Sibutramina, Sibutraminum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o sibutraminie

Rok wprowadzenia na rynek
1997
Substancje aktywne
sibutramina, chlorowodorek sibutraminy
Działanie sibutraminy
anorektyczne (zmniejsza łaknienie/apetyt), zmniejsza masę ciała (odchudzające)
Postacie sibutraminy
tabletki
Specjalności medyczne
Medycyna rodzinna
Rys historyczny sibutraminy

Sibutramina została wprowadzona na rynek amerykański w 1997 roku przez podmiot odpowiedzialny Abbott, w Europie leki z sibutraminą zostały dopuszczone w 1999 roku.

Obecnie niedostępne są żadne leki z sibutraminą - lek ten był osiągalny do 2010 roku. Wycofanie (na mocy decyji Komitetu ds. Produktów Leczniczych u Ludzi EMA) nastąpiło ze względu na zbyt duży odsetek zgonów na tle sercowo-naczyniowym - głównie z powodu zawału serca, udaru mózgu, zatrzymania akcji serca.

Sibutramina jest niekiedy dodatkiem "suplementów diety na odchudzanie". Jest to dodatek nielegalny w tego typu produktach.

Wzór sumaryczny sibutraminy

C17H26ClN

Spis treści

Wskazania do stosowania sibutraminy

Sibutramina (określana jako substancja "anorektyczna") wskazana była w leczeniu otyłości u osób dorosłych (wskaźnik wynosi odpowiednio ≥ 30 lub  ≥ 27 przy obecnej cukrzycy, dyslipidemii czy stabilnym ciśnieniu). Wykazuje działanie ośrodkowe na uczucie sytości. Wraz ze stosowaniem tej substancji wskazana była dieta i odpowiednia aktywność fizyczna.

Sibutramina była również stosowana w nadwadze i otyłości związanej z cukrzycą, wysokim poziomem cholesterolu.

Dawkowanie sibutraminy

Sibutramina była stosowana doustnie, niezależnie od posiłków.

Dawka stosowana w leczeniu zależna była od jednostki chorobowej - m.in. wskaźnika BMI i chorób towarzyszących.

Podczas stosowania istotne jest mierzenie ciśnienia tętniczego (szczególnie u osób w grupie ryzyka) i ważenie się - niedostateczna utrata masy ciała przy jednoczesnym prowadzeniu diety niskokalorycznej może stanowić powód do odstawienia lub zmiany dotychczasowego dawkowania.

Zwykle stosowało się ją 1-2 lata, nie dłużej.

Dawki zwykle stosowane (dobowe) u osób dorosłych: od 5 mg do 15 mg.

Przeciwskazania do stosowania sibutraminy

Sibutramina nie powinna być stosowana u osób w podeszłym wieku, w przypadku nadwrażliwości na tę substancję. Gdy u pacjenta stwierdzono (lub jest w wywiadzie) choroby naczyń wieńcowych (dławica piersiowa, zawał serca), zastoinowa niewydolność serca, choroby naczyń mózgowych. Nie należy stosować tego leku u osób z niestabilnym ciśnieniem tętniczym, u pacjentów ze stwierdzonymi zaburzeniami odżywiania (anoreksja, bulimia).

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania sibutraminy

Stosując sibutraminę należy unikać łączenia z lekami p/kaszlowymi o działaniu ośrodkowym, lekami p/alergicznymi doustnymi, lekami na przeziębienie (np. zawierające sympatykomimetyki), przede wszystkim z IMAO czy innymi lekami odchudzającymi o działaniu ośrodkowym.

Sibutramina może w znaczący sposób zwiększać ciśnienie krwi, dlatego konieczne jest regularny jego pomiar, szczególnie u osób w grupie ryzyka. Nie należy stosować tej substancji w przypadku niektórych dolegliwości sercowo-naczyniowych (wymienionych w przeciwwskazaniach).

Stosowanie sibutraminy z niektórymi lekami może przyczynić się do wystąpienia groźnego zespołu serotoninowego z objawami jak gorączka, tachykardia, hipertermia, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, osłabienie siły mięśniowej. Czynnikami ryzyka jest tutaj równoczesne stosowanie leków z grupy SSRI, SNRI, IMAO (są przeciwwskazane), lekami p/psychotycznymi.

Przed zastosowaniem sibutraminy należy wykluczyć inne możliwe przyczyny otyłości jak np. niedoczynność tarczycy.

Zaleca się niestosowanie sibutraminy u osób z niewydolnością wątroby.

Należy zachować ostrożność u osób z:

  • jaskrą - sibutramina wpływa na rozszerzenie źrenic,
  • drgawkami (ryzyko wystąpienia napadów drgawkowych),
  • kamieniami żółciowymi, kamicą żółciową (nagłe chudnięcie może zaostrzyć tworzenie się kamieni),
  • zaburzoną funkcją nerek (nie stosować w przypadku ciężkiej postaci).

Przeciwwskazania sibutraminy do łączenia z innymi substancjami czynnymi

Sibutraminy nie należy stosować razem z inhibitorami MAO (selegilina, moklobemid) i innymi lekami o działaniu ośrodkowym na odchudzanie (np. z bupropionem+naltreksonem czy rimonabantem).

Interakcje sibutraminy z innymi substancjami czynnymi

Ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Almotryptan (Almotriptan) tryptany - selektywni agoniści receptora serotoninowego 5-HT1
Amitryptylina (Amitriptyline) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Buprenorfina (Buprenorphine) substancje o działaniu agonistyczno-antagonistycznym na receptory opioidowe
Citalopram (Citalopram) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Dapoksetyna (Dapoxetine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Dihydroergotamina (Dihydroergotamine) inne substancje przeciwmigrenowe
Dihydrokodeina (Dihydrocodeine) agoniści receptora opioidowego
Doksepina (Doxepin) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Ergotamina (Ergotamine) alkaloidy sporyszu
Escitalopram (Escitalopram) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Fluoksetyna (Fluoxetine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Fluwoksamina (Fluvoxamine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Metadon (Methadone) agoniści receptora opioidowego
Moklobemid (Moclobemide) IMAO - inhibitory monoaminooksydazy
Morfina (Morphine) agoniści receptora opioidowego
Rasagilina (Rasagiline) IMAO - inhibitory monoaminooksydazy
Selegilina (Selegiline) IMAO - inhibitory monoaminooksydazy
Sertralina (Sertraline) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Sumatryptan (Sumatriptan) tryptany - selektywni agoniści receptora serotoninowego 5-HT1
Tramadol agoniści receptora opioidowego
Wenlafaksyna (Venlafaxine) SNRI - inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny, bez działania na receptory
Węglan litu (Lithium carbonate) neuroleptyki atypowe
Wortioksetyna (Vortioxetine) substancje przeciwdepresyjne o innym mechanizmie działania
Możliwy wzrost stężenia sibutraminy i nasilenie jej skutków ubocznych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Cyklosporyna (Cyclosporine) inhibitory kalcyneuryny
Erytromycyna (Erythromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Itrakonazol (Itraconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Ketokonazol (Ketoconazole) przeciwgrzybicze pochodne imidazolu
Nasilone działanie depresyjne na OUN - senność, sedacja, spadek koncentracji.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Alprazolam (Alprazolam) BZD - benzodiazepiny
Briwaracetam (Brivaracetam) inne leki przeciwpadaczkowe
Difenhydramina (Diphenhydramine) antagoniści receptorów histaminowych H1 z działaniem ośrodkowym
Metadon (Methadone) agoniści receptora opioidowego
Ryzyko przyspieszonej pracy serca, tachykardii, wzrostu ciśnienia.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Pseudoefedryna (Pseudoephedrine) agoniści receptorów alfa- i beta-adrenergicznych
Efedryna (Ephedrine) agoniści receptorów alfa- i beta-adrenergicznych
Wydłużenie odcinka QT, ryzyko arytmii.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Alfuzosyna (Alfuzosin) antagoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Degareliks (Degarelix) inne leki przeciwnowotworowe
Kryzotynib (Crizotinib) inhibitory kinazy białkowej

Interakcje sibutraminy z alkoholem

Należy unikać stosowania z alkoholem. Ryzyko nasilenia niektórych działań ośrodkowych.

Wpływ sibutraminy na prowadzenie pojazdów

Ze względu na swój mechanizm działania może niekorzystnie wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów.

Wpływ sibutraminy na ciążę

Sibutramina w badaniach na zwierzętach powodowała zmiany w obrębie układu sercowo-naczyniowego, a także kości.

Wpływ sibutraminy na laktację

Nie jest wiadome, czy przenika do mleka matki. Nie zaleca się stosowania.

Skutki uboczne

agresja
bezsenność
ból głowy
ból żołądka
bóle brzucha
bóle mięśniowe
brak menstruacji
depresja
drgawki
kołatanie serca
lęk
myśli samobójcze
nastrój depresyjny
niepokój
nietypowe sny
nudności
pragnienie
senność
splątanie
suchość błony śluzowej jamy ustnej
suchość w ustach
tachykardia
wysypka
wysypki skórne
wzmożony apetyt
zaburzenia koncentracji
zaburzenia pamięci
zaparcia
zatrzymanie moczu
zawroty głowy
zwiększenie łaknienia
zwiększone libido
zaburzenia rytmu serca
zmniejszenie libido
niewydolność serca
ból brzucha
nieregularne miesiączkowanie
napady drgawkowe

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Inne możliwe skutki uboczne

Sibutramina została wycofana 6 sierpnia 2010 roku z obrotu. Związane było to z bezpieczeństwem i występowaniem działań niepożądanych ze strony układu sercowo-naczyniowego (objawy obejmowały m.in. podwyższone ciśnienie, przyspieszoną akcję serca). Rejestracje sibutraminy wskazywały, że leki te mogą być stosowane u osób ze stabilnym ciśnieniem tętniczym. W 2002 roku firma Abbott rozpoczęła badanie SCOUT, gdzie porównano działanie sibutraminy u osób otyłych należących do grupy wysokiego ryzyka rozwoju chorób krążenia i chorób serca. W 2009 roku na podstawie zebranych danych złożony został wniosek o ocenę skuteczności i ryzyka stosowania do EMA.

Objawy przedawkowania sibutraminy

Ze względu na mechanizm działania mogą wystąpić symptomy ze strony krążenia: tachykardia, bóle i zawroty głowy, nadciśnienie.

Mechanizm działania sibutraminy

Sibutramina należy do grupy SNRI (inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny), oddziałuje na neuroprzekaźnictwo noradrenaliny, serotoniny, dopaminy. Swoje działanie zawdzięcza m.in. aktywnym metabolitom. Sibutramina jest inhibitorem wychwytu zwrotnego 5-HT, noradrenaliny (NA). Hamowanie wychwytu zwrotnego dopaminy jest słabsze niż 5-HT czy NA, a serotoniny słabsze niż noradrenaliny. Poprzez blokowanie wychwytu zwrotnego sibutramina zwiększa ilość określonych neuroprzekaźników.

Sibutramina nie wykazuje działania cholinolitycznego oraz nie blokuje receptorów H1. Wykazuje niskie powinowactwo do receptorów serotoninowych, NA, BZD czy NMDA. Nie wpływa na aktywność enzymu monoaminooksydazy.

Wchłanianie sibutraminy

Jest dobrze wchłaniana z przewodu pokarmowego (stężenie maksymalne osiąga po  godzinie). Ulega efektowi pierwszego przejścia w wątrobie, czego efektem są metabolity aktywne (ich stężenie maksymalne jest osiągane po 3-4 godzinach). Ok. 77% dawki w podaniu doustnym jest wchłonięta.

Dystrybucja sibutraminy

Wiąże się z białkami osocza na poziomie 97%, również metabolity (na poziomie 94-97%). Najwyższe stężenie stwierdza się w wątrobie i nerkach.

Metabolizm sibutraminy

Ulega efektowi pierwszego przejścia w wątrobie. Metabolizowana jest z udziałem CYP 3A4, jest poddawana procesowi demetylacji. Dalsze produkty demetylowane poddawane są hydroksylacji i sprzęganiu do produktów nieaktywnych.

Wydalanie sibutraminy

Półokres eliminacji sibutraminy wynosi 0,5h, z kolei czynnych metabolitów ok. 15 godzin.

Jest wydalana głównie z moczem (ok. 77%).

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij