawienie się ogólnej wysypki, pokrzywki lub świądu, gorączki, a w miejscu podania reakcje zapalnych, m.in. zapalenia żył lub zakrzepowego zapalenia żył. Odnotowywano również z nieznaną częstotliwością: neutropenię, agranulocytozę, niedokrwistość hemolityczną, nadkażenia, reakcje anafilaktyczne, wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy, skurcz oskrzeli, rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, matrwicę toksycznorozpływną naskórka,  bóle i zawroty głowy, encefalopatię przebiegającą z zaburzeniami świadomości i kontroli nad ruchami ciała, śródmiąższowe zapalenie nerek, zapalenie wątroby, ze strony układu pokarmowego: nudności, wymioty, bole brzucha, rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego, a także arytmię spowodowaną szybką infuzją przez cewnik do żyły centralnej.

Objawy przedawkowania cefotaksymu

Objawy przedawkowania podobne są do działań niepożądanych, ponado duża dawka cefotaksymu może powodować odwracalną encefalopatię.

Mechanizm działania cefotaksymu

Cefotaksym jest półsyntetycznym antybiotykiem z grupy β-laktamów, należącym do cefalosporyn III generacji. Posiada szeroki zakres działania i przeznaczony jest do podawania pozajelitowego. Hamuje syntezę ściany komórkowej bakterii poprzez łączenie się z białkami PBP (białkami wiążącymi penicylinę), wywierając działanie bakteriobójcze. W organizmie lek jet rozkładany przez nieswoiste esterazy do metabolitu - deacetylocefotaksymu, dzięki czemu działanie leku jest dłuższe, a aktywność przeciwbakteryjna wyższa.

Wchłanianie cefotaksymu

Po dożylnym podaniu 1 g cefotaksymu, jego stężenie osoczowe wyniosło 81–102 mg/l po 5 minutach, natomiast 46 mg/l po 15 minutach. Podanie tą samą drogą dawki 2 g leku skutkuje pojawieniem się stężenia osoczowego wynoszącego 167-214 mg/l w ciągu 8 minut. Po podaniu 1 g cefotaksymu drogą domięśniową, maksymalne stężenie osoczowe, wynoszące około 20 mg/l, pojawia się w ciągu 30 minut.

Dystrybucja cefotaksymu

Pozorna objętość dystrybucji cefotaksymu wynosi 21-37 l, a wiązanie z białkami surowicy 25-40%. Lek przenika przez barierę łożyskową (może osiągać duże stężenie w tkankach płodu - do 6 mg/kg mc) oraz do mleka matki. Cefotaksym osiąga efektywne stężenia w tkankach takich jak: żeńskie narządy płciowe, gruczoł krokowy, tkanka nerek, otrzewna, ściana pęcherzyka żółciowego oraz żółć, ucho środkowe (w stanie zapalnym), płyn mózgowo-rdzeniowy (w stanie zapalnym).  Lek w stężeniach hamujących rozwój większości bakterii Gram(-) wykrywany jest w ropnej plwocinie, wydzielinie oskrzelowej oraz płynie opłucnowym po podaniu dawki 1 lub 2 g.

Metabolizm cefotaksymu

Około 15-25% dawki cefotaksymu, podawanego pozajelitowo, zostaje wydalane przez nerki w postaci O-deacetylocefotaksymu o działaniu przeciwbakteryjnym. Na drodze metabolicznej powstają również dwa laktony, które nie są aktywne farmakologicznie.

Wydalanie cefotaksymu

Cefotaksym oraz jego metabolity są wydalane przez nerki - około 40-60% dawki wydala się z moczem w niezmienionej formie w ciągu 24 godzin, zaś ok. 20% pod postacią deacetylocefotaksymu. Klirens osoczowy leku wynosi 260-390 ml/min, a nerkowy 145-217 ml/min, natomiast okres półtrwania 50−80 minut, (okres półtrwania deacetylocefotaksymu jest dłuższy i wynosi około 125 minut). W podeszłym wieku okres półtrwania cefotaksymu wydłuża się do 120−150 minut, a deacetylocefotaksymu do 5 godzin - podobnie w ciężkiej niewydolności nerek, okres półtrwania cefotaksymu może ulec wydłużeniu do 2,5–10 godzin.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij