Bosutinib, Bosutinibum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o bosutinibie

Rok wprowadzenia na rynek
2012
Substancje aktywne
bosutinib
Działanie bosutinibu
przeciwnowotworowe (cytostatyczne, cytotoksyczne)
Postacie bosutinibu
tabletki powlekane
Układy narządowe
układ krwiotwórczy i krew
Specjalności medyczne
Hematologia, Onkologia i hematologia dziecięca, Onkologia kliniczna
Rys historyczny bosutinibu

Bosutinib pojawił się na rynku amerykańskim w 2012 roku decyzją US FDA (Food and Drug Administration, Agencja Żywności i Leków) w 2012 roku. Firmą wprowadzającą lek na rynek był Wyeth Pharms. Bosutinib został zatwierdzony przez Swissmedic (The Swiss Agency for Therapeutic Products, Szwajcarska Agencja Żywności i Leków) w 2013 roku. Podmiotem odpowiedzialnym była firma Pfizer.

Wzór sumaryczny bosutinibu

C26H29Cl2N5O3

Spis treści

Wskazania do stosowania bosutinibu

Wskazaniem do terapii bosutinibem jest świeżo rozpoznana białaczka szpikowa o charakterze przewlekłym  z chromosomem Philadelphia (CML Ph+) w fazie CP (chronic phase). Ponad to busutinib jest stosowany w leczeniu białaczki szpikowej z chromosomem Philadelphia w fazie CP, fazie AP (accelerated phase) oraz fazie BP (blast phase) w przypadku nieskuteczności pozostałych leków z kategorii inhibitorów kinazy tyrozynowej.

Dawkowanie bosutinibu

Zwykle stosowana dawka w przypadku nowo rozpoznanej białaczki szpikowej w fazie CP to 400 mg bosutinibu na dobę. W przypadku leczenia białaczki szpikowej w fazach CP, AP oraz BP odpornej na działanie wcześniej stosowanych inhibitorów kinazy tyrozynowej stosuje się 500 mg bosutinibu na dobę. Pacjenci cierpiący na ciężką niewydolność nerek muszą przyjmować zmodyfikowaną dawkę leku w zależności od stopnia niewydolności nerek i reakcji organizmu na bosutinib. Pojawiające się działania niepożądane są podstawą do zmniejszenia dawkowania bosutinibu lub przerwania terapii. Dawkowanie u osób powyżej 65 roku życia nie odbiega od dawkowania dla osób dorosłych. Lek należy połykać podczas posiłków.

Przeciwskazania do stosowania bosutinibu

Pacjenci cierpiący na niewydolność wątroby nie mogą stosować leku. Kolejnym przeciwwskazaniem do stosowania bosutinibu jest nadwrażliwość na ten lek.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania bosutinibu

Terapii bosutinibem mogą towarzyszyć liczne działania niepożądane. Podczas podawania bosutinibu należy kontrolować stężenie enzymów wątrobowych, a w przypadku ich dużego wzrostu przerwać terapię. Podczas stosowania leku należy regularnie kontrolować morfologię krwi i zmniejszyć dawki leku w przypadku ciężkich zaburzeń hematologicznych. Dodatkowo należy zwrócić uwagę  na nasilenie ewentualnej biegunki mogącej wystąpić po podaniu bosutinibu. Ciężka biegunka (stopień 3 lub 4 według skali  National Cancer Institute Common Terminology Criteria for Adverse Events) jest wskazaniem do odstawienia leku. Pacjenci powinni zgłaszać lekarzowi prowadzącemu zmiany skórne pojawiające się podczas terapii lekiem. Możliwym działaniem niepożądanym jest pojawienie się ciężkich chorób skórnych takich jak toksyczna martwica rozpływna czy zespół Stevensa-Johnsona.

Należy zachować szczególną ostrożność podczas podawania bosutinibu pacjentom z zaburzeniami pracy nerek, chorobami serca, zaburzeniami pracy żołądka i jelit oraz wysokim stężeniem kwasu moczowego we krwi przed rozpoczęciem terapii. Jednym z działań niepożądanych bosutinibu jest zespół lizy guza któremu sprzyja wysokie stężenie kwasu moczowego w surowicy.

Pacjenci u których wykryto w organizmie wirusa zapalenia wątroby typu B muszą zachować szczególną ostrożność podczas terapii bosutinibem. Lek może powodować reaktywacje wirusa i wywoływać poważne choroby wątroby.

Jeśli pacjenci obserwują u siebie zatrzymywanie wody w organizmie, należy zgłosić to lekarzowi prowadzącemu który rozważy zmniejszenie dawki leku. 

Interakcje bosutinibu z innymi substancjami czynnymi

wzrost ryzyka krwawień
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Abcyksymab (Abciximab) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Alteplaza (Alteplase) leki przeciwzakrzepowe - enzymy
Bemiparyna (Bemiparin) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Dalteparyna (Dalteparin) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Heparyna (Heparin) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Kwas acetylosalicylowy (Acetylsalicylic acid) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Nadroparyna (Nadroparin calcium) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Nimesulid (Nimesulide) NLPZ hamujące silniej COX-2 niż COX-1
Parnaparyna (Parnaparin) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Trokserutyna (Troxerutin) substancje wpływające na elastyczność naczyń - bioflawonoidy
Urokinaza (Urokinase) leki przeciwzakrzepowe - enzymy
Zopiklon (Zopiclone) niebenzodiazepinowe leki nasenne
Cytrynian potasu (Potassium citrate) związki potasu
Enoksaparyna (Enoxaparin) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
wzrost stężenia leku we krwi podczas terapii bosutinibem
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Acenokumarol (Acenocoumarol) leki przeciwzakrzepowe - antagoniści witaminy K
Alfuzosyna (Alfuzosin) antagoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Almotryptan (Almotriptan) tryptany - selektywni agoniści receptora serotoninowego 5-HT1
Alprazolam (Alprazolam) BZD - benzodiazepiny
Amitryptylina (Amitriptyline) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Anastrozol (Anastrozole) inne leki przeciwnowotworowe
Atazanawir (Atazanavir) inne substancje przeciwwirusowe działające bezpośrednio na wirusy
Atorwastatyna (Atorvastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Azytromycyna (Azithromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Buprenorfina (Buprenorphine) substancje o działaniu agonistyczno-antagonistycznym na receptory opioidowe
Cefaleksyna (Cefalexinum) cefalosporyny I generacji
Celekoksyb (Celecoxibum) NLPZ hamujące wybiórczo COX-2 - koksyby
Cilostazol (Cilostazol) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Deksibuprofen (Dexibuprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Digoksyna (Digoxin) glikozydy nasercowe
Dihydroergokrystyna (Dihydroergocristine) alkaloidy sporyszu
Diltiazem (Diltiazem) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
Doksazosyna (Doxazosin) antagoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Doksorubicyna (Doxorubicin) antybiotyki cytostatyczne
Drospirenon (Drospirenone) progestageny
Duloksetyna (Duloxetine) SNRI - inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny, bez działania na receptory
Fentanyl (Fentanyl) agoniści receptora opioidowego
Fluwastatyna (Fluvastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Ibuprofen (Ibuprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Karbamazepina (Carbamazepine) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe
Klomipramina (Clomipramine) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Kolchicyna (Colchicine) substancje niewpływające na metabolizm kwasu moczowego (przeciw dnie moczanowej)
Loperamid (Loperamide) leki przeciwbiegunkowe
Lorazepam (Lorazepam) BZD - benzodiazepiny
Lowastatyna (Lovastatin (monacolin k, mevinolin)) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Metadon (Methadone) agoniści receptora opioidowego
Metoprolol (Metoprolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Naproksen (Naproxen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Nikotyna (Nicotine) substancje stosowane w leczeniu nikotynizmu
Pioglitazon (Pioglitazone) doustne leki przeciwcukrzycowe - INNE
Rosuwastatyna (Rosuvastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Selegilina (Selegiline) IMAO - inhibitory monoaminooksydazy
Torasemid (Torasemide) leki moczopędne, diuretyk - pętlowe
Albendazol (Albendazole) substancje przeciwpasożytnicze do użytku ogólnego
Diklofenak (Diclofenac) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
zmniejszenie tempa metabolizmu bosutinibu
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Acetazolamid (Acetazolamide) inhibitory anhydrazy węglanowej
Amfoterycyna B (Amphotericin b) antybiotyki przeciwgrzybicze
Aprepitant (Aprepitant) antagoniści receptorów neurokiniowych 1 - NK1
Detreomycyna (Chloramfenikol) (Chloramphenicol) antybiotyki - INNE
Ciprofloksacyna (Ciprofloxacin) fluorochinolony
Danazol (Danazol) testosteron i pochodne
Fluorouracyl (Fluorouracil) antymetabolity pirymidyny
Izoniazyd (Isoniazid) substancje stosowane w leczeniu gruźlicy
Mikonazol (Miconazole) przeciwgrzybicze pochodne imidazolu
Paroksetyna (Paroxetine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
zwiększenie tempa metabolizmu bosutinibu
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Adalimumab (Adalimumab) przeciwciała monoklonalne - immunosupresyjne
Anakinra (Anakinra) inhibitory interleukiny
Betametazon (Betamethasone) glikokortykosteroidy
Budezonid (Budesonide) glikokortykosteroidy
Fenobarbital (Luminal) (Phenobarbital) inne leki przeciwpadaczkowe
Hydrokortyzon (Hydrocortisone) glikokortykosteroidy
Klobazam (Clobazam) BZD - benzodiazepiny
Mometazon (Mometasone) glikokortykosteroidy
Orlistat (Orlistat) inhibitory lipazy
nasilenie działań niepożądanych
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Allopurynol (Allopurinol) substancje hamujące syntezę kwasu moczowego - inhibitory oksydazy ksantynowej
Azatiopryna (Azathioprine) inne leki immunosupresyjne
Cisplatyna (Cisplatin) inne leki przeciwnowotworowe
zwiększone stężenie bosutinibu
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Bisoprolol (Bisoprolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Flukonazol (Fluconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Ketokonazol (Ketoconazole) przeciwgrzybicze pochodne imidazolu
Klarytromycyna (Clarithromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Sildenafil (Sildenafil) inhibitory fosfodieasterazy V - PDE5
zaburzone wchłanianie leku
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Arypiprazol (Aripiprazol) (Aripiprazole) neuroleptyki atypowe
Dekslanzoprazol (Dexlansoprazole) IPP - inhibitory pompy protonowej
Esomeprazol (Esomeprazole) IPP - inhibitory pompy protonowej
Famotydyna (Famotidine) antagoniści receptorów histaminowych H2
Lansoprazol (Lansoprazole) IPP - inhibitory pompy protonowej
Olanzapina (Olanzapine) neuroleptyki atypowe
Omeprazol (Omeprazole) IPP - inhibitory pompy protonowej
Pantoprazol (Pantoprazole) IPP - inhibitory pompy protonowej
Rabeprazol (Rabeprazole) IPP - inhibitory pompy protonowej
Tlenek magnezu (Magnesium oxide) związki magnezu
Węglan magnezu (Magnesium carbonate) związki magnezu
Węglan wapnia (Calcium carbonate) związki wapnia
Wodorotlenek magnezu (Magnesium hydroxide) substancje zobojętniające
zwiększenie stężenia leku we krwi
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Erytromycyna (Erythromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Karwedilol (Carvedilol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Midazolam (Midazolam) BZD - benzodiazepiny
Haloperidol (Haloperidol) neuroleptyki klasyczne - pochodne butyrofenonu
nasilenie działań niepożądanych
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Chlorambucyl (Chlorambucil) (Chlorambucil) cytostatyki alkilujące
Idarubicyna (Idarubicin) antybiotyki cytostatyczne
Indometacyna (Indomethacin) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Linezolid (Linezolid) inne leki przeciwbakteryjne
nasilony metabolizm leku podczas terapii bosutinibem
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Chlorpromazyna (Chlorpromazine) neuroleptyki klasyczne - pochodne fenotiazyny
Flutikazon (Fluticasone) glikokortykosteroidy
Ketamina (Ketamine) substancje do znieczulenia ogólnego, anestetyki - INNE
Klobetazol (Clobetasol) glikokortykosteroidy
Terbinafina (Terbinafine) inne substancje przeciwgrzybicze
zmniejszenie efektywności terapii lekami przy jednoczesnym podawaniu bosutinibu
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Witamina B12 (Cyjanokobalamina) (Cyanocobalamin) witaminy z grupy B
Lewotyroksyna (Levothyroxine (sodium)) hormony tarczycy
nasilenie efektu immunosupresyjnego
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Cyklosporyna (Cyclosporine) inhibitory kalcyneuryny

Interakcje bosutinibu z pożywieniem

Podczas terapii bosutinibem nie należy spożywać grejpfrutów i pić soku grejpfrutowego, ponieważ mogą one podnosić stężenie leku we krwi i nasilać działania niepożądane.

Interakcje bosutinibu z alkoholem

Alkohol przyspiesza przemiany metaboliczne bosutinibu zmniejszając tym samym działanie terapeutyczne leku.

Wpływ bosutinibu na prowadzenie pojazdów

Bosutinib z reguły nie wywiera szkodliwego wpływu na zdolność prowadzenia samochodu oraz innych pojazdów mechanicznych. Może jednak wywoływać ból  i zawroty głowy, należy wówczas zachować szczególną ostrożność.

Inne rodzaje interakcji

Podczas terapii bosutinibem nie należy spożywać naparów z dziurawca. Dziurawiec pobudza działanie układu enzymatycznego CYP 3A4 i może powodować zmniejszenie skuteczności leczenia.

Pluskwica groniasta i olejek miętowy zmniejszają tempo metabolizmu bosutinibu, zaś jeżówka przyspiesza przemiany metaboliczne bosutinibu.

Posiłki bogatotłuszczowe zwiększają wchłanianie bosutinibu.

Bosutinib może wpływać na wyniki badania diagnostycznego oznaczającego poziom lipazy i amylazy we krwi. Lek powoduje zwiększenie aktywności tych enzymów.

Bosutinib zwiększa stężenie kreatyniny we krwi.

Wskaźnik diagnostyczny błękit metylenowy może zwiększać stężenie bosutinibu w surowicy krwi.

Wpływ bosutinibu na ciążę

Brak dokładnych badań dotyczących wpływu bosutinibu na ciążę u ludzi. Bosutinib nie jest przypisany do konkretnej kategorii FDA która opisywałaby ryzyko stosowania leku przez kobiety ciężarne. Badania na zwierzętach laboratoryjnych wykazały działanie toksyczne na płód: zwiększone wchłanianie zarodków, wady płodu, zmniejszenie masy płodu. Nie zaleca się stosowania bosutinibu przez kobiety ciężarne.

Wpływ bosutinibu na laktację

Brak badań dotyczących wpływu bosutinibu na dzieci matek przyjmujących lek. Zaleca się przerwanie karmienia podczas terapii bosutinibem. Badania z wykorzystaniem zwierząt laboratoryjnych wykazały przenikanie leku do mleka matki.

Wpływ bosutinibu na płodność

Badania z wykorzystaniem zwierząt laboratoryjnych wykazały zaburzenia w implantacji zarodków podczas terapii bosutinibem oraz spadek ilości żywych zarodków. Leczenie bosutinibem może uszkadzać męskie nasienie, z tegp względu zalecana jest konserwacja nasienia przez mężczyzn rozpoczynających leczenie bosutinibem.

Skutki uboczne

astenia
biegunka
ból głowy
wymioty
wysypka
kaszel
zmęczenie
małopłytkowość
uczucie duszności
nudności
neutropenia
ból brzucha
zwiększenie aktywności aminotransferaz
gorączka
niedokrwistość
bóle stawów
zmniejszenie apetytu
obrzęk
bóle pleców
pokrzywka
świąd
zaburzenia smaku
zapalenie żołądka
zawroty głowy
zaburzenia czynności nerek
szumy uszne
niewydolność nerek
trądzik
bóle mięśniowe
hiperkaliemia
Zwiększenie stężenia bilirubiny
leukopenia
płyn w płucach
nadciśnienie tętnicze
krwawienia z przewodu pokarmowego
hipofosfatemia
odwodnienie
hepatotoksyczność
bóle w klatce piersiowej
podwyższony poziom gamma glutamylotransferazy we krwi
zapalenie trzustki
uszkodzenie wątroby
zapalenie osierdzia
wstrząs anafilaktyczny
niewydolność oddechowa
granulocytopenia
osutka
rumień wielopostaciowy
zespół Stevensa-Johnsona

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Objawy przedawkowania bosutinibu

Dane na temat przedawkowania bosutinibu są mocno ograniczone. Nie opisano jak dotąd poważnych reakcji organizmu na przedawkowanie leku.

Mechanizm działania bosutinibu

Bosutinib jest lekiem zaliczanym do grupy inhibitorów kinazy tyrozynowej. Kinazy to enzymy biorące udział w procesie fosforylacji cząsteczek białkowych, co wpływa na stopień aktywności białek. Kinazy tyrozynowe są związane z procesami namnażania się komórek i sygnalizacji między komórkami. Ich nadmierna aktywność może stać się przyczyną nadmiernego namnażania komórkowego, co prowadzi m.in do angiogenezy i przerzutów nowotworowych. Bosutinib działa głównie na kinazę Bcr-Abl, która może stać się przyczyną wystąpienia białaczki szpikowej. W mniejszym stopniu wiąże się z kinazą Src, Lyn oraz Hck. Lek jest także inhibitorem czynnika PDGF (ang. platelet-derived growth factor). 

Wchłanianie bosutinibu

Biodostępność bosutinibu po podaniu doustnym wynosi około 1/3 podanej dawki. Stężenie maksymalne po zażyciu leku pojawia się średnio po 6 godzinach i wynosi około 200ng/ml (podczas terapii bosutinibem w dawce 500mg raz na dobę). Zażycie leku z pokarmem zwiększa jego wchłanianie niemal dwukrotnie. Na proces wchłaniania bosutinibu ma wpływ pH żołądka (spadek pH zwiększa stopień wchłanialności).

Dystrybucja bosutinibu

Bosutinib po wchłonięciu do krwi jest wiązany z białkami osocza w ponad 90 %. Pozorna objętość dystrybucji dla leku wynosi około 6080+/- 1230 l.

Metabolizm bosutinibu

Bosutinib jest metabolizowany głównie przez cytochrom P450 izoenzymy CYP3A4 komórek wątrobowych do nieaktywnych metabolitów. Są to oksydechlorowany bosutinib, N-demetylowany bosutinib oraz N-tlenek bosutynibu. Wykazują one mniej niż 5% aktywności związku pierwotnego.

Wydalanie busutinibu

Bosutiunib wydalany jest głównie z kałem (ponad 90% podanej dawki), niewielka część z moczem. okres półtrwania dla leku wynosi około 22,5 godziny.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij