Wilanterol, Vilanterolum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o wilanterolu

Rok wprowadzenia na rynek
2013
Działanie wilanterolu
rozszerza oskrzela (rozkurcza mięśnie gładkie oskrzeli)
Postacie wilanterolu
proszek do inhalacji
Układy narządowe
układ oddechowy
Specjalności medyczne
Alergologia, Choroby płuc
Rys historyczny wilanterolu

Wilanterol jest dostępny tylko w połączeniu z innymi substancjami, takimi jak furoinian flutykazonu i bromek umeklidyniowy. Pierwszy wprowadzony na rynek preparat został opracowany przez firmę GlaxoSmithKline pod nazwą handlową Breo Ellipta.

Wzór sumaryczny wilanterolu

C24H33Cl2NO5

Spis treści

Wskazania do stosowania wilanterolu

Wilanterol jest stosowany w stanach skurczowych oskrzeli w przebiegu astmy oskrzelowej i odwracalnej obturacji dróg oddechowych. Lek jest również stosowany w celu złagodzenia objawów przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) i zmniejszenia częstości zaostrzeń objawów chorobowych.

Dawkowanie wilanterolu

Wilanterol przyjmuje się wziewnie, jeden raz na dobę o stałej porze.
Dawka dobowa stosowana u osób dorosłych to 22 mikrogramy.
U dzieci i młodzieży powyżej 12 roku życia możliwe jest zastosowanie leku we wskazaniu astmy w dawce dobowej 22 mikrogramy. Brak danych na temat skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leku u dzieci poniżej 12 lat.
Wilanterol przeznaczony jest do długotrwałego stosowania (warunek odpowiedniej kontroli objawów). Nie należy przerywać stosowania leku, nawet jeśli objawy nie występują.

Przeciwskazania do stosowania wilanterolu

Przeciwwskazaniem jest nadwrażliwość na wilanterol.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania wilanterolu

Podczas stosowania wilanterolu może wystąpić paradoksalny skurcz oskrzeli. Leku nie należy stosować w ostrych epizodach skurczu oskrzeli. Jeżeli u pacjenta nie występuje poprawa kontroli objawów, należy zgłosić się do lekarza celem ponownej oceny skuteczności leczenia i ewentualnej modyfikacji leczenia.
Szczególną ostrożność należy zachować u osób z zaburzeniami układu sercowo-naczyniowego (ryzyko migotania przedsionków, dodatkowych skurczów, tachykardii). Należy uwzględnić ryzyko wystąpienia hipokaliemii, która może prowadzić do zaburzeń rytmu serca.
U pacjentów diabetologicznych konieczna jest regularna kontrola stężenia glukozy w osoczu, ponieważ stosowanie wilanterolu może wywołać przemijającą hiperglikemię.
Wilanterol należy stosować ostrożnie u osób z napadami drgawkowymi i tyreotoksykozą (podwyższone stężenie hormonów tarczycy).

Interakcje wilanterolu z innymi substancjami czynnymi

Działanie przeciwne do działania wilanterolu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Acebutolol (Acebutolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Atenolol (Atenolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Betaksolol (Betaxolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Bisoprolol (Bisoprolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Celiprolol (Celiprolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Karteolol (Carteolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Karwedilol (Carvedilol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Nebiwolol (Nebivolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Pindolol (Pindolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Propranolol (Propranolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Sotalol (Sotalol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Tymolol (Timolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Metipranolol (Metipranolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Zwiększenie ogólnoustrojowej ekspozycji na wilanterol i ryzyka działań niepożądanych wilanterolu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Ciprofloksacyna (Ciprofloxacin) fluorochinolony
Diltiazem (Diltiazem) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
Erytromycyna (Erythromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Flukonazol (Fluconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Indynawir (Indinavir) inhibitory proteazy HIV
Itrakonazol (Itraconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Ketokonazol (Ketoconazole) przeciwgrzybicze pochodne imidazolu
Klarytromycyna (Clarithromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Kobicystat (Cobicistat) inhibitory proteazy HIV
Rytonawir (Ritonavir) inhibitory proteazy HIV
Sakwinawir (Saquinavir) przeciwwirusowe nukleozydy i nukleotydy
Telitromycyna (Telithromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Werapamil (Verapamil) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
Worykonazol (Voriconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Nasilenie działań niepożądanych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Boceprewir (Boceprevir) inne substancje przeciwwirusowe działające bezpośrednio na wirusy
Fenoterol (Fenoterol) agoniści receptorów beta-2 adrenergicznych
Formoterol (Formoterol) agoniści receptorów beta-2 adrenergicznych
Fosamprenawir (Fosamprenavir) inhibitory proteazy HIV
Imatynib (Imatinib) inhibitory kinazy białkowej
Indakaterol (Indacaterol) agoniści receptorów beta-2 adrenergicznych
Linezolid (Linezolid) inne leki przeciwbakteryjne
Olodaterol (Olodaterol) agoniści receptorów beta-2 adrenergicznych
Pozakonazol (Posaconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Rasagilina (Rasagiline) IMAO - inhibitory monoaminooksydazy
Safinamid (Safinamide) IMAO - inhibitory monoaminooksydazy
Salbutamol (Salbutamol) agoniści receptorów beta-2 adrenergicznych
Salmeterol (Salmeterol) agoniści receptorów beta-2 adrenergicznych
Selegilina (Selegiline) IMAO - inhibitory monoaminooksydazy
Tedizolid (Tedizolid) antybiotyki - INNE
Tiotropium (Bromek tiotropiowy) (Tiotropium bromide) antagoniści receptora muskarynowego
Ryzyko hipokaliemii.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Acetazolamid (Acetazolamide) inhibitory anhydrazy węglanowej
Beklometazon (Beclomethasone) glikokortykosteroidy
Budezonid (Budesonide) glikokortykosteroidy
Chlorotalidon (Chlorthalidone) leki moczopędne, diuretyk - tiazydy i tiazydopodobne
Deksametazon (Dexamethasone) glikokortykosteroidy
Fludrokortyzon (Fludrocortisone) mineralokortykosteroidy
Furosemid (Furosemide) leki moczopędne, diuretyk - pętlowe
Hydrochlorotiazyd (Hydrochlorothiazide) leki moczopędne, diuretyk - tiazydy i tiazydopodobne
Hydrokortyzon (Hydrocortisone) glikokortykosteroidy
Indapamid (Indapamide) sulfonamidy
Klopamid (Clopamide) leki moczopędne, diuretyk - tiazydy i tiazydopodobne
Metyloprednizolon (Methylprednisolone) glikokortykosteroidy
Mometazon (Mometasone) glikokortykosteroidy
Prednizolon (Prednisolone) glikokortykosteroidy
Prednizon (Prednisone) glikokortykosteroidy
Teofilina (Theophylline) metyloksantyny - blokery adenozyny i fosfodiesterazy
Torasemid (Torasemide) leki moczopędne, diuretyk - pętlowe
Triamcynolon (Triamcinolone) glikokortykosteroidy
Ryzyko wzrostu stężenia glukozy we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Albiglutyd (Albiglutide) analogi glukagonopodobnego peptydu-1 GLP-1
Alogliptyna (Alogliptin) doustne leki przeciwcukrzycowe - INNE
Dulaglutyd (Dulaglutide) analogi glukagonopodobnego peptydu-1 GLP-1
Eksenatyd (Exenatide) analogi glukagonopodobnego peptydu-1 GLP-1
Gliklazyd (Gliclazide) doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika
Glikwidon (Gliquidone) doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika
Glimepiryd (Glimepiride) doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika
Glipizyd (Glipizide) doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika
Insulina Aspart (Insulin aspart) insuliny
Insulina Degludec (Insulin degludec) insuliny
Insulina Detemir (Insulin detemir) insuliny
Insulina Glargine (Insulin glargine) insuliny
Insulina Glulizynowa (Insulin glulisine) insuliny
Insulina Izofanowa (Insulin isophane) insuliny
Insulina Lispro (Insulin lispro) insuliny
Insulina Neutralna (Insulin human) insuliny
Kanagliflozyna (Canagliflozin) doustne leki przeciwcukrzycowe - inhibitory transportera sodowo-glukozowego2 - SGLT2
Liksysenatyd (Lixisenatide) analogi glukagonopodobnego peptydu-1 GLP-1
Linagliptyna (Linagliptin) doustne leki przeciwcukrzycowe - gliptyny - inhibitor peptydazy dipeptydylowej IV (DPP-4)
Liraglutyd (Liraglutide) analogi glukagonopodobnego peptydu-1 GLP-1
Nateglinid (Nateglinide) doustne leki przeciwcukrzycowe - INNE
Pioglitazon (Pioglitazone) doustne leki przeciwcukrzycowe - INNE
Repaglinid (Repaglinide) doustne leki przeciwcukrzycowe - glinidy
Saksagliptyna (Saxagliptin) doustne leki przeciwcukrzycowe - gliptyny - inhibitor peptydazy dipeptydylowej IV (DPP-4)
Sitagliptyna (Sitagliptin) doustne leki przeciwcukrzycowe - gliptyny - inhibitor peptydazy dipeptydylowej IV (DPP-4)
Triamcynolon (Triamcinolone) glikokortykosteroidy
Wildagliptyna (Vildagliptin) doustne leki przeciwcukrzycowe - gliptyny - inhibitor peptydazy dipeptydylowej IV (DPP-4)
Ryzyko zaburzeń rytmu serca.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Alfuzosyna (Alfuzosin) antagoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Asenapina (Asenapine) neuroleptyki atypowe
Idarubicyna (Idarubicin) antybiotyki cytostatyczne
Lewometadon (Levomethadone) agoniści receptora opioidowego
Loperamid (Loperamide) leki przeciwbiegunkowe
Maprotylina (Maprotiline) substancje przeciwdepresyjne o innym mechanizmie działania
Metadon (Methadone) agoniści receptora opioidowego
Norfloksacyna (Norfloxacin) fluorochinolony
Palonosetron (Palonosetron) setrony - antagoniści receptora serotoninowego 5-HT3
Pefloksacyna (Pefloxacin) fluorochinolony
Piperachina (Piperaquine) substancje przeciwmalaryczne o zróżnicowanym mechanizmie działania
Pitolisant (Pitolisant) inne substancje działające na układ nerwowy
Prochlorperazyna (Prochlorperazine) neuroleptyki klasyczne - pochodne fenotiazyny
Telawancyna (Telavancin) antybiotyki glikopeptydowe
Trazodon (Trazodone) SARI - selektyne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, dodatkowo blokujące receptor dla serotoniny
Wandetanib (Vandetanib) inhibitory kinazy białkowej

Wpływ wilanterolu na ciążę

Brakuje danych jednoznacznie określających wpływ wilanterolu na ciążę, dlatego lek należy stosować u kobiet ciężarnych tylko wtedy, gdy korzyści dla matki znacznie przewyższają ryzyko dla płodu.  Dane związane z badaniami na królikach wskazują na rozszczep podniebienia, malrotację kończyn, otwarte powieki i łączenie segmentów mostka płodowego jako skutki przyjmowania dawek większych niż te stosowane u ludzi.

Wpływ wilanterolu na laktację

Brak danych na temat obecności wilanterolu w mleku kobiecym. Biorąc pod uwagę przenikanie do mleka innych agonistów receptora beta2-adrenergicznego, nie można wykluczyć wpływu wilanterolu na karmione dziecko. Zaleca się przerwanie stosowania leku w okresie laktacji lub zaprzestanie karmienia piersią.

Inne możliwe skutki uboczne

Podanie wziewne: ból głowy, reakcje nadwrażliwości (wysypka, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, anafilaksja), drżenie, zaburzenia widzenia, migotanie przedsionków, tachykardia, skurcze dodatkowe nadkomorowe, częstoskurcz nadkomorowy, paradoksalny skurcz oskrzeli, zapalenie oskrzeli, zakażenia górnych dróg oddechowych, ból jamy ustnej i gardła, suchość w jamie ustnej, zapalenie nosogardzieli, zapalenie zatok i błony śluzowej nosa, kaszel, bóle stawów, bóle pleców, skurcze mięśni, zaparcia, hipokaliemia, hiperglikemia, zakażenia układu moczowego.

Objawy przedawkowania wilanterolu

Wśród objawów przedawkowania można wyróżnić kołatanie serca, częstoskurcz serca i inne zaburzenia rytmu serca, ból głowy, drżenia, suchość w jamie ustnej, zaburzenia akomodacji, hiperglikemię. Ze względu na ryzyko wystąpienia zagrażającej życiu hipokaliemii przy przedawkowaniu leku, należy monitorować stężenie potasu w surowicy krwi.

Mechanizm działania wilanterolu

Wilanterol pobudza receptory adrenergiczne typu βzlokalizowane w mięśniach gładkich oskrzeli (działanie selektywne i długotrwałe). Po przyłączeniu do receptora lek aktywuje cyklazę adenylową, która nasila przemianę adenozynotrójfosforanu (ATP) do cyklicznego 3',5'-adenozynomonofosforanu (cAMP). Powstały nukleotyd zapoczątkowuje fosforylację odpowiednich białek, których obecność jest konieczna do wystąpienia działania. W efekcie dochodzi do rozkurczu mięśni gładkich oskrzeli i rozszerzenia oskrzeli, do wzrostu ilości śluzu w drogach oddechowych, rozszerzenia naczyń krwionośnych i zmniejszenia wydzielania mediatorów reakcji zapalnej.

Wchłanianie wilanterolu

Wilanterol podany drogą wziewną osiąga stężenie maksymalne po 5-15 minutach. Biodostępność leku po podaniu wziewnym wynosi 27%. Podanie doustne pozwala na uzyskanie biodostępności <2% (związane z intensywnym metabolizmem pierwszego przejścia).

Dystrybucja wilanterolu

Wilanterol wiąże się w 94% z białkami osocza.

Metabolizm wilanterolu

Wilanterol jest metabolizowany głównie przy udziale enzymu CYP3A4 na drodze O-dealkilacji. W niewielkim stopniu metabolizm zachodzi na drodze N-dealkilacji i C-dealkilacji. Powstające metabolity wykazują małą aktywność w stosunku do receptorów beta-adrenergicznych (jako agoniści). Wilanterol jest także substratem dla glikoproteiny P. Nie stwierdzono, aby lek powodował istotne klinicznie interakcje z inhibitorami glikoproteiny P (brak wzrostu ogólnoustrojowego narażenia na wilanterol).

Wydalanie wilanterolu

Wydalanie wilanterolu odbywa się głównie z moczem (70%), w drugiej kolejności z kałem (30%). Okres półtrwania wilanterolu po podaniu jednorazowym wynosi 2,5 h, natomiast po podaniu wielokrotnym ulega wydłużeniu i wynosi 16 h u pacjentów z astmą oraz 21,3 h u chorych na POChP.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij