Bendamustyna, Bendamustinum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o bendamustynie

Rok wprowadzenia na rynek
2008
Substancje aktywne
bendamustyna, chlorowodorek bendamustyny
Działanie bendamustyny
przeciwnowotworowe (cytostatyczne, cytotoksyczne)
Postacie bendamustyny
proszek do sporządzania roztworu do infuzji
Układy narządowe
układ krwiotwórczy i krew
Specjalności medyczne
Onkologia i hematologia dziecięca, Onkologia kliniczna
Rys historyczny bendamustyny

Bendamustyna została zsyntetyzowana w latach 60. XX w ówczesnej NRD, tam również podjęto próby jej zastosowania w onkologii. Od lat 90. rozpowszechniono jej użycie terapeutyczne. W Stanach Zjednoczonych została zaaprobowana w 2008 roku.

Wzór sumaryczny bendamustyny

C16H21Cl2N3O2

Spis treści

Wskazania do stosowania bendamustyny

Bendamustyna jest stosowana w leczeniu przewlekłej białaczki limfocytowej (stadium choroby B lub C wg klasyfikacji Bineta) u pacjentów, u których nie jest wskazane stosowanie fludarabiny, w monoterapii u pacjentów z chłoniakiem nieziarniczym leczonych rytuksymabem oraz w leczeniu skojarzonym z predniozonem u pacjentów powyżej 65. roku życia ze szpiczakiem mnogim (stadium II z progresją lub stadium III wg klasyfikacji Durie-Salmona), którzy nie kwalifikują się do autologicznego przeszczepu komórek macierzystych szpiku a leczenie talidomidem lub bortezomibem jest u nich niemożliwe z powodu neuropatii.

Dawkowanie bendamustyny

Podawana we wlewach dożylnych trwających 30-60 minut. Dawki i schemat leczenia dobiera lekarz. Podawanie musi się odbywać w specjalistycznych ośrodkach onkologicznych. W trakcie terapii musi być kontrolowana morfologia krwi a schemat podawania modyfikowany w zależności od liczby leukocytów i trombocytów.

Przeciwskazania do stosowania bendamustyny

Przeciwwskazaniami do stosowania bendamustyny są nadwrażliwość na substancję czynną, ciężkie zaburzenia czynności wątroby, żółtaczka, ciężkie zaburzenia czynności szpiku i poważne zmiany morfologii krwi, poważny zabieg chirurgiczny przeprowadzony w ciągu miesiąca przed rozpoczęciem terapii, infekcje z leukocytopenią w przebiegu, przyjęcie szczepionki przeciwko żółtej febrze.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania bendamustyny

W związku z ryzykiem zahamowania czynności szpiku zaleca się cotygodniowe monitorowanie parametrów krwi (leukocyty, trombocyty, neutrofile, hemoglobina).

Wystąpienie gorączki, duszności, kaszlu może świadczyć o powikłaniu w postaci zakażenia bakteryjnego lub wirusowego. Należy wdrożyć diagnostykę umożliwiającą podjęcie decyzji o kontynuacji lub zakończeniu leczenia.

Zaistnienie ciężkich reakcji skórnych może zdyskwalifikować bendamustynę do leczenia.

Pacjentów należy monitorować pod kątem poziomu potasu i kwasu moczowego oraz poziomu nawodnienia, w związku z potencjalnym ryzykiem zaburzeń serca i zespołem rozpadu guza.

U pacjentów z łagodnymi reakcjami anafilaktycznymi należy rozważyć równoległe stosowanie leków przeciwhistaminowych i glikokortykosteroidów.

Wysoka terato- i mutagenność bendamustyny jest przesłanką do stosowania skutecznej antykoncepcji w trakcie leczenia, a u mężczyzn również 6 miesięcy po jego zakończeniu. U mężczyzn może wystąpić nieodwracalna bezpłodność.

Nosicielstwo wirusa WZW B niesie ryzyko reaktywacji choroby, niewydolności wątroby, a nawet zgonu. Pacjentów takich należy objąć szczególną obserwacją i konsultować z hepatologiem.

Przeciwwskazania bendamustyny do łączenia z innymi substancjami czynnymi

Nie przeprowadzono pełnych badań in vivo nad interakcjami z innymi substancjami aktywnymi. Jednoczesne stosowanie bendamustyny z innymi lekami mielosupresyjnymi może spowodować nasilenie ich działania na szpik kostny. Podawanie szczepionek zawierających żywy materiał wirusowy pacjentom z upośledzeniem funkcji układu odpornościowego, związanym z chorobą podstawową jak również stosowaniem leków cytostatycznych, może prowadzić do rozwinięcia się infekcji prowadzących do zgonu.

Interakcje bendamustyny z innymi substancjami czynnymi

Spotęgowanie działania immunosupresyjnego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Cyklosporyna (Cyclosporine) inhibitory kalcyneuryny
Takrolimus (Tacrolimus) inhibitory kalcyneuryny
Możliwe zwiększenie stężenia bendamustyny poprzez inhibicję CYP1A2.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Ciprofloksacyna (Ciprofloxacin) fluorochinolony
Fluwoksamina (Fluvoxamine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Acyklowir (Acyclovir) przeciwwirusowe nukleozydy i nukleotydy

Wpływ bendamustyny na prowadzenie pojazdów

Bendamustyna może wywoływać ataksję, neuropatię obwodową oraz senność. Pacjent w trakcie leczenia powinien unikać prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych.

Wpływ bendamustyny na ciążę

Nie ma pełnych danych o wpływie na bendamustyny na przebieg ciąży u ludzi. W badaniach na zwierzętach stwierdzono działanie teratogenne i obumieranie płodu. Bendamuscyna nie powinna być stosowana u kobiet ciężarnych, jeśli nie jest to konieczne.

Wpływ bendamustyny na laktację

Nie wiadomo, czy bendamystyna przenika do mleka matki, dlatego w czasie leczenia karminie piersią jest niewskazane.

Wpływ bendamustyny na płodność

U pacjentów w okresie rozrodczym w trakcie leczenia i przez pół roku po jego zakończeniu zalecane jest stosowanie skutecznych metod antykoncepcji. Istnieje ryzyko wywołania trwałej bezpłodności u mężczyzn.

Inne możliwe skutki uboczne

Bendamustyna podawana jest we wlewach dożylnych. Bardzo często działania niepożądane są związane z pracą szpiku kostnego oraz jej oddziaływaniem na krew, najczęściej to leukopenia, trombocytopenia czy limfopenia. Obserwuje się bóle głowy, nudności, wymioty, zmęczenie czy gorączkę, zwiększoną podatność na choroby wirusowe. Często może wystąpić niedokrwistość, zespół rozpadu guza, krwotok, zawroty głowy, niewydolność, zawał i zaburzenia rytmu serca. Często spotykamy wypadanie włosów, skórne reakcje alergiczne oraz zaburzenia pracy przewodu pokarmowego z biegunką lub zaparciem, zaburzenia miesiączkowania czy zaburzenia oddechowe. Niezbyt często dochodzi do zespołu mielodysplastycznego, ostrej białaczki szpikowej, pancytopenii. Rzadko występuje reakcja anafilaktyczna, rzekomoanafilaktyczna, posocznica, bezgłos, czy ostra niewydolność krążenia. Bardzo rzadko obserwowane są zaburzenia neurologiczne, ataksje, parestezje, zapalenie mózgu lub żył, krwawienie z przewodu pokarmowego, tachykardia, włóknienie płuc, bezpłodność czy niewydolność wielonarządowa.

Objawy przedawkowania bendamustyny

W badaniach klinicznych za objawy limitujące dawkę podawaną we wlewach dożylnych uznawano odpowiednie objawy kardiologiczne bądź hematologiczne. Nie ma specyficznej terapii zalecanej w razie przedawkowania. Stosowane jest leczenie objawowe lub środki zaradcze takie jak przeszczep szpiku kostnego lub przetaczanie produktów krwiopochodnych.

Mechanizm działania bendamustyny

Chlorowodorek bendamustyny działa przeciwnowotworowo i cytobójczo dzięki zdolności tworzenia wiązań krzyżowych w jedno- i dwuniciowym DNA na drodze alkilacji. Efektem są zaburzenia funkcjonowania i naprawy genomu. W badaniach in vitro wykazano wrażliwość wielu linii ludzkich komórek nowotworowych na bendamustynę. Potwierdzono jej skuteczność również w badaniach in vivo na modelach doświadczalnych z guzami pochodzenia zwierzęcego i ludzkiego.

Wchłanianie bendamustyny

Chlorowodorek bendamustyny podawany jest w infuzjach dożylnych.

Dystrybucja bendamustyny

Podana dożylnie bendamustyna ulega w 95% związaniu z białkami osocza.

Metabolizm bendamustyny

Chlorowodorek bendamustyny jest intensywnie i wielokierunkowo metabolizowany w wątrobie, głównie z udziałem cytochromu P450. Zaburzenia czynności wątroby czy nerek oraz wiek pacjenta nie wpływają istotnie na przemiany tej substancji.

Wydalanie bendamustyny

Około 20% bendamustyny ulega eliminacji z moczem w ciągu doby - w postaci niezmienionej lub w postaci metabolitów (kolejno po względem ilościowym: monohydroksybendamustyna, bendamustyna, dihydroksybendamustyna, utleniony metabolit oraz N-desmetylobendamustyna). Metabolity eliminowane mogą być również z żółcią.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij